Instalacja kotła na paliwo stałe: analiza niuansów instalacji

click fraud protection

Kotły na paliwo stałe służą do ogrzewania prywatnych budynków, które nie są podłączone do scentralizowanej sieci gazowej. Anonimowa instalacja jednostek przetwarzających paliwa stałe może stanowić poważne zagrożenie dla właścicieli domów. Ścisłe przestrzeganie zasad instalacji wyeliminuje zagrożenie. Zgadzasz się?

Opiszemy, w jaki sposób instalacja kotła na paliwo stałe powinna być przeprowadzana w ścisłej zgodności z wymogami prawnymi. Artykuł dokładnie opisuje etapy przygotowania i instalacji oraz opisuje zasady aranżacji mini kotłowni. Biorąc pod uwagę nasze rady, podłączenie urządzenia do ogrzewania nie spowoduje trudności.

Treść artykułu:

 • Wybór pomieszczeń do umieszczenia jednostki
 • Urządzenie wentylacyjne w pomieszczeniu z kotłem
 • Prace instalacyjne nad układem komina
 • Przygotowanie kotłowni do instalacji urządzenia
 • Główne etapy instalacji kotła
 • Podłączenie urządzenia do systemu grzewczego
 • Zalecenia dotyczące efektywnego działania
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Wybór pomieszczeń do umieszczenia jednostki

instagram viewer

Zrozumiemy jak najdokładniej, czym jest kocioł działający na paliwach stałych? Jest to urządzenie termiczne wyposażone w otwartą komorę spalania.

Schemat jego podłączenia do systemu grzewczego prywatnego domu może być oparty na wymogach technicznych dla otwartych lub zamkniętych systemów grzewczych. Wszystko zależy od warunków pracy.

Wymagania dotyczące systemów otwartych to:

 • podłączenie układu wydechowego paliwa stałego do komina, w którym przeciąg zostanie wykonany naturalnie;
 • montaż w skrajnym górnym punkcie obwodu grzewczego zbiornika wyrównawczego, przez który zostanie ustanowione połączenie nośnika ciepła z atmosferą;
 • stałe zaopatrywanie systemu grzewczego w wodę potrzebną do utrzymania go w stanie roboczym.

Chociaż właściciele prywatnych domów często instalują zamknięte systemy grzewcze, zamiast otwierać.

Wszystkie kotły na paliwo stałe są dość imponującymi wymiarami. Dlatego są one wykonywane wyłącznie w wykonaniu, zapewniając umieszczenie podłogi.

Schemat i sposób instalacji kotła

Przed rozpoczęciem instalacji kotła na paliwo stałe należy jasno określić miejsce, układ i sposób jego instalacji.

Instalacja kotła na paliwo stałe zapewnia znaczną ilość pracy:

 • określenie pomieszczeń do umieszczenia generatora ciepła na paliwo stałe;
 • prace przygotowawcze w kotłowni;
 • instalacja systemu wentylacyjnego typu nawiewnego i wywiewnego;
 • instalacja kotła i systemu kominowego;
 • wiązanie kotła;
 • uruchomienie próbne systemu grzewczego.

Tylko dzięki przestrzeganiu takiego algorytmu działania można uniknąć problemów podczas instalacji jednostki paliw stałych, a także podczas jej dalszej eksploatacji.

Cały ciężki sprzęt na podłodze

Idealne rozmieszczenie kotłowni, gdy cały ciężki sprzęt jest zainstalowany na podłodze

Pozycje 1-3 powyższego zlecenia pracy są pracami przygotowawczymi. Nie oznacza to jednak, że do ich realizacji należy podejść mniej skrupulatnie niż bezpośrednio do prac instalacyjnych.

W przypadku niewłaściwego wyboru pomieszczeń do instalacji urządzenia grzewczego i błędów w instalacji systemu wentylacji, problemy z działaniem systemu grzewczego w prywatnym domu nie pozwolą Ci czekać. Rozwiązania trzeba będzie szukać w szczycie sezonu grzewczego, w chłodnej porze roku.

