Jaký plynový ohřívač vody koupit

Pojďme mluvit o tom, který plynový ohřívač vody koupit, doporučujeme podívat se na fóra. Tam jsou nešťastné modely dalekosáhlé.V tajnosti jsou tekoucí plynové ohřívače vody podobné sebe navzájem, jako dvojčata. Proto by měl být vybrán na základě drobností.Uvidíte drahé a cenově dostupné řešení, ukážeme vám, jak hledat.

Plynový ohřívač vody

Jak hledat plynový ohřívač vody

Je užitečné začít s odhadem všestranné nabídky návrhů.Podívejme se na parametry, on-line zdroj Yandex-Market je vhodný.

V poli dotazu zadejte klíč "ohřívače vody".Převezme požadovanou podčást http: //market.yandex.ru/ catalogmodels.xml? CAT_ID = 119582 & hid = 90575 a text =% D0% B2% D0% BE% D0% B4% D0% BE% D0% BD% D0% B0%D1% 80% D0% B5% D0% B2% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BB% D0% B8 a srnum = 28234.Všimněte si dvou rozbalovacích nabídek níže.

  1. V typu ohřívače vody nastavte průtok.
  2. V poli Způsob topení vyberte možnost Plyn.

Plynové ohřívače vody jsou často nazývány sloupy. Stalo se to již od sovětských časů, kdy forma zařízení připomínala sloupy - od podlahy až po strop.

Elektronický model ohřívače vody

Vyjasňujeme, že cena silně závisí na způsobu ovládání.V elektronických modelech přesné řízení teploty. Zbývající rozdíly jsou minimální, například elektronické zapálení.Ať už chcete v koupelně najít potenciál vysokého napětí, přemýšlejte o sobě, připravte baterie pro nejinteligentnější modely. Levné, postavené na mechanické automatizaci, vybavené třemi stupni ochrany, nikdo si stěžuje. Jak je bezpečnost ovládána zařízením:

  • Nejdříve je odstranění z kopule spalovací komory do pilotní skupiny provedeno tak, aby signalizovalo přítomnost zpětného tahu. Když oxid uhličitý vstupuje do hořáku skrze hořák kvůli neschopnosti vniknout do atmosféry, pilotní oheň zhasne a zničí potenciál termočlánku. To způsobí vypnutí plynového ventilu.
  • Druhým stupněm ochrany je ovládání spalování.Řekli jste v předchozím odstavci. Jakmile kontrolka zhasne, termočlánek zkušebního hořáku ztratí svůj potenciál. Uzavírací ventil plynu je vypnutý.
  • Třetí ochrana je jemnější.Pokud není k dispozici tekoucí voda, plynový ohřívač je ve volnoběhu, speciální ventil odpojí dodávku modrého paliva do hlavního hořáku. Pilotní oheň pokračuje v popálení.

Vidíte, že každý předpokládaný problém je předvídán, existuje ochrana. Nejsou to další možnosti, ale nezbytné minimum pro normální fungování zařízení ohrožujícího požáru. U elektronických ohřívačů vody jsou ochranné stupně stejné, avšak prováděny odlišně.Přístroj se samozřejmě nezapne, pokud je baterie nízká, varuje předem. Přečtěte si více o zobrazení v popisu, pro každé zařízení je tato technika jedinečná.Promluvme si o parametrech.Úplný seznam klepněte na odkaz Všechna nastavení v pravém dolním rohu stránky.

Plynový ohřívač vody

Parametry plynových okamžitých ohřívačů vody

Typ paliva

Trubky dodávají zemní plyn nebo propan-butan z podzemních zásobníků v oblasti. Modré palivo je dodáváno v prchavé formě.Možná doma nepoužíváme místní.Moderní kompozitní válce jsou z hlediska výbuchu bezpečné.Plyn uvnitř v kapalné formě - aby se vešel více. Dávejte pozor na 10% přívod vzduchu uvnitř.Potřeba zabránit výbuchu. Jak teplota stoupá, plyn expanduje a airbag tlumí efekt. To je důležité při hledání válců na slunci.

Tekutý plyn je levný.Již odhadli náklady a zmínil se, že používání balónku místo elektřiny je výhodné.Jedinou obtížností při instalaci plynového okamžitého ohřívače vody při odstraňování spalovacích produktů.Nepoužívejte větrání.

Princip fungování ohřívače vody na plyn

Z toho, co bylo řečeno, se ukazuje, že potřebujete modely se schopností pracovat na zkapalněném plynu. Samostatné plynové ohřívače vody, jako jsou kamny, jsou přenášeny z jednoho typu napájení na druhý.Podrobnosti naleznete v popisu produktu a požádejte konzultanty.

