Ohitus lämmitysjärjestelmässä: käyttö- ja asennuskaaviot

Nykyaikaisen talon lämmitysjärjestelmän ohitustien kautta kaikki sen avainelementit on asennettu. Tämä yksinkertainen tekninen ratkaisu helpottaa runkoon liitettyjen laitteiden huoltoa ja korjausta. Se lisää myös lämmityksen tehokkuutta ja kustannustehokkuutta, mikä ei ole huono.

Haluatko lisätä ohitusjärjestelmän lämmitysjärjestelmään, mutta et tiedä miten tehdä se oikein? Autamme sinua selviytymään tehtävästä - artikkelissa kuvataan tämän lämmitysjärjestelmän elementin tarkoitus ja sen asennuksen keskeiset kohdat.

Visuaaliset valokuvat ja saatavilla olevat suositukset auttavat jopa aloittelijaa selviytymään ohituksen asennuksesta. Lisäksi valitut videot, jotka esittävät ohitusosan kokoonpanon vaiheittain.

Artikkelin sisältö:

 • Mikä on ohitus?
 • Ohituslämmitysjärjestelmän lajikkeet
  • Näytä # 1 - sääntelemätön ohitus
  • Näytä # 2 - Manuaalisesti ohitettu ohitus
  • Näytä # 3 - automaattinen ohitusvaihtoehto
 • Ohitusputken tarkoitus
  • Tilanne # 1 - jäähdyttimelle
  • Tilanne # 2 - kun pumppu on kytketty
  • Tilanne # 3 - asennettaessa lattialämmitystä
  • Tilanne # 4 - moottoritiellä kiinteän polttoaineen kattilalla
  • Tilanne # 5 - asennettaessa ohitusputkia
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Mikä on ohitus?

Ohitus tai ohitustien ohitus on putki, joka toimii jäähdytysnesteen virtauksen järjestämiseksi, ohittaen tietyn osan lämmityslinjasta tai sen kanssa rinnakkain.

Useimmiten tällä sivustolla on kaikki laitteet. Yksi ohitusputken pää, joka on kytketty tuloputkeen, toinen - poistoon.

Ohitusventtiili asennetaan ohituksen ja laitteen kirjekuoren sisääntulon väliin. Sen avulla voit ohjata veden virtauksen kokonaan toisella tavalla tai säätää laitteeseen virtaavan nesteen määrää.

Jotta laitteisto voidaan sulkea kokonaan, nosturin haaraputkeen asennetaan nosturi laitteen ja ohituksen välillä.

Kuvagalleria

valokuva alkaen

Ohitus on asennettu lämmittimen eteen.

Ensimmäiset ohitukset ilmestyivät yhden putken lämmitysjärjestelmissä, joita alun perin käytettiin vain lämmityslaitteen sammuttamiseksi sen korvaamiseksi tai korjaamiseksi.

Aromin ja ohituksen säätäminen

Yksinkertaisimmissa yksivaiheisissa piirissä ohitus antoi myös mahdollisuuden säätää lämpötilaa manuaalisesti vähentämällä jäähdytysnestevirtausta.

Kolmitieventtiili servolla

Kehittyneemmissä moderneissa malleissa käytetään ohitustapoja asentamaan kolmitie- ja nelitie nosturit, joissa on servo ja jotka ohjaavat automaattisesti määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita lämmönsiirtäjä

Ohita sovellus pumpun asennuksessa

Lämmitysjärjestelmien ohituslevyjä käytetään kiertovesipumppujen asentamiseen, varsinkin varmuusyksikköinä

Improvisoitu ohitusryhmä

Ohitusten tai todellisen ohitusosan samanlaisuus varustaa järjestelmän osan suojausryhmän kanssa komponenttien korjaamisen yhteydessä

Katkaisualueiden asennus

Putkilinjan osat, ohitus, voidaan sijoittaa sekä vaaka- että pystysuunnassa

Tehtaan suorituskyvyn mukauttaminen

Kiertovesipumpulle tai lämmityslaitteelle koottu ohitus voidaan hankkia tehtaalla.

