Maalaistalon kaasuttaminen: yhteys kaasuputkeen

Lämmitys ja lämmin vesi yksityistalossa voidaan ratkaista eri tavoin: sähkö, kiinteä polttoaine, auringon energia, tuuli, vesi. Resurssien johtaja on kuitenkin kaasu, joten maalaistalon kaasuttaminen on hyvä vaihtoehto niille, joita ei ole käytetty säästämään mukavuudestaan.

Ja jos kaasuputki asetetaan lähelle, voit tehdä sivukonttorin sivustoosi. Ja miten tarkasti toteuttaa ja järjestää se - tarkastelemme tätä artikkelia. Meidän on kiinnitettävä huomiota tarvittavien asiakirjojen laatimiseen ja suunnitteluun - harkitsemme vähitellen jokaista vaihetta, jota ilman talosi kaasuttaminen on mahdotonta.

Artikkelin sisältö:

 • Edellytykset talon liittämiseksi kaasuverkkoon
 • Kaasutuksen tärkeimmät vaiheet kotona
  • Vaihe 1 - tekninen dokumentaatio
  • Vaihe # 2 - Yhteyshankkeen laatiminen
  • Vaihe # 3 - rakennus- ja asennustyöt
  • Vaihe # 4 - Putkilinjan lisääminen ja järjestelmän käynnistäminen
 • Kaasutuksen paikat paikallisella alueella
  • Putkilinjan asennusvaihtoehdon valinta
  • Putkien materiaalin valinta
  • Lämmitys kattilan tai kattilan?
 • Kaasutuksen hinnat ja säästötavat
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Edellytykset talon liittämiseksi kaasuverkkoon

Yksityisten mökkien ja muiden pääomarakennushankkeiden tekninen yhteys kaasuverkkoon on määritelty valtioneuvoston asetuksessa RF-numero 1314 30.12.2013 alkaen.

Tämän asiakirjan mukaan sekä täysin valmiit tilat että rakennettavat tai rekonstruoidut tilat voidaan kytkeä kaasunjakeluverkkoihin.

Ennen asiakirjojen keräämistä ja soveltamista paikallisiin organisaatioihin kannattaa ensin selvittää, onko osio mahdollista kytkeä pääkaasuputkeen. Tietysti vain pätevät asiantuntijat tuntevat kaikki vivahteet, mutta yritämme luetella tärkeimmät ongelmat, joita talon kaasutuksen aikana voidaan kohdata.

Yksityisen talon kaasuttaminen

Saadakseen hyväksynnän mökin kytkemiseksi kaasuputkeen rakennuksessa on oltava ainakin perusta - perusta, seinät, katto

Vaikeuksia voi syntyä seuraavissa tapauksissa:

 • Pitkä matka kotoa moottoritielle - monen kilometrin putkilinjan asettaminen voi johtaa vaikuttavaan määrään.
 • Liittovaltion moottoritien läsnäolo tai rautateitä matkalla - on erittäin vaikeaa ja kallista järjestää ja toteuttaa haaran "ylittäminen" kiireisen tien kautta, joten todennäköisimmin kohtaat epäonnistumisen.
 • Polku yksityisen omaisuuden kautta - jos kaasuputkea ei voida syrjäyttää muilla alueilla, on tarpeen saada kirjallinen suostumus omistajiltaan, jotka voivat, mutta eivät ole velvollisia toimittamaan sitä.
 • Vaikea maasto - jos maasto on täynnä kivistä maata, rinteitä ja muita luonnollisia esteitä, maanalaisen putkilinjan asettaminen tulee kalliiksi ja joskus käytännössä mahdottomaksi.
 • Riittämätön kaistanleveys - jos paine itse rungossa on pieni, kysymys uusista yhteyksistä voidaan "jäädyttää" loputtomiin.

Siksi, jos emme puhu rakennuksesta, joka on jo uudelleen rakennettu, vaan vain sopivan tontin valinta tulevaan taloon, harkitse vaihtoehtoja, jotka on jo asetettu.

Ihannetapauksessa kylä olisi varustettava erillisellä kaasuputkella, josta on tarpeen tehdä vain sivuliike sen alueelle. Tässä tapauksessa neuvottelumenettelyjen prosessi on minimoitu.

Kaasutuksen tärkeimmät vaiheet kotona

Kaasun "eeppisen" käynnistämiseksi sinun täytyy selvittää, jonka lainkäyttöalueella on tärkein kaasuputki, johon aiot yhdistää.

