Schemat rurociągów grzewczych kotła gazowego: ogólne zasady i zalecenia

click fraud protection

Podłączenie ogrzewania gazowego jest jednym z najważniejszych etapów poprawy budynku. Komfort w domu przez wiele lat zależy od jakości wybranych materiałów i prac instalacyjnych. Prawidłowy schemat instalacji grzewczej kotła gazowego chroni system przed przeciążeniami i zapewnia jednolite ogrzewanie wszystkich pomieszczeń.

Proponowany przez nas artykuł zawiera zasady i sprawdzone schematy rurociągów urządzeń grzewczych. Zalecenia są dostarczane w celu zapewnienia jakości wykonania i dalszej bezbłędnej pracy kotła. Dostarczane przez nas informacje oparte są na kodeksach budowlanych.

Treść artykułu:

 • Dlaczego prawidłowe wiązanie jest tak ważne?
 • Główne węzły i elementy systemu
 • Polipropylen - optymalne rozwiązanie
 • Lokalizacja i instalacja kotła gazowego
 • Cechy różnych schematów spinania
  • Metoda 1: orurowanie w systemach grawitacyjnych
  • Metoda 2: wiązanie kotła z pompą obiegową
 • 7 zaleceń doświadczonych rzemieślników
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Dlaczego prawidłowe wiązanie jest tak ważne?

instagram viewer

Taśmy nazywane są rurami i mechanizmami przeznaczonymi do dostarczania chłodziwa z kotła do grzejników. To prawie cały system grzewczy, z wyjątkiem baterii.

System składa się z wielu węzłów, jednak nawet nieprofesjonalny może zamontować najprostsze wiązanie kotła. Ale jeśli potrzebujesz skomplikowanego schematu, lepiej skontaktować się z doświadczonym mistrzem.

Orurowanie kotła

Lepiej jest umieścić kocioł w oddzielnym pomieszczeniu, na przykład w pomieszczeniu gospodarczym, kotłowni lub piwnicy Spinanie pociąga za sobą dodatkowe rury i mechanizmy, co nie zawsze jest wygodne. Jednak z powodu braku miejsca urządzenia grzewcze są zainstalowane w domu.

Wybór systemu opasania dla każdego domu zależy od rodzaju kotła, cech konstrukcyjnych, rodzaju systemu grzewczego.

Galeria zdjęć

Zdjęcie z

Kotły na paliwo stałe - znane i niezawodne

Sprzęt ten jest ceniony za niestabilność. Jest popularny na obszarach, gdzie nie ma scentralizowanego zaopatrzenia w gaz. Większość modeli na paliwo stałe nie jest wyposażona w pompy obiegowe i jest to brane pod uwagę przy wyborze dodatkowych urządzeń, rurociągów

Model elektryczny naścienny

Energia elektryczna jest kosztownym zasobem. Działanie nawet najbardziej ekonomicznych kotłów elektrycznych jest droższe niż ogrzewanie za pomocą jakiegokolwiek innego paliwa. Dla reszty są idealne. Przy wyborze schematu orurowania bierze się pod uwagę obecność / brak automatycznej jednostki sterującej i konieczność uziemienia sprzętu.

Ogrzewanie kotła gazowego

W ostatnich dziesięcioleciach gaz ziemny pozostaje najbardziej opłacalnym paliwem. Połączenie domu z autostradą wiąże się z pewnymi procedurami biurokratycznymi, ale kłopoty się opłaca. Zachowaj ostrożność przy układaniu taśmy kotła, jak paliwo jest wybuchowe

Kocioł na olej opałowy w domu

Zalety sprzętu do paliw płynnych - wysoka wydajność, pełna automatyzacja, wszechstronność (można wymienić palnik i ogrzać dom gazem). Do instalacji takiego kotła nie potrzeba aprobat i zezwoleń. W systemie rurociągów należy wziąć pod uwagę konieczność zainstalowania zbiornika na paliwo

