Náklady na instalaci plynové nádrže v soukromém domě: ceny příměstských systémů

Problém vytápění soukromého domu je nejlépe řešen připojením k centrálnímu plynovodu. Ale i v oblastech, které se nacházejí v těsné blízkosti hlavního města, existují místa, kde tato možnost neexistuje. Nejlepší volba za takových okolností - autonomní zplyňování.

Mnozí lidé jsou zmateni značnými náklady na instalaci plynojemu v soukromém domě, ale vynaložené peníze se vyplatí s nákladovou efektivností obsluhy takového systému.

Navrhujeme zjistit, jaké výhody poskytuje uspořádání jednotlivých zplyňování, jak si vybrat správnou nádrž a jaké požadavky je třeba dodržet při její instalaci. Pochopení technologie instalace pomůže sledovat kvalitu prováděné práce - na tom závisí kontinuita a bezpečnost dodávek plynu v domácnosti.

Obsah článku:

 • Výhody instalace plynové nádrže
 • Seznam prací na autonomním zplyňování
 • Regulační požadavky na autonomní zplyňování
 • Neakce instalace plynové nádrže
 • Jak rozpoznat nekvalitní instalaci
 • Závěry a užitečné video na toto téma

Výhody instalace plynové nádrže

Pokud to porovnáte nezávislé topení s elektrickými systémy nebo vytápěním za použití kapalných kotlů, bude celková měsíční platba několikanásobně nižší.

Po instalaci držitele plynu na místě obdrží vlastník vlastníka země tyto výhody:

 1. Komplexní spolehlivost. Záruka nepřetržitého a bezpečného provozu otopného systému potvrzená příslušnými certifikáty.
 2. Snadné použití. On sám otevře a ukončí topnou sezónu, nezávisle na úpravě dodávky modrého paliva, s ohledem na potřebu.
 3. Účinnost. Naplní nádrž na plyn maximálně dvakrát ročně, což je mnohem méně než většina ostatních paliv.

Jak často je nutné nádrž naplnit, závisí na míře spotřeby plynu a kapacitě samotného držáku plynu. Při výběru tohoto důležitého uzlu pro autonomní zplyňování je třeba postupovat nejen z intenzity spotřeby plynu, ale také z ekonomické proveditelnosti v každém konkrétním případě.

Stává se, že častější tankování je výhodné pro menší částku, než je cena okamžitě za velké množství paliva, což může být pro rozpočet ohromující.

Topení z plynové nádrže

Pro zajištění efektivního vytápění je nutné správně vybrat nádrž na plyn a včas ji naplnit, aniž by se čekalo na to, aby se stala kritickou.

Pro zásobování domu palivem bez přerušení je nutné doplnit jeho zásoby, pokud v držáku plynu zůstává maximálně 25% zkapalněného plynu. Současně, vezmeme-li v úvahu skutečnost, že v období únor - červen klesá objem plynu obvykle a cena za jeho dodávky se snižuje, pak můžeme také ušetřit peníze.

Složení plynu závisí také na ročním období. Na konci podzimu a do konce zimního období dodávají dodavatelé „zimní“ typ plynu. Má optimální poměr mezi množstvím propanu a butanu v modrém palivu, což přispívá k maximálnímu odpařování uhlovodíků.

To platí pro venkovské domy, kde žijí trvale. Pro ubytování na letních prázdninách, kde je plyn potřebný pouze na přípravu jídla a osprchování, můžete v létě naplnit nádrž na plyn.

Seznam prací na autonomním zplyňování

Právo na práci spojenou s autonomním zplyňováním mají pouze organizace, které jim udělily licenci.

Seznam jimi provedených prací může být odlišný, ale zahrnuje zejména:

 • design;
 • vybavení zařízení a jeho dodávka;
 • zemní práce;
 • instalace držáku plynu;
 • pokládání nezbytných komunikací do domu;
 • tlakové zkoušky;
 • zasypání;
 • naplnění systému směsí plynů;
 • pravidelné údržby nádrže.

