Tilkoblingsskjema for en dobbeltkretssugepanna: hvordan å ta med gass

Hovedformålet med innenlandske gasskjeler er å skaffe boliger med oppvarming og varmt vann. Installasjonen av slikt utstyr kan ikke utføres selvstendig, siden installasjonsarbeidet og driften av gassapparater er forbundet med visse farer.

Eieren av huset er imidlertid direkte involvert i utformingen av kjeleområdet, oppvarmingskretsens oppbygning etc. For å kunne for å kontrollere utøvende kunstnere, er det nødvendig å forstå hvordan enheten fungerer, hva er skjemaet for å koble dobbeltkretsen gasskjelen til sentral gassrørledningen og sylindere med blått drivstoff.

Svar på disse spørsmålene er detaljert i artikkelen. I tillegg identifiserte vi de tekniske kravene som er viktige for å overholde designprosessen for å knytte kjelen, installasjon og bruk av gassutstyr.

Innholdet i artikkelen:

 • Hvordan doble krets gass kjeler
  • Skjematisk av kjeleens varmekrets
  • Betjeningen av varmtvannskretsen
 • Naturgassforbindelse
  • Metoden for tilkobling med gassledningen
  • Tekniske nyanser av tilkobling
  • Bruk fleksibel slange
  • Fungerer tilkobling med sylindere
 • Konklusjoner og nyttig video om emnet

Hvordan doble krets gass kjeler

Som regel installeres gassapparater under oppvarming lukket type systemder verdien av vanntrykk ikke er høyere enn 0,3 MPa. Hvis vi snakker om hvordan du skal koble hjemgasskjelen, er svaret åpenbart.

Ordningen med kunstig sirkulasjon av et kjølemiddel med et ekspansjonsbeholder er tradisjonelt brukt. For å forberede varmt vann med gassutstyr, brukes sentralisert tilførsel av kaldt vann med et trykk på 0,02-1,0 MPa.

Gass dobbel kjele

Gassanordningen etablert i det private huset i henhold til skjemaet for dobbeltkretsfunksjon. Slike systemer er mye brukt i forstads boligprosjekter, så vel som i urbane private bygninger.

De nøyaktige verdiene bestemmes av det spesifikke merket av utstyr og produsent. Valg av en dobbelkretskjele Det er laget med hensyn til spesifikke installasjonsbetingelser.

Skjematisk av kjeleens varmekrets

Oppvarmingskretsen til gasskjelen er som standard utformet for å fylle kaldvannsforsyningen til det sentrale vannforsyningssystemet. Det er også tillatt å bruke oppvarmingsutstyr når vann med glykolbasert frostvæske brukes som kjølevæske (C2H4(OH)2), sertifisert i henhold til GOST.

Kablingsskjema

Strukturell skjematisk for drift av utstyr designet for å arbeide med to kretser. Med en (sentralisert) kaldvannsinntak sikres effektiv oppvarming og varmtvannsforsyning for boliger og andre lokaler (+)

Kjølevæsken som kommer fra returledningen til varmekretsen sendes gjennom et filter til varmeveksleren, utformingen av denne gir mulighet for første fylling og periodisk tilførsel av varmekretsen med sentralisert vann vannforsyning.

Videre bevegelse av kjølevæsken aktiverer sirkulasjonspumpen, hvis utforming inneholder et automatisk luftutløp. Deretter passerer vannstrømmen gjennom sonen av den minimale kjølemiddelstrømssensoren og tilføres til inngangen til den første (eksterne) kretsen av koaksial type varmeveksleren.

Ved å bevege seg gjennom varmeveksleren blir vannet oppvarmet av forbrenningsgassens energi.

Innretning av en dobbelkretskjele

Det interne innholdet i et to-krets gasssystem er bygget fra et sett av følgende komponenter: forbrenningskammer (lukket type), varmeveksler, gassbrenner, sirkulasjonspumpe, varmeveksler (+)

Ved utgangen av varmeveksleren, i rørledningen som leverer kjølevæsken, er nedsenket temperatursensor. Det er også montert sikkerhetsventil fjærhåndtering, utstyrt med en trykkavlastningsmekanisme.