Kotły na paliwo stałe - znane i niezawodne

Kotły na paliwo stałe - znane i niezawodne

Model elektryczny naścienny

Model elektryczny naścienny

Ogrzewanie kotła gazowego

Ogrzewanie kotła gazowego

Kocioł na olej opałowy w domu

Kocioł na olej opałowy w domu

Wszelkie urządzenia gazowe są niebezpieczne. Nieprawidłowe połączenie jest obarczone nie tylko problemami z ogrzewaniem, ale także eksplozjami i zniszczeniami, dlatego konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad i przepisów, przestrzeganie wymogów TB. Główną dokumentacją opartą na układzie ogrzewania gazowego jest SNiP.

Właściwa uprząż kotła

Głównym węzłem systemu jest kocioł. Schemat wiązania jest wybierany, koncentrując się na jego typie, lokalizacji (model ściany lub podłogi), cechach strukturalnych

Potrzebujesz starannie zaplanować obieg grzewczy, lokalizacja sprzętu, zwłaszcza układanie rurociągów.

Uprząż kotła spełnia kilka ważnych funkcji jednocześnie:

 • Kontrola ciśnienia. Jeśli uprząż jest zamontowana prawidłowo, kompensacja rozszerzalności cieplnej, co oznacza, że ​​ciśnienie w systemie nie wzrośnie do wartości krytycznych.
 • Usuwanie powietrza. Pęcherzyki powietrza tworzą zatyczkę, dzięki czemu zmniejsza się wydajność podgrzewania wody: grzejniki nie nagrzewają się całkowicie, a zużycie zasobów pozostaje takie samo. Aby uniknąć tego problemu, konieczne jest wysokiej jakości wiązanie kotła.
 • Zapobieganie zatorom w systemie. Jeśli kocioł jest nieprawidłowo związany, wzrasta ryzyko powstawania kamienia kotłowego w grzejnikach i rurach. Małe zanieczyszczenia w płynie chłodzącym zanieczyszczają układ, co prowadzi do marnotrawstwa paliwa i wyższych kosztów ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu jego jakości.
 • Możliwość łączenia innych obwodów. Możesz zainstalować system ogrzewania podłogowego, kocioł zbiorczy.

Pod wieloma względami dostarczanie ciepła zależy od poprawności podłączenia kotła do rurociągów i innych ważnych węzły, więc schemat instalacji kotła gazowego musi być starannie przemyślany i zamontowany w jak największym stopniu jakościowo.

System ogrzewania kolektora (promieniowy)

Podczas układania systemu promieniowego instalowane są szafy kolektorowe, w których można zainstalować większość mechanizmów kotwiących. Jest wygodny i praktyczny.

Prawidłowo dobrane i zamontowane opaski kotłowe będą działać przez wiele lat bez wypadków i napraw, a ich koszt będzie optymalny.

Główne węzły i elementy systemu

Do ułożenia rurociągów gazowych wymagane będą następujące urządzenia:

 • manometr;
 • pompa obiegowa;
 • zbiornik wyrównawczy;
 • kurek spustowy;
 • zawór kulowy;
 • dźwig równoważący;
 • system filtracji;
 • zawory (dystrybucja, kontrola, bezpieczeństwo itp.).

Każdy węzeł wykonuje swoje własne funkcje, a potrzeba ich instalacji jest określona przez projekt urządzeń grzewczych. Tak więc, jeśli pompa jest początkowo zawarta w pakiecie kotła, nie trzeba jej kupować osobno.

Galeria zdjęć

Zdjęcie z

Zbiornik wyrównawczy w systemie grzewczym

Systemy zamknięte mają pewną ilość, a ogrzewanie nie jest wyjątkiem. Woda rozszerza się po podgrzaniu, zwiększając ciśnienie. Aby zapobiec wyciekom w systemie, potrzebny jest zbiornik wyrównawczy, w którym przepływa nadmiar cieczy. Inną funkcją urządzenia jest kompensacja niedoboru wody, gdy temperatura spada.