Jednotlivé společnosti provádějí instalaci potřebného vybavení v domě. Po dohodě může zhotovitel provádět i další práce: montáž kolektoru vzduchu, snímače znečištění plynu, zemní smyčky, nastavení systému, instalace a instalace. kabelový svazek plynových kotlů.

Služby společnosti jsou drahé, ale po provedení všech prací bude za to zodpovědná.

Schéma zplyňování

Pro legální použití plynové nádrže je nutné sestavit balíček dokumentů. Můžete si udělat vlastní návrh nebo ho okamžitě svěřit odborníkům specializované firmy (+)

Pokud se rozhodnete nezávisle shromažďovat všechny potřebné dokumenty, je třeba začít tím, že zašlete GDS žádost o vydání technických specifikací pro autonomní zplyňování.

TU zdarma. Pak budete muset učinit zálohu na zahájení projekční práce. Specialista na místě vyhodnotí podmínky a vydá stanovisko, na jehož základě budou vypracovány specifikace

Po obdržení budete muset podat novou žádost projektové organizaci, na jejímž základě a na základě získaných technických podmínek bude projekt vypracován. Dále je třeba ji koordinovat v dozorových orgánech - v oblasti životního prostředí, požáru, architektury, elektřiny i v plynárenství.

Povolení k autonomnímu zplyňování vydává Rostekhnadzor po registraci všech dokladů tam.

Zůstane po zvolte nádrž na plyn, koupit trubky a komponenty, aby bylo zajištěno, že všechny požadavky uvedené ve specifikacích. Cena instalace je přímo ovlivněna objemem nádrží a jejich množstvím, seznamem prováděných prací. V závislosti na výši nákladů na plynojem se vyplatí za 2-3 roky.

Tabulka

Tato tabulka uvádí přibližné ceny za instalaci autonomního zplyňování. Na základě nich si můžete vybrat vhodnou konfiguraci systému na základě potřeb a finančních možností (+)

Nejvhodnějším obdobím pro nezávislé zplyňovací práce je letní období. Typicky, vlastník venkovského domu spoléhá se úplně na dodavatele v podmínkách shody a technické straně procesu.

I s přihlédnutím ke skutečnosti, že vlastníci držitelů plynu mají malý zájem o společnost GosNadzor, musí dodavatel splnit všechny regulační požadavky a pravidla pro používání kontejnerů pro LPG.

Regulační požadavky na autonomní zplyňování

Špatná instalace může mít nepředvídatelné následky, proto je vhodné sledovat průběh prací u zákazníka. Ponořit se do podstaty problému by mělo být ve fázi návrhu. Hlavní věc je vybrat správnou kapacitu v souladu s plochou domu. Objem nádrže pro soukromý dům se pohybuje od 2 700 do 10 000 litrů.

Dodržování předpisů je důležité. vzdálenost od plynové nádrže k domu a jiné objekty. Indikátor závisí na objemu nádrže. Proto je minimální vzdálenost mezi plynovou nádrží 10 m3. m a dům - 10 m.

Instalace plynové nádrže

Pro instalaci držáku plynu je nutné připravit jámu požadovaných rozměrů. Tato práce, stejně jako dodávka samotné nádrže a její uvedení do provozu a plnění plynem, může být prováděna společností, která má zvláštní povolení.

Existuje několik základních regulačních dokumentů týkajících se provozu držáků plynu.

Ačkoli se požadavky stanovené v mnoha z nich vztahují na podnikatele a podniky, mohou je regulační orgány aplikovat na jednotlivce:

 1. V aplikacích na federální zákon №116 plynojem nazývá nebezpečný objekt. V tomto ohledu platí bezpečnostní pravidla stanovená tímto zákonem pro takovou nádrž.
 2. Kód 62.13330 týkající se konstrukce, materiálu pro potrubí, instalace, kvality směsi plynů, ochrany proti korozi zařízení LPG.
 3. Existuje několik požadavků na kontejnery pro LPG týkající se instalace, testování v kódech pravidel SP42.101 a SP42.103 z roku 2003, stejně jako SP.42.102 z roku 2004.

Aby nedošlo k zodpovědnosti za následky neodborné instalace držitele plynu, je třeba uzavřít smlouvu servisní společnost, která stanoví záruční dobu na objekt, navíc musí být projektu.