Dlatego lepiej jest natychmiast przeprowadzić instalację zarówno urządzeń grzewczych w prywatnym domu, jak i kotła na paliwo stałe. W tym celu konieczne jest wcześniejsze opracowanie szczegółowego schematu jego instalacji, biorąc pod uwagę, że instalacja niektórych typów kotłów na paliwo stałe może zapewnić zasilanie z sieci energetycznej.

Schemat instalacji kotła

Jednym z prawidłowych wariantów schematu instalacji urządzenia grzewczego na paliwo stałe jest umieszczenie go w piwnicy, na parterze lub w piwnicy.

W kwestii instalacji należy kierować się podstawowymi normami Kodeksu budowlanego i budowlanego „Ogrzewanie i wentylacja” oraz niektórymi przepisami SNiP 31-02-2001 „Domy jednorodzinne” (dla Federacji Rosyjskiej).

Spalanie paliw stałych prowadzi do zwiększonego zapylenia w pomieszczeniu, a podczas spalania drewna lub węgla różne ilości dymu mogą przedostawać się do pomieszczenia.

Dlatego instalacja kotła w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych jest niepożądana. Chociaż zgodnie z dokumentami prawnymi, instalacja kotła na paliwo stałe jest dozwolona w kuchni, korytarzu i innych pomieszczeniach niemieszkalnych.

Kotłownia w formie przedłużenia

Kotłownia w formie przedłużenia może być zbudowana w pobliżu domu. Takie rozwiązanie projektowe będzie dość wygodne.

Najlepsze miejsca do zainstalowania kotła są oddzielny specjalistyczny pokój, najlepiej oddzielone od domu. Opcjonalnie będzie pasować odpowiednio wyposażone pomieszczenie techniczne dołączone do domu.

Dobrą opcją byłoby również umieszczenie jednostki grzewczej w piwnicy lub w garażu. Możesz zainstalować go na korytarzu, ale pod warunkiem dostępności odpowiedniej przestrzeni i dobrej wentylacji pomieszczenia.

Urządzenie wentylacyjne w pomieszczeniu z kotłem

Kiedy świeże powietrze jest niskie, proces spalania paliwa będzie trudny. Jeśli nadejdzie w nadmiarze, trudno będzie kontrolować proces spalania paliwa stałego.

Jeśli przepływ świeżego powietrza jest trudny, konieczne jest zbudowanie systemu wentylacyjnego.

Wentylacja jest konieczna, aby:

 • zapewnić świeże powietrze na poziomie wymaganym do utrzymania procesu spalania w piecu kotłowym;
 • usunąć z pomieszczenia produkty spalania paliwa stałego, przypadkowo wychodzące z pieca do kotłowni;
 • Zapewnić dopływ odpowiedniego świeżego powietrza.

Takie proste środki pomogą bezpiecznie i skutecznie obsługiwać kocioł na paliwo stałe przez długi czas.

Proces wentylacji pomieszczenia kotłowego

Aby zapewnić całkowite usunięcie produktów spalania, w kotłowni należy zainstalować system wentylacji typu naturalnego lub mechanicznego. Proces wentylacji musi być na wystarczającym poziomie.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie systemu wentylacyjnego dla samej kotłowni, poniższe wskazówki mają na celu pomóc prawidłowo. Po pierwsze, otwory wylotowe i dopływowe powinny znajdować się na różnych końcach kotłowni.

Zaleca się umieszczenie otworu wylotowego bliżej dachu, a kanał wlotowy powinien znajdować się w dolnej części pomieszczenia, w bezpośrednim sąsiedztwie samego kotła na paliwo stałe.

Po drugie, nie jest konieczne instalowanie urządzenia wydechowego w pobliżu generatora ciepła, w którego konstrukcji przewidziany jest wentylator (dmuchawa) lub wyciąg dymu.

W tym przypadku podczas pracy turbiny nacisk w kanale wymusi zmianę kierunku strumienie powietrza i powietrze, które musi dotrzeć do okapu, zostaną ponownie wprowadzone do pomieszczenia kotłownia.

Jeśli wejście do kotłowni jest wyposażone bezpośrednio w drzwi z salonu, wskazane jest zainstalowanie kratki zasilającej w dolnej części drzwi. Napływ ciepłego powietrza z mieszkania zwiększy sprawność cieplną spalanego paliwa stałego.

