Aitakatto tee-se-itse -vaiheittaiset järjestelyohjeet + aitakaton edut ja haitat

click fraud protection

Nyt yksityisten asuinrakennusten rakentaminen skandin, hi-tech- tai minimalismin tyyliin on saamassa suosiota. Samaa mieltä, kun rakennusten suunnittelussa pyritään yksinkertaisuuteen ja ytimekkyyteen, monitasoiset katot eivät enää sovi kokonaiskonseptiin. Ne korvataan eurooppalaisista rakennuksista tutuilla laavuilla. Kun olet tutkinut kaltevan katon rakentamista omin käsin askel askeleelta, voit säästää merkittävästi budjettia talon rakentamisessa.

Tällaisen katon rakentamiseen tarvitaan vähemmän materiaaleja. Siksi sen laitteen hinta on alhaisempi. Aittasuunnittelu on paljon helpompi suunnitella ja rakentaa. Kun olet tarkistanut laskelmat ja tarvittavien materiaalien luettelon, voit luoda itsenäisesti luotettavan ja kestävän katon.

Artikkelimme auttaa sinua ymmärtämään yhden kaltevuuden katon rakentamistekniikkaa valmiiden esimerkkien avulla. Noudattamalla vaatimuksia ja noudattamalla vaiheittaisia ​​ohjeita saat paitsi kestävän, myös tyylikkään muotoilun, joka täydentää harmonisesti kotisi tyyliä ja maisemasuunnittelua.

instagram viewer

Artikkelin sisältö:

 • Katon suunnitteluominaisuudet
 • Kaltevan katon edut ja haitat
 • Kuinka laskea kaltevuustaso?
 • Materiaalien valinta ja niiden määrän laskeminen
 • Katon tukityypit
 • Aidan katon rakennusohje
  • Vaihe # 1 - kattomauerlatin asennus
  • Vaihe 2 - Ristikon järjestelmän kokoaminen
  • Vaihe # 3 - katon lämpöeristeen asennus
  • Vaihe 4 - Katon vaipan luominen
 • Katon materiaalin valinta
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Katon suunnitteluominaisuudet

Kattotekniikka olettaa yhden kaltevan alueen olemassaolon, joka on pystytetty ristikkojärjestelmällä. Laakeriosa on valmistettu laudoista ja puusta.

Sarjan jalkojen reunat luokitellaan kerrokselliseksi, koska niiden alla on tuki. Päällystykseen voidaan käyttää aaltopahvia, peltimateriaalia, pehmeää rullakattoa, onduliinia, muovia, keraamisia laattoja, metallilaattoja jne.

Omakotitalon aittakatto
Tämän tyyppinen katto voidaan asentaa paitsi päärakennuksen laajennusosien päälle: terassit, sisäänkäyntiryhmiä tai teknisiä rakennuksia. Yksityisten asuinrakennusten päälle rakennetaan yhä enemmän lakonisia aitarakenteita.

Yksikalteinen rakenne, jossa on vahva kaltevuus, minimoi lumimassan ja veden kertymisen mahdollisuuden. Sateen poisto tapahtuu automaattisesti tukiseinien korkeuseron vuoksi. Jos kattojärjestelmä on litteä, se on varustettava kourulla vedenpoistoon.

Toiminnallisen tarkoituksen mukaan aitojen katot jaetaan:

 • Ei tuuletettu. Useammin ne asennetaan apu- ja työtilojen tai terassien rakentamisen yhteydessä.
 • tuuletettu. Oletetaan, että eristys- ja vedeneristysmateriaalin välillä on ilmarako.

Jokainen tukirakenteen elementti asetetaan vuorotellen ja kiinnitetään rakennuksen kahteen seinään, joiden korkeus on erilainen. Kaikki elementit on yhdistetty Mauerlatin avulla.

Kaavioesitys Mauerlatista

Mauerlat - hirsi tai palkki, joka on asetettu etu- ja takaseinien päälle. Sen tehtävänä on alatuki kattotuolien kiinnitystä varten.

