Pumpun aseman säätäminen: 📐 säätöperiaatteet ja -säännöt

Stabiilin veden saannin edellyttämien paine-arvojen kanssa ei riitä, että ostat pumppuaseman. Laitteet on edelleen konfiguroitava, suoritettava ja toimittava oikein. Myönnä se, kaikki meistä eivät tunne räätälöinnin hienovaraisuutta. Ja mahdollisuus pilata laitteita väärillä toimilla ei ole liian houkutteleva, oletteko samaa mieltä?

Olemme valmiita jakamaan teille arvokasta tietoa pumppuaseman säätämisestä. Artikkelimme kuvaa tekniikoita ja sääntöjä rikkomusten poistamiseksi työssä, joka liittyy riittämättömään korkeaan paineeseen.

Saat tietää painehäviön syistä ja oppia poistamaan ne. Graafiset ja valokuvasovellukset selittävät, miten pumppauslaitteet voidaan määrittää oikein.

Artikkelin sisältö:

 • Pumppaamon ominaisuudet
 • Laitteiden ongelmien syyt
 • Työn virheiden korjaaminen
  • Toimintasääntöjen rikkominen
  • Moottorin toimintahäiriöt
  • Ongelmia veden paineessa järjestelmässä
 • Varastosäiliön tarkastus
  • Hydroakumulaattorin rooli järjestelmässä
  • Ilmanpaineen säätö
 • Releiden avulla voit säätää painetta
  • # 1: Paineanturin periaate
  • # 2: Tarvittavan paineen säätö ja laskeminen
  • # 3: Suositeltujen asetusten asettaminen
  • # 4: Epätyypillisten painearvojen valitseminen
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Pumppaamon ominaisuudet

Valmistajan täyttämä pumppuasema on mekanismi, jolla voidaan pakottaa vettä. Sen työn rakenne rajaan on yksinkertainen.

Pumppu pumppaa vettä elastiseen säiliöön, joka sijaitsee akun sisällä, jota kutsutaan myös hydraulisäiliöksi. Kun se on täytetty vedellä, se venyy ja painuu hydraulisäiliön siihen osaan, joka on täynnä ilmaa tai kaasua. Paine, joka saavuttaa tietyn tason, saa pumpun sammumaan.

Vedenoton aikana järjestelmän paine laskee ja tietyssä vaiheessa, kun omistajan asettamat arvot saavutetaan, pumppu alkaa toimia uudelleen. Laitteen sammuttaminen ja kytkeminen on vastuussa releestä, paineensäätö tapahtuu painemittarilla.

Laiteaseman vesihuolto

Kotitalouksien pumppuaseman toimintahäiriöt voivat vahingoittaa LVI-laitteita.

Lisää toimintaperiaatteeseen, muunnelmiin ja todistettuihin asennusohjelmiin pumppuasema esittelee suositeltavan artikkelimme.

Laitteiden ongelmien syyt

Kotitalouksien pumppuasemien toimintahäiriöiden tilastoista käy ilmi, että useimmiten ongelmia aiheutuu kalvon eheyden loukkaamisesta. akku, putkisto, veden tai ilman vuoto sekä erilaiset epäpuhtaudet järjestelmässä.

Tarve puuttua työhön voi syntyä monista syistä:

 • Hiekka ja erilaiset veteen liuenneet aineet voivat aiheuttaa korroosiota, johtaa toimintahäiriöihin ja vähentää laitteiston suorituskykyä. Laitteen tukkeutumisen estämiseksi on käytettävä vedenpuhdistussuodattimia.
 • Ilmanpaineen lasku asemassa aiheuttaa usein pumpun laukaisua ja ennenaikaista kulumista. On suositeltavaa mitata ilmanpaine aika ajoin ja säätää sitä tarvittaessa.
 • Imuputkiliitosten tiiviys on syy siihen, että moottori toimii ilman sammumista, mutta se ei voi pumpata nestettä.
 • Pumpun asemapään virheellinen säätö voi myös aiheuttaa haittaa ja jopa vahingoittaa järjestelmää.

Aseman käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa suorittaa säännöllinen tarkastus. Kaikki säätötoimet on aloitettava irrottamalla sähköverkosta ja tyhjentämällä vesi.

Tarkastus pumppuasemien käytön aikana

Tarkista virrankulutus ja maksimipaine säännöllisesti. Lisääntynyt energiankulutus merkitsee pumpun kitkaa. Jos paine putoaa ilman järjestelmässä havaittua vuotoa, laite on kulunut.

