Schéma zapojení dvouokruhového plynového kotle: jak přivádět plyn

Hlavním účelem domácích plynových kotlů je zajistit bydlení s vytápěním a teplou vodou. Instalaci takových zařízení nelze provádět samostatně, protože montážní práce a provoz plynových spotřebičů jsou spojeny s určitými riziky.

Vlastník domu je však přímo zapojen do návrhu kotelny, uspořádání topného okruhu atd. Aby to bylo možné pro kontrolu výkonných umělců je nutné pochopit, jak jednotka funguje, jaký je systém propojení dvouokruhového plynového kotle s centrálním plynovodem a válci s modré palivo.

Odpovědi na tyto otázky jsou podrobně popsány v článku. Dále jsme identifikovali technické požadavky, které jsou důležité v procesu projektování vázání kotle, jeho instalace a používání plynových zařízení.

Obsah článku:

 • Jak provádět dvouokruhové plynové kotle
  • Schéma topného okruhu kotle
  • Provoz okruhu TUV
 • Připojení zemního plynu
  • Způsob propojení s plynovým potrubím
  • Technické nuance spojení
  • Použijte pružnou hadici
  • Vlastnosti spojení s válci
 • Závěry a užitečné video na toto téma

Jak provádět dvouokruhové plynové kotle

Plynové spotřebiče jsou zpravidla instalovány pod vytápěním uzavřený systémkde hodnota tlaku vody není vyšší než 0,3 MPa. Pokud budeme mluvit o tom, jak správně připojit domácí plynový kotel, odpověď je zřejmá.

Tradičně se používá schéma umělého oběhu chladiva s expanzní nádobou. Pro přípravu teplé vody s plynovým zařízením se používá centralizovaný přívod studené vody s tlakem 0,02–1,0 MPa.

Plynový dvojitý kotel

Plynové zařízení je zřízeno v privátním domě podle schématu dvojokruhové funkce. Takové systémy jsou široce používány v předměstských bytových projektech, stejně jako v městských soukromých budovách.

Přesné hodnoty jsou určeny konkrétní značkou zařízení a výrobcem. Volba dvouokruhového kotle Vyrábí se podle specifických podmínek instalace

Schéma topného okruhu kotle

Topný okruh plynového kotle je standardně určen pro plnění přívodu studené vody do centrálního vodovodu. Je také povoleno provozovat topná zařízení, když se jako chladicí kapalina používá voda s nemrznoucí kapalinou na bázi glykolu (C2H4(Oh)2), certifikovaný podle GOST.

Schéma zapojení

Konstrukční schéma provozu zařízení určených pro práci se dvěma obvody. S jedním (centralizovaným) přívodem studené vody je zajištěno efektivní vytápění a zásobování teplou vodou pro obytné a ostatní prostory (+)

Chladivo přicházející z vratného potrubí topného okruhu je posíláno přes filtr do výměníku tepla, jehož provedení poskytuje možnost počátečního plnění a periodického napájení topného okruhu centralizovanou vodou instalatérské práce.

Další pohyb chladiva aktivuje oběhové čerpadlo, jehož konstrukce obsahuje automatický vývod vzduchu. Pak průtok vody prochází zónou minimálního čidla průtoku chladiva a je přiváděn na vstup prvního (externího) obvodu koaxiálního tepelného výměníku.

Voda prochází skrze výměník tepla ohřevem energie spalovacího plynu.

Vnitřní schéma dvouokruhového kotle

Vnitřní obsah dvouokruhového plynového systému je sestaven ze sady následujících komponent: spalovací komora (uzavřený typ), výměník tepla, plynový hořák, oběhové čerpadlo, výměník tepla (+)

Na výstupu tepelného výměníku, v potrubí přivádějícím chladivo, je ponořený teplotní senzor. Je také namontován pojistný ventil pružinové působení, vybavené mechanismem pro odlehčení tlaku.

Horní limit otevření bezpečnostního zařízení je 0,3 MPa. Součástí přívodního potrubí je také membránová expanzní nádoba.

Provoz okruhu TUV

Schéma zásobování teplou vodou funguje takto: studená voda z vodovodu pod tlakem systému centralizovaného zásobování vodou je napájena sítovým filtrem do vodní jednotky. Konstrukce jednotky, vyrobená z mosazi, poskytuje možnost počátečního plnění a periodického napájení systému TUV.

Obsah plynového kotle

Vzhled domácího zařízení ohřevu vody z plynu s uzavřeným a otevřeným prostorem. Jedná se o jednu z nejběžnějších konstrukcí plynových kotlů pro domácí použití, které se používají v domácnostech (+)

Dále, skrze instalační plochu čidla průtoku vody a přes magnetické zařízení proti zmenšení velikosti vody, voda vstupuje do vnitřního kanálu koaxiálního výměníku tepla z mědi. V důsledku volby tepla ze stěn tepelného výměníku ohřátého chladivem procházejícím uvnitř topného okruhu se ohřívá studená voda.

Způsob přípravy teplé vody umožňuje dočasné odstavení oběhového čerpadla kotle. Na výstupu tepelného výměníku je ponořený teplotní senzor, který odstraňuje provozní parametry přívodního vedení.

Na přívodním potrubí kotle je instalován druhý pružinový pojistný ventil s odlehčovacím mechanismem tlaku. Mezní hodnota odezvy je obvykle 1,0 - 1,1 MPa.

Připojení zemního plynu

Plynový kotel je určen pro připojení zemního plynu, jehož technické vlastnosti odpovídají GOST 5542. Palivo je zpravidla dodáváno z nízkotlakého plynovodu o velikosti 0,0013 - 0,0020 MPa. Na přívodním potrubí je instalováno sítko filtru a regulační ventil zapalování.

Připojení plynového topení

Klasická možnost připojení, typická pro většinu provedení plynových zařízení se dvěma pracovními okruhy. Jak je znázorněno na obrázku, jako hlavní potrubí byla použita polypropylenová potrubí.

Elektromagnetický plynový ventil udržuje stabilitu tlaku plynu na vstupu do mechanismu hořáku kotle. Bez ohledu na kolísání tlaku plynu na lince je tedy zajištěna stabilní, bezpečná funkce s vysokou účinností.

Elektronické řízení upravuje výkon plynového hořáku v rozsahu 40-100% deklarovaného jmenovitého výkonu.

Způsob propojení s plynovým potrubím

Před zvážením možností připojení zemního plynu k kotli je třeba připomenout zavedená pravidla pro provoz těchto zařízení. Plynové kotle jsou technologické objekty se zvýšeným nebezpečím.

Instalace, připojení a provoz takových systémů vyžaduje dodržování stanovených bezpečnostních norem.

Instalace plynového kotle

Příklad správné instalace topného systému a teplé vody, když je zařízení instalováno v oddělené místnosti, která má status pomocného zařízení. Instalace tohoto zařízení, v souladu se všemi pravidly a předpisy, navrhuje přesně tento přístup.

Plynové kotle se montují pouze do prostor vhodných pro instalaci (kuchyně, chodby, technické místnosti). Jedná se o prostory veřejných výrobních budov, soukromých domů, chalup. Všechny tyto vlastnosti musí splňovat požadavky na účinné větrání.

Shoda je zpravidla určena SNiP 42-01-2002 a SNiP 2.04.08-87. Řešení problému, jak připojit kotel na plynové potrubí, je třeba mít na paměti, že provoz zařízení vyžaduje konstrukci mechanismu odstranění kouře do atmosféry. Kromě toho je nezbytné zajistit přívod atmosférického vzduchu pro účinný proces spalování.

Připojovací body kotle

Připojení instalace zahrnuje několik míst různého účelu - plyn, voda, vzduch. Každý uzel je připojen v souladu se zavedenými normami a také podle pokynů výrobce zařízení.

Kotle spalující plyn, které podporují funkci přirozeného vypouštění spalin, se instalují v těsné blízkosti přirozených komínů.

U zařízení, jejichž konstrukce zahrnuje přívod vzduchu přímo v místě instalace, je nutné zajistit normální úroveň vypouštění vzduchu. Uvnitř takových prostor musí být vzduch bez prachu a chemických nečistot.

Technické nuance spojení

Proces připojení plynového kotle k plynovodu s ohebnou hadicí doprovází jeho technologické a technické vlastnosti. Pokládka plynovodu a následné napojení na kotel jsou přípustné pouze pro plynové specialisty.

Připojení kotlů odborníky

Práce na plynovodu a činnosti zaměřené na připojení plynu jsou koordinovány s organizacemi odpovědnými za provoz plynárenských soustav. Práce na plynovodech je navíc povolena pouze odborníkům na plyn. Všechna tvrzení o možném vzájemném spojení jsou neopodstatněná.

Před připojením plynového kotle vyčistěte dodanou část potrubí od cizích látek, nečistot a nečistot. Tento požadavek je zvláště důležitý pro instalaci na použité systémy.

Vstup plynu musí být vybaven uzavíracími ventily určenými pro provoz v plynném médiu, doplněným tepelným blokovacím zařízením (TAE). Před připojením plynovodu k kotli je nutné zkontrolovat těsnost všech přípojek a přípojek plynového potrubí zkušebním tlakem nejméně 0,15 ATI.

Průřez spalin by měl odpovídat průměru trysky na zařízení pro ochranu proti proudění. Zúžení vstupní části kouřovodu je přípustné, ale pouze tehdy, je-li to zdůvodněno výpočtem (dle norem GOST) o správném fungování trati.

Výfukové plyny potrubí se zkracují (pokud je to možné), s určitým zkreslením ve výstupu na komín.

Zkouška těsnosti

Kontrola těsnosti plynových přípojek je postup, který je povinný v případě instalace, napojení na plynovou přípojku a provoz kotle. Pouze po úspěšném ověření je dovoleno provozovat zařízení.

Vedení přívodu plynu do kotle se obvykle vyrábí na bázi kovové trubky. Je dovoleno stavět přívodní vedení na bázi ocelových a měděných trubek.

Mezitím není vyloučena ani přípustná instalace plastových trubek (vícevrstvá, s metalizovanou vrstvou). Polymery se však mohou používat pouze uvnitř budov s výškou nejvýše tří pater.

Použijte pružnou hadici

Je možné připojit zdroj plynu k kotli flexibilní hadice.

Podmínka použití ohebné hadice:

 • odolnost vůči plynnému prostředí;
 • dodržení pracovního (zkušebního) tlaku;
 • dodržení pracovní (zkušební) teploty.

Uvedené charakteristiky a parametry lze převzít z technického pasu zařízení kotle. V tomto případě musí mít ohebná hadice průměr o průměru 20 mm a délka objímky nesmí přesáhnout 1,5 m.

Plynové ohebné hadice

Příklad připojení zařízení plynového potrubí k centrální lince s ohebnou hadicí. V takových případech se používají speciální rukávy, které se od ostatních liší především charakteristickou barvou. Plynové hadice jsou určeny pro vysoké tlaky a teploty.

Připojení pružnými hadicemi (rukávy) musí být provedeno v plném souladu s instalačními pravidly uvedenými v průvodní dokumentaci výrobce výrobku.

Vlastnosti spojení s válci

Často jsou připojeny ohebné hadice (rukávy) SG válce s instalací kotle. Pro zapnutí kotle v takovém režimu je však nutné provést řadu nastavení pro přepnutí zařízení do provozu s lahvovým plynem.

Pokud návrh kotle podporuje podobnou možnost napájení, instrukce popisuje sled operací.

Zde se technologické požadavky kladené na rukávy pružné konstrukce prakticky neliší od požadavků na připojení k centralizované dálnici. Průměr pouzdra nesmí být menší než 20 mm, délka nepřesahuje 1,5 m. Plynová láhev by však měla být vybavena převodovkana tlak 2,9 kPa (parní prostředí).

Nesprávné připojení plynového kotle

Příklad nepřijatelné instalace systému plynového topení, když jsou v blízkosti zařízení umístěny láhve na zkapalněný plyn. Tato možnost připojení je v rozporu se stávajícími pravidly. Válce jsou vždy umístěny v samostatném prostoru mimo prostory.

Pro případy přívodních kotlů se zkapalněným zkapalněným plynem byly schváleny samostatné normy, které se týkají zejména skladování a provozu lahví. Například tyto normy neumožňují umístění nádob do otevřených prostor slunce, v blízkosti zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Jedním z hlavních zákazů je tabu o instalaci plynových zařízení přímo v budovách.

Uveden je přehled plynových kotlů na zkapalněný plyn v lahvích. \ T tohoto článku.

Použití plynových kotlů v praxi, včetně domácí sféry, by tedy mělo být považováno za odpovědné za činnost, jejíž přesnost určuje stupeň bezpečnosti.

Závěry a užitečné video na toto téma

Několik užitečných tipů pro instalaci plynového kotle vám pomůže ověřit správnou instalaci zařízení.

Se všemi dokonalostmi plynových zařízení, v přítomnosti automatizace a závažné technologické ochrany, připojení systému vyžaduje dodržování stanovených pravidel a předpisů. Bez toho není možné zaručit spolehlivost plynových kotlů.

Je něco, co byste měli doplnit, nebo jste měli nějaké otázky týkající se připojení dvouokruhového plynového kotle? Můžete zanechat komentáře k publikaci a zúčastnit se diskusí o prezentovaném materiálu. Blok pro zpětnou vazbu je uveden níže.

Jak zvolit střídač pro topný kotel: kritéria výběru

Jak zvolit střídač pro topný kotel: kritéria výběruTopné Kotle

Řada moderních topných systémů je řízena automatikou a vyžaduje správnou dodávku elektřiny. Pokud dojde k pravidelnému přerušení ve zdroji energie, odborníci doporučují nákup záložního generátoru....

Přečtěte Si Více
Schéma vytápění plynovým kotlem: obecné zásady a doporučení

Schéma vytápění plynovým kotlem: obecné zásady a doporučeníTopné Kotle

Spojení plynového vytápění je jednou z nejdůležitějších fází zlepšování budov. Komfort v domě po mnoho let závisí na kvalitě vybraných materiálů a montážních pracích. Správné schéma potrubí kotle ...

Přečtěte Si Více
Instalace kotle na tuhá paliva: analýza instalačních nuancí

Instalace kotle na tuhá paliva: analýza instalačních nuancíTopné Kotle

Kotle na tuhá paliva se používají k vytápění soukromých budov, které nejsou napojeny na centrální rozvody plynu. Nepravděpodobná instalace jednotek, které zpracovávají tuhá paliva, může být vážným...

Přečtěte Si Více