Kahden piirin kaasukattilan liitäntäkaavio: kaasun tuominen

click fraud protection

Kotimaan kaasukattiloiden päätarkoitus on tarjota asuntoja lämmityksellä ja kuumalla vedellä. Tällaisten laitteiden asentamista ei voida suorittaa itsenäisesti, koska asennustyöt ja kaasulaitteiden käyttö liittyvät tiettyihin riskeihin.

Talon omistaja on kuitenkin suoraan mukana kattilahuoneen suunnittelussa, lämmityspiirin järjestelyssä jne. Voit pystyä ohjataessasi esiintyjiä on ymmärrettävä, miten yksikkö toimii, mikä on kaksoispiirikaasukattilan kytkeminen keskuskaasuputkeen ja sylintereihin, joissa on sininen polttoaine.

Vastauksia näihin kysymyksiin on kuvattu artikkelissa. Lisäksi tunnistimme tekniset vaatimukset, jotka ovat tärkeitä kattilan sitomisen suunnitteluprosessin, sen asennuksen ja kaasulaitteiden käytön kannalta.

Artikkelin sisältö:

 • Miten kaksoispiirin kaasukattilat
  • Kaavio lämmityspiirin kattilasta
  • LKV-piirin toiminta
 • Maakaasun liitäntä
  • Menetelmä kytkemiseksi kaasulinjaan
  • Yhteyden tekniset vivahteet
  • Käytä joustavaa letkua
  • Ominaisuudet yhteys sylintereihin
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
instagram viewer

Miten kaksoispiirin kaasukattilat

Yleensä kaasulaitteet asennetaan lämmityksen alle suljetun tyyppinen järjestelmäjossa veden paineen arvo ei ole suurempi kuin 0,3 MPa. Jos puhumme siitä, miten kotikaasukattila kytketään oikein, vastaus on ilmeinen.

Perinteisesti käytetään jäähdytysnesteen keinotekoista kiertoa paisunta-astiaan. Kuuman veden valmistamiseksi kaasulaitteilla käytetään keskitettyä kylmän veden syöttöä paineella 0,02–1,0 MPa.

Kaasukattila

Asuinrakennukseen perustettu kaasulaite kaksoispiirin toiminnan suunnitelman mukaisesti. Tällaisia ​​järjestelmiä käytetään laajalti esikaupunkien asuntohankkeissa sekä kaupunkien yksityisissä rakennuksissa.

Todelliset arvot määräytyvät laitteen ja valmistajan nimen mukaan. Kaksisuuntaisen kattilan valinta Se valmistetaan tiettyjen asennusolosuhteiden mukaisesti.

Kaavio lämmityspiirin kattilasta

Kaasukattilan lämmityspiiri on oletusarvoisesti suunniteltu täyttämään vesijohtojärjestelmän kylmän veden syöttö. Lämmityslaitteita voidaan käyttää myös silloin, kun jäähdytysnesteenä käytetään vettä, jossa on glykolipohjaista pakkasnestettä (C2H4(OH)2), joka on sertifioitu GOSTin mukaisesti.

Kytkentäkaavio

Rakenteellinen kaavio kahden piirin kanssa työskentelyyn suunniteltujen laitteiden toiminnasta. Yhdellä (keskitetyllä) kylmävesiliitännällä varmistetaan tehokas lämmitys- ja kuumavesihuolto asuin- ja muissa tiloissa (+)

Lämmityspiirin paluujohdosta tuleva jäähdytysneste lähetetään suodattimen läpi lämmönvaihtimeen, jonka rakenne on tarjoaa mahdollisuuden lämmityspiirin ensimmäiseen täyttämiseen ja säännölliseen syöttämiseen keskitetyllä vedellä vesi.

Jäähdytysnesteen lisäliike aktivoi kiertopumpun, jonka rakenne sisältää automaattisen ilmanpoiston. Sitten veden virtaus kulkee minimijäähdytysnestevirtausanturin vyöhykkeen läpi ja syötetään koaksiaalisen lämmönvaihtimen ensimmäisen (ulkoisen) piirin tuloon.

Lämmönvaihtimen läpi kulkeva vesi kuumennetaan polttokaasun energialla.

Kaksoispiirikattilan sisäinen kaavio

Kahden piirin kaasujärjestelmän sisäinen sisältö on rakennettu joukosta seuraavia komponentteja: polttokammio (suljettu tyyppi), lämmönvaihdin, kaasupoltin, kiertovesipumppu, lämmönvaihdin (+)

Lämmönvaihtimen ulostulossa jäähdytysnestettä syöttävässä putkessa on upotettu lämpötila-anturi. Se on myös asennettu turvaventtiili jousivaikutus, jossa on paineenalennusmekanismi.

Turvalaitteen yläraja on 0,3 MPa. Syöttöjohto sisältää myös kalvon paisuntasäiliön.

LKV-piirin toiminta

Kuuman veden syöttöjärjestelmä toimii näin: kylmä vesijohtovesi keskitetyn vesijärjestelmän paineen alaisena syötetään seulasuodattimen läpi vesilaitteeseen. Brassista valmistetun yksikön suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden lämmittää käyttövesijärjestelmää ensimmäistä kertaa ja syöttää säännöllisesti.

Kaasukattilan sisältö

Veden lämmityslaitteiden ulkonäkö kaasusta suljetulla ja avoimella kotelolla. Tämä on yksi yleisimmistä kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasukattiloiden rakenteista, joita käytetään kotitalouksissa (+)

Lisäksi vesi kulkee veden virtausanturin asennusalueen läpi ja magneettisen mittakaavan välisen laitteen kautta kuparista valmistetun koaksiaalilämmönvaihtimen sisäiseen kanavaan. Lämmönvaihtimen sisällä kulkevan jäähdytysnesteen lämmittämän lämmönvaihtimen lämmön valinnan vuoksi kylmä vesi lämmitetään.

Kuuman veden valmistusmenetelmä mahdollistaa kattilan kiertopumpun väliaikaisen sammuttamisen. Lämmönvaihtimen ulostulossa on upotettu lämpötila-anturi, joka poistaa syöttöjohdon toimintaparametrit.

Tässä asennetaan kattilan syöttöjohtoon toinen jousikuormitettu turvaventtiili, jossa on paineenalennusmekanismi. Vastausraja on yleensä 1,0 - 1,1 MPa.

Maakaasun liitäntä

Kaasukattila on suunniteltu yhdistämään maakaasua, jonka tekniset ominaisuudet vastaavat GOST 5542: tä. Polttoaine toimitetaan pääsääntöisesti matalapaineisesta kaasuputkesta, jonka koko on 0,0013 - 0,0020 MPa. Syöttöjohdolle on asennettu suodatinverkko ja sytytyssytytysventtiili.

Kaasulämmitysjärjestelmän kytkentä

Klassinen liitäntävaihtoehto, joka on tyypillinen useimmille kaasulaitteiden malleille, joissa on kaksi työpiiriä. Kuten kuvassa on esitetty, pääputkistoina käytettiin polypropeeniputkia.

Sähkömagneettinen kaasuventtiili ylläpitää kaasupaineen vakautta kattilapoltin mekanismin tuloaukossa. Siksi riippumatta linjan kaasupaineen vaihteluista varmistetaan vakaa, turvallinen ja korkea hyötysuhde.

Elektroninen säätö säätää kaasupolttimen tehoa 40-100%: ssa ilmoitetusta nimellistehosta.

Menetelmä kytkemiseksi kaasulinjaan

Ennen kuin harkitsemme maakaasun liittämistä kattilaan, on muistutettava tällaisten laitteiden käyttöön otetuista säännöistä. Kaasukattilat ovat vaarallisia teknologisia kohteita.

Tällaisten järjestelmien asennus, kytkentä ja käyttö edellyttävät vakiintuneiden turvallisuusstandardien noudattamista.

Kaasukattilan asennus

Esimerkki lämmitysjärjestelmän ja kuuman veden oikeasta asennuksesta, kun laite asennetaan erilliseen tilaan, jossa on apulaite. Tällaisten laitteiden asentaminen kaikkien sääntöjen ja määräysten mukaisesti ehdottaa juuri tätä lähestymistapaa.

Kaasukattilat asennetaan vain asennukseen sopiviin tiloihin (keittiöt, käytävät, kodinhoitohuoneet). Tämä koskee julkisten tuotantotilojen, yksityisten talojen, mökkien tiloja. Kaikkien näiden ominaisuuksien on täytettävä tehokkaan ilmanvaihdon vaatimukset.

Sääntöjen noudattaminen määräytyy yleensä SNiP 42-01-2002 ja SNiP 2.04.08-87. Ratkaisemalla ongelma, miten kattilan kytkeminen kaasulinjaan, on muistettava, että laitteen käyttö edellyttää mekanismin rakentamista savun poistaminen ilmakehään. Lisäksi on välttämätöntä varmistaa ilmakehän ilman saanti tehokkaalle palamisprosessille.

Kattilan liitäntäpisteet

Asennuksen liittäminen käsittää useita eri tarkoituksia - kaasua, vettä, ilmaa. Jokainen solmu on kytketty vakiintuneiden standardien mukaisesti sekä laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kaasukäyttöiset kattilat, jotka tukevat palamistuotteiden luonnollisen purkautumisen toimintaa, on asennettava luonnollisten savupiippujen läheisyyteen.

Laitteissa, joiden suunnittelussa käytetään ilmaa suoraan asennuspaikalla, on tarpeen varmistaa normaali ilmanpoisto. Tällaisissa tiloissa ilman on oltava pölyä ja kemiallisia epäpuhtauksia.

Yhteyden tekniset vivahteet

Kaasukattilan yhdistäminen kaasuputkeen joustavalla letkulla liittyy sen teknisiin ja teknisiin ominaisuuksiin. Näin ollen kaasuputken asettaminen ja sen jälkeinen kytkentä kattilaan ovat sallittuja vain kaasun asiantuntijoille.

Kattiloiden liittäminen asiantuntijoihin

Kaasuputken työ ja kaasun yhdistämiseen tähtäävät toimet koordinoidaan kaasujärjestelmien käytöstä vastaavien organisaatioiden kanssa. Lisäksi kaasulinjojen työ on sallittua vain asiantuntijoille. Kaikki väitteet mahdollisesta itseliitännästä ovat perusteettomia.

Puhdista kaasuputken mukana toimitettu osa ennen kaasukattilan kytkemistä kolmannen osapuolen aineista, epäpuhtauksista ja epäpuhtauksista. Tämä vaatimus on erityisen tärkeä käytetyille järjestelmille asennettaessa.

Kaasun sisääntuloaukossa on oltava sulkuventtiilit, jotka on suunniteltu toimimaan kaasumaisessa väliaineessa ja joita on täydennetty lämpö- estolaitteella (TAE). Ennen kuin kytket kaasuputken kattilaan, on varmistettava kaikkien liitäntöjen ja kaasuputkiliitäntöjen tiiviys testipaineella, joka on vähintään 0,15 ATI.

Savukaasujen poikkileikkauksen on vastattava virtaussuojalaitteen suuttimen halkaisijaa. Savukaasuputken sisäänkäynnin kapeneminen on sallittua, mutta vain, jos se on perusteltu linjan oikean toiminnan laskelmilla (GOST-standardien mukaan).

Putkilinjan pakokaasut lyhenevät (mikäli mahdollista), jossa on jonkin verran epäselvyyttä savupiipun nousussa.

Vuototesti

Kaasuliitäntöjen tarkistaminen tiiviyden vuoksi on prosessi, joka on pakollinen asennuksen, kaasun pää- ja kattilatoiminnon yhteydessä. Ainoastaan ​​onnistuneen todentamisen jälkeen on mahdollista käyttää laitetta.

Kattilan kaasun syöttöjohto tehdään yleensä metalliputken perusteella. Syöttölinjoja voidaan rakentaa teräs- ja kupariputkien pohjalta.

Samaan aikaan ei myöskään suljeta muoviputkien sallittua asennusta (monikerroksinen, metalloitu kerros). Polymeerien saa kuitenkin käyttää vain rakennuksissa, joiden korkeus on enintään kolme kerrosta.

Käytä joustavaa letkua

Kaasulähteen liittäminen kattilaan on hyväksyttävää joustava letku.

Joustavan letkun käyttö:

 • vastus kaasuympäristöön;
 • työn (testin) paineen noudattaminen;
 • työ (lämpötila).

Huomattavat ominaisuudet ja parametrit voidaan ottaa kattilalaitteiston teknisestä passista. Tässä tapauksessa käytetyn joustavan letkun halkaisijan on oltava 20 mm ja holkin pituus saa olla enintään 1,5 m.

Kaasun joustava letku

Esimerkki kaasulinjalaitteiden liittämisestä keskilinjaan joustavalla letkulla. Tällöin käytetään erityisiä hihoja, jotka kaikilta osin poikkeavat toisistaan ​​ensisijaisesti ominaista väriä. Kaasuletkut on suunniteltu suuriin paineisiin ja lämpötiloihin.

Joustavien letkujen (hihat) kytkeminen on suoritettava noudattaen tuoteselosteessa annettuja asennusohjeita.

Ominaisuudet yhteys sylintereihin

Joustavat letkut (hihat) on usein kytketty SG-sylinterit kattilan asennuksessa. Kuitenkin kattilan kytkemiseksi päälle vain tällaisessa polttoainetilassa on tarpeen suorittaa useita asetuksia laitteiden kytkemiseksi käyttöön pullotetun kaasun kanssa.

Jos kattilan rakenne tukee samanlaista tehonvaihtoehtoa, käsky kuvaa toimintojen järjestystä.

Tällöin joustavan rakenteen hihoille asetetut tekniset vaatimukset eivät poikkea käytännöllisesti katsoen vaatimuksista keskitetyn moottoritien liittämiselle. Myös holkin halkaisija on vähintään 20 mm ja pituus enintään 1,5 m. alennusvaihdesäädetty paineeseen 2,9 kPa (höyry-ympäristö).

Virheellinen kaasukattilan liitäntä

Esimerkki kaasun lämmitysjärjestelmän hyväksymättömästä asennuksesta, kun nestekaasupullot on sijoitettu laitteen lähelle. Tämä yhteysvaihtoehto on olemassa olevien sääntöjen vastainen. Sylinterit sijaitsevat aina erillisellä alueella tilojen ulkopuolella.

Jos pulloja käytetään pullotettuun nesteytettyyn kaasuun, on hyväksytty erilliset standardit, jotka liittyvät erityisesti sylinterien varastointiin ja käyttöön. Esimerkiksi nämä standardit eivät salli alusten sijoittamista auringon avoimille alueille, lämmönlähteiden ja avotulen lähelle.

Yksi tärkeimmistä kielloista on tabu, joka koskee kaasulaitteiden asentamista suoraan rakennusten sisällä.

Yleiskatsaus nesteytetyn pullotetun kaasun kaasukattiloihin on esitetty tämän artikkelin.

Näin ollen kaasukattiloiden käyttöä käytännössä, mukaan lukien kotimainen pallo, olisi pidettävä vastuussa toiminnasta, jonka tarkkuus määrittää turvallisuuden asteen.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Muutama hyödyllinen kaasukattilan asennusohje auttaa sinua varmistamaan laitteiden asianmukaisen asennuksen.

Kaikkien kaasulaitteiden täydellisyyden ansiosta järjestelmän yhdistäminen edellyttää vakiintuneiden sääntöjen ja määräysten noudattamista automaation ja vakavan teknisen suojan läsnä ollessa. Ilman tätä kaasukattiloiden luotettavuus on mahdotonta.

Onko jotain täydentävää, vai onko sinulla kysyttävää kaksikaapelisen kaasukattilan liittämisestä? Voit jättää kommentteja julkaisusta ja osallistua keskusteluihin esitetystä aineistosta. Palautteen lohko on alla.

Vaillant -kaasukattilan korjaus: kuinka löytää toimintahäiriö koodilla ja korjata se itse

Vaillant -kaasukattilan korjaus: kuinka löytää toimintahäiriö koodilla ja korjata se itseLämmityskattilatLämmitys

Lämmitysjärjestelmiin suunnitelluilla Vaillant -kaasulaitteilla on paljon painavia etuja. Niiden joukossa on korkealaatuinen kokoonpano ja luotettavien komponenttien käyttö, jotka takaavat häiriött...

Lue Lisää
Rinnai -kaasukattilan virheet: virhekoodit ja ratkaisut

Rinnai -kaasukattilan virheet: virhekoodit ja ratkaisutLämmityskattilatLämmitys

Japanilainen Rinnai -yhtiö on vakiinnuttanut asemansa maailmanlaajuisena luotettavien kaasukattiloiden valmistajana. Mutta kuten kaikki kaasua käyttävät laitteet, ne voivat jostain syystä toimia vä...

Lue Lisää
Kaasukattilan vetoanturi: laite, toimintaperiaate, toiminnan tarkastus

Kaasukattilan vetoanturi: laite, toimintaperiaate, toiminnan tarkastusLämmityskattilatLämmitys

Nykyaikaiset kaasulaitteet voidaan pääsääntöisesti täysin automatisoida. Rakenteeseen rakennettujen laitteiden turvallisen toiminnan seurantaan tarkoitettujen komponenttien ansiosta koko järjestelm...

Lue Lisää
Instagram story viewer