Yksikalteisessa katossa voi olla erilaisia ​​tukielementtejä aiotusta korkeudesta ja rakenteesta riippuen.

Apuna käytetään:

 • tukipilarit, joihin kotelo voidaan kiinnittää tulevaisuudessa;
 • vaahtobetonista, tiilestä tai puusta valmistetut kantavat rakenteet.

Aidan katto sisältää useita lajikkeita: se voi olla kanssa ullakko tai ilman sitä, kylmä tai varustettu lämpöeristyksellä. Talon katon ja katon väliin voit varustaa puoliksi ullakon tai kodinhoitoalueen.

Kaltevan katon edut ja haitat

Kattotyyppiä valittaessa on otettava huomioon jokaisen vaihtoehdon kaikki positiiviset ja negatiiviset ominaisuudet. Alla on yksikalteisten kattojen ominaisuudet.

Kaltevan katon tärkeimmät edut ovat nopea rakennusprosessi, helppo asennus ja keveys. Tällaisen katon pienin sallittu kaltevuuskulma on 5 astetta.

Suuntaamalla rinnettä eteläpuolelle voit vähentää lämpöhäviöitä. Yhden kaltevuuden katon alhainen tuuletus varmistaa rakenteen luotettavuuden ja kestävyyden sekä mahdollisuuden asentaa se alueille, joilla on korkea tuulisuus.

Tasainen lumen kerääntyminen aitojen katolle

Tasaisen pinnan ansiosta aitakattoa pidetään kestävimpänä luonnollisia vaikutuksia vastaan. Lumen kerääntyessä se muodostaa tasaisen kerroksen, joka kuormittaa tasaisesti koko rakennetta.

Ilmastointijärjestelmä Kalteva aitakatto on paljon yksinkertaisempi kuin harjakatto: se ei vaadi tuuletettuja luistimia ja ilmastimia. Mutta huolimatta pienten rakennusten yksinkertaisuudesta ja monipuolisuudesta, tällaisella katolla on rajoituksia ja haittoja.

Nämä sisältävät:

 • tiukasti säädetyt palomääräykset vaikeuttavat ullakon rakentamista tai ullakko;
 • matala kaltevuus ei sovellu pohjoisille alueille, joilla vallitsee lumisade;
 • lumen mekaanisen puhdistuksen tarve talvella, jos se kerääntyy pienestä kaltevuuskulmasta johtuen.

Rakennuksen pinta-alasta ja kokoonpanosta riippuen tarvitaan tietyntyyppinen katto. Yksikalteinen katto voidaan asentaa monikerroksisiin asuinrakennuksiin, mutta se ei sovellu monikerroksisiin rakennuksiin.

Kuinka laskea kaltevuustaso?

Avaintekijä katon vaadittavan kaltevuuden määrittämisessä on alueen ilmasto. Lumimassan kertymisen estämiseksi lumisateiden aikana pohjoisilla alueilla on suositeltavaa suunnitella katto, jonka kulma on vähintään 30 astetta. Tämä vähentää spontaanin lumen sulamisen aiheuttamaa katon kuormitusta.

Maantieteellisillä alueilla, joilla tuulee liikaa, vaatimukset ovat täysin päinvastaiset. Terävä kaltevuuskulma parantaa rakenteen tuuletusta ja vähentää sen luotettavuutta. Esimerkiksi tuulen ja kuorman vaikutus katolle, jonka kulma on 45 astetta, on viisi kertaa voimakkaampi kuin vastaava katto, jonka kaltevuus on 10-11 astetta. Alueen lumi- ja tuulikuormat löytyvät alueen erikoiskartoista.

Aluekartta keskimääräisestä vuosikuormasta

Tämä kartta auttaa laskemaan tarkasti keskimääräisen vuotuisen lumikuorman. Tämä indikaattori on tärkeä kaltevuuskattoprojektia kehitettäessä ja materiaaleja valittaessa.

Toinen kaltevuuskulmaan vaikuttava parametri on kattomateriaalin tyyppi ja sen paino. Tätä ilmaisinta säätelee valmistaja. On tarpeen rakentaa rakenne ottaen huomioon annetut suositukset. Jos tätä vaatimusta ei noudateta, seurauksena voi olla rakenteellisia vuotoja.