Työn virheiden korjaaminen

Ennen kuin ryhdytte vakavampaan häiriöön laitteen toiminnassa, on käytettävä yksinkertaisimpia toimenpiteitä - puhdista suodattimet ja poista vuotot. Jos he eivät tuottaneet tuloksia, siirry seuraaviin vaiheisiin ja yritä tunnistaa perussyy.

Seuraavaksi on säädettävä paine akun ja säiliön säiliössä säädä painekytkin.

Kuvagalleria

valokuva alkaen

Pumppaamon normaalin toiminnan edellytykset

Laitteen ylläpitämiseksi normaalissa teknisessä kunnossa ja virheettömässä järjestelmäkäytössä ei ole suositeltavaa ylittää laitteen valmistajan määrittämiä raja-arvoja.

Imuputken ja työtilan täyttäminen vedellä

Pumppuasemaa ei saa käynnistää täyttämättä työtilaa ja imuputkea vedellä. Muuten muutaman minuutin kuluttua "kuivasta juoksemisesta" tiivisteet, jotka suojaavat moottoria vedestä, voivat palaa, jota seuraa moottori itse.

Käytön kieltäminen ilman veden kulutusta

Pumppaamoa ei saa käyttää talon vesihuollossa kuluttamatta sitä vedenottopaikoissa. Älä käytä laitetta pysähdyksissä

Imuputkeen menevän ilman poistaminen

Resurssien saantiin tarvittavien laitteiden säilyttämiseksi on välttämätöntä sulkea ilman sisäänpääsy imuputkeen

Pumppauslaitteet kuivassa kellarissa

Jotta vältettäisiin painehäviöt veden syöttö- ja imuhaaroissa ja liiallinen kuormitus laitteelle, ei ole suositeltavaa kaventaa paineputkea.

Laitteen asentaminen takahuoneeseen

Piiriin asennetun pumppuaseman kapasiteetin on vastattava samanaikaisesti käytettyjen vedenottopaikkojen enimmäismäärää.

Pumppaus avoimesta säiliöstä

Pumppuasema ei pysty tuottamaan vedenottoa, jonka lämpötila on alle +1º ja + 35ºC. Avoimet alueet talvella säilyvät: niistä ja niihin liitetyistä putkista kaikki vesi on täysin valutettu, laitteita suositellaan siirrettäväksi tiloihin

Aseman toiminta talvella

Pumppuasemaa ei saa käyttää talvella lämmittämättömässä huoneessa. Laitteiden sijainnin on suljettava pois tulvat ja jäädyttäminen

Pumppaamon normaalin toiminnan edellytykset

Pumppaamon normaalin toiminnan edellytykset

Imuputken ja työtilan täyttäminen vedellä

Imuputken ja työtilan täyttäminen vedellä

Käytön kieltäminen ilman veden kulutusta

Käytön kieltäminen ilman veden kulutusta

Imuputkeen menevän ilman poistaminen

Imuputkeen menevän ilman poistaminen

Pumppauslaitteet kuivassa kellarissa

Pumppauslaitteet kuivassa kellarissa

Laitteen asentaminen takahuoneeseen

Laitteen asentaminen takahuoneeseen

Pumppaus avoimesta säiliöstä

Pumppaus avoimesta säiliöstä

Aseman toiminta talvella

Aseman toiminta talvella

Seuraavassa ovat yleisimmät rikkomukset kotitalouksien pumppuaseman toiminnassa, jonka käyttäjä voi yrittää ratkaista omasta. Saat vakavampia ongelmia ottamalla yhteyttä palvelukeskukseen.

Toimintasääntöjen rikkominen

Jos asema toimii jatkuvasti pysäyttämättä, releen virheellinen säätö on todennäköinen syy - korkea sammutuspaine on asetettu. Ja myös tapahtuu, että moottori toimii, mutta asema ei pumpata vettä.

Syy voi olla seuraava:

 • Kun pumppu käynnistettiin, sitä ei täytetty vedellä. Tilanne on korjattava kaatamalla vettä erityisen suppilon läpi.
 • Putkilinjan eheys on rikki tai putkessa tai imuventtiilissä on muodostunut ilmalukko. Erityisen syyn havaitsemiseksi on varmistettava, että: vastaanottoventtiili ja kaikki liitännät ovat tiukat, ei ole mutkia, supistuksia tai hydraulisia lukkoja imuputken koko pituudelta. Kaikki toimintahäiriöt poistetaan, vaurioituneet alueet vaihdetaan tarvittaessa.
 • Laite toimii ilman vettä (kuiva). On tarpeen tarkistaa, miksi se ei ole olemassa, tai tunnista ja poista muita syitä.
 • Putkilinjan tukkeutuminen - tarve puhdistaa järjestelmä saastumisesta.

