Kaasusäiliön asentaminen yksityiselle talolle: asennus paikalle

Kaasun syöttö kotiin määräytyy kodin asukkaiden tietyn tason mukavuuden mukaan. Kotitalouksia, joissa on keskitetty kaasuvaraus, pidetään mukavampina.

Vaihtoehto on kiinteistöomistajille, jotka eivät pysty muodostamaan yhteyttä keskitettyyn verkkoon. Tämä on kaasunpitimen asennus - laitos, joka on suunniteltu tarjoamaan autonomisen järjestelmän kaasulla. Ymmärrämme yhdessä talon kaasunpitimien suunnittelun ja asennuksen.

Artikkelin sisältö:

 • Mikä on kaasusäiliö?
 • Säiliön asennusvaihtoehdot
 • Kokoonpanotyö
  • Miten upotettu säiliö asennetaan?
  • Kaasunpitimien sähkökemiallinen suoja
  • Maadoitus ja salama
  • Kaasunpitimen järjestelmän loppuun saattaminen
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Mikä on kaasusäiliö?

Kotitalouskoneen tekninen luokitus määrittelee sen nesteytetyn kaasun akumulaattoriksi. Siten kaasun haltijan kotitalouksia edustaa nesteytetyn kaasun täyttämiseen ja varastointiin tarkoitettu alus.

Tällaisia ​​tarkoituksia varten käytetään tietenkin säiliötä, joka täyttää tällaisten laitteiden vaatimukset. Lisäksi nesteytetyn kaasun alla olevat kaasusäiliöt täydentävät täydellisiä automaattisia työkaluja, jotka takaavat turvallisuuden vaarallisten alusten käytön aikana.

Kaasusäiliön kotitalous kotiin

Tämä on yksi kotimaisen kaasusäiliön mahdollisista muutoksista - nesteytetyn kaasun varastointilaitteesta, jota yksityiset kotitaloudet käyttävät laajalti halvan energian lähteenä.

Näin ollen selitys viittaa itseensä: erityisorganisaatioiden työntekijöitä ja työntekijöitä kutsutaan asentamaan, käynnistämään ja suorittamaan kaasun haltijan säännöllistä seurantaa. Tämä on verrattavissa jokapäiväiseen elämään, kun taloon asennetaan kaasukattila tai kaasupylväs.

No, ja ohjeen lisäksi: yleensä täytetään kaasusäiliöt propaanibutaanin nesteytetyllä seoksella. Nämä ovat pienimolekyylipainoisia hiilivetyjä, joiden ominaispiirre on helppo siirtyminen nestemäisestä tilasta kaasumaiseen tilaan. Kaasusäiliön tankkausprosessin taajuus on yleensä enintään 1-2 kertaa kalenterivuoden aikana.

Suosittelemme myös materiaalin lukemista, jossa olemme ymmärtäneet yksityiskohtaisesti kaasunpidin asentamisen kustannukset sivustoon. Lue lisää - lue edelleen.

Säiliön asennusvaihtoehdot

Asennuskaasunpitimien vaihtelut ovat rajoitettuja kahdella tavalla:

 1. Asennus ulkona.
 2. Asennus maan alle.

Ensimmäiselle asennusvaihtoehdolle on ominaista se, että asennus tapahtuu yksityisen tilan alueella, jossa auringon säteet tunkeutuvat pieneen tilavuuteen. Valitaan myös sivusto, joka on mahdollisimman suojattu ulkoisista ympäristötekijöistä (voimakas tuuli, maanvyörymät, maaperän liikkeet jne.).

Säiliön kapasiteettiin ei ole erityisiä vaatimuksia. Kaasun haltijan määrä määräytyy täysin maan talon omistajien tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Maanalainen kaasusäiliö

Siinä toimitetaan oja, jossa on kaasu-haltija. Säiliön kiinnitys on tehty teippisidoksista. Säiliön runkoa käsitellään suojapinnoitteella. Kaulaan asennettavan automaation kannen alla

Maanalaiset kaasusäiliöt asennetaan maanpinnan alapuolelle. Säiliöiden syvyys suoritetaan syvyyteen, kun aluksen ylempi taso on tunkeutumispisteessä vähintään 0,6 m maanpinnasta.

Samalla tasolla maanpinnan kanssa tai hieman korkeammalla vain säiliön täyttökaula pysyy. Tällaisissa hautaamisolosuhteissa jätevesisäiliön mahdollinen jäädyttäminen talviaikana on suljettu pois, ja kaasunpidin säiliö on luotettavasti suojattu mahdollisilta mekaanisilta vaikutuksilta.