Instalacja pompy cyrkulacyjnej

Urządzenie jest potrzebne do stabilizacji systemu. Utrzymuje ciśnienie niezbędne do swobodnego poruszania się wody w całym systemie, pomimo jego naturalnej odporności. Właściciele domów prywatnych zazwyczaj kupują pompy z wirnikiem mokrym. Modele te mają stosunkowo niską sprawność, ale nie hałasują podczas pracy

Instalacja miernika w opasce

Manometr działa w połączeniu z zaworem bezpieczeństwa. Urządzenie mierzy ciśnienie, a zawór uruchamia się, gdy osiągnie maksymalne dopuszczalne oznaczenia. Gdy kocioł jest wyłączony, ciśnienie w układzie zamkniętym pozostaje niezmienione, ale zaczyna rosnąć natychmiast po włączeniu palnika kotłowego: woda nagrzewa się, rozszerza i porusza. Jeśli proces nie jest kontrolowany, może prowadzić do awarii, a nawet wybuchu.

Zawór równoważący do systemu grzewczego

To urządzenie reguluje objętość płynu chłodzącego przepływającego do urządzeń grzewczych. Jeśli schemat jest prosty, a średnica rur została pierwotnie obliczona dokładnie, nie ma potrzeby stosowania zaworu równoważącego, ale lepiej jest zapewnić skomplikowaną strukturę za pomocą takiego zaworu

Kurek spustowy - ważny węzeł systemu

Urządzenie jest niezbędne do usunięcia wody z całego systemu lub dowolnej jego części. Istnieje kilka rodzajów żurawi z różnych materiałów: proste, kątowe, mosiężne, polipropylenowe itp. Z wybór powinien koncentrować się na cechach projektowych systemu i szacowanej częstotliwości użytkowania urządzenie

Mechaniczny filtr czyszczący

Nie oznacza to, że ogrzewanie nie działa bez filtra. Pytanie nie dotyczy funkcjonalności takiego systemu, ale jego trwałości. Małe zanieczyszczenia i kawałki skali stale krążą w rurach wraz z płynem chłodzącym i uszkadzają węzły systemu od wewnątrz. Gromadząc się, mogą stworzyć mechaniczną barierę dla ruchu ciepłej wody.

Zawór kulowy - element wzmacniający

Urządzenia wykonane są z mosiądzu i stali. Są ręczne, a także z napędami - elektrycznymi lub pneumatycznymi. Dźwigi pełnią funkcję sterowania cieczą chłodzącą w rurociągu. Korzystając z urządzenia, możesz łatwo przełączyć go w innym kierunku.

Zasada działania obejścia z zaworem zwrotnym

Zadaniem zaworu zwrotnego jest kierowanie przepływu chłodziwa tylko w jednym kierunku, zapobiegając ruchowi wstecznemu przez rurę. To jedyny sposób na bezproblemowe ogrzewanie. Jednocześnie urządzenie nie powinno obniżać wydajności operacyjnej i technicznej systemu, dlatego warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego urządzenia.

Zbiornik wyrównawczy w systemie grzewczym

Zbiornik wyrównawczy w systemie grzewczym

Instalacja pompy cyrkulacyjnej

Instalacja pompy cyrkulacyjnej

Instalacja miernika w opasce

Instalacja miernika w opasce

Zawór równoważący do systemu grzewczego

Zawór równoważący do systemu grzewczego

Kurek spustowy - ważny węzeł systemu

Kurek spustowy - ważny węzeł systemu

Mechaniczny filtr czyszczący

Mechaniczny filtr czyszczący

Zawór kulowy - element wzmacniający

Zawór kulowy - element wzmacniający

Zasada działania obejścia z zaworem zwrotnym

Zasada działania obejścia z zaworem zwrotnym

W rurociągu kotła gazowego należy zainstalować urządzenia odcinające, urządzenia do regulacji ciśnienia i systemy ochronne. Co więcej, wszystkie węzły powinny być starannie wybierane i oszczędzać je na awarie.

