Vesihuollon ja sanitaation säännöt: normit, tasapainon laskeminen

Viestinnän järjestäminen talon rakentamisen tai nykyaikaistamisen aikana on melko monimutkainen ja vastuullinen prosessi.

Jo näiden kahden tärkeän teknisen järjestelmän suunnitteluvaiheessa on tarpeen tietää ja noudattaa tiukasti sääntöjä. vesihuolto ja sanitaatio, jotta vältettäisiin uusia toimintaongelmia ja ristiriitoja ympäristöpalvelut.

Materiaalissamme yritämme käsitellä näitä vaikeita, ensi silmäyksellä sääntöjä, ja Kerromme lukijoillemme, miksi tarvitsemme vesimittarin ja kuinka lasketaan tilavuus oikein. veden kulutus.

Artikkelin sisältö:

 • Sääntelyasiakirjan soveltamisala
 • Veden tasapainon laatimista koskevat säännöt
 • Vesimittareiden asennusvaatimukset
 • Esimerkkejä veden kulutuksen ja viemärin laskemisesta
  • Esimerkki 1: Tilavuuden laskeminen kaavoilla
  • Esimerkki 2: yksinkertaistettu määritelmä
 • Sääntely - kaikkien laskelmien pääsääntö
 • Veden käyttäjien ja palveluntarjoajan suhde
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Sääntelyasiakirjan soveltamisala

«Kylmän veden ja sanitaation säännöt

"- tämä on 29. heinäkuuta 2013 hyväksytyn asiakirjan täydellinen nimi. N 644: lle. Viimeksi tarkistettu - huhtikuu 2018, muutokset ja lisäykset, jotka ovat voimassa 04/12/2018.

Säännöt määrittelevät tilaajien (palveluiden kuluttajien) ja niitä toimittavien organisaatioiden väliset suhteet sitovien sopimusten perusteella.

Asiakirjat vesihuollon sopimuksen tekemisestä

Veden ja jäteveden hankintaa koskevan sopimuksen tekeminen ei vie paljon aikaa, jos koot valmiiksi koko tarvittavia papereita

Asiakirja kattaa myös:

 • palvelukuluttajat - yksityishenkilöt, budjettiorganisaatiot, yritykset jne.;
 • algoritmi esineiden liittämiseksi CA: han (keskusjärjestelmät);
 • vapautetun veden kirjanpito, varattujen viemärien kirjanpito, valvonnan laatu;
 • kuluttajat, jotka ovat velvollisia ottamaan huomioon mittauslaitteiden jätevesipäästöt CA: han;
 • liiallisen pilaantuneiden jätevesien poistamisesta maksettavan korvauksen laskeminen, niiden koostumuksen ja ominaisuuksien muutoksista ilmoittamista koskeva menettely (hakemusilmoitukset);
 • standardit, mekanismi niiden käytön valvomiseksi käytännössä, ylimaksujen koon määrittäminen;

Se on harkittava ja annettava, ja tarvittaessa on luotava pääsy tilaajan vesi- ja viemäriliikenteeseen, vesinäytteenottopisteisiin ja näytteenottoaukkoihin.

Kuvagalleria

valokuva alkaen

Vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmät

Vedenjakelu- ja sanitaatiojärjestelmien tasapainon ja laskelmien määrittäminen suoritetaan erikseen kullekin asuin-, teollisuus- ja julkiselle laitokselle.

Vesi on oikea määrä

Laskenta paljastaa todellisen tarpeen täyttämiseksi tarvittavan teknisen ja juomaveden määrän.

Vesihuollon ja jätevesien yhteenliittäminen

Viemäri- ja LVI-järjestelmät lasketaan ja rakennetaan vain pareittain. Vesihuoltoa ei voi saada esine, joka ei ole varustettu kuivausjärjestelmällä.

Laitteen tyhjennysjärjestelmä teollisessa versiossa

Jätevesijärjestelmä lasketaan siten, että se pystyy kuljettamaan paitsi LVI-tarvikkeita myös myrskyä, viemäröintiä ja teknisiä vesistöjä, jos sellaisia ​​on.

Vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmät

Vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmät

Vesi on oikea määrä

Vesi on oikea määrä

Vesihuollon ja jätevesien yhteenliittäminen

Vesihuollon ja jätevesien yhteenliittäminen

Laitteen tyhjennysjärjestelmä teollisessa versiossa

Laitteen tyhjennysjärjestelmä teollisessa versiossa

Veden tasapainon laatimista koskevat säännöt

Vedenkulutuksen ja jäteveden suhdeluku lasketaan jokaiselle esineelle erikseen arvioimalla sen spesifisyyttä.

Siinä otetaan huomioon rakennuksen tai huoneen tarkoitus, tulevien käyttäjien lukumäärä, arvioitu veden vähimmäiskulutus kotitalouksien tai teollisuuden tarpeisiin. Vesi otetaan huomioon kaikki - juominen, tekninen, sen uudelleenkäyttö, jätevedet, myrskypäästöt viemäriin.

Jäteveden käsittelyn säännöt ja jäteveden koostumus

Ilmoitus jäteveden koostumuksesta ja ominaisuuksista - se annetaan tietyille tilaajille

Tavoitteet ja tavoitteet, jotka on ratkaistava tasapainottamalla:

 1. Veden kulutusta ja vedenpoistoa koskevien lupien saaminen keskitetyn järjestelmän yhteydessä;
 2. Optimaalisen halkaisijan omaavien vesi- ja viemäriputkien valinta;
 3. Muiden parametrien laskeminen - esimerkiksi teho sukelluksissa pumppu, jos puhumme kaivon käytöstä yksityisessä kotitaloudessa;
 4. Luonnonvarojen käyttöoikeuden hankkiminen (edellä kuvattu esimerkki - oma itsenäinen vesilähde);
 5. Toisen tilauksen tekeminen - sanotaan, että vuokraat tilaa toimistokeskuksessa, kaupungin vesihuollon kanavan tilaaja on rakennuksen omistaja, ja kaikki vuokralaiset saavat vettä (omistajan) vesihuollosta ja purkaa sen viemäriin viemäriin. Näin ollen omistajan on maksettava rakennuksesta.

Vesitasapaino on taulukko, jossa esitetään käytetyn veden ja jäteveden suhde vuodessa.

Tällaista taulukkoa varten ei ole yhtenäistä liittovaltion tason hyväksyttyä lomaketta, mutta aloite ei ole kielletty, ja vesilaitokset tarjoavat täyttömalleja asiakkailleen.

Miten tasapainottaa vesihuoltoa ja sanitaatiota

Vedenkulutuksen ja viemärin tasapaino voidaan tehdä itsenäisesti MS Excelissä tai käyttää suunnittelupalvelujen asiantuntijoiden apua viemäriin ja vesihuoltoon.

Yleensä pienen yrityksen vesihuollon tasapainon kokoaminen näyttää tältä:

 • Vaihe 1. Panostamme kolmeen ensimmäiseen sarakkeeseen kuluttajaryhmät, joissa on numerointi, nimi ja määrälliset ominaisuudet.
 • Vaihe 2. Etsimme standardeja kullekin ryhmälle vedenkulutuksen osalta käyttäen sisäisiä teknisiä määräyksiä (kylpyhuoneiden ja suihkun käyttö), viittauksia (alkaen henkilöstöosaston henkilöstömäärästä, ruokasalista ruokien lukumäärästä, pyykistä pesutilavuuteen), SNiP 2.04.01-85 - ”Kotitalouksien vesihuolto ja viemäröinti rakennuksia. "
 • Vaihe 3. Laskemme veden kokonaiskulutuksen (kuutiometriä / päivä), määritetään vesihuollon lähteet.
 • Vaihe 4. Annamme tietoja veden hävittämisestä, huomaten erikseen peruuttamattomat häviöt (nurmikon kastelu, uima-altaan vesi jne., Joka ei mene viemäriin).

Tämän seurauksena kohtuullinen ero veden ja veden kulutuksen välillä voi olla 10-20%. Enintään 5%: n arvo jätetään yleensä huomiotta ja katsotaan, että viemäriin viemäröinti on 100%.

Vesihuolto- ja saniteettisääntöjen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet

Vesi- ja jätevesipalvelujen maksamisen lisäksi tilaaja ottaa muita velvoitteita.

Vesimittareiden asennusvaatimukset

Tarkasti laskettu vesitasapaino on merkittävä peruste perustelussa vesimaksut. Sen avulla voit yrittää kyseenalaistaa tavarantoimittajan yliarvioidut keskimääräiset tariffit, jotka sisältävät veden menetyksen putkilinjan onnettomuudet, korjaukset, kellarit, vuotot todistaa tarpeen ottaa huomioon kausivaihtelukerroin ja jne.

Käytäntö osoittaa kuitenkin, että totuutta ei ole helppo saavuttaa, ja paras tapa on vesimittarin asennus. Hänen todistuksensa mukaan käytetyn veden määrä on määritetty laskemaan.

Jos laskuri maksetaan vedestä, sitä yksinkertaistetaan: otettu näyttötaulu kerrotaan 1 kuutiometrin veden hinnalla. Esimerkiksi, laskentalaitteet on asennettu sekä kylmällä putkella että kuumalla vedellä. On tärkeää seurata sinettien eheyttä ja tarkistaa määräajoin (kerran useita vuosia) kunto.

Kanavajärjestelmissä ei anneta poistoveden mittausta (lukuun ottamatta tiettyjä teollisuusyrityksiä). Niiden tilavuus on yhtä suuri kuin kulutetun veden määrä.

Yhteinen talo ja yksittäiset vesimittarit myötävaikuttaa asuntojen kustannusten säästämiseen. Vastaanotetun rahan määrä riippuu suoraan tallennettujen kuutiometrien määrästä. Vesimittarien massatoteutus on myös vesilaitosten työntekijöitä. Kuluneiden vesi- ja viemäriverkkojen vesihäviöistä aiheutuvia tappioita ei ole enää mahdollista korvata valvomattomasti kuluttajalle.

Vesihuollon sääntöjä täydennetään mittareiden asentamista ja käyttöönottoa koskevilla säännöksillä. Voit asentaa laitteen omin käsin ja kutsua päällikön taloon oplombirovki.

Vesimittarin asentamiseen tarvitaan kaksi vaatimusta:

 1. Laita esisuodatin laitteen eteen, jotta se suojaa vesijohtovettä vastaan.
 2. Käytä mittarin venttiiliä, jotta estetään sen edistäminen vastakkaiseen suuntaan.

Ennen kuin ostat mittarin, sinun on tarkistettava sen passi-tiedot ja tarkistettava ne kotelon numeroilla ja laitteen tiedoilla. Sinun pitäisi myös kysyä suoritettu tarkastus ja varmista, että asennussarja on käytettävissä.

Kotitalouksien vesimittari

Tarkista ostetun laitteen toiminta ennen sen ostamista ja ennen sen kytkemistä pääverkkoon

Esimerkkejä veden kulutuksen ja viemärin laskemisesta

Putkilinjojen ja laitteiden kuormitus, jotka tarjoavat keskeytymättömän vesihuollon erilaisille saniteettitarvikkeet (keittiön pesuallas, kylpyhuone, wc jne.) riippuvat suorituskyvystä sen kustannuksella.

Vedenkulutuksen laskemisessa määritetään suurin veden kulutus päivässä, tunnissa ja sekunnissa (sekä kokonaismäärä että kylmä ja kuuma erikseen). Jätevedessä on laskentamenetelmä.

Saatujen tulosten perusteella vedensyöttöjärjestelmän parametrit perustetaan SNiP 2.04.01-85 - ”Rakennusten sisäinen vesihuolto ja viemäröinti"[1] ja muutamia muita (laskurin kulun halkaisija jne.).

Esimerkki 1: Tilavuuden laskeminen kaavoilla

taustaa:

Yksityinen mökki, jossa on kaasulämmityspylväs, asuu 4 hengelle. Saniteettilaitteet:

 • hana kylpyhuoneessa - 1;
 • wc-astia väri säiliö kylpyhuoneessa - 1;
 • hana keittiön pesualtaassa - 1.

Veden kulutus on laskettava ja valinnassa on kylpyhuoneen, kylpyhuoneen, keittiön ja keittiön syöttöputkien poikkileikkaus tuloputken vähimmäishalkaisija - se, joka yhdistää talon keskitetyn järjestelmän tai lähteen kanssa vesihuolto. Muut yksityisen talon ylläpitokoodien parametrit eivät ole merkityksellisiä.

Kaaviot veden kulutuksen ja vedenpoiston laskemiseksi

Vedenkulutuksen laskentamenetelmä perustuu kaavoihin ja säätelyaineistoon. Laskentamenetelmän yksityiskohdat on esitetty julkaisussa SNiP 2.04.01-85.

laskelma:

1. Vedenkulutus (max) 1 sekunnissa. lasketaan kaavalla:

Qsek = 5 × q × k (l / s)missä:

q - veden kulutus 1 sekunnissa. yksi laite kohdan 3.2 mukaisesti [1]. Kylpyhuoneessa, kylpyhuoneessa ja keittiössä - 0,25 l / s, 0,1 l / s, 0,12 l / s (liite 2 [1]).

K - kerroin liitteestä 4 [1]. Määrittelee putkiston todennäköisyys (P) ja niiden numero (n).

2. määritellä P:

P= (m × q1) / (q × n × 3600)jossa

m - ihmiset m = 4 henkilöä;

q1 - veden suurimman kulutuksen enimmäismäärän suurimman kulutuksen tunnissa, \ t q1 = 10,5 l / h (liite 3 [1], LVI-, kylpyhuone-, kaasuvedenlämmittimen, jäteveden läsnäolo talossa);

q - veden kulutus yhdelle laitteelle 1 sekunnin kuluessa;

n - LVI-yksiköiden lukumäärä, n = 3.

Huomaa: koska arvo q vaihda sitten q * n vastaavien lukujen summaaminen.

P = (4 × 10,5) / ((0,25 + 0,1 + 0,12) × 3600) = 0,0248

3. tietäen P ja nmääritellä K liitteen 4 taulukon 2 [1] mukaisesti:

k = 0,226 - kylpyhuone, kylpyhuone, keittiö (n × P: n perusteella, eli 1 × 0,0248 = 0,0248)

k = 0,310 - mökki kokonaisuutena (n × P: n perusteella, eli 3 × 0,0248 = 0,0744)

4. määritellä Qs:

kylpyhuone Qs = 5 × 0,25 × 0,226 = 0,283 l / s

kylpyhuone Qs = 5 × 0,1 × 0,226 = 0,131 l / s

keittiö Qs = 5 × 0,12 × 0,226 = 0,136 l / s

mökki kokonaisuudessaan Qs = 5 × (0,25 + 0,1 + 0,12) × 0,310 = 0,535 l / s

Joten vesivirta vastaanotettiin. Laske nyt putkien poikkileikkaus (sisäinen halkaisija) seuraavasti:

D = √ ((4 ×Qs) / (PI × V)) (m)missä:

V - veden virtausnopeus, m / s. V = 2,5 m / s kohdan 7.6 mukaisesti [1];

Qs - veden kulutus 1 sekunnissa, M3/ sek.

kylpyhuone D = √ ((4 × 0,283 / 1000) / (3,14 × 2,5)) = 0,012 m tai 12 mm

kylpyhuone D = √ ((4 x 0,113 / 1000) / (3,14 × 2,5)) = 0,0076 m tai 7,6 mm

keittiö D = √ ((4 × 0,116 / 1000) / (3,14 × 2,5)) = 0,0083 m tai 8,3 mm

mökki kokonaisuutena D = √ ((4 × 0,535 / 1000) / (3,14 × 2,5)) = 0,0165 m tai 16,5 mm

Näin ollen kylpyhuone vaatii putken, jonka sisäinen poikkileikkaus on vähintään 12 mm, kylpyhuoneessa - 7,6 mm, keittiön pesuallas - 8,3 mm. Tuloputken vähimmäishalkaisija 3: n syöttöön santehpriborov - 16,5 mm.

Esimerkki 2: yksinkertaistettu määritelmä

Ne, jotka pelkäävät runsaasti kaavoja, voivat tehdä yksinkertaisemman laskelman.

Uskotaan, että keskimääräinen henkilö kuluttaa 200–250 litraa vettä päivässä. Sitten 4 hengen perheen päivittäinen kulutus on 800-1000 litraa ja kuukausittainen kulutus 24000-30000 litraa (24-30 kuutiometriä). m). Pihapiirissä on uima-altaita, kesäsuihkuja, tiputus kastelujärjestelmiä, ts. osa vedenkulutuksesta asetetaan peruuttamattomasti kadulle.

Miten määritetään vesihuollon ja sanitaation normit

Noin neljäsosa kotitalouksien tarpeisiin tarkoitetusta vedestä valuu WC: hen.

Vedenkulutus kasvaa, mutta on kuitenkin epäilystä siitä, että likimääräinen standardi 200–250 litraa on kohtuuttoman korkea. Ja todellakin, kun vesimittarit on asennettu, sama perhe, ilman kotitalouksien kykyjä, tuulee 12-15 kuutiometriä laskurin poikki. m, ja taloudellisessa tilassa se osoittautuu vieläkin vähemmän - 8-10 cub. m.

Kaupungin asunnon viemärin periaate on tämä: kuinka paljon me kuluttelemme vettä, niin paljon ja poistamme sen viemäriin. Näin ollen, ilman laskuria, jopa 30 cu. m, ja laskurilla - enintään 15 cu. m. Koska yksityisellä sektorilla ei kaikki kulutettu vesi virtaa takaisin viemäriin, se on totta veden hävittämisen laskennassa olisi käytettävä vähennyskerrointa: 12-15 kuutiometriä × 0,9 = 10,8–13,5 kuutiometriä. m.

Molemmat esimerkit ovat ehdollisia, mutta taulukko tämän laskennan kanssa vedenkulutuksesta ja päästöistä, jonka vain pätevä insinööri voi tehdä, pitäisi olla kaikkien juomiseen, hygieniaan, hygieniaan, tuotantotarpeisiin ja vastuuvapauden myöntämiseen osallistuvien taloudellisten yksiköiden (yritysten, asuntojen) läsnäolo viemäriin.

Vastuu laskennassa käytettyjen tietojen paikkansapitävyydestä on veden käyttäjällä.

Mitä sinun tarvitsee laskea vesihuollon ja sanitaation tasapaino

Kylpyhuoneessa ja wc: ssä, kerrostalossa oleva huoneistoomistaja käyttää vettä paljon useammin kuin keittiössä. Maalaistalon vedenkäytön painopisteiden omistaja riippuu tilojen täydellisestä tai osittaisesta saatavuudesta.

Sääntely - kaikkien laskelmien pääsääntö

Jokaisella alueella on omat vedenkäytön normit (juominen, terveysvaatimukset, jokapäiväisessä elämässä ja kotitaloudessa). Tämä johtuu eri maantieteellisestä sijainnista, sääoloista.

Ota veden kulutuksen ja viemärin tilavuusparametrit päivittäin kotitalouksien ja kotitalouksien tarpeisiin. Älä unohda, että ne ovat samat veden toimittamisessa ja poistamisessa, mutta riippuvat siitä, kuinka hyvin asunto on järjestetty.

Vedenkulutuksen sääntelyarvot:

 • vedellä - 40-100 litraa henkilöä kohti;
 • asuntotyyppinen asuinrakennus ilman kylpyjä – 80/110;
 • sama kylpyillä ja kaasulämmittimet – 150/200;
 • keskitetyllä kuumalla ja kylmällä vedellä – 200-250.

Lemmikkieläinten, siipikarjan hoidossa on myös veden kulutusta koskevia normeja. Niihin sisältyy kynien, häkkien ja syöttölaitteiden puhdistus, ruokinta jne. 70-100 litraa tarjotaan lehmälle, 60–70 litraa hevoselle, 25 litraa sikalle ja vain 1-2 litraa kanalle, kalkkunalle tai hanhelle.

Häviöt veden kulutuksen ja viemärin laskemisessa asunnossa

Veden vähäisen vuotamisen vuoksi vesihuollon kustannukset kasvavat merkittävästi. Eräitä varoja odottamattomaan veden kulutukseen on parempi kuin kohtaloa laskettaessa

On olemassa sääntöjä ajoneuvojen käyttöön: traktorin laitteet - 200-250 litraa vettä päivässä, auto - 300-450. Kaikkiin rakennuksiin ja rakennuksiin suunnitellaan tulipalon varalta vesivirta, riippumatta käyttötarkoituksesta.

Puutarhayhdistyksissä ei ole mitään poikkeusta: veden kulutus palon sammuttamiseen ulkona on 5 litraa sekunnissa 3 tunnin ajan, sisäinen sytytys on 2 - 2,5.

Vesi tulipalon sammuttamiseen tarkoitettu vesi. Kaivojen vesiputkissa on tulipaloja. Jos tämä ei ole teknisesti mahdollista tai kannattavaa, sinun on huolehdittava vesisäiliöstä. Tätä vettä ei saa lähettää muuhun tarkoitukseen, säiliön talteenottoaika on kolme päivää.

Kastelun veden kulutus päivässä: 5-12 l / m2 puita, pensaita ja muita istutuksia varten avoimessa maassa, 10-15 l / m2 - kasvihuoneissa ja kasvihuoneissa, 5-6 l / m2 - nurmikon ja kukkapenkkien osalta. Teollisuudessa jokaisella toimialalla on omat ominaisuutensa, jotka koskevat veden kulutusta ja jätevesien poistamista - hygroskooppinen ovat sellu- ja paperituotanto, metallurgia, petrokemia, elintarviketeollisuus.

Sääntelyn pääasiallisena tarkoituksena on taloudellisesti perustella vedenkulutuksen ja vedenpoiston normit vesivarojen järkevää käyttöä varten.

Miten lasketaan tarkasti veden kulutuksen ja vedenpoiston tasapaino

Vapaa-aikaan (siivous asunto, pesu, ruoanlaitto, uiminen suihkussa ja kylvyssä) keskimääräinen päivittäinen vedenkulutus voidaan ylittää 2-3 kertaa

Veden käyttäjien ja palveluntarjoajan suhde

Kun teet sopimussuhteen LVI-organisaation kanssa, sinusta tulee vesi- ja jätevesipalveluiden kuluttaja.

Oikeudet palvelun tarjoajana:

 • vaatia toimittajaa tarjoamaan jatkuvasti asianmukaisia ​​palveluja (sääntelypaine, joka on turvallinen elämälle ja terveydelle, sen kemiallinen koostumus);
 • täyttävät vesimittarien asennuksen;
 • vaatia seuraamusten uudelleenlaskemista ja maksamista, jos palvelua tarjotaan epätäydellisesti (toimenpide on laadittava päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä);
 • irtisanoa sopimus yksipuolisesti, mutta siitä on ilmoitettava 15 päivää ja saatujen maksujen täysi maksaminen;

Tilaajalla on oikeus saada maksutietoja maksutta (henkilökohtaisen tilin tila).

Vesijohtoveden toimittajan tehtävät

Ei vettä tai tuskin virtaa? Soita lähetyspalveluun ja pyydä, että vesilaitoksen edustaja saapuu tekoon

Toisen osapuolen oikeuksien luettelo:

 • pysäyttää (ja ilmoittaa siitä ennalta useita päiviä) veden tai jäteveden täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta vesihuollon ja jäteveden epätyydyttävässä teknisessä kunnossa;
 • vaatia pääsyä asiakkaan alueelle mittareiden poistamiseksi, sinettien tarkistamiseksi, LVI- ja viemäriverkkojen tarkastamiseksi;
 • suorittaa aikataulun mukaisia ​​ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä;
 • sammuta veden velalliset maksamaan;
 • lopettaa veden toimitus ilman varoitusta onnettomuuksien, luonnonkatastrofien, sähkökatkosten yhteydessä.

Riidat ja erimielisyydet ratkaistaan ​​neuvotteluilla tai tuomioistuimessa.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Miten veden kulutus lasketaan oikein:

Taloudellinen vesi. Vedenkulutus vähenee 70: llä:

Jotta voisimme ymmärtää täydellisesti vesihuollon ja vedenpoiston monimutkaisuuden sääntöjen näkökulmasta, on oltava asiantuntija, jolla on erikoistunut koulutus. Mutta kaikki tarvitsevat yleistä tietoa ymmärtääkseen, kuinka paljon vettä saamme ja kuinka paljon me maksamme siitä.

Taloudellinen vedenkulutus ja konkreettisen kulutuksen tuominen todellisten tarpeiden tasolle eivät ole toisiaan poissulkevia käsitteitä, ja meidän pitäisi pyrkiä tähän.

Jos sinulla on materiaalin tutkimisen jälkeen kysyttävää laskelmista tai vedenkulutuksesta, kysy heiltä kommenteissa. Asiantuntijamme ovat aina valmiita selventämään ymmärrettäviä hetkiä.

Jäädytetyn veden lämmittäminen: kaikki todistetut menetelmät

Jäädytetyn veden lämmittäminen: kaikki todistetut menetelmätMuut

Onko tilanne, jossa ulkona olevalla negatiivisella lämpötilalla vesijohto tapaa, pysähtyy? Tällainen ongelma syntyy kodissasi kylmien huokosten alkamisen myötä, mutta et tiedä, miten nopeasti pois...

Lue Lisää
Asennus kupariputki lämmitys: yhteys menetelmät ja asentaa

Asennus kupariputki lämmitys: yhteys menetelmät ja asentaaMuut

Huolimatta ilmestyminen markkinoille edullisia ja käytännön aineiston, kupariputket ovat edelleen menestyksellisesti käytetty kokoonpanoon sisäisten johdotusten Lämmityspiirien. Mutta kupari - se o...

Lue Lisää
Vesihaara vesihuolto- ja lämmitysjärjestelmässä: miten suojata

Vesihaara vesihuolto- ja lämmitysjärjestelmässä: miten suojataMuut

Yksi tärkeimmistä ongelmista autonomisten lämmitysjärjestelmien ja vesihuollon toiminnassa on painehäviö. Vesi-vasara vesijärjestelmässä ja veden lämpeneminen, joka johtuu tästä jyrkästä pudotukse...

Lue Lisää