Biorąc pod uwagę, że większość powietrza wlotowego znajduje się bezpośrednio w komorze spalania kotła, gdzie reaguje z uwolnionym węglem w wyniku spalania paliwa stałego, po którym wydostaje się w postaci dwutlenku węgla, otwór wylotowy musi mieć mniejszą średnicę niż otwór napływ.

Schemat optymalnej lokalizacji kotła

Schemat optymalnej lokalizacji kotła na paliwo stałe w odniesieniu do źródeł przepływu powietrza do kotłowni

Najlepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie kotła bliżej ścian zewnętrznych. Pozwoli to uniknąć kłopotów z ułożeniem długiego poziomego kanału kominowego, szczególnie w przypadkach, gdy ma być usunięty przez dach.

Wspólne schematy aranżacji kotłowni i zasady projektowania pomieszczeń technicznych podany tutaj.

Prace instalacyjne nad układem komina

Instalacja kotła na specjalnym fundamencie lub na podłodze jest niezwykle prosta. Polega on na prostym ustawieniu jednostki grzewczej w pozycji, w której będzie nadal działać. Ponadto, jego położenie musi być wyrównane poprzez regulację nóg lub specjalnych podkładek wykonanych z metalu.

Jednak zgodność osi komina i odpowiedniego otworu w ścianie podczas procesu instalacji nie musi być monitorowana. Tutaj wyrównanie można łatwo regulować, regulując kolana.

Aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z pojawieniem się kondensatu podczas pracy kotła, wskazane jest zbudowanie z kotła komina na paliwo stałe rura warstwowaLub, jako opcja ekonomiczna, zmontuj konstrukcję własnymi rękami z rur owiniętych włóknami bazaltowymi.

Najprostsza wersja komina

Najprostszą wersją komina zarówno pod względem projektu, jak i instalacji będzie kanał kominowy, przylegający do domu na zewnątrz

Instalacja tego typu komina odbywa się w następujący sposób: rura jest przymocowana do ściany w pozycji pionowej, a przewód kominowy z kotła na paliwo stałe jest połączony z nim za pomocą trójnika.

Jeśli chodzi o instalację komina w drewnianych domach, otwór w zewnętrznej ścianie lub dachu jest wykonany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Najpierw w przegrodzie wycina się otwór równoboczny, a wymiary jego boków powinny przekraczać wymiary wewnętrznego komina o 380 mm. z każdej strony. Na przykład mamy kanał o średnicy 100 mm i rurkę wielowarstwową, której grubość izolacji wynosi 500 mm. W tym przypadku rozmiar otworu będzie wynosił: 100 + 380 x 2 = 860 mm.

Następnie montaż wykonywany jest przez węzeł wykonany w postaci skrzynki ze stali z powłoką cynkową. Przez to pudełko przeciąga się rurkę wielowarstwową, a otaczające ją puste przestrzenie wypełnia wełna bazaltowa. Ostateczną operacją będzie zamocowanie pokrywy węzła znajdującego się na zewnątrz.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych warto pamiętać, że w ścianie z cegły lub ścianie bloku piankowego najłatwiej jest zainstalować kanał kominowy za pomocą uszczelki i stalowej tulei.

Schemat montażu i podłączenia dodanego komina

Schemat montażu i podłączenia dołączonego komina z kanapki jest prosty i prosty, a zatem jego realizacja mieści się w mocy każdego

Jednak podczas instalacji kanału spalinowego należy przestrzegać następujących wytycznych:

 • rura powinna być obracana nie więcej niż trzy razy, podczas gdy jej minimalna wysokość, obliczona z rusztu jednostki paliwa stałego, powinna wynosić co najmniej pięć metrów;
 • odcinki komina powinny być połączone tak, aby woda deszczowa przepływała wzdłuż zewnętrznej ściany, a wilgoć kondensatu - wzdłuż wnętrza;
 • Poziomą część rury należy zainstalować ze spadkiem w kierunku kotła.