Polypropeenin ohitusosa

Lämmitysjärjestelmän leikkausosa on helppo asentaa omin käsin niille valmistetuista polypropeeniputkista ja -liittimistä

Ohitus on asennettu lämmittimen eteen.

Ohitus on asennettu lämmittimen eteen.

Aromin ja ohituksen säätäminen

Aromin ja ohituksen säätäminen

Kolmitieventtiili servolla

Kolmitieventtiili servolla

Ohita sovellus pumpun asennuksessa

Ohita sovellus pumpun asennuksessa

Improvisoitu ohitusryhmä

Improvisoitu ohitusryhmä

Katkaisualueiden asennus

Katkaisualueiden asennus

Tehtaan suorituskyvyn mukauttaminen

Tehtaan suorituskyvyn mukauttaminen

Polypropeenin ohitusosa

Polypropeenin ohitusosa

Ohituslämmitysjärjestelmän lajikkeet

Venttiilit asennetaan paitsi sisääntuloon ja ulostuloon myös itse ohitukseen.

Käytettävän laitteen tyypistä riippuen on olemassa kolmenlaisia ​​ohitusputkia:

 • sääntelemättömästi
 • käsikäyttöiset;
 • automaattinen.

Jokaisella tyypillä on omat suunnittelun ominaisuudet ja sovellukset.

Yksinkertaisin ohitussuunnittelu

Yksinkertaisimmassa muodossaan ohitusrakenne on haaroitusputki, jonka molemmat puolet on kytketty. Levitä tällaista laitetta, kun kytket lämpöpatterit yhden putken pystysuoraan kytkentäkaavioon

Näytä # 1 - sääntelemätön ohitus

Lämmitysjärjestelmän hallitsematon ohitus on tavanomainen ohitusputki ilman lisälaitteita.

Putken valo on jatkuvasti auki ja nesteen liikkuminen sen läpi tapahtuu hallitsemattomassa tilassa. Tällaisia ​​ohitustappeja käytetään lähinnä säteilijöiden liittämisessä.

Lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa on pidettävä mielessä, että neste virtaa pitkin polkua, jolla on vähiten hydraulinen vastus.

Siksi pystysuoraan asennetun säätämättömän ohituksen virtausalueen halkaisijan on oltava pienempi kuin päälinjan virtausalueen halkaisija. Muuten painovoiman vaikutuksesta jäähdytysneste liikkuu järjestelmässä menee lähimpään ohitustilaan.

Pystysuuntainen jäähdyttimen ohitus

Vertikaalisen johdotuksen ohitusläpimitan tulee olla pienempi kuin päälinjan halkaisija. Jos halkaisijat tehdään samoin, jäähdytysnesteen pääosa kiertää ohitusreitillä ilman, että saavutetaan säteilijä.

Vaakasuorassa lämmityskaapelit muita lakeja sovelletaan. Kuuma väliaine pyrkii nousemaan, sillä sen osuus on pienempi.

Siten alemman johdotuksen ohitus tehdään yleensä yhtä suureksi kuin päälinja ja haaraputki jäähdyttimeen on pienempi.

Horisontaalinen johdinkierron ohitus

Jäähdyttimen sisääntuloputken pienempi halkaisija lisää painetta ja edistää jäähdytysnesteen tasaisempaa jakautumista lämmönsiirtolaitteen ääriviivassa

Näytä # 2 - Manuaalisesti ohitettu ohitus

Ohjausputkea, johon on asennettu kuulaventtiili, kutsutaan käsikäyttöiseksi ohitukseksi. Tämän tyyppinen nosturi soveltuu parhaiten ohitustilaan, koska avoimessa tilassa putkilinjan sisäinen puhdistuma ei vähene.