Jedna z najlepszych pomp - „Dzhileks Tsirkul”

Wybierając sprzęt do wiązania kotła, warto zapoznać się z ocenami, opiniami klientów, zwłaszcza jeśli chodzi o pompy obiegowe. Urządzenia te są odpowiedzialne za równomierne ogrzewanie i taką samą temperaturę wszystkich grzejników w domu.

Warto przepłacać za sprzęt i rury od producentów o dobrej reputacji. Jest znacznie tańszy niż naprawa ogrzewania.

Polipropylen - optymalne rozwiązanie

Wielu ekspertów popiera rurociągi z polipropylenu. Ich głównym argumentem jest uniwersalność i możliwość wdrożenia dowolnego schematu bez żadnych specjalnych problemów. Z drugiej strony niedoświadczony mistrz prawie nie będzie musiał radzić sobie z systemami o zwiększonej złożoności.

Oprawa kotła z konturem ciepłej podłogi

Lepiej powierzyć specjalistom opracowanie i instalację wiążących systemów o zwiększonej złożoności. Niedoświadczony mistrz może popełniać błędy, które zmniejszają skuteczność systemu, a nawet zagrażają jego wydajności.

Główną zaletą rurociągów polipropylenowych jest niezawodność. Według producentów ich produkty służą 40 lat lub dłużej.

Materiał jest odporny na nadciśnienie (może wytrzymać do 25 bar), toleruje wstrząsy hydrauliczne i temperatury 95 stopni. Istnieje pewna wada, którą należy wziąć pod uwagę: ta wiązka kotła zmniejsza wydajność systemu grzewczego.

Taśma ścienna z polipropylenu

Przy projektowaniu taśmy lepiej jest preferować schemat, który zakłada minimum sgonów. Zwiększy to szanse na utrzymanie systemu w przyszłości.

Połączenie kotła z gazociągiem musi być mocne („amerykański”, metalowy). Ze wszystkich typów uszczelek nadają się tylko te uszczelki paronityczne. materiały z tworzyw sztucznych (guma, fum, tow) są zdeformowane, co prowadzi do utraty szczelności lub zmniejszenia wewnętrznej średnicy gazu rurociąg

Lokalizacja i instalacja kotła gazowego

Główna zasada wyboru lokalizacji kocioł podłogowy: nie powinno być nad bateriami. Jeśli się nie przyklejasz, pojawienie się pęcherzyków powietrza i powstawanie korków w systemie. Rura wychodząca z kotła musi być ściśle pionowa.

Jeśli wybór zostanie dokonany na korzyść modelu ściennego, powinien on być wyposażony w automatyczny odpowietrznik. Przy opracowywaniu schematu spinania takie niuanse są koniecznie brane pod uwagę.

Układ kotła

W przypadku ogrzewania z wymuszonym obiegiem lepiej wybrać model z wbudowanymi dodatkowymi mechanizmami. Ale dla systemu grawitacyjnego są to niepotrzebne węzły i nie ma sensu przepłacać za nie.

Wiele nowoczesnych modeli jest wyposażonych we wszystkie niezbędne dodatkowe urządzenia: zbiorniki wyrównawcze, systemy ochronne, pompy. Ich wadą jest wysoka cena w porównaniu do bardziej „prostych” kotłów.

Cechy różnych schematów spinania

Płyn chłodzący jest przemieszczany przez rurociąg ze względu na nachylenie układu lub wymuszone pompowanie pompa obiegowa. W zależności od tego wybierany jest schemat wiązania kotła.

Metoda 1: orurowanie w systemach grawitacyjnych

Wiązanie kotła w grawitacyjny system ogrzewania jest prosty i każdy, kto potrafi obsługiwać narzędzia, może go zamontować. Płyn chłodzący porusza się zgodnie z prawami fizycznymi.

Do tego nie są wymagane żadne instrumenty. System nie zależy od energii elektrycznej, więc nagłe wyłączenie nie wpłynie na jakość ogrzewania.

Oprawa kotła będzie kosztować minimum pieniędzy, ponieważ nie musisz kupować dodatkowych urządzeń, zapłać zespołowi mistrzów za instalację. Działanie takiego systemu jest również tanie, a uszkodzenia można naprawić samodzielnie.