Maximální teplota ohřevu vody

Charakteristiky plynových okamžitých ohřívačů vody umožňují omezit maximální teplotu ohřevu vody. Je zřejmé, že je někdy vhodné umývat bez míchání toků.V tomto případě je vnitřní kabeláž zjednodušená.Dodáváme, že minimální průtok je určen konstrukcí ochranného ventilu, teplota bude maximální.Významnou roli hraje síla hořáku. Konečný výsledek závisí na dvou parametrech. Nemyslete si, že uvnitř sloupku je speciální snímač, který měří teplotu. Konstrukce se vypočítává z rychlosti kapaliny. Metoda se samozřejmě neliší v přesnosti, ale je jednoduchá a pohodlná.V zimě je voda mírně chladnější.Modely

Smart řídí průtok a výkon hořáku. Objeví se požadovaná teplota( včetně maxima).Nepoužívejte podobné zařízení za malou cenu. Mimochodem, čím nižší je teplota vody, tím menší je měřítko, což znamená, že údržba nemusí být prováděna často. Zvažte, jestli žijete v oblasti s tvrdou vodou.

Jmenovitý výkon

Výhody plynových ohřívačů vody jsou silnější než elektrické.Jedná se o desítky kW.Chcete-li správně umýt, dostatečně 8 kW( i když voda není zředěna).Výhodou volby plynového ohřívače vody na rozdíl od elektrického ohřívače vody je vynikající zařízení pro provádění sprchových procesů.

Výkon je přímo spojen s výkonem. Mírná spotřeba ve sprše činí 5 litrů za minutu. Typ spalovací komory

Tekoucí plynový ohřívač vody používá prostorový nebo pouliční vzduch. V prvním případě je spalovací komora otevřená.Jediným plusem je, že není třeba potrubí procházet stěnami a podlahami. Výrobci plynových ohřívačů vody jsou si toho vědomi, vybrané modely nabízejí výhody použití ve dvou verzích. Umístěte zařízení podle potřeby, nebojte se. Chcete-li hledat takový hybrid, když zaškrtnete Market Yandex, objeví se na boční straně ukazatele myší popisek s nápovědou. Vyberte uzavřený typ schránky a zkontrolujte, zda je model otevřený.Přizpůsobení znamená, že můžete změnit možnost instalace.

Ve skupině se zavřeným ohněm můžete popis pečlivě přečíst.

Minimální a maximální tlak vody

Při rozhodování, který plynový ohřívač vody koupit, nedoporučujeme věnovat pozornost minimálnímu tlaku. Pokud průzkumné světlo zapálí uvnitř, mějte na paměti, že ve vodovodu je obvykle 3 atm. Vyrovnejte se s nastavenou hodnotou. Co se týče maxima, v nových budovách se parametry liší od standardních. Zeptejte se servisních čerpadel, kde jsou tlakoměry. Při překročení provozního tlaku se okamžitě rozbije plynový ohřívač vody.

Řízení plynu

Mluvili jsme o stupni ochrany.Řekněme, jaké jsou plynové ohřívače vody, uvedli, že ovládání je všude. Trh Yandex však tvrdí opak( podle možnosti).Podívejte se na sebe, podle našeho názoru by zařízení v tomto případě nemělo být povoleno ani na pultu Rospotrebnadzor. Nevýhody plynových ohřívačů vody jsou zřejmé: nikdo nechce vzlétnout do vzduchu.

Neupravujte plynový ohřívač vody. Je to nezákonné a nebezpečné.

Jak vypnout ohřívač vody při horké vodě: v noci na dlouhou dobu.

Jak vypnout ohřívač vody při horké vodě: v noci na dlouhou dobu.Водонагреватели

V období jaro-léto obvykle začíná v Rusku vlna krimpování, která je doprovázena zastavením dodávky teplé vody. V některých domácnostech může nedostatek horké vody trvat až několik měsíců. Tato sit...

Přečtěte Si Více
Jak vyčistit vodní ohřívač z vodního kamene: metody čištění a doporučení

Jak vyčistit vodní ohřívač z vodního kamene: metody čištění a doporučeníВодонагреватели

Během provozu kotle se na stěnách, jakož i na topném tělese, tvoří vrstva spodiny. Rychlost jeho formování závisí na rigiditě a stupni čištění vody v přívodu vody, ale existuje pouze jeden výslede...

Přečtěte Si Více
Jak zavěsit a upevnit ohřívač vody na zeď, vlastnosti připevnění k různým materiálům

Jak zavěsit a upevnit ohřívač vody na zeď, vlastnosti připevnění k různým materiálůmВодонагреватели

Ohřívač vody je nedílnou součástí mnoha domů. S tím si můžete být vždy jisti, že doma je horká voda. Během instalace však vyvstávají potíže - jak namontovat ohřívač vody na zeď? Dnes o tom budeme ...

Přečtěte Si Více