Na dnie komina należy zainstalować klapę rewizyjną i zbiornik do zbierania nagromadzonej wilgoci kondensatu. Aby uniknąć przecięcia komina z okapem komina, można go zaokrąglić za pomocą dwóch adapterów poniżej 30 stopni.

System kominowy

Kanał wewnątrz domu jest najlepiej dopasowany do proponowanego systemu. W tym przypadku będzie wykonywać swoje bezpośrednie funkcje nieskazitelnie.

Podczas montażu komina należy upewnić się, że połączenia sekcji komina nie pokrywają się z położeniem łączników rury do ściany. Na górę komin Wskazane jest, aby założyć nasadkę ochronną lub łopatkę obrotową.

Wysokość komina

Wysokość komina, wznosząca się ponad dach, zależy od odległości między kominem a kalenicą. Diagram przedstawia minimalne wytyczne dotyczące wysokości, na których wielkość mogą wpływać warunki lokalne, na przykład wysokie drzewo w pobliżu domu po zawietrznej stronie

Podczas pracy nad systemem wentylacji dymowej warto pamiętać, że górna część rury kominowej nie powinna znajdować się w strefie cofania się wiatru w żadnym z domów (zarówno własnych, jak i sąsiadujących). Aby zawsze być konsekwentnie, dobra rura kominowa musi być zainstalowana na poziomie pokazanym na powyższym schemacie.

Dla wygody konserwacji i czyszczenia wymiennika ciepła jednostki paliwa stałego ze wszystkich stron, z których planowane są te czynności, konieczne jest zapewnienie dostępu do kotła. Idealną opcją byłoby stworzenie metrowej szczeliny z przodu iz boku i tylnej ściany 60 cm. Minimalnie te wcięcia powinny wynosić 25 cm.

Instalowanie kocioł na paliwo stałe, należy pamiętać, że surowo zabrania się łączenia kanału spalinowego urządzenia grzewczego z ceglanymi studniami kanałów wentylacyjnych domu przechodzącymi przez wewnętrzną przestrzeń ścian.

W przeddzień zakupu i instalacji kotła na paliwo stałe należy dokładnie sprawdzić jego wysokość wraz z wysokością przyszłej kotłowni. Warto również wstępnie obliczyć rozmieszczenie innych urządzeń o dużych rozmiarach, takich jak akumulator ciepła, zbiornik buforowy i kocioł ogrzewania pośredniego.

Przygotowanie kotłowni do instalacji urządzenia

Kotły na paliwo stałe z otwartą komorą spalania należy umieścić w oddzielnych pomieszczeniach specjalnych - kotłowni. Takie pomieszczenia są ustawione w piwnicy lub w piwnicy, wyposażając je w intensywny system wentylacji, aby zapewnić normalne działanie jednostki paliwa stałego.

Wylewanie fundamentu pod kocioł

Jeśli to konieczne, wypełnij specjalny fundament w miejscu planowanej instalacji urządzenia grzewczego.

Kotły zużywające paliwa stałe mogą być instalowane ręcznie i bez koordynacji z odpowiednimi służbami. Jednak w trakcie instalacji kotła na paliwo stałe należy przestrzegać szeregu zasad.

Tak więc podłoga w miejscu instalacji kotła na paliwo stałe powinna być idealnie płaska i trwała. W większości przypadków kotły są instalowane na specjalnych płytach wykonanych z materiałów niepalnych.

Wylewka betonowa pod kotłem

W niektórych przypadkach kocioł jest umieszczony na płaskiej podstawie z jastrychu betonowego o grubości 50 mm.

Zainstaluj kocioł w pewnej odległości od ścian. Szczelina między tylną ścianą kotła a ścianą pomieszczenia musi wynosić co najmniej 60 cm, podczas gdy odległość między ścianą kotłowni a przednią powierzchnią kotła musi wynosić co najmniej 25 cm.

Przed instalacją urządzenia grzewczego ściany i podłoga kotłowni muszą być pokryte materiałem przeciwpożarowym o minimalnej odporności ogniowej 0,75 godziny. W tym celu można zastosować: arkusze metalu, tektury bazaltowej, mineritu lub cementu azbestowego.