Grawitacyjny obieg grzewczy

Oprawa kotła w systemie ogrzewania grawitacyjnego może być zamontowana własnymi rękami, ale nie zawsze jest to możliwe do perfekcji. Jeśli popełniono błędy przy obliczaniu średnicy i ogrzewanie nie działa dobrze, sytuację można skorygować, instalując pompę

Jedynym minusem jest to, że taki schemat może być stosowany tylko w małym domu. Ponadto trzeba dokładnie obliczyć średnicę rur i wielokrotnie sprawdzać dane, w przeciwnym razie nie można zagwarantować normalnego ogrzewania domu. Rura o dużej średnicy psuje wnętrze i problematyczne jest jej zamaskowanie.

Metoda 2: wiązanie kotła z pompą obiegową

Systemy z urządzeniami pompującymi łatwiejsze do zarządzania niż grawitacja. Z wymuszone urządzenie grzewcze mocniejsze i droższe wiązanie kotła, ale rezultat - komfortowa temperatura we wszystkich pokojach.

To ogrzewanie jest niestabilne, więc wskazane jest, aby być bezpiecznym i zamontować go tak, aby kiedy przerwy w dostawie prądu mogą przełączyć system w tryb cyrkulacji grawitacyjnej nośnik ciepła.

Prosty system spinania z pompą

Niemożliwe jest zorganizowanie wymuszonego obiegu, jeśli dom nie jest podłączony do sieci, ale zdarza się to rzadko. W przypadku dużego budynku jest to najlepszy schemat ogrzewania, chociaż urządzenie do spinania kotła wymaga znacznego wysiłku.

Orurowanie kotła jest skomplikowane przez dodatkowe urządzenia, które wymagają regularnej konserwacji podczas pracy. Bez doświadczenia trudno sobie poradzić z samym sobą, więc musisz zatrudniać mistrzów i płacić za ich pracę.

Schemat systemu z hydraulicznymi korektorami

Dźwignie hydrauliczne łączą się z ogrzewaniem domów, w których mieszka wiele osób. Potrzebne są urządzenia, w których zapewniono kilka obwodów i zainstalowano mocne kotły (ponad 50 kW)

Aby zminimalizować liczbę dodatkowych urządzeń, można zaimplementować obwód z pierwotnymi pierścieniami wtórnymi z pompami cyrkulacyjnymi w każdym z nich. Jeśli moc kotła jest mniejsza niż 50 kW, wówczas kolektory powinny zostać włączone do schematu, w przeciwnym razie akumulatory rozgrzeją się nierównomiernie.

Schemat połączonego ogrzewania „2 w 1”

Połączone systemy są ekonomiczne i wydajne. Ogrzewanie podłogowe działa z powodu podgrzanej wody pochodzącej z obwodu grzejnika. Pozwala to na oszczędność energii i życie z maksymalnym komfortem.

Najlepsze wiązanie kotła do ogrzewania małego domu jest najprostsze. Nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń, ponieważ im prostsza konstrukcja, tym bardziej niezawodny. Jednak w przestronnym budynku z kilkoma obwodami grzewczymi warto wybrać schemat z wymuszonym ruchem nośnika ciepła i grzebieniem kolektora.

7 zaleceń doświadczonych rzemieślników

Dla każdego systemu grzewczego schemat wiązania jest wybierany indywidualnie, a metody jego realizacji mogą się znacznie różnić.