Siksi se ei aiheuta ylimääräistä hydraulista vastusta nesteen liikkumiseen.

Lukituslaitteen avulla voit säätää ohitustien läpi kulkevan nesteen määrää. Jos venttiili on täysin suljettu, koko virtaus seuraa pääreittiä.

On huomattava, että jos palloventtiilien työelementit pyrkivät tarttumaan toisiinsa, kun laitetta ei käytetä. Siksi tällaista nosturia on pyöritettävä määräajoin, vaikka se ei olisi tarpeen.

Manuaalinen ohituspatteri

On mahdollista asentaa ohitus, jossa on hanka, vain yksityisen talon yksittäiseen lämmitysjärjestelmään. Lukituslaitteen käyttö kerrostaloissa on kielletty, koska huolimattomuudesta on mahdollista katkaista jäähdytysnesteen virtaus muille kuluttajille.

Käsin säädettävän ohitustilan laajuus lämmitysjärjestelmässä - lämpöpatterit yhden putken ja hydraulipumpun putkisto.

Näytä # 3 - automaattinen ohitusvaihtoehto

Automaattinen ohitus on asennettu gravitaatiolämmitysjärjestelmän pumpun putkistoon. Tällaisessa linjassa oleva jäähdytysneste voi kiertää piirin ympäri ilman pumppausyksikköä.

Järjestelmään on asennettu sähköinen puhallin nesteen nopeuden lisäämiseksi, mikä vähentää lämmönhukkaa, tasaista lämmitystä ja lisää järjestelmän tehokkuutta.

Nesteen virtauksen uudelleenohjaus pumpun putkistossa automaattisella ohitustilalla tapahtuu ilman ihmisen väliintuloa. Kun pumppu on käynnissä, jäähdytysneste kulkee laitteen läpi ja ohitus on estetty.

Jos pumppu pysähtyy rikkoutumisen tai sähkökatkoksen vuoksi, jäähdytysneste virtaa ohitustien läpi. Yksikön immobilisoitu juoksupyörä rajoittaa tai kokonaan estää virtauksen.

Automaattiset ohitukset ovat kahdenlaisia:

 • venttiili;
 • injektio.

Ensimmäisessä tapauksessa ohitusputkeen on asennettu paluupalloventtiili, joka luo pienimmän hydraulinen vastus ja käytännöllisesti katsoen ei häiritse nesteen suoraa liikettä itse virtaavassa tilassa.

Kun pumppu käynnistetään, virtausnopeus kasvaa. Poistoputken jäähdytysneste tulee linjaan ja eroaa molempiin suuntiin.

Edelleen pitkin ääriviivaa se liikkuu sujuvasti, ja kun se liikkuu vastakkaiseen suuntaan, se kompastuu takaiskuventtiili.

Koska ulostulon sivussa oleva hydraulinen paine on korkeampi kuin sisääntulon puolella - palloa painetaan tiukasti venttiilin istuinta vasten ja estää kokonaan putkilinjan luumenin.

Venttiilin ohituksen periaate

Kun pumppu kytketään päälle, laitteen tuottama hydraulinen paine painaa venttiilipalloa ja sulkee suoran linjan. Kun pumppu sammutetaan, painepainesysteemi avaa venttiilin ja vesi kulkee ohituksen läpi

Venttiilin ohituksen haittana on sen herkkyys puhtaalle vedelle. Saastuminen - mittakaavan hiukset, ruoste, mittakaava - johtaa sen epäonnistumiseen.

Ruiskutuksen ohitus toimii hydraulisen hissin periaatteella. Suuri halkaisijaltaan pääputkelle hitsattu pumppausyksikkö on järjestetty pienempään halkaisijaltaan olevaan putkistoon. Tässä tapauksessa tulo- ja lähtöliitännöillä on jatkuva putkilinjan putkilinjan sisällä.

Kun pumppu kytketään päälle, osa virtauksesta tulee tulohajottajaan, kulkee laitteen läpi ja kiihtyy.