Kun lisäät kaikki kuorma-arvot, saat lopullisen laskentaluvun. Seuraavaksi sinun on verrattava sitä taulukon indikaattoreihin ja valittava ristikkojärjestelmän parametrit.

Esimerkki kuorman laskemisesta 1 m2 kattoa kohden

Tämä taulukko näyttää likimääräisen laskelman kattotuoliin kohdistuvasta kuormituksesta. Muutamalla määritetyt tiedot omiin tietoihisi saat lasketun kuorman per 1 m2 kattopäällyste

Mitä loivasti kalteva katto on, sitä paremman vedeneristyksen tulee olla. Kaikki liitokset on käsiteltävä nestemäisellä vettä hylkivällä koostumuksella. Bitumisista mastiksia tai erityistä tiivisteainetta käytetään useammin.

Materiaalien valinta ja niiden määrän laskeminen

Yhden kaltevuuden kattopalkkien pituus vaikuttaa palkin osan kokoon ja lukumäärään. Ohut palkki ei ole suunniteltu raskaille kuormille, joten tässä suoritusmuodossa kattotuolit tulisi asentaa tiukemmin.

Kattomateriaalia valittaessa on otettava huomioon paitsi kattorakenteen kaltevuus, myös sen pinta-ala. Sileä pinta lisää sateen liukumista, kun taas uurrettu pinta vähentää sitä. Tämä on myös otettava huomioon laskennassa.

Koskien poikkileikkauksen laskenta

Taulukossa näkyvät parametrit halutun osan palkkien valitsemiseksi. Kattokehyksen luomiseksi on suositeltavaa käyttää vähintään ensimmäisen luokan puuta. Siinä ei saa olla näkyviä vaurioita, muodonmuutoksia tai hometta.

Jokaiselle kattomateriaalityypille on tietyt vaatimukset laatikon vaiheelle ja asennukselle. Laattojen jako on 30 cm, liuskekivellä - 44 cm. Joustavalle katolle ei ole tiukkoja vaatimuksia kaltevuuden ja kaltevuuden suhteen. Kattomateriaalin paino on ilmoitettu käytön teknisissä vaatimuksissa.

Katon tukityypit

Katon suunnittelu perustuu kattojalkoihin, jotka lepäävät toiselta puolelta julkisivun seinää vasten, toiselta puolelta - selkää vasten. Etuseinän on oltava korkeampi kuin takaseinä, jotta varmistetaan kattojärjestelmän vaadittu kaltevuus.

Jos seinien välinen etäisyys ei ylitä 4,5 m, kattorakenne on yksinkertainen: kaksi Mauerlat-palkkia kiinnitettynä seiniin ja kattojalat, jotka lepäävät Mauerlatissa.

Kun katon ja katon välinen rako ei ylitä 4,5 m, rakenne voidaan asentaa ilman lisätukien asentamista. Jos rako on yli 4,5 m, sinun on asennettava tukipylväät kattotuolien alle. Lautoja tai palkkeja voidaan käyttää tukina.

Tuet voidaan asentaa kahdella tavalla:

 1. Tukien asennus kattopalkkien pituuden keskelle.
 2. Vaakasuuntaisen juoksun asennus yhdestä palkista kattopalkkien alle, joka kulkee niiden pituuden keskeltä. Tämä vaihtoehto minimoi tukipylväiden määrän puoleen.

Jos rakennuksen leveys on yli 6 m, ristikkojärjestelmän suunnittelu on vaikeampaa. Optimaalinen ratkaisu tässä tapauksessa on taloprojekti, jossa on kantava seinä, joka toimii telineiden tukena.

Esimerkki kiskojen, telineiden ja kattojalkojen asennuksesta

Kaavio näyttää kattojalkojen, telineiden ja palkkien asennusperiaatteet rakennuksen leveydestä riippuen. Jos huoneen leveys saavuttaa 16 m, on tarpeen asentaa sekoitus kahden tukipylvään väliin.

