Chybové kódy pro myčky nádobí AEG

Myčka na nádobí "AEG" se nespustí, kód poruchy svítí na displeji. Co to znamená? Systém autodiagnostiky stroje informuje uživatele o výskytu poruchy. Po rozluštění kódu zjistíte, kde hledat příčinu poruchy.

Není-li porucha závažná, můžete to opravit sami nebo zavolat specialistovi.

Jak dekódovat chybové kódy "AEG"

Pokud jste spustili myčku nádobí a poprvé zjistili kód poruchy, zkuste restart. Možná došlo k selhání sítě, takže systém dal chybu.

Jak mohu obnovit myčku myčky AEG? Odpojte jej ze sítě několik minut a poté jej znovu zapněte. Došlo k chybě zmizení? Můžete umístit a umýt nádobí. Pokud se kód znovu rozsvítí, vyhledejte rozpis.

DTC Počet bliknutí u strojů s indikátorem Význam Důvod výskytu Oprava vlastními rukama
I 10 1 V autě není voda. Časový limit byl překročen. 1. Problémy s čidlem hladiny vody.

2. Plnicí hadice je ucpaná nebo ucpaná.

3. Vstupní baterie je zablokována, v přívodu vody není voda.

4. Sací ventil je poškozen.

1. Podrobnosti jsou uvedeny. Pokud dojde k chybě, vymění se.

2. Kontrola přívodní hadice, čištění z blokády.

3. Kontrola vody ve zdroji vody.

4. Diagnostika plnicího ventilu. V případě potřeby vyměňte.

I 20 2 Nedochází k odtoku vody. 1. Odvodňovací systém byl ucpaný.

2. Odtoková hadice byla přenesena.

3. Problémy s čidlem hladiny vody.

4. Poškození čerpadla PMM.

Jak opravit situaci:

1. Vypouštěcí hadice je zkontrolována pro zablokování a zkroucení.

2. Snímač hladiny je kontrolován, v případě poruchy je nainstalována nová část.

3. Vypouštěcí čerpadlo je zkontrolováno a vyčištěno z nečistot. Pokud je čerpadlo vadné, vyměňte jej.

I 30 3 Ochrana "Aquastop" funguje. V nádobě na myčku nádobí se vyskytuje voda, došlo k úniku.

Nebo je snímač plováku vadný.

1. Kontrola tělesa PMM a spojení se provádí v okamžiku úniku.

2. Diagnostika systému "Aquastop".

I 50 5 Problémy s řídicím modulem. Triak modulu, který ovládá čerpadlo, je vadný. Potřebujete diagnostiku a opravu hlavního modulu.
I 60 6 Což znamená kód: voda se nezahřívá nebo přehřívá. 1. Topný článek je spálený.

2. Selhání hladinového senzoru.

3. Chybné čerpadlo.

4. Vyskytly se problémy s termistorem.

4. Řídicí modul myčky nádobí je vadný.

Co můžu udělat, pokud se objeví tento kód:

1. Zkontrolujte a vyměňte topení.

2. Zkontrolujte snímač hladiny, jeho připojení. Nainstalujte novou součást, pokud se rozbije.

3. Pokud se při instalaci stroje nebo čerpadla vyskytnou problémy, je voda neustále vyčerpávána, takže nedochází k ohřevu.

Je nutné zkontrolovat připojovací systém a provoz čerpadla.

I 70 7 Problémy s elektroinstalací, uzávěrem NTC. Zkontrolujte a vyměňte kabeláž. Kontrola čidla NTC.
I 80 a I 90 8-9 Problémy s komunikací eeprom nebo s firmwarem modulu. Chybný elektronický modul. Diagnostika a oprava nebo výměna modulu.
I A0 10 Rozprašovač nepracuje. Je nutné zkontrolovat a odemknout postřikovač.
I b 0 11 Vyskytly se problémy se senzorem zákalu. 1. Senzor zákalu nefunguje.

2. Myčka musí být vyčištěna.

1. Zkontrolujte a vyměňte snímač zákalu.

2. Čištění PMM.

I C0 12 Neexistuje žádné spojení s uživatelským rozhraním. Porucha hlavního modulu. Selhání systému. Myčka potřebuje restart.

Pokud chyba nezmizí, modul je diagnostikován a opraven.

I Ad0 13 Žádný signál tachogenerátoru. 1. Bez ohřevu vody.

2. Nekontrolovaná rychlost motoru.

Tachogenerátor potřebuje kontrolu a výměnu.
I F0 14 Neexistuje žádný příjem vody. Nízký tlak ve vodovodu. Je nutné počkat, dokud se obnoví normální přívod vody.

Nyní znáte chyby myček nádobí AEG a můžete číst jejich kódy. Každý uživatel může odstranit zanesení stroje. Pokud jde o výměnu a opravu dílů, je lepší tuto práci svěřit veliteli.

Chyby pračky IndesitChybové Kódy

Poruchový kód Které světlo svítí( AS) Význam Příčiny vzhledu Oprava DIY F01 4 Problémy při provozu elektromotoru. · Uzavření elektrického obvodu motoru. ·...

Přečtěte Si Více

Chyby v pračce SamsungChybové Kódy

Kód chyby Význam Příčiny vzhledu Opravy DIY 1E Byly problémy s tlakovým zařízením. 1. Mechanické poškození tlakového spínače. 2. Ucpaná trubice snímače. 3. Ko...

Přečtěte Si Více

Chyby pračky AtlantChybové Kódy

Kód chyby Který indikátor svítí Hodnota Důvody pro vzhled Oprava DIY Dveře Rozsvítí se 1,3, 4 žárovky. Dveře dveří nejsou zcela uzavřeny. Elektronické ...

Přečtěte Si Více