Tämä on yleensä paikallinen GorGaz, mutta jos sinulla ei ole tietoa sen sijainnista ja viestintämenetelmistä, lähetä pyyntö paikallisille viranomaisille. Siihen tulee vastata viiden päivän kuluessa tietoihin organisaatiosta, joka vastaa alueen teknisten eritelmien antamisesta.

Vaihe 1 - tekninen dokumentaatio

Hankkeen loppuun saattamiseksi putkilinjan myöhemmällä asennuksella on otettava huomioon paikallisen helpotuksen ja muiden vivahteiden erityispiirteet. Ja tämä edellyttää teknisiä edellytyksiä.

Saat ne laatimalla seuraavat asiakirjat:

 • Kopiot asiakirjoista, jotka todistavat oman maasi omistusoikeuden.
 • Hakijan henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen alkuperäiskappaleet ja jäljennökset - passi, valtakirja.
 • Asunnon tilannesuunnitelma, josta käy ilmi maa, jossa tarvitaan kaasun toimitusta, ja valtatien sijainti. Myös graafinen kaavio, jossa on kadastrikartan fragmentti, on sopiva.
 • Naapureiden kirjallinen suostumus (jos putkilinjan reitit sijoitetaan niiden alueen läpi).
 • Suurimman tunti- kaasun kulutuksen laskeminen, jos suunnitellun virtauksen arvo on yli 5 m3 (tavallisesti yksityisissä mökissä 300 m2).

Jos et osaa laskea lämmönkulutusta oikein, voit siirtää tämän tehtävän teknisten edellytysten toteuttajalle tai suunnittelija, joka antaa tietoa kaasulaitteiden määrästä ja tehosta sekä alueen koosta suoritettiin lämmitys. Suurin osa yksityisistä taloista ja mökeistä kuuluu kuitenkin luokkaan, jossa ei tarvita lisälämpölaskelmia.

Teknisten olosuhteiden vaiheet

Kaasunjakeluorganisaation olisi toteutettava kaasuputkiin liittymisen kustannukset ja tekniset kustannukset laskuttamatta erillistä maksua.

Sitten pyydetään teknisten palvelujen tarjoamista, joissa ilmoitetaan hakijan henkilötiedot (täydellinen nimi, tunnus ja asuinpaikka) ja talon käyttöönoton suunniteltu päivämäärä, jos puhumme keskeneräisistä rakentamista.

Asiakirjat toimitetaan paikallisesta kaasunsiirtolinjasta vastaavalle organisaatiolle, jossa niiden on toimitettava joko valmiit tekniset ehdot tai perusteltu kieltäytyminen kahden viikon kuluessa.

Ilmoitetussa asiakirjapaketissa ilmoitetaan kaasuputken tiedot, joihin hakija liitetään, suurin sallittu kuormitus haara, yhteyden ajoitus, teknisten ehtojen termi, suositeltu halkaisija ja putkimateriaali putki. Lisäksi hakijan on asennettava kaasumittari.

Yksityiskohtaisempi kysymys teknisten ehtojen saamisesta, joita olemme ottaneet huomioon toisessa artikkelissamme.

Asiakirjojen toimittaminen

Jos arvioitu kaasun kulutus tunnissa ei ylitä 300 m3, mökin omistaja voi välittömästi toimittaa sen kaasunjakeluorganisaation hakemus putkilinjaan liittymistä varten odottamatta tekniset edellytykset

Tutkittuaan tekniset ehdot talon omistaja allekirjoittaa liittymäsopimuksen ja sitoutuu maksamaan työstä asiakirjassa määritellyllä aikataululla ja hinnoilla.

Vaihe # 2 - Yhteyshankkeen laatiminen

Kun ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen ja tekniset eritelmät on vastaanotettu, on valittava organisaatio, joka laatii projektin ja valmistelee talon kaasun kulutusverkon liitettäväksi päälinjaan. Tosiasia on, että kaasunjakeluyhtiö on velvollinen tuomaan sivuliikkeen vain sivulle ja putkien sijoittaminen paikallisen alueen ympärille ja jakelu talon sisällä on jo omistajan tehtävä.