Jos talon leveys on yli 12 m, on käytettävä ylimääräisiä kattojalkoja. Epästandardin kokoisten palkkien valmistus lisää taloudellisia kustannuksia. Joissakin tapauksissa tämä voidaan välttää fileiden avulla.

Pidentäminen täytteen asennuksella

Täytteitä asentamalla palkkien pituus jatketaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos vain puuttuva katon ulkonemien leveys kasvatetaan

Peitot ovat samantyyppisten palkkien leikkauksia, jotka on liitetty pääpalkkiin ja kiinnitetty kahdella 60 cm: n päällyskerroksella. Tämä malli on kiinnitetty pulteilla tai asennuslevyillä.

Aidan katon rakennusohje

Laskelmien tekemisen jälkeen sinun on laadittava rakennussuunnitelma ottaen huomioon sen tyyppi ja kokoonpano. Sitten voit siirtyä materiaalien ostamiseen ja aloittaa asennusprosessin.

Vaihe # 1 - kattomauerlatin asennus

Katon rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa Mauerlat asetetaan. Se koostuu kahdesta palkista, jotka on asetettu etu- ja takaseinän päälle.

Sen tarkoituksena on jakaa tasaisesti kuorma kattojaloista seiniä pitkin. Siten jokainen kattotuoli ei luo paikallista kuormaa, vaan yleistä koko kehän ympärille.

Teräsbetonihihnan muotti

Katon pystytystekniikka mahdollistaa panssaroidun vyön puuttumisen. Asiantuntijat suosittelevat, ettei tätä vaihetta laiminlyödä, koska se lisää merkittävästi rakenteen luotettavuutta.

On suositeltavaa luoda Mauerlat tangosta, jonka leveys on yhtä suuri kuin seinän paksuus. Sen korkeus voi vaihdella 5-20 cm. On tärkeää kiinnittää se turvallisesti seiniin.

Mauerlatin yleinen asennusvaihtoehto:

 1. Asenna muotti 10-15 cm leveistä laudoista seinien kehää pitkin.
 2. Täytä se betonilla asentamalla vahvistuskehys.
 3. Kierretapit asennetaan betonilaastiin, kaadetaan etu- ja takaseinien osiin. Ne kiinnitetään vahvistusrakenteeseen hitsaamalla tai langalla. Suositeltu askel nastojen asennuksessa on 1 m.
 4. Kun betonilaasti on täysin kuivunut, nastoihin asennetaan Mauerlat-palkki. Se on kiinnitetty muttereilla ja leveillä aluslevyillä.

Voit pärjätä ilman betonin vahvistushihnaa. Tässä tapauksessa lohkojen tai tiilien asettamisvaiheessa on tarpeen asettaa paistettu lanka kierrettynä useisiin kerroksiin. Sen halkaisijan tulee olla 4-6 mm.

Lohkorakenteessa lanka asetetaan 2-3 riviä alemmas, tiilestä - 5-6. Johdon pituuden on oltava riittävä Mauerlatin myöhempään käämitykseen ja kiertämiseen sen kanssa. Suositeltu kierreväli on 1 m, kun lanka asetetaan rakennuksen kulmiin.

Vaihe 2 - Ristikon järjestelmän kokoaminen

Koskien kiinnitys ei ole vaikeaa. Vaiheittaiset asennusohjeet auttavat nopeuttamaan katon rakentamista.

Ensimmäisessä vaiheessa leikataan kolmion muotoisia leikkauksia yhden kattolaudan ala- ja yläosaan. Tämän mallin mukaan kullekin kattopalkille suoritetaan samanlaiset toimenpiteet. Sen jälkeen kattopalkit asennetaan yhtä etäisyydelle toisistaan. Suositeltu asennusvaihe: lankkuille - 60-70 cm, puulle - 1,5-2 m.

Koskien kiinnitys Mauerlatiin

Lovitettu asennusjärjestelmä tarjoaa vahvemman ja turvallisemman asennuksen mauerlatilla. Tämä rakenne on turvallinen ja kestää merkittäviä kuormia liikkumatta tai muodonmuutosta.