Sikkerhetsinnretningens øvre åpningsgrense er 0,3 MPa. Tilførselsledningen inkluderer også en membranekspansjonstank.

Betjeningen av varmtvannskretsen

Ordningen med varmtvannsforsyning virker som dette: Kaldt vann under trykk av et sentralisert vannforsyningssystem er matet gjennom et skjermfilter til vannenheten. Utformingen av enheten, laget av messing, gir mulighet for første fylling og periodisk tilførsel av varmtvannssystemet.

Gasskjeleinnhold

Utseende av husholdningsutstyr for vannoppvarming fra gass med lukket og åpen sak. Dette er en av de vanligste konstruksjonene av gasskjeler for husholdning, som brukes i private husholdninger (+)

Videre går vann gjennom innretningen av vannstrømssensoren og gjennom den magnetiske anti-skalanordningen inn i den indre kanalen til en koaksial varmeveksler laget av kobber. På grunn av valg av varme fra veggene til varmeveksleren oppvarmet av kjølevæsken som passerer inne i varmekretsen, blir kaldvannet oppvarmet.

Modus for tilberedning av varmt vann gir en midlertidig nedleggelse av kjelesirkulasjonspumpen. Ved utløpet av varmeveksleren er nedsenket temperatursensor, som fjerner driftsparametrene til tilførselsledningen.

Her, på kjeleforsyningsledningen, er det installert en andre fjærbelastet sikkerhetsventil med trykkavlastningsmekanisme. Responsgrensen er vanligvis 1,0 - 1,1 MPa.

Naturgassforbindelse

Gasskjele er utformet for å koble til naturgass, og de tekniske egenskapene tilsvarer GOST 5542. Drivstoff leveres som regel fra en lavtrykksgassledning med en størrelse på 0,0013 - 0,0020 MPa. Et filtermaske og en tennekontrollventil er installert på tilførselsledningen.

Tilkobling av gassvarmesystem

Det klassiske tilkoblingsalternativet, som er typisk for de fleste gassutstyrsdesign med to arbeidskretser. Som vist på bildet, ble polypropylenrørledninger brukt som hovedrørledninger.

Den elektromagnetiske gassventilen opprettholder stabiliteten til gastrykket ved innløpet til brennermekanismen til kjelen. Derfor, uavhengig av gasstryksfluktuasjoner på linjen, sikres stabil, sikker funksjonalitet med høy effektivitet.

Den elektroniske kontrollen justerer strømmen til gassbrenneren innen 40-100% av den deklarerte nominelle effekten.

Metoden for tilkobling med gassledningen

Før man vurderer alternativene for tilkobling av naturgass til kjelen, bør det påminnes om de etablerte regler for drift av slikt utstyr. Gasskjeler er teknologiske gjenstander av økt fare.

Installasjon, tilkobling og drift av slike systemer krever overholdelse av etablerte sikkerhetsstandarder.

Gasskjeleinstallasjon

Et eksempel på riktig installasjon av varmesystemet og varmt vann når utstyret er installert i et separat rom som har status som tilleggsutstyr. Installasjon av slikt utstyr, i samsvar med alle regler og forskrifter, foreslår nøyaktig denne tilnærmingen

Gasskjeler er kun montert i lokaler som er egnet for installasjon (kjøkken, ganger, vaskerom). Dette refererer til lokalene til offentlige produksjonsbygninger, private hus, hytter. Alle disse egenskapene må oppfylle kravene til effektiv ventilasjon.

Overholdelsen er i regel bestemt av SNiP 42-01-2002 og SNiP 2.04.08-87. Løsning av problemet med å koble kjelen til bensinledningen, må du huske at driften av utstyret krever bygging av en mekanisme fjerning av røyk inn i atmosfæren. I tillegg er det nødvendig å sikre tilførsel av atmosfærisk luft for en effektiv forbrenningsprosess.