Poistoputkessa on lievä kapeneminen ja se on suutin, jonka läpi paineistettu neste poistetaan päälinjaan suurella nopeudella.

Poistopisteen katkaisun takana (jäähdytysnesteen suuntaan linjassa) luodaan tyhjiöalue. Tästä johtuen ohitusnesteen neste vedetään sisään. Paineen alla purjehtiva suihkukone kuljettaa ympäristöä sen kanssa, siirtämällä siihen kineettistä energiaa.

Näin ollen koko virtaus kiihtyy edelleen valtatietä pitkin kiihtyvyydellä. Tällainen fluidin suuntainen liike poistaa käänteisen virtauksen.

Jos pumppu ei toimi, jäähdytysneste kulkee hiljaa ohituksen läpi luonnollisen kierron tilassa.

[caption id = "attachment_13222" align = "alignnone" width = "430"]Kaaviona ruiskutuksen ohituksen toiminnasta Jäähdytysnesteen liikkeelle siirtyminen impulssista ruiskutuksen ohituksen avulla antaa vesisuihkun energian. Tällainen laite ei pelkää jäähdytysnesteen pientä pilaantumista, koska siinä ei ole laitteita, joissa on tarkasti asennettuja osia (kuula-satula) [/ kuvateksti]

Ohitusputken tarkoitus

Ohitusalueen pääasiallisena tarkoituksena on ylläpitää kiertoa lämmityslinjassa, jos liitetty yksikkö tai sähkökatkos on katkennut.

[adinserter name = "mobile: lisäys tekstiin - 5"]

Jokainen ohituslaitteella liitetty laite voidaan irrottaa hydraulijohdosta yksinkertaisesti sulkemalla kaksi hanaa - sisään- ja ulostuloon. Tämän jälkeen koko jäähdytysnesteen virta kulkee ohitusputken läpi.

Laite, joka on irrotettu päälinjasta, korjaa tai suorittaa hiljaisesti suunniteltua huoltoa. Voit irrottaa sen kokonaan ja vaihtaa sen uuteen. Sinun ei tarvitse pysäyttää järjestelmää ja tyhjentää koko jäähdytysnestettä.

[adinserter name = "työpöytä: lisäys tekstiin - 3"]

Yksittäisessä lämmitysjärjestelmässä ohitetaan seuraavissa tapauksissa:

 1. Lämmittimien asettaminen yhden putken valtatielle;
 2. Sidonta [link_webnavoz]kiertopumppu;
 3. yhteys jakeluyksikkö veden lämpöeristettyjen lattialaitteiden kohdalla;
 4. Pienen verenkierron järjestäminen kiinteän polttoaineen kattilaa käytettäessä.

Käyttöpaikasta riippuen ohitusyhteydellä on omat ominaisuutensa.

Kiertovesipumpun ohitusliitäntä

Perinteinen putkiston kiertopumppu, jossa ohitus on osa päälinjaa. Se on varustettu sulkuventtiileillä, jotka mahdollistavat jäähdytysnesteen koko virtauksen pumppausyksikön läpi ja poistavat kierrätyksen.

Tilanne # 1 - jäähdyttimelle

Kytke lämpöpatterit ohituksen läpi vain yksisuuntainen järjestelmä.

varten kahden putken järjestelmä ja kollektorin johdot ohitussuuttimien asettaminen ei ole järkevää. Niissä olevat lämmitysparistot on kytketty rinnakkain ja saman lämpötilan vesi tulee suoraan kustakin suoraan syöttöjohdosta.

Erään lämmityspiirin vikaantuminen sulkuventtiilien läsnä ollessa ei vaikuta muun järjestelmän suorituskykyyn.

Yhden putkijärjestelmässä lämmönsiirtoelementtien johdonmukaisen kytkemisen vuoksi vettä jäähdytetään, kun se kulkee piirin läpi. Mitä korkeampi akun lämpö haihtuu, sitä kylmempi neste tulee ulostuloon.