Asennustyypistä riippumatta kaasunpitimien järjestely kotitalouksien tontilla saa olla enintään 10 metrin päässä asuinrakennuksista ja erilaisista teknisistä yhteyksistä.

Nesteytetyn kaasun säiliön asennusprojektissa tulisi olla helppo käyttää ja / tai sisäänkäyntejä kaasun täyttöä ja huoltoa varten. Minkä tahansa teknisen viestinnän läsnäolo rakennuksen välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

Yksityisen sektorin asennuksen tärkein suunnitteluparametri on kaasun haltijan tilavuus. Standardien mukaan laskenta tehdään painottaen neliömetriä käyttökelpoista lattiapinta-alaa. Lämpimän ilmaston omaavien alueiden keskimääräinen kaasun kulutusluku ei ylitä 35 metriä3 1 m2. Täältä voit laskea säiliön likimääräisen tilavuuden.

Kaasusäiliön suunnitteluparametrit

Standardiparametrit, joita käytetään kaasunpitimien asentamiseen kotikäyttöön. Standardeista voi olla poikkeamia ylöspäin, mutta ei paljon. Parametrit riippuvat suoraan säiliön koosta.

Tarkempi määrä tilavuudesta saadaan, jos laskemme lämmityskattilan kaasun kulutuksen arvon. Tässä lämmityslaitteiston nimellistehon ilmaisin otetaan yksinkertaisesti passi-tiedoista ja kerrotaan tarvittavalla kaasuvirralla. Laske sitten polttoaineen vuotuinen tarve.

Laskelmia tehtäessä on otettava huomioon, että kaasunpitimet täyttävät nestekaasulla enintään 85% säiliön tilavuudesta.

Kokoonpanotyö

Leijonan osuus kotitalouksien kaasunhaltijoista tehdään perinteisesti maanalaisessa versiossa. Tällainen asennus katsotaan hyväksyttävämmäksi turvallisuuden kannalta, ja piilotettu kotelo ei pilaa maisemanäkymää.

Kaasusäiliön asennusjärjestelmä

Järjestelmä, jonka pohjalta suunnittelu suoritetaan kotitalouksien kaasunpitimien klassisen asennuksen yhteydessä käyttäen asennusvaihtoehtoa hautaamalla maahan. Tämän järjestelmän perusteella useimmat autonomiset huoltoasemat ovat valmiit.

Myös keskikaistan melko ankarat ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen kaasunhaltijoiden asentaminen maanalaisessa versiossa saa enemmän etuja. Joten vähemmän ongelmia laitteen pitämisen ollessa alhaisissa talvilämpötiloissa.

Miten upotettu säiliö asennetaan?

Valitsemalla paikan, joka soveltuu kaikkiin vaatimuksiin yksityisen maatilan alueella, he järjestävät töitä tonttien merkitsemiseen, asennukseen ja louhintaan. Kaasusäiliön alla käytettävän tulevan kuopan mitat määritetään säiliön asiakirjojen perusteella.

Valmistettu kaivos on lisäksi valmistettu konttien lataamiseen:

 • vahvistaa pohjaosaa;
 • laita kehys pohjaan, jossa on ankkurointilaite kuopan pohjalle;
 • kaada runko betonilla, mukaan lukien ankkuripulttien pohja.

Betonin kaatamisen jälkeen säiliön asennus alkaa. Massiivisille kaasusäiliöille saattaa olla tarpeen vuokrata nosturi. Pienet kaasusäiliöt lasketaan kuoppaan vinsseillä tai vastaavilla työkaluilla.

Säiliönosturin nostaminen

Kaasusäiliön purkaminen kuormausnosturilla sen jälkeen, kun säiliö on asennettu valmiiseen kuoppaan. Pienempien säiliöiden asennuksessa käytetään usein käsikäyttöisiä nostovälineitä.

Säiliöön laskettu säiliö sijoitetaan säätöankkuriin, joka on linjassa horisontin kanssa, käyttäen käpälöiden alla olevia vuorauksia, kiinteät. Säiliöiden kiinnittämiseen, joiden rakenne on ilman tukijalkoja, käytä metallisia nauhoja tai kaapeleita.

Kaasunpitimien sähkökemiallinen suoja

Kaasukannattimen seuraavassa asennusvaiheessa tehdään työtä korroosionestolaitteella. Tavanomaiset suojausmenetelmät eivät ole täällä sopivia. Tarvitsemme korkealaatuista sähkökemiallista teknologiaa.