Tilkoblingspunkter på kjelen

Koble til installasjonen innebærer flere punkter med forskjellig formål - gass, vann, luft. Hver knute er koblet til i henhold til de fastsatte standarder, samt i henhold til instruksjonene fra utstyrsleverandøren.

Gassfyrte kjeler som støtter funksjonen til naturlig utslipp av forbrenningsprodukter, skal installeres i umiddelbar nærhet av naturlige røykrørskor.

For utstyr, hvis utforming innebærer inntak av luft direkte på installasjonsstedet, er det nødvendig å sikre et normalt nivå av luftutladning. I slike lokaler må luften være fri for støv og kjemiske urenheter.

Tekniske nyanser av tilkobling

Prosessen med å koble gasskjelen til gassledningen med en fleksibel slange, følger med sine teknologiske og tekniske egenskaper. Dermed er leggingen av en gassrørledning og den etterfølgende tilkoblingen med en kjele kun tillatt for gasspesialister.

Tilkobling av kjeler av spesialister

Arbeid på gassrørledningen og tiltak for å forbinde gassen koordineres med organisasjonene som er ansvarlige for driften av gassystemer. I tillegg er arbeidet med gassledninger kun tillatt for spesialister gasspesialister. Alle utsagn om mulig selvforbindelse er ubegrunnet.

Før du kobler til gasskjelen, rengjør den medfølgende delen av rørledningen fra tredjepartsstoffer, urenheter og urenheter. Dette kravet er spesielt relevant for installasjon på brukte systemer.

Gassinnløpet må være utstyrt med avstengningsventiler konstruert for drift i gassformet medium, supplert med en termisk blokkeringsenhet (TAE). Før tilkobling av gassrørledningen til kjelen, er det nødvendig å kontrollere tettheten til alle tilkoblinger og gassrørtilkoblinger med et prøvetrykk på minst 0,15 ATI.

Røggass-tverrsnittet skal svare til diameteren til dysen på strømningsbeskyttelsesanordningen. Innsnevring av inngangsdelen av røykgassrøret er tillatt, men bare hvis det er berettiget ved beregninger (i henhold til GOST-standarder) at linjen fungerer riktig.

Rørledningens eksosgasser forkortes (hvis mulig), med litt forspenning i oppstigningen til skorsteinen.

Lekkasjetest

Kontroll av gassforbindelser for tetthet er en prosedyre som er obligatorisk ved installasjon, tilkobling til gass hoved og kjele drift. Først etter vellykket bekreftelse er det tillatt å kjøre utstyret i drift.

Gassledningen til kjelen er vanligvis laget på grunnlag av et metallrør. Det er lov å konstruere tilførselslinjer på basis av stål- og kobberrør.

I mellomtiden er ikke tillatt installasjon av plastrør (flerlag, med metallisert lag) ikke utelukket. Imidlertid må polymerer bare brukes i bygninger med en høyde på ikke mer enn tre etasjer.

Bruk fleksibel slange

Det er akseptabelt å koble gasskilden til kjelen ved hjelp av fleksibel slange.

Tilstand for bruk av fleksibel slange:

 • motstand mot gassmiljøet;
 • Overholdelse av arbeidstrykket (test)
 • Overholdelse av arbeidstemperaturen (test).

De kjente egenskapene og parametrene kan tas fra det tekniske passet til kjeleutstyret. I dette tilfellet må den fleksible slangen som brukes, ha en diameter på 20 mm og lengden på hylsen må ikke overstige 1,5 m.

Gass fleksibel slangeforbindelse

Et eksempel på tilkoblingen av bensinutstyret med den sentrale linjen med en fleksibel slange. I slike tilfeller brukes spesielle ermer som fra alle andre primært er forskjellige i karakteristisk farge. Gasslanger er konstruert for høye trykk og temperaturer.