Siksi ota yhteyttä vain lisensoituihin yrityksiin, jotka ovat hyväksyneet rakentamiseen ja asennukseen, ja erikoistuneet sisäisten ja ulkoisten kaasuntoimitusten hankkeiden kehittämiseen. Asiakkaiden ei ole tarpeetonta tarkistaa ja suositella, koska työn kustannukset ja laatu, mutta myös tulevan putkilinjan toiminnan turvallisuus riippuvat päätöksestänne.

Yksityisen talon kaasutusprojekti

Varmistaaksesi, että GorGaz ei ole valittanut, teknisten ehtojen saamisen jälkeen voit kysyä yrityksiltä, ​​joiden hankkeet eivät aiheuttaneet valituksia

Projektin laatimiseksi sinun on annettava seuraavat asiakirjat:

 • Jäljennös talon teknisestä passista (tai rakennushanke käynnissä olevasta rakentamisesta).
 • Topografinen sivustosuunnitelma, jossa kaikki kaasutoimitukset, laitokset ja kaasuputki on hyväksytty kaasupalvelussa.
 • Asennukseen suunniteltuja kaasulaitteita ja laitteita koskevat asiakirjat.
 • Vastaanotetut tekniset ehdot.

Sopimuksen tekemisen jälkeen sinulle tulee lähettää suunnittelija, joka tekee kaikki tarvittavat mittaukset, jotta voidaan laatia hanke kaasun viestinnän jakamiseksi talon sisällä ja sivustolla. Hänen on sovittava kattilahuoneiston, mittarin sijainnin ja kaikkien kaasulaitteiden tarpeesta.

Puhuimme enemmän kaasun toimitusjärjestelmän suunnittelusta tämän artikkelin.

Asennus kaasulaitteet talossa

Päätä kaasuliesi ja kattilan paikka suunnitteluvaiheessa, jotta se ei tarvitse tee projektin uudelleen viimeistelyvaiheessa, koska kaasulaitteet eivät saa liikkua heidän harkinnan

Hankkeen valmistelun jälkeen on tarpeen hyväksyä kaikki asianomaiset organisaatiot, esimerkiksi pääarkkitehtuuri, vesikanava ja moottoritie (sopimuksen mukaan suunnittelijayritys voi saada viisumia).

Nyt on edelleen toimitettava hankeasiakirjojen paketti sekä allekirjoitettu sopimus kaasupalveluun liittymisestä odota lakisääteisiä 14 päivää, jonka jälkeen joko palautat tarkistetun suunnitelman tai sallit toimia.

Vaihe # 3 - rakennus- ja asennustyöt

Kun dokumentointivaihe on valmis, voit joko etsiä rakennusyritystä tai luottaa siihen kaasuputken asettaminen hankkeen päättäneen organisaation sivustolla (jos jälkimmäisellä on vastaava lisenssi). Tässä tehdään arvio, jossa on luettelo tulevista töistä ja niiden arvosta.

Jos hinta sopii - sopimus allekirjoitetaan. Voidakseen olla turvallisia, on tarpeen ilmoittaa selkeästi työn ajoitus ja osiossa, jossa maksetaan erä, jossa täysi laskelma tehdään vasta, kun komissio on hyväksynyt kaasuputken.

Jos kustannukset ovat erittäin korkeat, voit sulkea pois arvioista työstä, jota ei tarvitse ottaa vastaan pätevyys suorittaa ne itse (vaikka kaikki organisaatiot eivät hyväksy tätä) tai etsiä halvempaa.

Kun asennus- ja putkiasennustyöt on saatu päätökseen, toimeksisaajan on toimitettava asennetut asiakirjat. Kaasuputken osan tarkastaminen ja hyväksyminen, kaasupalvelun edustajien palkkio rakennusalan urakoitsija, arkkitehtuurin ja rakentamisen valvonnan tarkastajat, työsuojelu ja talon omistaja.

Kaasuputken asennus

Asennustyötyön hyväksymishetkellä kaikki hankkeessa mainitut kaasulaitteet on asennettava ja oltava valmiita yhdistämään sininen polttoaine.

Komissio tekee päätöksen 2–4 viikon kuluttua, minkä jälkeen on maksettava kuitti teknistä valvontaa varten. Nyt on mahdollista tehdä sopimus kaasun toimittamisesta, kaasuputken ylläpidosta ja sisäisistä laitteista mittarin sinetöimiseksi. Myös talon omistaja joutuu käymään läpi kaasupalvelussa turvallisuusohjeet.

Vaihe # 4 - Putkilinjan lisääminen ja järjestelmän käynnistäminen

Kaasutuksen viimeinen vaihe kotona - tarkastettu alue putkilinja maakaasuputkelle. Tämän tehtävän suorittaa kaasupalveluhenkilöstö maksamisen ja koordinoinnin jälkeen.

Kaasun käynnistys

Kaasuasiantuntijoiden tulisi tuoda putket putkilinjaan osaan, kytke putkijohto järjestelmään, tarkistaa paine ja suorittaa koeajo.

Tarkastettaessa laitetta ja ensimmäistä kaasutoimitusta sinun täytyy soittaa sen organisaation työntekijälle, johon palvelusopimus tehtiin.

Haarautuventtiilin avaamisen jälkeen hänen on määritettävä optimaalinen toimintatapa instrumenteille, varmistettava, että ne toimivat ja antavat ohjeita toiminnasta. Tämän jälkeen allekirjoitetaan teoksen hyväksymisasiakirja, jonka kopio on ommeltu projektille ja toimitettu arkistoon.

Kaasutuksen paikat paikallisella alueella

Vaikka suurin osa kaasutietoliikenteen jakelusta tehdään urakoitsijan toimesta, talon omistaja ei myöskään vahingoita selvittää, mitä. Loppujen lopuksi, jos asiantuntijat ovat vastuussa yhteyksien turvallisuudesta ja järjestelmän asennuksesta, on tarpeen valita ja ostaa kaasulaitteita itsenäisesti. Kyllä, ja sivuston maisemointi ja talon sisustus on huolissaan etukäteen.

Putkilinjan asennusvaihtoehdon valinta

Talon toimitukseen voi asentaa järjestelmän, joka kulkee ilman tai maan alla. Ensimmäinen vaihtoehto on nopeampi ja halvempi.

Kaasuputki

Maanpäällisen kaasuputken putket on sijoitettava vähintään 50 cm: n päähän maanpinnasta, johon ne on kiinnitetty tulenkestävästä materiaalista valmistettuihin alustoihin ja kiinnitetty talon seiniin erityisillä kiinnikkeillä.

Mutta maanpäällisessä järjestelmässä on myös merkittäviä haittoja: avoimet putket ovat alttiimpia korroosiolle ja vahingossa tapahtuneille vaurioille. Lisäksi häikäilemättömät naapurit voivat helposti tehdä heille laittoman solmion, ja talon ulkonäkö ei todennäköisesti hyödy kirkkaan keltaisten värien lomituksesta.

Siksi, jos hankkeen maasto ja budjetti sallii, mieti maanalaisia ​​viestejä. Tällainen järjestelmä on paljon turvallisempi ja turvallisempi, koska se on suojattu erilaisilta onnettomuuksilta maaperän avulla; Lisäksi ulkoasu ei riko sivuston ulkoasua.

Mutta maanalainen rakentaminen on 1,5-2 kertaa kalliimpaa, ja se vaatii paljon vapaata tilaa: 2 metrin etäisyydellä kaasuputken kummallekin puolelle ei saa olla rakennuksia. Toinen haittapuoli on huollon vaikeus, koska kun putki rikkoutuu, sen on nostettava maata uudelleen ja etsittävä vuotoa.

Maanalainen kaasuputki

Maanalaisen kaasuputken järjestämiseksi on syytä kaivaa syvä kaivos siten, että etäisyys putken yläosasta maanpinnalle on vähintään 60 cm

Mutta järjestelmän tyypin valinta riippuu tällaisista vivahteista:

 • Jos haara kulkee jonkun toisen osan läpi, sen omistaja voi kieltäytyä häiritsemästä maanalaisen maanalaisen putkilinjan. Käänteinen tilanne voi kuitenkin olla myös mahdollista - kun naapuri ei pidä ajatuksesta maadoitusputkesta tukeen, ja hän vaatii rakennuksen peittämistä.
 • Jos sivusto on lähellä sijaitsevaa pohjavesiä tai kivistä maaperää, on parempi pysyä maanpäällisissä rakenteissa.
 • Jos putkilinjan on ylitettävä valtatie tai läheisesti rinnakkain suurjännitelinjojen kanssa, harkitse vain maanalaisia ​​rakenteita.

On myös yhdistettyjä kaasuputkia, joista yksi osa kulkee maan alla ja toinen ilmaan. Tämä vaihtoehto on kuitenkin melko monimutkainen suunnittelussa ja asennuksessa, joten se suoritetaan useimmiten silloin, kun sinun täytyy kääntää haara tien yli.

Putkien materiaalin valinta

Putkilinjan on hankittava vain sertifioidut komponentit, ja tämä ei koske ainoastaan ​​putkia, vaan myös eri liitäntä- ja lukituselementit - tees, ristit, kyynärpäät, pistokkeet, kytkimet, sovittimia.

Putkien osalta - todennäköisimmin, materiaali ja tarvittava halkaisija Sinulle ilmoitetaan kaasupalvelussa tai suunnittelussa ja asennuksessa. Nykyisin suosituimpia ovat kaksi vaihtoehtoa: perinteinen teräs tai suhteellisen innovatiiviset polyeteenituotteet.

Polyeteenikaasuputket

Polyeteeniputket ovat käyttöikänsä aikana metallia kestäviä useita kertoja korroosionkestävyyden, lujuuden ja joustavuuden takia, mutta niiden joustavuuden vuoksi niitä ei voida käyttää asennuksiin tukiin

Lisäksi polyeteeniputket eivät vika edes ilmastoissa, joissa on vakavia talvia (jopa -45 astetta) ja jotka painavat 7 kertaa vähemmän kuin metalli "kilpailijat", mikä helpottaa suuresti asennusta ja kuljetusta.

Toinen merkittävä etu on muovien herkkyys hajavirtojen vaikutuksiin, joten putkilinjan sähkökemialliset vauriot eivät uhkaa.

Teräskaasuputket

Putkilinjan sisäpuolinen osa ja sisäänpääsy rakennukseen on suoritettava vain metalliputkilla (teräs tai kupari), tässä kielletään polyeteenirakenteet.

Vähähiiliset teräsputket soveltuvat kaikkiin kaasuputkiin - taloon, maan alle tai pintaan. Ne kiinnitetään hitsaamalla tai saumattomilla nivelillä.

Korkeapaineverkoissa on suositeltavaa käyttää putkia, joiden läpimitta on vähintään 5 cm, johdotukseen talon ympäri - 2,5 cm. Maanalaisen putkilinjan seinämän paksuuden ei pitäisi olla pienempi kuin 0,3 cm maanpäällisen putken osalta - 0,2 cm ja enemmän.

Lämmitys kattilan tai kattilan?

Kaasukattilan tyyppi ja tekniset ominaisuudet riippuvat suoraan lämmitetyn huoneen alueesta. 150 neliön ja 2 annostelupisteen, joissa on kuumaa vettä, seinälaitteet riittävät, suuremmalle alueelle tarvitset lattiapinnoitetun kattilan. Puhuimme enemmän kaasukattilan valinnasta seuraava artikkeli.

Kattilan sisältävässä huoneessa on asennettava huppu ja mieluiten kaasunilmaisin, joka varoittaa hiilimonoksidivuodosta.

Näytteen kattilahuone talossa

Jos lämmityslaitteen teho ylittää 30 kW, se vaatii erillisen huoneen alhaisemmat hinnat, voit asentaa kattilan keittiöön tai toiseen huoneeseen kotona, jossa voit varustaa savupiipun

Jos mökin pinta-ala on yli 200 m2 ja kattilan teho on 30 kW, sinun on varustettava erillinen kattilahuone, jossa on mahdollista sijoittaa paitsi kaasukattila, myös kattilan, epäsuoran lämmityksen kattilan ja muut välineitä.

Tätä varten on varattu erillinen 7,5 m3 tai enemmän tilaa, aina ikkuna, savupiippu, raitisilmanvaihto ja kattokorkeus vähintään 250 cm.

Kaasutuksen hinnat ja säästötavat

Kaasuverkkoon kytkemisen uusien sääntöjen mukaan, jotka on määrätty. \ T Asetus N: o 1314, yhteyden kustannukset riippuvat kuluttajaryhmästä.

Taloja ja mökkejä varten on kolme vaihtoehtoa:

 1. Kun kaasun kulutus on enintään 5 kuutiometriä tunnissa, yhteys maksaa 20 tuhatta ruplaa. Etäisyys suorassa linjassa kaasukattilasta kaasunjakeluverkkoon ei saa ylittää 200 m.
 2. Rakennuksissa, joissa arvioitu kulutus suunnitellaan 5-15 m3 / h, alueen rajalle toimitetaan noin 50 tuhatta.
 3. Jos kulutus ylittää 15 m3 / h, suoritetaan yksilöllinen laskenta.

Tämä kustannus sisältää kaasunjakeluorganisaation teknisten edellytysten kehittämisen ja putkien toimittamisen pääkaasuputkesta omistajan alueelle.

Maksua vastaan ​​voit sopia sivuston asennustöistä. Yleensä tällaisten palvelujen kustannukset ovat halvempia kuin yksityisten organisaatioiden kustannukset, mutta määräajat ovat paljon pidempiä, ja suurella työmäärällä ne voivat ulottua toistaiseksi.

Hankkeen laatiminen - erillinen menoerä, joka maksaa 10–100 tuhatta euroa. ruplaa (paljon riippuu alueesta ja rakennuksen koosta). Jos annat etusijan yritykselle, joka ei vain suunnittele, vaan sillä on myös käyttöoikeus, voit säästää jopa 20-35%.

Mökin ratkaisun kaasuttaminen

Kysy naapureiltasi, ehkä he haluavat liittyä linjaan, sitten materiaalikustannukset ja monet työstä voidaan jakaa.

Kollektiivinen sitoutuminen on toinen vaihtoehto niille, jotka etsivät tapaa yhdistää mökki kaasuun vähiten varojen menetyksellä. Lisäksi alueelliset liitäntäohjelmat ja apurahat ovat saatavilla monilla paikkakunnilla.

Yksityiskohtaisemmin yksityisen talon kaasutuksen kustannukset käsitellään tässä.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Jotta voisit helpommin ymmärtää mökin kaasutoimituksen vivahteita, suosittelemme tutustumaan pieneen valikoimaan videomateriaaleja.

Kaasuputkiin liittymisen paperityöistä ja tietyntyyppisten töiden kustannuksista:

Menetelmä kaasuttamisen suorittamiseksi kotona - pääputkistoon liittymisen vivahteet:

Yksityisen talon kaasutuksen vaiheet:

Ja lopuksi, neuvoja. Jos valtatie on kaukana tai helpotuksen spesifisyys aiheuttaa monimutkaisia ​​tehtäviä putken johtamiseksi vaihtoehtoinen vaihtoehto on toimittaa talolle "sininen polttoaine" - itsenäinen kaasutus kaasusäiliö.

Oletko viime aikoina suorittanut kodin kaasutuksen ja haluat jakaa kokemuksenne muiden maalaistalojen omistajien kanssa? Jätä kommenttisi artikkelin alla olevaan lohkoon - kerro meille, kuinka paljon tämä tapahtuma maksoi sinulle, tekisitkö jotain omasta tai luotatko koko työhön asiantuntijoille? Mitä putkia suosittelitte putkilinjan asettamiseen? Monet käyttäjät arvostavat neuvojasi.

Huput keittiöön yhdellä kosketuksella ilmastointiaukkoihin: toimintaperiaate, piiri ja asennus säännöt

Huput keittiöön yhdellä kosketuksella ilmastointiaukkoihin: toimintaperiaate, piiri ja asennus säännötAsennustyöt

Tässä prosessissa ruoan täytetty höyryllä ja ruoan haju. Kaikki tämä imeytyy seiniin, kuulokkeet ja vaikuttaa haitallisesti hyvinvointia henkilöä huoneessa. Täyttää huoneen tuoretta happea huput ke...

Lue Lisää
Puhaltimet pakokaasu kylpyhuoneessa: kuinka valita oikea sääntöjen asettaminen +

Puhaltimet pakokaasu kylpyhuoneessa: kuinka valita oikea sääntöjen asettaminen +Asennustyöt

Tarjoavat mukavan mikroilmaston kylpyamme ja suihku on ongelmallista. Lisääntynyt kosteus on haitallinen vaikutus kaapit, peilit ja pilarit, auttaa kasvattamaan hometta.Jos luonnollinen ilmanvaihto...

Lue Lisää
Miten tuuletin tallissa: suosittu piiri teknologia ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

Miten tuuletin tallissa: suosittu piiri teknologia ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestäAsennustyöt

Autotallin - tila suhteellisen pieni, mutta sen järjestelyä ei pitäisi käsitellä ohimennen. Sen on suojata ajoneuvoa ulkoisille vaikutteille: sää, varkaus, jneMutta sisälläsi on luotava hyödyllinen...

Lue Lisää