Jos yhden putken johdotuksessa ei ole ohituksia, ensimmäinen jäähdytin ottaa lämpöä enimmäismääräksi ja on liian kuuma ja hieman lämmin vesi virtaa jälkimmäisen läpi.

Jokaisen akun lähellä olevan hyppyjohdon syöttö- ja paluuliitäntä jakaa virtauksen kahteen osaan. Yksi menee jäähdyttimeen ja antaa lämpöenergiaa.

Toinen, lämpötilan pitäminen, virtaa pitkin ääriviivaa ja yhdistää ulostuloon jäähdyttimen virtauksen kanssa. Siten on mahdollista tuoda riittävä määrä lämpöenergiaa jopa viimeiseen lämpöpatterien ketjuun.

Ohita jäähdyttimen liitäntä

Yhteen putken lämmityskaapelissa olevan ohitustilan tarkoitus on jäähdyttimen korjauksen lisäksi myös osa lämpöenergia päävirrassa sen tasaisempaan jakautumiseen lähellä ja kaukana olevan lämmityksen välillä välineet

Tilanne # 2 - kun pumppu on kytketty

Kiertovesipumpun kytkeminen ohituksen läpi on järkevää vain järjestelmässä, joka on sovitettu painovoiman virtaukseen.

Tehostuskollektorin tulisi olla järjestetty, tarvittavat rinteet ja riittävä putken halkaisija tulee huomioida. Tällaisessa linjassa on asennettu kiertopumppu sen tehokkuuden lisäämiseksi.

Jos lämmitysjärjestelmä on alun perin suunniteltu pakotetuksi, se ei pysty toimimaan pumpun sähkökatkoksen tai rikkoutumisen sattuessa.

Jäähdytysneste ei kiertää ilman tislausyksikköä. Siksi tällaisessa linjassa pumppu asennetaan ilman ohitustietä - suorassa linjassa.

Pumpun kytkeminen ohituksen kautta on vastavirtamahdollisuuden mahdollisuus ohituksessa ja suljetun kiertosilmukan esiintyminen ohituspumpun ympärillä.

Siksi ohitusputkessa on asennettava takaiskuventtiilit - palloventtiili tai takaiskuventtiili.

Kun pumppu on käynnissä, tällaiset laitteet peittävät kokonaan ohitusputken valaisimen (venttiili - automaattisesti venttiili - manuaalisesti). Jos pumppu pysähtyy, ohitus avautuu ja jäähdytysnesteen konvektio liikkuu.

Poikkeuksena on ruiskutuksen ohitus, jonka rakenne ja periaate jättävät pois nesteen käänteisen liikkeen.

Esimerkkejä pumppuyksiköistä, joissa on automaattinen ohitus

Hydraulipumpun ohitusliitäntä voidaan tehdä itsenäisesti tai ostaa valmis pumppausyksikkö. Johdotyyppi valitaan vapaan tilan saatavuuden mukaan

Tilanne # 3 - asennettaessa lattialämmitystä

Ohitusviiva, kun lattialämmitys kytketään, on osa sekoitusyksikköä. Siksi sitä käytetään jatkuvasti ja ilman sitä lattialämmitys ei toimi normaalisti.

Syöttöjohdossa oleva vesi voi nousta 80 ° C: een, eikä lämmitetyn lattian ääriviivassa saa olla yli 45 ° C. Jäähdytysnesteen valmistamiseksi käytetään sekoitusyksikköä, jossa on kolmitieventtiili, joka kulkee vain tarvittavan määrän kuumaa vettä.

Loput virtaus kulkee ohituksen läpi, sekoittuu keräilijästä poistuvan jäähdytetyn veden kanssa ja menee pitkin päälinjaa kattilaan.