Tilkobling av fleksible slanger (ermer) må utføres i full overensstemmelse med installasjonsreglene som er angitt i den medfølgende dokumentasjonen til produktprodusenten.

Fungerer tilkobling med sylindere

Fleksible slanger (ermer) er ofte forbundet SG sylindere med kjeleinstallasjon. Men for å slå på kjelen i en slik fuktemodus, er det nødvendig å utføre en rekke innstillinger for bytteutstyr til drift med flaske gass.

Hvis konstruksjonen av kjelen støtter et lignende strømalternativ, beskriver instruksjonen operasjonssekvensen.

Her, de teknologiske kravene på ermene til en fleksibel struktur, er ikke praktisk forskjellig fra kravene for tilkobling til en sentralisert motorvei. Dessuten er diameteren på hylsen ikke mindre enn 20 mm med en lengde på ikke over 1,5 m. Imidlertid bør gassylinderen være utstyrt reduseringinnstilt til et trykk på 2,9 kPa (dampmiljø).

Feil gasskjeleforbindelse

Et eksempel på en uakseptabel installasjon av et gassvarmesystem når flytende gassflasker plasseres i nærheten av utstyret. Dette tilkoblingsalternativet er i strid med eksisterende regler. Sylindere er alltid plassert i et eget område, utenfor lokalene.

For tilfeller av tilførsel av kjeler med flaskeformig flytende gass, er separate standarder godkjent, særlig knyttet til lagring og drift av sylindere. Disse standardene tillater ikke at skip skal plasseres i åpne områder av solen, i nærheten av varmekilder og åpne flammer.

Et av de viktigste forbud er tabu på installasjon av gassutstyr direkte i bygninger.

En oversikt over gasskjeler som kjører på flytende flaske gass er gitt i denne artikkelen.

Bruken av gasskjeler i praksis, inkludert den innenlandske sfære, bør derfor betraktes som ansvarlig for handlingen, hvor nøyaktigheten avgjør hvilken grad av sikkerhet.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Et par nyttige tips for gasspedalinstallasjon vil hjelpe deg med å verifisere riktig installasjon av utstyret.

Med all perfeksjon av gassutstyr, i nærvær av automatisering og seriøs teknologisk beskyttelse, må tilkobling av systemet kreve overholdelse av etablerte regler og forskrifter. Uten dette er det umulig å garantere påliteligheten til gasskjeler.

Er det noe å supplere, eller har du hatt spørsmål angående tilkoblingen av en dobbeltkretssugepanna? Du kan legge igjen kommentarer til publikasjonen og delta i diskusjoner om materialet som presenteres. Blokken for tilbakemelding er nedenfor.

Hvordan velge en omformer for en varmekilde: utvalgskriterier

Hvordan velge en omformer for en varmekilde: utvalgskriterierOppvarming Kjeler

Mange moderne varmesystemer styres av automatikk og trenger konstant strømforsyning for riktig drift. Hvis det oppstår vanlige forstyrrelser i energikilden, anbefaler eksperter å kjøpe en backup g...

Les Mer
Gasskjeleoppvarmingssystem: generelle prinsipper og anbefalinger

Gasskjeleoppvarmingssystem: generelle prinsipper og anbefalingerOppvarming Kjeler

Tilkobling av gassoppvarming er en av de mest avgjørende stadiene i bygningsforbedring. Komfort i huset i mange år avhenger av kvaliteten på utvalgte materialer og installasjonsarbeid. Det riktige...

Les Mer
Installasjon av en solid kjele: analyse av installasjonsnyanser

Installasjon av en solid kjele: analyse av installasjonsnyanserOppvarming Kjeler

Faste kjeler brukes til å varme private bygninger som ikke er koblet til sentralisert gassnettet. Illiterat installasjon av enheter som behandler fast brensel kan være en alvorlig fare for huseier...

Les Mer
Instagram story viewer