Istnieją jednak pewne ogólne zalecenia, których należy przestrzegać:

 1. Kocioł jest instalowany zgodnie z wymogami prawnymi poniżej poziomu grzejników. Jeśli model stoi na podłodze, musi być pod nim niepalny materiał - metal, beton lub glina. Jeśli ściana, dostęp do niej powinien być bezpłatny. Wymagana jest wentylacja i oświetlenie.
 2. Przewód koncentryczny wchodzi do rurociągu kotła gazowego. Podczas łączenia należy zadbać o szczelność połączeń.
 3. Po zainstalowaniu kotła i komina grupa bezpieczeństwa jest instalowana w następującej kolejności: manometr, zawór bezpieczeństwa, a następnie automatyczny odpowietrznik.
 4. Do kolektora doprowadzany jest rurociąg o średnicy 1,25 cala, po którym instalują systemy ochronne, pompę, igłę hydrauliczną, kolejny odpowietrznik.
 5. Aby dostarczyć chłodziwo do grzejników, z grzebienia wyjęto 3 jednocalowe rury, a pozostałe połączenia zamknięto zatyczkami. Następnie grzejniki i rury powrotne są już zainstalowane i podłączone.
 6. Jeśli system jest połączony („2 w 1”), kontur ogrzewanej podłogi jest dostarczany z oddzielną pompą.
 7. Zbiornik wyrównawczy jest umieszczony pomiędzy igłą hydrauliczną a kotłem.

Czasami musisz zainstalować urządzenia automatyki kotła. Jest to wymagane, jeśli opasanie kotła zapewnia złożony system sterowania ogrzewaniem. Następnie czujnik temperatury jest montowany na ulicy, a termostat jest zainstalowany w pomieszczeniu.

Zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi regulacji automatyzacji urządzenie grzewcze gazowe zapozna się następny artykuł, które zdecydowanie zalecamy przeczytać.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Oferujemy kilka samouczków wideo, które pomogą rozwiązać zadanie związania kotła gazowego.

Wideo # 1. Wskazówki dotyczące wiązania kotła polipropylenowego (prosty schemat):

Wideo # 2. Instrukcja montażu złożonego modelu kotła do opasywania:

Wideo # 3. Niuanse łączenia modelu podłogi:

Wskazane jest, aby wybrać schemat rurociągów gazowych, który można zamontować bez pomocy. Jednak w razie wątpliwości porada profesjonalisty nie boli.

Zwróć szczególną uwagę na wybór materiału rurociągu, uważaj, aby zainstalować filtr do czyszczenia płynu chłodzącego. Gładkie ściany wewnętrzne rur i czysta woda w nich - gwarancja długiej i stabilnej pracy systemu grzewczego.

Napisz komentarze w polu poniżej. Możliwe, że znasz szczegóły techniczne opasania kotła, które nie są odnotowane w artykule. Udostępniaj przydatne informacje, zadawaj pytania, publikuj zdjęcia na temat artykułu.

Konserwacja kotła gazowego Navien: montaż, podłączenie i regulacja

Konserwacja kotła gazowego Navien: montaż, podłączenie i regulacjaKotły GrzewczeOgrzewanie

Południowokoreański producent „Kyung Dong Navien” oferuje rosyjskiemu konsumentowi szeroką gamę kotłów o różnych wariantach mocy i konstrukcji. Sprzęt dostosowany jest do specyfiki pracy domowych s...

Czytaj Więcej
Błąd E4 w kotle gazowym: co oznacza kod E04 i co zrobić, aby rozwiązać problem

Błąd E4 w kotle gazowym: co oznacza kod E04 i co zrobić, aby rozwiązać problemKotły GrzewczeOgrzewanie

Niezależnie od stopnia skomplikowania i jakości wykonania urządzeń technicznych, każde z nich może ulec awarii podczas eksploatacji. Przyczyną naruszeń jest błahe zużycie eksploatacyjne, wady fabry...

Czytaj Więcej
Kocioł gazowy kondensacyjny: zalety i wady, zasada działania + różnice w stosunku do innych konstrukcji

Kocioł gazowy kondensacyjny: zalety i wady, zasada działania + różnice w stosunku do innych konstrukcjiKotły GrzewczeOgrzewanie

Sprzedawcy kondensacyjnych wytwornic ciepła deklarują, że sprawność oferowanego nam innowacyjnego sprzętu przekracza 100%. Ale trzeba przyznać, że jest to nieco sprzeczne z prawem zachowania energi...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer