Avløpshelling beregning: formler og forskrifter

click fraud protection

Avløpssystemet er et nettverk av rørledninger, funksjonelle enheter, moduler og standardkomponenter. Hele settet er designet for å sikre jevn passasje av avløpsvann. Det er åpenbart at spontan bevegelse av husholdningsavfall i rørene er mulig dersom banen ble observert under installasjonen.

Fra artikkelen foreslått av oss, lærer du hvordan du beregner hellingen til kloakken. Tross alt er dette ikke en vilkårlig verdi: Hellingen skal sørge for bevegelse av aksjer med den hastigheten som er nødvendig for normal drift av systemet. Vi vil beskrive hvordan parameteren viktig for kloakk er bestemt.

Innholdet i artikkelen:

 • Enheten kloakk nettverk: regler og forskrifter
 • Om beregning av kloakknett
 • Andre regler (regler) for installasjon
  • Lukket kommunikasjonsutstyr
  • Hvilke rør passer for systemet?
  • Egenskaper ved montering av stigerør
  • Åpne og lukkede linjer
 • Bokmerke kloakkrør
 • Konklusjoner og nyttig video om emnet

Enheten kloakk nettverk: regler og forskrifter

Installasjon av husholdningsapparater og annet avløpssystem er tydelig forklart av SNiP. Videre er forklaringene i dokumentene de regler og forskrifter som profesjonelle byggere følger strengt.

instagram viewer

Innenriksbygging med egne hender, selvfølgelig, vanskelig å ligestille med profesjonell aktivitet. Men dette øyeblikket fjerner ikke fra husets mesterforpliktelser. Derfor anbefales hver byggmester å vite hvordan beregningen av kloakk.

Beregning av kloakk for et privat hus

Byggingen av kloakommunikasjon i boligbygg er knyttet til beregningsbehovet. Hovedmålet med kloakkberegninger er å oppfylle de tillatte normene for rørledningshelling og overholdelse av driftsforholdene. Å ignorere beregninger blir alvorlige problemer.

Det virker, hvorfor gå inn i alle finesser av beregninger? Skifter noe drastisk i avløpsvannet, hvis du gjør slangen på rørene litt mindre eller litt mer enn de eksisterende parametrene til SNiP?

Således viser bruken av driftskommunikasjon at selv små avvik fra hellingsverdiene fra de etablerte normer kan forstyrre vanlig drift av kloakksystemet.

For eksempel gjør eieren av et privat hus kloakken med egne hender og eier ikke metoden for beregning. Han tar og legger skråningen av rørledninger "med øye". Som et resultat får verdien av helling av husholdningsavløp mindre enn standardfigurer.

Hellingen av husholdnings- og industrielle avløpsrør

Hvis kloakkanlegget i huset eller på industrielle anlegg ikke overholder rørforskjennormer, brytes prinsippet om selvrensing av kloakknett. Dette fører til periodisk dannelse av overbelastning, og du må ofte utføre uplanlagt rengjøringskommunikasjon

Hastigheten til bevegelse av fekal miljøet blir redusert, ved første ubetydelige trengsel, etterfulgt av massiv, vanskelig å trenge inn. Endelig er linjen helt hamret, oppgaven med global rensing er på dagsordenen. Og en slik systemoperasjon, med utilstrekkelig stigning av rørene, lover en misunnelsesverdig konstant overbelastning og ubehagelige lukt.

Et annet punkt: En ikke-profesjonell mester monterer kloakkene i en skråning som overskrider de lovbestemte tallene. Den økte hellingen til kloakkrørledningen bidrar til en økning i væskemediumets hastighet, men samtidig dannes en såkalt "separasjonseffekt".

Væske, som er høyere enn den selvrensende hastigheten, skilles fra den faste massen, som forblir på rørveggene. Over tid bygger de gjenværende massene opp, og resultatet er det samme - trengsel, lukt, rengjøring.

Bildegalleri

bilde av

Helling av kloakkledninger

Hellingen til de horisontalt orienterte kloakklinjene er nødvendig for gjennomføring av spontan strømning mot mottakerutstyret og lossing

Enhetens eksterne kloakkgrener

Rør med skråning stables under konstruksjon av avløpssystemets interne grener og utvendige linjer som fører til rensing av kloakk, oppsamling eller utslipp.

Konstruksjon av linjer med rør av forskjellige diametre

For hjemmebrukere som ikke ønsker å bruke tid på beregninger, er det tillatt å gi tak i bygningskoder, normale og laveste verdier er gitt

Eksempel på å legge kloakker med en skråning

Avløpsledninger, montert fra rør Ø 110 mm, er ordnet med en normal og minste helling, som skal være 0,02 / 0,012. For rør Ø 50 mm er de samme verdiene 0,035 / 0,025

Hellingen av kloakkrør med stor diameter

Standarden og den minste hellingen til rør Ø 150 mm i bygningskatalogene er 0,01 / 0,007. Samme verdier for rør Ø 200 mm 0,008 / 0,005

Hellingen til den eksterne kloakkrørledningen

Hellingen til de ytre avløpsgrenene må være minst 0,02, det vil si ikke mindre enn 2 cm per lineær meter av systemet

Legge av drenering og storm kloakkrør

Legge avløp - perforerte rør som absorberer grunnvann i oversvømmede områder, legges med en mindre helling, fra 0,001 til 0,003, slik at systemet har tid til å samle nok vann til avløp

Helling av kloakkgren

Dreneringslinjens helling skal være 135º. Om nødvendig, umiddelbart etter at systemet er tatt ut av huset, er det anordnet en vanntetning fra rør med samme diameter som rørledningen.

Helling av kloakkledninger

Helling av kloakkledninger

Enhetens eksterne kloakkgrener

Enhetens eksterne kloakkgrener

Konstruksjon av linjer med rør av forskjellige diametre

Konstruksjon av linjer med rør av forskjellige diametre

Eksempel på å legge kloakker med en skråning

Eksempel på å legge kloakker med en skråning

Hellingen av kloakkrør med stor diameter

Hellingen av kloakkrør med stor diameter

Hellingen til den eksterne kloakkrørledningen

Hellingen til den eksterne kloakkrørledningen

Legge av drenering og storm kloakkrør

Legge av drenering og storm kloakkrør

Helling av kloakkgren

Helling av kloakkgren

Korrekt fastsatte hellingsverdier er en garanti for en lang og pålitelig systemdrift.

Om beregning av kloakknett

Hastigheten til bevegelse av det økonomiske-fecale miljøet, hvor selve rensingseffekten oppnås, beregnes matematisk av formelen:

Formelen for beregning av skråningen av kloakk

Denne matematiske formelen brukes til å beregne husholdnings- og industriavløp. Spesielt beregner man ved hjelp av formelen den ønskede helling av kloakkrør

Legend:

 • V - hastigheten til væskemediet (ikke mindre enn 0,7 m / s)
 • H / d - fylle avløpsrøret (minst 1/3 av volumet)
 • K - Motstandskoeffisient, avhengig av rørledningens materiale (0,5 - plast, glass, 0,6 - annet).

Praktisk apparat av husholdnings- og industriavløpssystem tillater situasjoner når forholdene oppstår beregnet ved den angitte formelen, er ikke mulig å utføre på grunn av lavt forbruk kloakk avløp.

I dette tilfellet anbefales det å installere kommunikasjon fra rør med en diameter på opptil 50 mm med en helling på 3 mm per 1 meter lengde. Rørledninger med en diameter på 85-100 mm skal legges med overholdelse av en standardhelling på 2 mm per 1 meter lengde. I alle fall kan den maksimale tillatte verdien av hellingshastigheten være 15 mm per meter lengde, men ikke mer.

Hvis systemet for kloakknett bruker en vuglemekanisme for transport av avløpsvann, er i dette tilfellet også en standard. Fyllingsnivået på skuffene må således ikke overstige 0,8 av størrelsen på deres høyde. Bredden på kloakkbrettet må ikke være mindre enn 200 mm.

Og brettet på brettet er satt ut fra beregningen av systemets hydrauliske egenskaper og designelementene til dette elementet. Så, kloakk skuffer i høyde mer enn 500 mm i bredden skal ikke være mindre enn 700 mm.

Beregningsgraden av skuffens skråning

Brønnsavløpsanlegg på samme måte som røret, monteres i samsvar med de fastsatte hellingsnormene. I tillegg er brettsystemene konstruert med hensyn til størrelsen på de enkelte elementene i linjen - avhengig av størrelsen på høyde og bredde

Skuffer i bygging av kloakkanlegg brukes i installasjon av storm- og dreneringssystemer. Med beregningen helling dreneringsrør Les artikkelen, som vi anbefaler å lese.

Avløpsvann fylt med høyt innhold av mekaniske suspensjoner blir utslippt langs kloakklinjer laget med en skråning, Verdien av denne bestemmes også av beregning med tanke på bestemmelsen av selvrensende hastigheter i rør væske.

Fylling av rørledninger er normalisert med verdien av 1/3 av volumet. Vanligvis refererer denne typen avløp til industriprodukter, hvor mekaniske partikler er partikler av metaller og andre faste stoffer.

Andre regler (regler) for installasjon

Bestemmelsene i forskriftens dokumentasjon påvirker både egenskapene til utstyret som er involvert i avløpssystemet, og nyansene til selve anlegget.

Lukket kommunikasjonsutstyr

I de fleste tilfeller gir utformingen av husstandsavløpskommunikasjonsnormer (regler) utførelse av lukkede rørledninger. En slik ordning arbeider tradisjonelt med prinsippet om bevegelse av økonomiske og fecale farvann etter tyngdekraften.

På enkelte steder (hovedsakelig industrielle) hvor avløpsvann slippes ut uten tilstedeværelse av lukt og farlig røyk, er det tillatt å utføre kommunikasjon på grunnlag av tyngdekraften. Samtidig er det nødvendig å utstyre rennelinjer med en hydraulisk låsemekanisme.

Rett linje kloakk

Å legge kloakkrørledninger er alltid grei. For å lage svinger, bøyer, gafler, brukes flere monteringselementer. Fra startpunktet til linjeinstallasjonen til fullstendig gjennomføring, er det nødvendig å tåle en jevn forandring i skråningen i henhold til beregningene

Hvis vi vurderer systemet i planen, så er hver enkelt del kloakk kommunikasjon den er montert strengt rettlinjet. Hvis du vil endre retningen for legging av rørledninger, må du bruke standardmonteringskomponenter (vinkler, kryss, tees, overganger, etc.).

Det er uakseptabelt å endre den beregnede hellingen til kloakkledninger i en separat del av den ferdige linjen, montert i horisontal stilling.

Bildegalleri

bilde av

Formasjon av en skråning av den eksterne kloakken

For å danne en standard helling, legges brett på bunnen av grøften eller sanden helles, som pundes og helles inn, slik at en skrå overflate oppnås.

Pakning fra utkjørselen fra huset til losning / rengjøringsstedet

Eksterne kloakklinjer legges fra utgangen av huset eller badet og fortsetter i retning av septiktanken eller kjøreturen. Inn i avløpsreningsverket eller lagringsrør er faktisk introdusert på enhetsstedet.

Enhet åpent lagt grener

Helling av åpent lagt kloakkrør er ordnet ved å feste kanalen på veggen med klemmer. Rørene legges først på murstein og stumper av brett, kontroller skråningen og fest deretter

Skjult rørledning

Når du legger rørledningen på skjult måte, danner hellingen en strobe, som er merket og lagt med den nødvendige hellingen

Formasjon av en skråning av den eksterne kloakken

Formasjon av en skråning av den eksterne kloakken

Pakning fra utkjørselen fra huset til losning / rengjøringsstedet

Pakning fra utkjørselen fra huset til losning / rengjøringsstedet

Enhet åpent lagt grener

Enhet åpent lagt grener

Skjult rørledning

Skjult rørledning

Hvilke rør passer for systemet?

I forhold til kloakknettverk (husholdningsindustri), samt med vekt på egenskapene til korrosjonsmotstand og styrke, brukes ulike rørmodifikasjoner til kloakkinstallasjon.

For kommunikasjoner utført på prinsippet om fri flyt, er rørmaterialene:

 • polymerforbindelser;
 • støpejern;
 • betong;
 • glass;
 • asbest sement.

Kriterier og utvalgsregler rør for utendørs avløpsvann er vist her. Informasjonen som anbefales av oss, vil være nyttig for alle nidkjære eiere av landområder som er planlagt for bygging.

Under kommunikasjon som transporterer væsker med trykk, er rør laget av materialer:

 • -polymerer;
 • støpejern;
 • asbest sement;
 • armert betong.

Innvendige avløpsrør er montert på to måter: åpen / skjult. Uansett metode for installasjon, er polymerrørene mye brukt i installasjonen. Med valgfrie landemerker beste rør for kloakk vil introdusere vår anbefalte artikkel.

Plastrørledningsledninger må legges i bakken under gulv av bygninger. Men du bør ta hensyn til belastningen som kan tilskrives nettstedet med slik kommunikasjon.

Plastrør for kloakknett

De vanligste detaljene for kloakk kommunikasjon. Plastrør og alle nødvendige beslag brukes når man bygger nettverk for ulike formål. For private eiendomseiere er dette en økonomisk måte å ordne avløp i huset.

Plastfittings anses som universelle, kan vellykket brukes til interne og eksterne nettverk.

Egenskaper ved montering av stigerør

Installasjon av stigerør inne i boligbygg er gjort i kanaler, gruver, bokser. Deres design må overholde brannsikkerhetsforskrifter. Mines, bokser, kanaler, etc., er nødvendigvis utstyrt med avtagbare paneler.

Gjennom fjerning av paneler gir tilgang til kommunikasjon. Bruk av avtagbare paneler laget av materialer som kan brenne er tillatt hvis kloakkledningen består av PVC-rør. Paneler av gruver der polyetylenrør legges, er vanligvis laget av ildfaste materialer.

Åpne og lukkede linjer

Installasjon av åpne kloakkrør laget av plast kan utføres på loftet i boligbygg, samt i kjellerområder.

Overgangssteder for kloakkstiger fra boligområdet til loftet må være forseglet med en sementløsning med en tykkelse på minst 20-30 mm. Den samme blandingen beskytter rørets område over overlappingsnivået med 80-100 mm, og før det forsegles med sement, påføres et vanntett materiale på overflaten av rørledningen.

Innføring av innvendige avløpslinjer er forbudt i gulvkonstruksjonen, inne i veggene, i taket av rommene på boligmassen. En rekke bygninger og lokaler til andre formål, der et spesielt sanitært regime er gitt, faller under de samme kravene.

Hvis det er nødvendig å legge et avløpsrør fra vasken til badekaret eller kjøkkenvasken, gjøres dette over gulvnivået ved hjelp av vanntettingsutstyr, etterfulgt av innføring av installasjonssonen.

Ventilasjonsstiger over taket av huset

En del av hjemmet kloakk er ventilasjonsstigerør. Det er en integrert del av profesjonelt utført husholdningsavløp. Normer og regler for installasjon gjelder også for ventilasjonsstigerørene av husholdningsavløp. For eksempel er dimensjonene for minimum tillatt diameter av rørene som er angitt, spesifisert.

Det er ikke tillatt å kombinere avløpsvann til husholdningsbruk og industriell bruk dersom industrielt avløp inneholder væsker av giftig natur eller er svært brannfarlig. Avløpsnett av enhver type, hvis ordning gir avhending av avløpsvann til det eksterne kloakksystemet, skal være utstyrt med ventilasjonsstigerør.

Øvre grensebrytere ventilasjonsrør Det er nødvendig å lede gjennom tykkelsen på taket og heve det til en høyde:

 1. For flatt tak (minst 300 mm).
 2. For telttak (minst 500 mm).

Innsnittet i horisontal retning fra stigerørets utløp til de nærliggende vinduene og balkongene i bygningen må være minst 4 meter.

Bokmerke kloakkrør

pakning kloakk rørledning med en skråning - Dette er bare en del av kravene til den generelle kategorien i kloakknettverket. Du bør også ta hensyn til normer etablert under legging av rør, basert på risikoen for skade og ødeleggelse.

Disse normer skyldes effekten av midlertidig og permanent belastning på kommunikasjon. For eksempel, for levekår, legges rensing av kloakkrør inne i bygninger til en dybde av minst 100 mm, hvis du tar gulvflaten og øvre yttervegg i avløpsrøret som målpunkter.

rørledninger innenriks husholdningsavløp, montert på steder med mulige mekaniske påvirkninger, anbefales det å beskytte dem ved å begrense direkte tilgang til dem. For disse formål, bruk av beskyttende nett, skuffer, kanaler, etc.

Hvis rørledningen ligger under sesongfrysning av jordlag, bør teknologien brukes kloakkrørisolasjon. Rollen som moderne isolasjon er ganske likt som stivt polyuretanskum. Varm også kloakkrørene med mineralull med pre-vanntetting.

Oppvarming av kloakkledninger

Et av de mulige alternativene for termisk isolasjon av kloakkledningen. Ulike materialer kan brukes til varmeisolering av husholdningsavløpsrørledninger, men alltid prioritere varmeisolatorer med lave brennbarhetsegenskaper eller ingen i det hele tatt.

Når en grøft brukes som et sted å legge kommunikasjon, etter å ha utviklet en slik designhelling, anbefales det å utføre jordkomprimering før de legger rør. Arbeid på jord komprimering utføres på området av bunnen av grøften langs hele lengden.

Forseglet jord er nødvendig minst 200-300 mm dybde. Etter at disse tiltakene er fullført, fylles grus med en beregnet skråning i grøften eller skuffer legges og kloakkrør plasseres i skuffene.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Interessante og informative refleksjoner på riktig kloakk av kloakken:

Organiseringen av husholdningsavløpsvann er ikke så enkelt som en uerfaren mann på gaten kan forestille seg. Fagfolk innen boligkommunikasjon vet at det er nødvendig å telle legging av kloakknett i i hvert tilfelle av deres konstruksjon, uansett om installasjonen utføres for et privat hus eller et industrisystem er laget destinasjon.

Vennligst skriv kommentarer, still spørsmål, legg inn et bilde i blokken nedenfor. Fortell oss om hvordan kloakklinjene ble lagt på ditt eget land, og om du fulgte den angitte bakken. Det er mulig at rådene dine vil være nyttige for besøkende på området.

Gjør-det-selv kjølebag hjemme: hvordan lage, sy, materialer, design, foto, for å holde varmen og kald

Gjør-det-selv kjølebag hjemme: hvordan lage, sy, materialer, design, foto, for å holde varmen og kaldDekorasjonAndre

Kjølebagen er en fantastisk oppfinnelse som lar deg holde maten fersk, kjølt mens du reiser, piknik eller utflukter. Men mange ferdige alternativer koster mye eller oppfyller ikke alltid individuel...

Les Mer
Gulvlister: TOP-26 best, anmeldelse, pris, kvalitet, foto, vurdering av 2023

Gulvlister: TOP-26 best, anmeldelse, pris, kvalitet, foto, vurdering av 2023DekorasjonAndre

En gulvliste er en nødvendig del for oppussing av leiligheter. Under den er hull med en vegg skjult, noe som gir lokalene et vakkert utseende. Den utfører også nyttige funksjoner: den beskytter pla...

Les Mer
Hvordan drenere vann fra et strekkloft: instruksjoner og tilbehør, rengjøring, tørking, feil

Hvordan drenere vann fra et strekkloft: instruksjoner og tilbehør, rengjøring, tørking, feilDekorasjonAndre

Ikke alle vet hvordan man drenerer vann fra et strekkloft. Ved flom er dette nødvendig for å unngå påfølgende utgifter til reparasjoner. Det er flere måter å drenere vann fra et strekkloft uten å s...

Les Mer
Instagram story viewer