Ponadto kotłownia powinna być wyposażona w system o niskiej wentylacji. Może to być zwykłe okno lub otwór wykonany w ścianie. Jednocześnie jego powierzchnia jest obliczana na podstawie mocy kotła: 8 centymetrów kwadratowych otworu wentylacyjnego powinno spaść do 1 kilowata mocy kotła.

W przypadku, gdy pomieszczenie kotłowni jest wyposażone tylko w oświetlenie, warto zainstalować gniazda z zasilaniem z sieci elektrycznej 220 V.

Materiał ognioodporny w miejscu instalacji kotła

Jeśli kocioł jest umieszczony w odległości mniejszej niż 38 centymetrów od ściany, wystarczy odizolować tę ścianę arkuszem ognioodpornego materiału.

Blacha żaroodporna powinna pokrywać podłogę bezpośrednio w miejscu instalacji kotła, tak aby materiał ochronny wystawał 80 cm od przedniej ściany kotła. Ten środek pomoże uniknąć wystąpienia pożaru w przypadku utraty ciepła z pieca.

Wszyscy producenci urządzeń termicznych w instrukcjach instalacji swoich produktów zalecają zbudowanie fundamentu do zainstalowania na nim kotła. Jeśli więc kocioł ma małą pojemność, której waga nie przekracza 200 kg, można go zainstalować ze spokojną duszą na bazie jastrychu cementowego. W przypadku odpowiedniego układu może bez problemu wytrzymać ten rodzaj obciążenia.

Jednak w przypadku instalacji jednostki, której waga przekracza 300 kg, wskazane jest zbudowanie fundamentu z jastrychu żelbetowego. Ponadto jego grubość powinna wynosić od 10 do 12 cm. Jeśli masa kotła przekracza 300 kg, należy go zainstalować wyłącznie na fundamencie składającym się z oddzielnej płyty podstawy.

Montaż kotłów na pelety

Montaż kotłów na pelety z silnikiem elektrycznym i ślimakiem peletowym wykonywany jest na specjalnie wylanym fundamencie, aby zminimalizować wpływ obciążenia drganiami na podstawę poniżej.

Kotły na paliwo stałe mogą być instalowane na podłodze z drewna. Jednak na początku miejsce instalacji będzie musiało być przygotowane osobiście, wcześniej wzmocnione za pomocą pasków w kształcie słupków, których przekrój wynosi co najmniej 100x50 mm.

Jeśli w kotłowni planowane jest zainstalowanie dodatkowego sprzętu ciężkiego, niewłaściwe jest wypełnienie fundamentu dla każdej z jego jednostek. W tym przypadku znacznie łatwiej jest wylewać tak zwane posadzki przemysłowe, czyli wylewki z betonu na wysokość 12 cm.

Jednocześnie jego wypełnienie powinno być okuciami o średnicy od 8 do 14 mm. Następnie musisz zrobić gęstą poduszkę gruzu i umieścić siatkę o rozmiarze okna 20x20 cm na górze.

Powierzchnia kotłowni wynosi nie mniej niż 15 metrów kwadratowych

Powierzchnia pomieszczenia zarezerwowanego na wyposażenie kotłowni powinna wynosić co najmniej 15 metrów kwadratowych, a wysokość sufitu 2,5 metra

W oparciu o sposób podłączenia kotła do komina: poprzez dach lub przez ścianę konieczne jest zaprojektowanie rozmieszczenia otworu, przez który zostanie wyprowadzona rura kominowa i przejdzie przez nią. Jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna pokrywać się ze średnicą szyjki wylotowej jednostki paliwa stałego lub nieco większej.

Główne etapy instalacji kotła

Aby zamontować system grzewczy oparty na zastosowaniu kotła na paliwo stałe, będziesz potrzebował samego urządzenia grzewczego, rur i grzejników, zbiornik wyrównawczy, pompa obiegowa, akumulator ciepła, elementy automatycznego systemu sterowania kotłem.

Te ostatnie obejmują:

 • zawór bezpieczeństwa;
 • zawór powietrza;
 • manometr;
 • regulator temperatury.