Jaké požadavky musí tank splnit?

Dobrá nádrž na plyn musí splňovat požadavky na tloušťku kovu, kvalitu antikorozního nátěru, hydroizolaci skříně, bezpečnostní a regulační ventily. Bude vybaven spolehlivými podpěrami, čímž se vyloučí možnost vzniku deformačních procesů dna nádrže.

Předpokladem pro podzemní nádrž je přítomnost vysokého krku.

Držáky plynu

Nádrže na zkapalněný ropný plyn vyrobené v Rusku, určené pro 20letou životnost, s výhradou řádné instalace

Podle požadavků GOST jsou držáky plynu vyrobeny z ocelového plechu o minimální tloušťce 5,5 mm. Vně a uvnitř má nádrž ochranný povlak.

Na našich stránkách je řada článků věnovaných výběru plynojemníka pro soukromý dům a chaty. Doporučujeme, abyste si přečetli:

 1. Držák plynu pro dacha: mini možnosti uspořádání letních chat
 2. Mobilní plynojem: účel, konstrukční a instalační funkce, požadavky na umístění
 3. Držák plynu Antonio Merloni (Antonio Merloni): modelová řada a kritéria výběru zařízení

Neakce instalace plynové nádrže

Držitelé plynu v CIS nejsou tak populární jako v Evropě. Pravidla jejich instalace jsou poněkud odlišná. Pokud se v evropských zemích používají převážně pozemní tanky, není v CIS tato možnost vždy přijatelná. Existují přísnější požadavky na vzdálenost od plynojemu k různým objektům.

Pokud jsou hotové, na většině standardních pozemků prostě není místo pro zemní nádrž a v Evropě jsou instalovány i v blízkosti domu.

V Evropě jsou plynové nádrže naplněny čistým propanem a máme směs propanu a butanu v poměru 1: 1 nebo 7: 3. Aby směs LPG fungovala, je nutné, aby došlo k odpařování a při nízkých teplotách to není možné. Aby v zimě nezůstalo bez tepla, musí být nádrž vybavena speciálním zařízením pro odpařování.

Cena samotného zařízení a jeho instalace závisí na modelu nádrže, objemu zemních prací, přídavném vybavení. Otázky o tom, kolik domácích a dovážených držitelů plynu bude stát, by měly být vyjasněny předem.

Všimněte si, že ceny se příliš neliší. Kapacity uvolněné našimi výrobci, na rozdíl od evropských výrobků, mají zpravidla vysoké tlamy.

Konstrukce je levnější bez ní, ale poloha místa s výztuhou nebude tak pohodlná. Umístění na kopci vám umožní chránit ho před vlhkostí, zejména během jarních povodní. Pokud do převodovky vnikne voda, přívod plynu se zastaví.

Armatura

Pro snížení tlaku přijatelného pro provoz kotle je na nádrži ventil a reduktor, který tento úkol plní. V zimě může převodovka přestat plnit své funkce kvůli zamrznutí. Je velmi jednoduché napravit situaci zahřátím vařící vodou, ale pod podmínkou, že je hlavní vedení vypnuto

V poslední době se objevily plynové držáky bez krku, místo toho se do konstrukce zahrnulo několik vysokých trubek pokrytých kovovým pouzdrem. Takové řešení umožnilo snížit náklady na výrobek a umístit výztuhu do bezpečné výšky.

Konstrukčně je plynová nádrž navržena tak, aby vyloučila jak únik plynu, tak jeho zapálení. Jeho monolitická struktura dobře odolává tlaku zevnitř a různým vlivům zvenčí.

Kit

Nádrže pro LPG jsou prodávány kompletně s ventily zajišťujícími odsávání plynné fáze, plnicími ventily, vypínáním přívodu plynu při naplnění nádrže na nastavenou úroveň

Kromě ventilů je nádrž opatřena pojistnými ventily, které slouží k uvolnění přetlaku pomocí kulových ventilů, které regulují průtok paliva.

Některé společnosti nabízejí nákup repasovaných nádrží za cenu výrazně nižší, než jsou nové. Neměli byste být v pokušení laciností, důsledky takových úspor mohou být nejvíce nepředvídatelné.

Při instalaci nádrže existuje několik nuancí, které je třeba během instalace regulovat. Vše, co se skryje v zemi, musí být spolehlivě chráněno před korozí. V tomto případě nejsou obvyklé upevňovací prvky vhodné, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo poskytují antikorozní ochranu.

Zásyp

Při zásypu by mělo být zajištěno, že písek nebyl hlinitý, kameny. Písek je pokryt geotextilií, jinak do něj padne jílovitá půda, což může časem způsobit bobtnání se všemi důsledky pro nádrž na plyn.

Dodavatelé často poskytují zařízení pro katodickou ochranu jako doplňkovou službu. Ve skutečnosti, bez této možnosti, kovový zásobník v důsledku vlivu zbloudilých proudů, solí a vody se zhroutí mnohem rychleji než jeho životnost.

Při uzavírání smlouvy je nutné trvat na tom, že obsahuje položku o instalaci elektrochemické ochrany.

Měli byste vědět, že taková ochrana je dvou typů - aktivní a běhounu. První z nich je používán ve spojení s ruskými tanky z oceli 09G2S. Tento materiál je lehce odolný proti korozi.

Aby se zvýšila životnost nádrže, namontují se katodická ochranná stanice o výkonu 0,75 kW, která spotřebovává elektřinu. Z tohoto důvodu je tento způsob ochrany drahý.

Nádrže dováženého plynu jsou vyrobeny z kvalitnějšího materiálu. Jsou chráněny před korozí systémem anodové katody. Představuje hliníkové prvky s elektronegativním potenciálem, spojené drátem s podzemním držákem plynu.

Následky negativních vlivů ovlivňují běhounu - oxidují se a povrch kovové nádoby se obnovuje.

Ochrana

Napájení dezénu není nutné, ale samotný chránič musí být pravidelně měněn. Chcete-li to provést, udělejte otvor v blízkosti plynojemu, abyste do něj vložili další chránič, a pak k němu připojte vodiče (+)

U evropských plynáren s integrovaným epoxidovým nátěrem se chrániče mění v průměru za 5 let. Ocel, ze které se vyrábějí polské tanky Avtongas, prakticky nekoroduje. Ochrana je zde aktualizována v intervalech 15 let.

Na domácích nádržích s asfaltovým nátěrem a na dovážených nádržích s epoxidovým povlakem, který nebyl během montáže zkontrolován, chrání chrániče každoročně. V tomto případě je ochranná anoda spotřebována velmi rychle, protože díky zvýšené propustnosti nátěru musí aktivně obnovit povrch nádoby.

Jak rozpoznat nekvalitní instalaci

Aby nemuseli investovat další prostředky do autonomního systému zplyňování vašeho domova Vzhledem ke špatné kvalitě práce dodavatele je nutné věnovat pozornost několika důležitým momenty.

Stává se, že dodavatel při instalaci plynojemu domácí výroby, vyrobený z oceli se slabými antikorozní vlastnosti, zavádí pasivní ochranu, nebo se chystá chybět. moment.

V tomto případě musíte prokázat vytrvalost a zajistit, aby byl instalován aktivní systém katodické ochrany bez ohledu na materiál nátěru. Cena plynové nádrže se zvýší, ale její životnost se zvýší.

Starý plynojem

Když nabídnou koupi staré plynové nádrže, musíte vědět, že její restaurování je často jen zametáním problémových oblastí a vrstvou ochrany. Pokud to není v souladu s technologií, pak to vše není nic jiného než rekvizity

Povrch nádoby s vrstvou asfaltového povlaku větší než 2 mm během operace se smršťuje a začíná praskat. Pasivní ochrana je v tomto případě bezmocná. Potřebujete aktivní elektrochemickou ochranu.

Těsnící nátěr z domácího nebo dováženého epoxidu nebo asfaltu před umístěním nádoby do jámy, musíte zkontrolovat detektor jisker. Pokud to dodavatel neučinil, je nezbytně nutná katodová aktivní ochrana.

Zákazník by měl také zkontrolovat kvalitu upevňovacího prostředku nádoby na desku. Podle pravidel musí být upevněna nerezovými kotevními čepy pro speciální tlapky.

Pokud nejsou žádné nohy ve tvaru tlapek, použijte štěrkové smyčky, kterými je nádrž připevněna k desce pomocí gumového těsnění. Použití těchto vedení musí být schváleno firmou Rostechnadzor.

Nedovolte instalaci nádrže na dutou desku, proto může plavat společně se základnou. Je nutné se ujistit, že je instalován sběrač kondenzátu, jinak bude během zmrazování tvořit ledové zátky v potrubí a zasahovat do pohybu plynu.

Potrubí musí být položeno pod úroveň mrazu půdních vrstev. Musí být instalován tak, aby vznikl svah ve vztahu ke sběrné nádrži kondenzátu.

Nadace

Zesílený betonový základ pro upevnění nádrže zajišťuje jeho spolehlivé upevnění. Upevnění se provádí pomocí nerezových čepů.

Převodovka musí být namontována na samotnou nádrž. Pro plynová potrubí středního i vysokého tlaku se používají pouze ocelové trubky z vysoce kvalitní polymerní izolace.

PE 100 polyethylenové trubky jsou vhodnější pro instalaci nízkotlakých plynovodů. Převodovka nebo plnicí ventil nesmí být nastaven pod nulu.

Kompenzátor musí být nutně přítomen na vstupu základny, jinak v důsledku smrštění doma může dojít ke zhroucení vstupu. Suterén samotný musí být nutně svařen a ocelový kohoutek.

Další informace o montážní technice plynové nádrže na soukromém pozemku jsou uvedeny v tohoto článku.

Závěry a užitečné video na toto téma

Co je držitelem plynu a jeho designem:

Výhody plynáren z pohledu vlastníka lokality:

Aby náklady na instalaci a připojení nádrže na plyn pro venkovský dům nebyly zbytečně zatěžující a náklady se vyplatily v krátkém čase. je nezbytné, aby práci prováděli zkušení odborníci - konstruktéři, svářeči a montéři, kteří vyhověli příslušným požadavkům certifikace

Velice důležitá je také volba optimálního objemu nádrže na plyn, který ji neumožňuje příliš často naplňovat. Profesionálně zvolená a instalovaná nádrž bude sloužit po dlouhou dobu a nezpůsobí mnoho problémů.

Je něco, co by mohlo doplnit, nebo mít nějaké otázky ohledně uspořádání autonomního zplyňování domu? Můžete zanechat komentáře k publikaci, zúčastnit se diskusí a podělit se o své vlastní zkušenosti s výběrem a instalací držitele plynu. Formulář pro komunikaci je ve spodním bloku.

Náklady na instalaci plynové nádrže v soukromém domě: ceny příměstských systémů

Náklady na instalaci plynové nádrže v soukromém domě: ceny příměstských systémůVýpočty A Standardy

Problém vytápění soukromého domu je nejlépe řešen připojením k centrálnímu plynovodu. Ale i v oblastech, které se nacházejí v těsné blízkosti hlavního města, existují místa, kde tato možnost neexi...

Přečtěte Si Více
Kolik plynárenské napojení na soukromý dům: 💰 emise

Kolik plynárenské napojení na soukromý dům: 💰 emiseVýpočty A Standardy

Plánování napojení na systém centralizovaného zásobování plynem? Jedná se o oprávněné rozhodnutí, protože náklady na metan v kufru v Rusku jsou levnější než jakékoli jiné palivo. Komunikace s plyn...

Přečtěte Si Více
Výpočet průměru potrubí: Příklad instalace výpočtu a nuance plynárenského

Výpočet průměru potrubí: Příklad instalace výpočtu a nuance plynárenskéhoVýpočty A Standardy

V současné době nejlevnější a nejdostupnější palivem je plyn. Nicméně, cesta k domu olovem výbušné palivo, musí být stanovena s extrémní opatrností a v souladu se všemi normami. Proto se majitelé v...

Přečtěte Si Více