Se tapahtuu, että asema käynnistetään usein ja sammutetaan. Todennäköisimmin tämä johtuu vaurioituneesta kalvosta (sitten sinun täytyy vaihtaa se) tai järjestelmää ei ole paine tarvitaan. Jälkimmäisessä tapauksessa on tarpeen mitata ilman läsnäolo, tarkistaa säiliön halkeamia ja vaurioita.

Kaatetaan vettä järjestelmään

Ennen jokaista käynnistystä on syytä kaataa vettä pumppuasemalle erityisellä suppilolla. Sen ei pitäisi toimia ilman vettä. Jos on mahdollista, että pumppu toimii ilman vettä, on hankittava virtausohjaimella varustetut automaattiset pumput.

Vähemmän todennäköistä, mutta se voi tapahtua, mikä on auki ja lukittu takaiskuventtiili roskien tai vieraiden esineiden sisäänpääsyn vuoksi. Tällaisessa tilanteessa joudut purkamaan putkiston mahdollisen tukkeutumisen ja korjaamaan ongelman.

Moottorin toimintahäiriöt

Kotitalousaseman moottori ei toimi ja ei aiheuta melua, mahdollisesti seuraavista syistä:

 • Laite on irrotettu virtalähteestä tai linjajännitettä ei ole. Kytkentäkaavio on tarkistettava.
 • Palanut sulake. Tässä tapauksessa elementti on vaihdettava.
 • Jos et voi kääntää puhallinpyörää - se on juuttunut. On syytä selvittää, miksi.
 • Vaurioitunut rele. Hänen pitäisi yrittää säätää tai, jos ei, korvata uusi.

Moottorin toimintahäiriöt pakottavat käyttäjän usein käyttämään palvelukeskuksen palveluja.

Ongelmia veden paineessa järjestelmässä

Vesipaineen puuttuminen järjestelmässä selittyy useista syistä:

 • Veden tai ilman paine järjestelmässä on asetettu kohtuuttoman alhaiselle arvolle. Sitten sinun on säädettävä releen toimintaa suositeltujen parametrien mukaisesti.
 • Pumpun putkisto tai juoksupyörä on tukossa. Pumppuaseman elementtien puhdistus saastumisesta voi auttaa ratkaisemaan ongelman.
 • Ilma tulee putkilinjaan. Putkilinjan elementtien ja niiden liitäntöjen tarkastaminen tiiviyden varmistamiseksi voi vahvistaa tai kieltää tämän version.

Huono vesihuolto johtuu myös siitä, että ilmaa vedetään vuotamisen vuoksi vesiputkiliitännät tai vedenpinta on pudonnut niin paljon, että kun se otetaan, ilma pumpataan järjestelmään.

Vedenpaine

Huono vedenpaine voi aiheuttaa merkittävää epämukavuutta, kun käytät LVI-järjestelmää.

Varastosäiliön tarkastus

Käynnistä laite laitteiston säätämisen jälkeen irrottamalla järjestelmä verkosta, sulje vedenottopuolen paineventtiili. Sammuta hana ja tyhjennä vesi, ja jää alas poistoletkun läpi, irrottamalla se kalvotankki. Tarkista ensin paine akun säiliössä.

Hydroakumulaattorin rooli järjestelmässä

Pumppuaseman kalvotankki on itse asiassa metalliastia, jonka sisällä on kumilamppu ja joka on suunniteltu keräämään vettä.

Ilma pumpataan vapaaseen tilaan kumipolttimen ja säiliön seinien välillä. Joissakin hydroakkujen malleissa säiliö on jaettu puoleen kalvolla, joka jakaa säiliön kahteen osastoon - vedelle ja ilmalle.

Vesihuoltolaite vesihuoltoasemalle

Hydrauliakkuainesäiliö ylläpitää paineita järjestelmässä ja luo pienen veden syötön. Kerran kuukaudessa hydropneumaattisessa säiliössä oleva paine on tarkistettava pumpun ollessa pois päältä ja veden tyhjentämisestä syöttöputkesta.

Mitä enemmän vettä pääsee laitteeseen, sitä enemmän se puristaa ilmaa ja lisää sen painetta, joka pyrkii vetämään vettä ulos säiliöstä. Näin voit ylläpitää vakaa vedenpaine myös pumpun inaktiviteetin aikana.