Voit suorittaa vaihtoehtoisen asennusvaihtoehdon. Katon päädylle on asennettu kaksi äärimmäistä kattojalkaa. Niitä ei ole kiinnitetty Mauerlatiin. Kierteet vedetään jalkojen päiden väliin ja sidotaan ruuveilla. Kierteet tulee kiinnittää tiukasti.

Vuorotellen nostamalla kattopalkkien jalkoja, puiset vuoraukset asetetaan niiden alle, reunat asetetaan rakennustason avulla (ensinkin pitkin julkisivua, sitten pitkin takaseinää).

Sen jälkeen kattotuolit kiinnitetään Mauerlatiin rei'itetyillä kulmilla ja itsekierteittävillä ruuveilla. Vetämällä muutama lanka lisää, syntyy kattotaso. Loput ristikkojärjestelmän elementit on asennettu esijännitetyille kierteille. Lopussa suoritetaan kiinnitys Mauerlatilla.

Jokainen elementti on käsiteltävä huolellisesti ensin antiseptisellä aineella, sitten palonestoaineella. Tämä minimoi palovaaran ja auttaa suojaamaan kattoa biologisilta vaurioilta.

Katkosjärjestelmä samalla seinäkorkeudella

Tällaisessa taloprojektissa rinteen kaltevuus saadaan aikaan luomalla ristikko telineistä, lattiapalkeista ja kattojaloista. Tämä malli on kolmion muotoinen.

Maatilan kokoaminen on suoritettava maassa. Valmis järjestelmä nostetaan rakennukseen nosturin avulla. Jos pohjan ja yläpisteen väliin on muodostettu suuri aukko, ristikko on varustettava vahvistuselementeillä.

kolmiomainen ristikkojärjestelmä

Kolmiomaisen ristikkojärjestelmän etuna on, että se ei vaadi seinälaajennuksia. Sen haittana on puun lisäkustannukset

Rakennuksissa, joissa on pieni pinta-ala, lyhyiden telineiden käyttö on sallittua. Niiden asennusvaiheen on vastattava laskettua rakoa kattojen välillä. Kiinnitykset tehdään kulmien avulla.

Mitä pidempi teline, sitä korkeammalle kattorakenne nousee. Vastaavasti kaltevuus on jyrkempi. Tämä menetelmä voi korvata maatilan luomisen. Tätä menetelmää käytetään käyttö- ja teknisten rakennusten katon muodostuksessa.

Vaihe # 3 - katon lämpöeristeen asennus

Kodinhoitohuoneet voidaan jättää ilman eristystä. Asuinrakennuksille - tämä elementti vaaditaan. Käsitellä asiaa katon lämpöeristys voi vaihdella kaltevuuden mukaan. Tämä johtuu siitä, että suurempi välys varmistaa sisällä suoritetun työn mukavuuden. On suositeltavaa eristää katto ennen laatikon asentamista.

Katon työstöprosessi, jossa on suuri rako:

 1. Vedeneristyskalvo asetetaan kattotuolien jalkoja pitkin ullakolle. Sinun on aloitettava alhaalta asettamalla jokainen seuraava osa 10-15 cm edellisestä. Voit kiinnittää materiaalin nitojalla ja teräsniitillä.
 2. Käyttämällä itseliimautuvaa teippiä tuloksena olevat liitokset menevät päällekkäin.
 3. Sisäpuolelta palkkiin kiinnitetään säleet tai laudat. Askelman tulee olla 1 m. Tämä kiinnitystapa suojaa mahdollisilta vesieristeen vaurioilta.
 4. Lämmöneristysmateriaali asetetaan ristikkojärjestelmän päälle jalkojen väliin. Laattojen leveyden tulisi ylittää kattotuolien jalkojen väliset raot. Vedeneristyskerroksen paksuuden tulee olla yhtä suuri kuin kattotuolien leveys.
 5. Höyrysulku asetetaan eristekerroksen päälle.
 6. Tämän jälkeen voit aloittaa laatikon kokoamisen.

Tasakaton eristys eroaa merkittävästi kyvyttömyydestä tehdä töitä ullakolla. Prosessi on aloitettava kiinnittämällä laatatangot pohjaan kattotuolien jalkojen päitä pitkin. On suositeltavaa ottaa 3 cm: n leikkaus. Sitten laudat kiinnitetään tankojen päälle ja ristikkojärjestelmän poikki. Niiden paksuuden tulee olla 2,5 cm. Näihin tarkoituksiin voidaan käyttää vaneria tai lastulevyä, kuitulevyä jne.

Ylhäältä katsottuna katto näyttää niveliltä, ​​jotka muodostuvat kattopalkeista ja tiilipalkeista. Seuraavaksi tähän rakenteeseen asennetaan vedeneristyskerros. Tässä tapauksessa kalvon tulisi toistaa muodostuneiden markkinarakojen muoto. Niihin asetetaan eristys ja tuloksena oleva rakenne peitetään höyrysulkukerroksella.

Lämmittäväksi kakuksi käytetään polystyreeniä, mineraalivillaa tai selluloosaa. Jos katolla on vahva kaltevuus, on suositeltavaa ostaa pehmeä eriste. Ne eivät ole toiminnaltaan huonompia, mutta yksinkertaistavat huomattavasti asennusta.

Lämmittäväksi kakuksi käytetään polystyreeniä, mineraalivillaa tai selluloosaa. Jos katolla on vahva kaltevuus, on suositeltavaa ostaa pehmeä eriste. Ne eivät ole toiminnaltaan huonompia, mutta yksinkertaistavat huomattavasti asennusta.

Mineraalivillaeristys

Lämmöneristyskerroksen vähimmäispaksuus on 10 cm. Kylmillä alueilla sijaitsevissa rakennuksissa tätä lukua suositellaan korottamaan useita kertoja.

Tasakatot eristetään sahanpurulla tai paisutettu savi. Tällä budjettimenetelmällä on hyvä vedeneristyskyky.

Vaihe 4 - Katon vaipan luominen

Listauksen tyyppi valitaan kattoon tarkoitetun materiaalin perusteella. Asennus suoritetaan, kun ristikkojärjestelmän asennus on valmis. Usein laatikon ja eristeen väliin asennetaan vastaristikko.

Lämmittävä kakkulaite

Vastaristikko on koottu säleistä, joiden paksuus on identtinen palojen leveyden kanssa. Asennuksen aikana saatu rako suorittaa lisätuuletuksen

Kiinteä laatikko asennetaan bitumitelamateriaalien, taipuisten laattojen, harjan alle. Tällainen laatikko on valmistettu kosteutta kestävästä vanerista, 2,5 cm paksuisista levyistä, kosteudenkestävästä OSB-3-levystä.

On suositeltavaa jättää 1-1,5 cm rako laatikon elementtien väliin. Tämä estää niitä muodonmuutosta, jos ne laajenevat sääolosuhteiden vuoksi. Valittu materiaali on kiinnitetty vain kattotuolien jalkoihin.

Harva laatikko asennetaan muuntyyppisten kattomateriaalien alle. Tällaisessa järjestelmässä käytetään 2–2,5 cm: n paksuisia levyjä tai 5 cm: n poikkileikkaukseltaan säleitä.

Laatikoiden tyypit

Kaavio näyttää laatikoiden tyypit. Riippuen valitusta kattomateriaalista, lasketaan raot katon listojen välillä

Jokaisen onduliini- ja liuskekiven yksikön alla tulee olla vähintään kolme laatikon osaa: reunoja pitkin ja keskellä. Tämä varmistaa jokaisen katon elementin luotettavan kiinnityksen ja eheyden.

Tällainen laatikko on kiinnitetty kattoihin itsekierteittävillä ruuveilla. Niiden pituuden tulee olla kaksi laatikon fragmentin paksuutta.