Vedenlämmittävän lattian kerääjän ohitus

Kolmitieventtiili, joka on asennettu kollektorin sisäänkäynnin eteen, kulkee yhtä paljon jäähdytysainetta kuin on tarpeen lämmittääksesi lämmitettyjen lattioiden veden miellyttävään lämpötilaan. Ylimääräinen kuuma neste menee takaisin valtatien ohitustilaan

Tilanne # 4 - moottoritiellä kiinteän polttoaineen kattilalla

Kiinteän polttoaineen kattilan kiinnityksessä on ohitettu pienen jäähdytysaineen piiri. Ohitus on kytketty syöttöputkiin, jossa on enimmäis lämmitetty jäähdytysneste ja toisaalta paluuputkeen asennettu kolmitieventtiili.

Venttiili sekoittaa jäähdytysvedestä tulevan jäähdytetyn veden ohitusnesteen kuuman jäähdytysnesteen kanssa. Nestettä johdetaan kattilaan, jonka lämpötila ei ole alle 50 ° C.

Tällainen putkisto on välttämätöntä, kun käytetään kiinteää polttoainekattilaa, koska uunin terässeiniin muodostuu lauhdetta, kun kylmä vesi tulee kattilaan. Tämä johtaa lämmitysyksikön korroosioon ja nopeaan vikaantumiseen.

Kiinteän polttoaineen kattilan kiinnitys

Kiinteän polttoaineen käyttäminen kattilassa muodostaa pienen ympyrän. Tässä tapauksessa ohitus on avainasemassa.

Kiertoliikkeen ohitusosan kautta kuumavesi virtaa sekoitusventtiiliin lämmittämään järjestelmästä tulevaa nestettä lämpötilaan, joka estää kondensaatin ja korroosion muodostumisen kattilan seinille.

Tilanne # 5 - asennettaessa ohitusputkia

Eri tyyppisten ohitustien asentaminen lämmitysjärjestelmään on ominainen.

Kun kytket lämpöpatterit:

 • Ohitusputken halkaisija valitaan pienemmäksi kuin pääputki;
 • Hyppääjä tulee asentaa mahdollisimman lähelle patteria;
 • On kiellettyä laittaa venttiiliä ohitustilaan kerrostaloissa.

Jäähdyttimen ohitus voidaan asentaa sekä uuden lämmitysjärjestelmän asennuksessa että olemassa olevan asennuksen yhteydessä. Tätä varten valmistetaan sopivan halkaisijan omaavia putkia, kaksi teettä ja venttiiliä.

Syöttöasennossa asetetaan yksi vaihtoehdoista:

 • palloventtiilijoka ei luo vastarintaa ja sallii kulkea kaiken kulkevan virran;
 • venttiili - jäähdytysnesteen tilavuuden säätö;
 • palloventtiilin ja automaattisen termostaatin yhdistelmä - Jäähdyttimeen kulkevan veden määrää säännellään ilman ihmisen väliintuloa.

Poistopistokkeen tai sulkuventtiilin kohdalla.

Elementit liitetään toisiinsa hitsaamalla tai kierteellä. Joka tapauksessa on välttämätöntä varmistaa liitosten täysi tiiviys kokoonpanon jälkeen testin suorittamiseksi ja vuotojen poistamiseksi.

Putken halkaisijat jäähdyttimen ohitusliitännällä

Jäähdytin lämpenee tuottavimmin seuraavalla yhdistelmällä: jäähdyttimen suuttimien halkaisija on yksi koko, joka on pienempi kuin päälinja, ja ohituksen halkaisija on pienempi kuin suuttimet. Tuloaukkojen kapeneminen lisää hydraulista painetta ja edistää lämmönsiirtolaitteen täydellisempää lämpenemistä

Kun pumppu on kytketty, ohitus on useimmiten osa päälinjaa. Koska se varmistaa jäähdytysnesteen virtauksen luonnollisen kierron tilassa, sen sisäistä halkaisijaa ei missään tapauksessa saa supistaa.

Pumppu asennetaan ohitusputkeen, jonka halkaisija voi olla pienempi tai yhtä suuri kuin päälinjan halkaisija. Hienot hienot kiertovesipumpun asennus käsitellään toisessa artikkelissamme.

Asennusta varten on helpompi hankkia valmis kokoinen pumppuyksikkö, jonka koko ja kokoonpano on tarpeellinen. Näin varmistetaan kaikkien elementtien oikea sijainti ja yhteyksien luotettavuus.

Pumppausyksikön eristämisen itsenäinen tuotanto ei kuitenkaan ole vaikeaa, jos noudatat joitakin sääntöjä.

Pumppu on suunnattava siten, että juoksupyörän akseli on vaakasuora ja liitinkotelon kansi on ylöspäin.

Niinpä päästä vapaasti päätelaitteisiin, joihin ne kytkeytyvät, ja estää nesteen pääsyn niihin, jos vuoto tapahtuu.

Laadun takaiskuventtiili tai kuulaventtiili on asennettu ohitusosaan sen varmistamiseksi, että pumpun läpi kulkeva virtaus on täydellinen ja että neste ei virtaa takaisin pitkin muotoa.

Ohita pumpun liitäntä

Kun järjestät itsenäisen pumppausliitännän, on tärkeää sijoittaa elementit oikein. Se on kätevä käyttää korkki pähkinät - American. Tällaiset liitännät tarjoavat tiivis, kestävä elementtien liitäntä, helppo purkaminen ja kokoonpano

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Virheitä ohituspatterin asennuksessa, jotka johtavat lämpöä säteilevän elementin huonoon lämmitykseen:

Miksi on mahdotonta asentaa pysäytysventtiili jäähdyttimen ohitussivulle kerrostalossa:

Ohjausputken asentaminen pumpun kanssa siten, että on jo kätevä purkaa jo asennettu ja liitetty tuote ja suorittaa rutiininomainen huolto ja korjaus:

Yksinkertainen tekninen ratkaisu - ohitus - mahdollistaa lämmitysjärjestelmän tehostamisen ja viihtyisän lämmönhallinnan kaikissa huoneissa.

Valtatien yksittäisten osien tai sähkökatkoksen jakautuminen ei aiheuta suuria ongelmia. Jäähdytysneste kiertää linjan läpi ja talo on lämmin.

Aloitit ohituksen itsesi asennuksen ja haluat tietää jotain? Voit kysyä kysymyksiä tämän artikkelin kommenteissa.

Vai onko sinulla hyvät kokemukset? Jaa se. Ehkä jotkut kotiteollisuusmiehet voivat välttää virheitä suositustenne ansiosta.

Sisäiset vesi- ja viemärijärjestelmä: standardien ja vaatimusten

Sisäiset vesi- ja viemärijärjestelmä: standardien ja vaatimustenMuut

Viestintä - on olennainen osa hankkeen rakennustekniikan. Onko kunnan omaisuutta, suunniteltu massa ratkaisuun, tai yksityisiä rakennuksia yhdelle perheelle - kotimainen vesihuollon toteutetaan ott...

Lue Lisää
Viemäröintilaite maalaistalossa omin käsin

Viemäröintilaite maalaistalossa omin käsinMuut

Ajat, jolloin yksityisellä talolla ei ollut perusmukavuutta, ovat kauan menneet. Dachan tontin ja maalaistalon tulisi miellyttää omistajiaan. Hyvin harkittu viemärilaite maalaistalossa on tehtävä,...

Lue Lisää
Valinta ja asetus säännöt tilintarkastuksen luukun alla laatta

Valinta ja asetus säännöt tilintarkastuksen luukun alla laattaMuut

Kylpyhuoneissa muodostaa useita vesikalusteista, joista kukin on kytketty vesi- ja viemäreihin. Sifonit, venttiilit, mittarit ja letkut voivat heikentää kaikkiin sisustuksiin, niin monet vuokranant...

Lue Lisää