Chyba F6 v pračce Atlant

Pračka Atlant zobrazuje na displeji kód chyby F6 - znamená to problém s reverzním relé.Na panelech praček bez síta s elektromechanickým ovládáním svítí druhý a třetí indikátor.

Pokud pračka Atlant generuje chybu F6, může to být doprovázeno nesprávným otáčením hřídele motoru.

Obsah

  • 1 Co znamená chyba F6: Příčiny a řešení potíží
  • 2 Kontrola motoru

Co znamená chyba F6: Příčiny a odstraňování závad

Selhalo přehřátí vinutí nebo poškození kontaktů reverzního relé - na displeji byla zvýrazněna značka F6.Proč potřebujete relé?Přístroj umožňuje spuštění motoru Atlant.

Zde je správný schéma instalace relé:

Šipka musí vždy směřovat nahoru.

Co to znamená?

Během spouštění motoru prochází startovací proud reléovou cívkou( 2).Uvedené magnetické pole začne utáhnout jádro( 1), které zvedne kontakt( 3) a uzavře obvod. V důsledku toho se vinutí motoru zapne, začíná a rozvíjí hybnost.

Podívejte se na schéma:

Dále jsou kontrolovány kontakty zpětného relé, které mohou být odpojeny, což vede k poruchám. Potom je musíte nainstalovat na své místo.

Jak opravit škody a napravit situaci? Nepokoušejte se okamžitě demontovat zařízení SMA Atlant a zkontrolovat podrobnosti. Pokud na displeji uvidíte F6, zkuste resetovat chybu.

Odpojte CM ze zásuvky. Počkejte 15-20 minut. Po připojení byste měli být schopni odstranit chybu, pokud je příčinou selhání systému. Pokud pračka Atlas znovu vydá chybu F6, selhání je mnohem vážnější.

Kontrola motoru

Je nutné zkontrolovat funkci motoru nebo zpětného relé.Co to znamená?Budete muset odstranit motor z pračky Atlant a pak zkontrolovat prvky jeho konstrukce.

Co dělat:

  1. Odpojte napájení pračky odpojením zástrčky.
  2. Sejměte zadní kryt stroje Atlant, odšroubujte šrouby.
  3. Demontujte hnací řemen z motoru dole.
  4. Odstraňte všechny šrouby, které zajišťují motor.
  5. Odpojte konektory a vyjměte motor.

Nyní postupně zkontrolujte součásti elektromotoru na pračce Atlant. V případě poruchy může být nutné vyměnit zařízení nebo jeho zpětné relé.

Jak testovat nebo nahradit, je podrobně popsán v článku o odstranění chybového kódu F12.

Možná jste schopni odebrat F6 z displeje Atlas CM bez účasti průvodce. Hodně štěstí!

Chyba H2O v pračce Indesit

Chyba H2O v pračce IndesitChybové Kódy

Chyba H2O se objeví na tabuli v pračce, pokud se vyskytnou problémy s vodou. Kód H2O, pokud si vzpomeneme na hodiny chemie, připomíná vzorec vody. Pouze v chemii H2O to znamená atom kyslíku a d...

Přečtěte Si Více
Chyba F12 v pračce Indesit

Chyba F12 v pračce IndesitChybové Kódy

Proč pračka Indesit zobrazuje chybu F12?Modely s elektromechanickým ovládáním ukazují kód poruchy se zapnutým indikátorem "Superwash" - "Zpoždění vypnutí" nebo bliká kontrolka "Turns". Tyto sig...

Přečtěte Si Více
Chyby Euronova pračky( Eurosoba)

Chyby Euronova pračky( Eurosoba)Chybové Kódy

Kód chyby Popis problému Možné příčiny poruch CM Pokud se rozsvítí chyba F1, mohou to být tři důvody: Blokování dveří je přerušeno. Vyžaduje se výměna položky. P...

Přečtěte Si Více