Akku vaatii säännöllistä kunnossapitoa, poistaen ilman päältä päärynä, joka kulkeutuu veden kanssa pieninä kupliina ja kerääntyy siellä vähitellen pienentäen nettotilavuutta.

Tätä varten on järjestetty erityinen venttiili suurten säiliöiden päälle. Pienillä säiliöillä täytyy huijata poistamaan ilmaa: sammuta järjestelmä ja tyhjennä se ja täytä säiliö useita kertoja.

Hydroakkuainesäiliö

Hydraulisäiliön valinta tilavuudelta tehdään ottaen huomioon tietyn kuluttajan suurimman veden kulutuksen arvon. Valmistajan määrittämä sallittu sulkeumien määrä tunnissa otetaan huomioon sekä hydraulisäiliön paine-, paine- ja käyttäjäpaineen nimellisarvot

Ilmanpaineen säätö

Vaikka valmistaja säätää pumppaamon kaikkia osia tuotantovaiheessa, on välttämätöntä tarkistaa paine uudestaan ​​myös uusissa laitteissa, koska se voi myyntiin mennessä laskea. Käytettävä laite tarkastaa kaksi kertaa vuodessa.

Mittauksissa, jotka mahdollistavat tarkimman painemittarin, koska myös pieni 0,5 barin virhe voi vaikuttaa laitteen toimintaan. Jos on mahdollista käyttää autopainemittaria, jolla on asteikko, jossa on vähiten asteikko - tämä antaa luotettavampia tuloksia.

Kalvosäiliön ilmanpaineen ilmaisimen on vastattava pumppausaseman 0,9-kertaista kytkentäpainetta (asetettu releellä). Säiliöt, joiden tilavuus on erilainen, voi olla yhdestä kahteen bariin. Säätö suoritetaan nippa-, pumppaus- tai ilmanpoistoaukon kautta.

Normaalikäytössä asema on varustettu pakollisilla ohjaus- ja säätölaitteilla:

Kuvagalleria

valokuva alkaen

Pumppaamon pakolliset komponentit

Pumppaamon pakolliset komponentit ovat painekytkin, jonka avulla voit säätää järjestelmän painetta ja sen ohjaamiseen tarvittavaa painemittaria

Jouset painekytkimen asettamiseksi

Paineen parametrien säätämiseksi järjestelmässä rele on varustettu kahdella jousella, jotka mahdollistavat paineen ylä- ja alarajan asettamisen vesijohtopiiriin.

Paineenvaihdon erityispiirteet releellä

Paineparametrien ylärajan nostamiseksi, jossa pumpun toiminta keskeytyy automaattisesti, mutteria 1 pyöritetään myötäpäivään. Tällöin alarajasta vastuussa oleva mutteri 2 on nostettava samalla määrällä

Mittarin käyttö releen asennuksessa

Kaikki painekytkimen säätötoimenpiteet on suoritettava rinnakkaismuuttujan säätimellä. Suositeltavat differentiaaliset ylä- ja alarainepiirit alueella 1,2 - 1,6 bar

Pumppaamon pakolliset komponentit

Pumppaamon pakolliset komponentit

Jouset painekytkimen asettamiseksi

Jouset painekytkimen asettamiseksi

Paineenvaihdon erityispiirteet releellä

Paineenvaihdon erityispiirteet releellä

Mittarin käyttö releen asennuksessa

Mittarin käyttö releen asennuksessa

Mitä vähemmän ilmaa pumpataan järjestelmään, sitä enemmän vettä se voi kerääntyä. Vedenpaine tulee olemaan vahva, kun säiliö on täynnä ja heikentynyt yhä enemmän veden oton yhteydessä.

Jos nämä pisarat ovat mukavia kuluttajalle, voit jättää paineen pienimmälle hyväksyttävälle tasolle, mutta vähintään 1 bar. Pienempi arvo voi johtaa siihen, että päärynä täytetään vedellä säiliön seinämiin ja sen vaurioihin.

Asenna sisään vesihuoltojärjestelmä voimakas vesipaine, on tarpeen kiinnittää ilmanpaine noin 1,5 bar: n alueelle. Tällöin paineen ero täyteen ja tyhjään säiliöön on vähemmän havaittavissa, mikä takaa tasaisen ja voimakkaan veden virtauksen.

Releiden avulla voit säätää painetta

Vastaa järjestelmän automaatiosta painekytkin - laite, joka ohjaa pumppuasemaa ja joka suorittaa laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä. Se estää myös järjestelmän aiheuttamasta liiallista painetta.

Rele ja painemittari

Painekytkin ohjaa päälle / pois-syklejä, kun käyttäjä saavuttaa käyttöpaineen arvon. Painekytkimen suorituskykyä ohjataan painemittarilla

# 1: Paineanturin periaate

Releen pääelementti on ryhmä koskettimia, jotka on kiinnitetty metallialustaan ​​ja joka on vastuussa laitteen kytkemisestä päälle ja pois päältä.

Lähellä on kaksi eri kokoista jousea, jotka säätävät järjestelmän sisäistä painetta. Alla metallialustaan ​​on asennettu kalvokotelo, jonka alle asetetaan kalvo itse ja metallimäntä. Ylhäältä kaikki on peitetty muovisella korkilla.

Painekytkinlaite

Eri valmistajien tuotteet ja sen toiminnan periaate ovat lähes identtiset, ne voivat poiketa vain pienistä yksityiskohdista.

Käytössä laite voidaan jakaa useisiin vaiheisiin:

 1. Kun kytket hanan päälle, vesi menee jonkin aikaa täytetyn säiliön saniteettipisteeseen. Kun tämä paine on läsnä järjestelmässä, se alkaa vähitellen laskea ja kalvo lakkaa puristamasta mäntään. Yhteyden sulkeminen tapahtuu, pumppu käynnistetään.
 2. Pumppu pumppaa vettä kuluttajalle, ja kun kaikki hanat on kytketty pois päältä, se täyttää säiliön vedellä.
 3. Kun säiliö täytetään asteittain, paine kasvaa, ja se alkaa vaikuttaa kalvoon ja paine mäntään. Tämän seurauksena koskettimet avautuvat ja pumppu pysähtyy.

Se, miten rele on määritetty, riippuu aseman kytkemisen taajuudesta, vedenpaineesta ja laitteen käyttöikästä. Jos parametrit on asetettu väärin, pumppu ei toimi ollenkaan tai toimii jatkuvasti.

Kalvo ja metallimäntä

Painekytkimen mäntä ja herkkä metallilevy, joka reagoi hydraulisäiliön kalvon aiheuttamaan paineeseen, on piilotettu rungon alle - pääsy niihin on täysin suljettu

# 2: Tarvittavan paineen säätö ja laskeminen

Uudella laitteella on jo releen tehdasasetukset, mutta on kuitenkin parempi tarkistaa ne lisäksi. Säädön aloittaminen on tarpeen selvittää valmistajan suosittelemat arvot sallitun painekynnyksen asettamiseksi (koskettimien sulkemiseksi ja avaamiseksi).

Jos kyseessä on pumppuaseman häiriötvirheellisen säädön vuoksi valmistajalla on täysi oikeus luopua takuustaan.

Valmistaja laskee sallitun paineen, kun laite kytketään päälle ja pois päältä ottaen huomioon toiminnan odotetut ominaisuudet. Ne otetaan huomioon pumppuasemien eri mallien toimintaparametrien kehittämisessä.

Sisältöarvo on yhtä suuri kuin summa:

 • Tarvittava paine putkijärjestelmän korkeimmalla kohdalla, jossa vesi otetaan;
 • Vedenottoaukon korkeimman pisteen ja pumpun välinen ero;
 • Putkilinjan vedenpainehäviöt.

Sammutusnopeus lasketaan seuraavasti: sammutuspaineeseen, plus yksi ja ota pois puolitoista baaria. Tällöin sulkupaine ei saa ylittää suurinta sallittua painetta, joka tapahtuu putkilinjan poistuttua pumpusta.

Pään korkeuden laskeminen laskelmissa

Yleinen virhe, joka vaikuttaa pumppausaseman toimintaan, ei ota huomioon koko vaaka- ja pystysuuntaisia ​​osia sekä hydraulisia häviöitä veden kuljetuksen aikana vedenpoistopisteisiin.

# 3: Suositeltujen asetusten asettaminen

Ennen kuin muutat asetuksia, sinun on korjattava edelliset luvut painemittarilla. Pumpun kytkeminen päälle, kirjaa paine sammutuksen ja käynnistyksen yhteydessä. Tämä auttaa määrittämään, mitä tapaa säätää - vähentämisen tai kasvun suuntaan.

Jouset säätää painetta

On syytä muistaa, että mikä tahansa muutos releen asetetussa paineessa edellyttää myös vastaavia muutoksia akun ilma-osastossa

Muilla toimilla on seuraava järjestys:

 1. Irrota asema virtalähteestä, laske vesi ja avaa releen kansi avaimella.
 2. Pumpun käynnistyspaine säädetään säätämällä mutteria, joka pitää ison jousen (P). Kierräen sitä myötäpäivään, jousen puristus ja tarvittavan kytkentäpaineen asetus saavutetaan. Eri laitemalleissa sallitut arvot voivat vaihdella välillä 1,1 - 2,2 baaria.
 3. Kun pyörität pientä mutteria (∆Р) myötäpäivään, voit lisätä aukkoa irrotuspaineen arvon ja laitteen kytkemisen välillä, joka on tavallisesti 1 bar. Siten paine voidaan vahvistaa arvoilla, jotka ovat välillä 2,2 - 3,3 baaria.

Tärkeää on, että pieni kevät ei säädä raja-arvoa, kuten jotkut virheellisesti ymmärtävät.

Se asettaa täsmälleen deltan aseman kytkentäarvojen ja sen pysäytyksen välillä. Toisin sanoen täysin heikentynyt jousi ei aiheuta eroa - delta on nolla ja sisään- ja pois-arvot ovat samat. Mitä enemmän se kiristyy, sitä suurempi on niiden välinen ero.

Painekytkin ja liitinlohko

Painekytkimen pieni jousi on herkempi ja se on puristettava hyvin huolellisesti.

Tarkista mittareiden avulla asetettujen ilmaisimien oikeellisuus. Jos ensimmäisellä yrityksellä ei ollut mahdollista saavuttaa vaadittuja arvoja, säätö jatkuu.

# 4: Epätyypillisten painearvojen valitseminen

Voit asettaa laitteeseen erilaisen painetason, joka poikkeaa valmistajan suosituksista, säätämällä laitetta yksittäisten käyttäjien pyyntöihin. Lisäämällä kantamaa, kun kytket päälle ja pois päältä, ne saavuttavat enemmän harvinaisia ​​asemia.

Tämä tekee huoltolaitteen pidemmäksi, mutta tekee veden paineen epätasaiseksi. Vähentämällä eroa saavutetaan vakaa paine, mutta pumppu toimii useammin.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Aseman paineen säätäminen näyttää videon:

Video siitä, mitä tehdä, jos asema käynnistää usein:

Pumppuaseman itsenäistä säätöä tehtäessä on otettava huomioon, että joskus tehtaan suositusten muutokset voivat heikentää vesijärjestelmän toimintaa. Pumppu, letkut, LVI-kalusteet - kaikilla on äärimmäiset paine-arvot, joiden rikkominen johtaa rikkoutumiseen. Siksi ennen itsenäisten toimien aloittamista on parempi pyytää neuvoja kokeneelta asiantuntijalta.

Jätä kommentit alla olevaan lohkoon. Jaa henkilökohtainen kokemuksesi pumppuasemien asentamisesta ja käytöstä sekä niiden asentamisesta. Esitä kysymyksiä, ilmoita virheistä tekstissä, lähetä kuva artikkelin aiheeseen.

Pumppaamo hyvin: valinta, asennus ja liitäntä

Pumppaamo hyvin: valinta, asennus ja liitäntäPumppulaitteet

Käyttö pumppuaseman otetaan vettä kaivoista lisää merkittävästi mukavuutta esikaupunkien elämän. Hyvin prosessi astioiden ruoanlaittoon ja hygieniaan kestää muutaman minuutin eikä vaadi omistajia v...

Lue Lisää
Miten tehdä pumpun veden omin käsin: purkaa 13 parhaista vaihtoehdoista korjaustöissä

Miten tehdä pumpun veden omin käsin: purkaa 13 parhaista vaihtoehdoista korjaustöissäPumppulaitteet

Joskus on tilanteita, kun käytetään vähintään tarvittavat resurssit ongelman ratkaisemiseksi. Tässä artikkelissa keskitytään alkuperäisiä malleja, tärkeintä, että taju ja taitavat kädet.Luoda kotit...

Lue Lisää
Pumppaamot kaivojen: miten valita, erityisesti johdotus ja asennus

Pumppaamot kaivojen: miten valita, erityisesti johdotus ja asennusPumppulaitteet

Automaattinen prosessi vesihuollon kaivojen talossa, puutarhassa ja puutarhan auttaa minimoimaan aikaa suunnitellut askareita ympäri taloa. "Sydän" vesi- ovat hyvin pumppuaseman - laite veden pumpp...

Lue Lisää