Yleensä käytetään yhtä kahdesta sähkökemiallisen suojauksen menetelmästä:

 1. Aktiivisia.
 2. askelma

Aktiivista sähkökemiallista suojaa käytetään usein venäläisissä yrityksissä valmistetuissa säiliöissä. Tämä suojausvaihtoehto on tehokkain korroosion kohteena olevalle metallille (erityisesti teräkselle 09G2S). Venäjällä valmistetut kaasunpitimet on valmistettu tällaisesta metallista.

Aktiivinen sähkökemiallinen suojaus

Näin näyttää gasholderin aktiivinen sähkökemiallinen suojajärjestelmä, jota käytetään kotimaisten säiliöiden kanssa. Kustannusvaihtoehto, kun otetaan huomioon sähkön kulutuksen jatkuvuus

Katodi suojaa sähköpiirillä, jonka virrankulutus on 0,75 - 0,90 kW. Aivan kallis asema yksityiselle tilalle, mutta mikään muu ratkaisu ei ole vielä keksitty.

Vaihtoehto aktiiviselle suojausasemalle on kulutuspinnan anodi- / katodijärjestelmä. Tällä mallilla on myös haittoja, mutta se säästää kuluttajaa sähkön kustannuksista. Sitä käytetään täydellisesti tuontituotteiden säiliöillä. Tällaisen järjestelmän toimintaperiaate perustuu aktiivisen korroosion "sieppaukseen" metallilla, jolla on suuri elektronegatiivinen potentiaali (esimerkiksi alumiini).

Suojaava sähkökemiallinen suoja

Muunnelma kulutuspinnan tyypin sähkökemiallisesta suojauksesta, jota käytetään useimpien tuontituotteiden kanssa. Se ei vaadi sähköä, mutta on välttämätöntä korvata työkohteeksi kulunut.

Molemmissa sähkökemiallisen suojauksen menetelmissä tarvitaan asianmukaisia ​​laskelmia painottaen kapasitanssin tyyppiä, sen mittoja ja muita tekijöitä. Laskelmat määräävät sähkökemiallisen suojelijan sijainnin tai aktiivisen katodisuojan suojan. Kaasusäiliön asennuksen suunnitteluvaiheessa tämä hetki on otettava huomioon.

Kulutuspinnan järjestelmät näyttävät houkuttelevammilta taloudelta. Niitä ei kuitenkaan voi soveltaa kaikkiin säiliöihin.

Maadoitus ja salama

Maadoituskaasun haltijoiden toiminnot voivat itse asiassa ottaa käyttöön sähkökemiallisen suojauksen järjestelmän. On kuitenkin tarpeen suojella yksittäistä kaasun haltijaa salaman purkautumisesta erikseen.

Asennusasennuksen osalta seuraavat toimet ovat mahdollisia täällä:

 1. Maasilmukan tekeminen.
 2. Kontuurin asennus ja syventäminen kuopan kehän ympärille vähintään 1,8 m: n syvyyteen.
 3. Tarvittaessa (liikkuville maaperille) lujittaminen ääriviivat vahvistetaan.

Yksityiskohtaiset ohjeet maanpäällisen silmukan tekemiseen omin käsin löytyvät kohdasta tätä materiaalia.

Kaikkien kaasunjakojärjestelmään sisältyvien asennuselementtien täytyy lopulta yhdistä yhteiseen maasilmukkaan kattavan suojan varmistamiseksi (turvallisuusmääräysten mukaisesti) 12-609-03). Yhteisen piirin vastusarvo on sallittu 10 ohmilla ja ei enempää.

Teollisen kaasun haltijan suojaus

Teollisuuskaapeli, joka on luotettavasti suojattu välittömästi salamavalojen ryhmällä. Kotisäiliön tapauksessa tarvitaan yleensä vain yksi salamajohdin. Mutta joka tapauksessa, salaman suojaus on tarpeen

Salamanvarsi asennetaan vähintään 12 metrin etäisyydelle kaasunpitimen kuilun reunasta ja on kytketty maasilmukkaan. Salamanvarren maston korkeus on vähintään 7 m.

Kaasunpitimen järjestelmän loppuun saattaminen

Kun kaikki asennusvaiheet on suoritettu tiivisteen asennusta varten, järjestelmä on tarkistettava vuotojen varalta. Paineilma voidaan pitää paineen testauksessa. Testipaineen arvo lasketaan säiliön käyttöpaineesta (passissa) puolitoista kertaa. Testipaineen asettaminen säiliöön yhdistää ilmakompressorin.

Säiliön paineen testausprosessi

Yhden yksityisen maatilan alueelle asennetun kaasun haltijan painetestaus. Samalla linjalla asennuksen käynnistämisen jälkeen nesteytetty propaani butaani täytyy pumpata säiliöön.

Painejoukko tulisi säilyttää tasaisessa tilassa. Samalla on välttämätöntä säätää painetasoa mittareilla. Yksi painemittari sijoitetaan suoraan kompressorin ulostuloliitäntään, toinen säiliön yläpuolelle.

Kun asetettu painetaso vastaa testiarvoa, pysäytä kompressori, sulje ilmansyöttöjohdon venttiili ja jätä järjestelmä 5-6 tunnin altistukseen. Tarkista sitten painehäviö. Jos lasku on suurempi kuin 0,5 - 0,8 ATI, järjestelmässä on vuoto. Näiden arvojen pienempi lasku osoittaa tyydyttävän tiivistymisen.

Hiekan täyttö

Asennettu kaasuteline täyttää tiiviyden ja täyttää joen hiekkaa. Täyttö suoritetaan 80% kuopan syvyydestä. Loput on peitetty maaperällä

Kun olet suorittanut painetestin, jatka kuopan täyttämistä säiliön kanssa. Täyttö täytetään hienolla joen hiekalla 0,3-0,5 m: n tasolle maanpinnan alapuolella. Kun hiekan täyttö on suoritettu koko kuopan alueella, rantaviiva törmää huolellisesti tai sen annetaan laskeutua 1-2 vuorokautta.

Sitten kuopan jäljellä oleva yläosa täytetään pehmeällä matalalla maaperällä koko alueen pinnan tasolle. Viimeinen vaihe on rakennuksen kaasun syöttöjohdon painetestaus. Normaalisti valmiin puristusasennuksen voidaan katsoa olevan täydellinen.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Lyhyesti ja ytimekkäästi yksityisen yrityksen itsenäisestä kaasuntoimituksesta:

Suunnittelu- ja asennusprosessin kuvauksen perusteella on täysin mahdollista tarjota yksityiselle talolle, jossa on autonomisella huoltoasemalla pieniä voimia ja joilla on hyväksyttävät kustannukset perheen talousarvioon. Ja melko harvat esikaupunkien kiinteistöjen omistajat, jotka ovat kaukana keskitetystä kaasun viestinnästä, käyttävät tätä tilaisuutta. Tulos on ilmeinen - mukavuutta ja mukavuutta.

Onko sinulla käytännön kokemusta kaasun haltijoiden käytöstä ja asennuksesta? Tai haluatko esittää kysymyksen artikkelin aiheesta? Jätä kommentit, kysy kysymyksiä, jaa kokemuksia artikkelin alla olevasta ruudusta.

Huput keittiöön yhdellä kosketuksella ilmastointiaukkoihin: toimintaperiaate, piiri ja asennus säännöt

Huput keittiöön yhdellä kosketuksella ilmastointiaukkoihin: toimintaperiaate, piiri ja asennus säännötAsennustyöt

Tässä prosessissa ruoan täytetty höyryllä ja ruoan haju. Kaikki tämä imeytyy seiniin, kuulokkeet ja vaikuttaa haitallisesti hyvinvointia henkilöä huoneessa. Täyttää huoneen tuoretta happea huput ke...

Lue Lisää
Puhaltimet pakokaasu kylpyhuoneessa: kuinka valita oikea sääntöjen asettaminen +

Puhaltimet pakokaasu kylpyhuoneessa: kuinka valita oikea sääntöjen asettaminen +Asennustyöt

Tarjoavat mukavan mikroilmaston kylpyamme ja suihku on ongelmallista. Lisääntynyt kosteus on haitallinen vaikutus kaapit, peilit ja pilarit, auttaa kasvattamaan hometta.Jos luonnollinen ilmanvaihto...

Lue Lisää
Miten tuuletin tallissa: suosittu piiri teknologia ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

Miten tuuletin tallissa: suosittu piiri teknologia ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestäAsennustyöt

Autotallin - tila suhteellisen pieni, mutta sen järjestelyä ei pitäisi käsitellä ohimennen. Sen on suojata ajoneuvoa ulkoisille vaikutteille: sää, varkaus, jneMutta sisälläsi on luotava hyödyllinen...

Lue Lisää