Katon materiaalin valinta

Pääasiallinen materiaalin valintaan vaikuttava tekijä on kaltevan katon kaltevuuskulma. Alla on suosituksia katon valinnasta yleisten kaltevuuskulmien perusteella:

 • alennusta voidaan käyttää jopa tasakatoille, joiden kaltevuus on 5 astetta;
 • jos aaltopahvilevy peittää kokonaan rinteen pituuden, pienin kulma on 5 astetta. Jos käytetään elementtien kokoonpanoa poikittaisliitoksilla - 20 astetta alkaen;
 • vyöruusujen vähimmäiskulma on 11 astetta;
 • Asentaa metalli laatta mahdollista katoilla, joiden kulma on 10-15 astetta;
 • liuskekiven ja onduliinin osalta indikaattorin on oltava vähintään 20;
 • pehmeästä materiaalista valmistettu katto voidaan asentaa jopa kaltevalle tai tasaiselle katolle.

Aaltopahvista tai metallitiileistä tehdyn katon alle on välttämätöntä asentaa vastaristikko. Se ei vain tarjoa aukkoa ilmanvaihdolle, vaan myös lisää merkittävästi rakenteen lujuutta.

Kattomateriaalin valinta kaltevuuskulman mukaan

Kattomateriaalia valittaessa on noudatettava paitsi GOST: n lisäksi myös valmistajan suosituksia. Poikkeamat määritellyistä käyttöohjeista johtavat muodonmuutokseen ja katon eheyden rikkomiseen

Yksi katon eduista on kyky käyttää mitä tahansa kattomateriaalia. Valinta riippuu rakennuksen suunnittelusta ja sen käyttötarkoituksesta.

Asuinrakennuksille on parempi valita kestävät ja visuaalisesti houkuttelevat vaihtoehdot. Kodinhoitohuoneiden kattotyöt voivat olla edullisempia.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Kattopalkkien asennus:

Vaiheittainen katon rakentamisprosessi:

Kaltevan katon rakennusprosessi vaatii tiukkaa vaatimusten ja standardien noudattamista. Noudattamalla valmistajan materiaalinkäsittelysuosituksia ja noudattamalla vaiheiden järjestystä saat luotettavan ja turvallisen suunnittelun. Oikein suunniteltu ja koottu katto kestää kuormitusta, mikä on pitkän käyttöiän avain.

Jos sinulla on kysyttävää artikkelin aiheesta tai voit täydentää materiaalia arvokkaalla tiedolla harjakattojärjestely, jätä kommenttisi, jaa kokemuksesi - viestintälohko sijaitsee artikkelin alla.

Tee-se-itse-kipsilevyrinteet: ikkunoihin, oviin, materiaaliin, vaiheittaiset ohjeet, plussat ja miinukset

Tee-se-itse-kipsilevyrinteet: ikkunoihin, oviin, materiaaliin, vaiheittaiset ohjeet, plussat ja miinuksetKoristeluTalonrakennukset

Ovien ja ikkunoiden rinteet muodostettiin perinteisesti kipsilaastista. Märkärappausprosessi ei ole helppo. Kokenut mestari voi selviytyä siitä. Mutta on helpompi ja halvempi vaihtoehto, joka viitt...

Lue Lisää
Aitakatto tee-se-itse -vaiheittaiset järjestelyohjeet + aitakaton edut ja haitat

Aitakatto tee-se-itse -vaiheittaiset järjestelyohjeet + aitakaton edut ja haitatKoristeluTalonrakennukset

Nyt yksityisten asuinrakennusten rakentaminen skandin, hi-tech- tai minimalismin tyyliin on saamassa suosiota. Samaa mieltä, kun rakennusten suunnittelussa pyritään yksinkertaisuuteen ja ytimekkyyt...

Lue Lisää
Tee-se-itse profiilinavetta: rakentaminen, piirustus, runko, perustus, vaiheittaiset ohjeet

Tee-se-itse profiilinavetta: rakentaminen, piirustus, runko, perustus, vaiheittaiset ohjeetKoristeluTalonrakennukset

Päätös navetan rakentamisesta profiilista omin käsin sanelee yleensä tietyn määrän läsnäolo vapaa materiaali - ammattiputket ja kulmat sekä hieman yksinkertaisempi työ metallin kanssa kuin kanssa p...

Lue Lisää
Instagram story viewer