Wszystkie manipulacje związane z instalacją kotła na paliwo stałe i podłączeniem systemów peryferyjnych i urządzeń są przeprowadzane zgodnie ze ścisłym algorytmem krok po kroku. Tak więc, w przeddzień instalacji kotła, w miejscu planowanej lokalizacji powstaje wyspecjalizowany fundament.

Jednocześnie konieczne jest wytrzymanie wszystkich niezbędnych wymiarów wcięć i prawidłowe ustawienie korpusu urządzenia grzewczego w pionie i poziomie.

Następnie instalowane są elektryczne elementy grzejne w przypadku, gdy są zawarte w pakiecie kotła. Z reguły kotły na paliwo stałe są wyposażone w urządzenia do montażu elementów grzejnych, obok których zainstalowany jest regulator temperatury.

Następny etap obejmuje instalację i połączenie rury systemu grzewczego. Ważne jest, aby zamknąć wszystkie połączenia za pomocą pośrednich zaworów odcinających i uszczelnić złącza doczołowe taśmą sanitarną lub materiałem składającym się z włókien lnianych. Uprości to dostęp do przyszłych napraw.

Cechy instalacji komunikacji termicznej

Instalacja komunikacji termicznej sprawia, że ​​podczas pracy systemu grzewczego można łatwo przeprowadzić konserwację i naprawę

W przypadku, gdy praca systemu grzewczego przewiduje wykorzystanie połączeń elektrycznych w domu, na tym etapie konieczne jest wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń elektrycznych, ich izolacji i uziemienia.

Następna jest instalacja grupy bezpieczeństwa. Jego wyposażenie zależy od modelu kotła na paliwo stałe, ale z reguły składa się z: zawór bezpieczeństwa, zawór powietrza, regulator temperatury, czujnik ciągu, manometr i inne urządzenia. Wszystkie te urządzenia są instalowane przed wszystkimi urządzeniami blokującymi.

Następnym krokiem będzie instalacja rury kominowej. W miejscach, w których elementy systemu są połączone z wyciągiem dymu, są one uszczelnione substancją uszczelniającą odporną na wysokie temperatury.

Sposób montażu, wysokość kanału kominowego, a także pole przekroju poprzecznego są obliczane w taki sposób, aby zapewnić na właściwym poziomie proces naturalnego ciągu. W tym celu konieczne jest ścisłe przestrzeganie wszystkich wymagań instrukcji obsługi zainstalowanego modelu kotła.

Następnie woda jest napełniana obwodem termicznym kotła na paliwo stałe. Początkowo poziom ciśnienia wody powinien być nieco wyższy niż pracownika. Ten etap obejmuje testowanie systemu pod kątem wycieków.

Następnie należy sprawdzić wszystkie wewnętrzne elementy pieca kotła na paliwo stałe: korki do czyszczenia, tłumiki rozpałek, kamienie szamotowe, kraty itp.

I wreszcie, należy rozładować ciśnienie w kotle do wskaźników wydajności, umieścić zawory w piecu i kominie w pozycji określonej w instrukcji i położyć paliwo stałe w kotle.

System testowy

Po wykonaniu wszystkich powyższych manipulacji można przystąpić do uruchomienia systemu ogrzewania w oparciu o kocioł na paliwo stałe

Aby rozpocząć proces ogrzewania, wystarczy załadować paliwo do kotła i podpalić go. Następnie po 10-15 minutach konieczne jest dokładne zamknięcie zaworu w celu rozpalenia.

Po osiągnięciu temperatury 80-85 stopni należy ustawić regulator temperatury na żądany tryb zasilania. Następnie konieczne będzie po prostu zaopatrzenie kotła w paliwo stałe, jeśli to konieczne.

Podłączenie urządzenia do systemu grzewczego

Po zakończeniu instalacji kotła na paliwo stałe i systemu oddymiania, kolejnym etapem pracy będzie tzw. Rurociąg. Podczas jego wykonywania należy ściśle przestrzegać jednej zasady: podczas pracy urządzenia grzewczego w żadnym wypadku nie należy do niego wlewać zimnej wody. Zwłaszcza ten, w którym wymiennik ciepła jest wykonany z żeliwa.

W takim przypadku ściany kotła zostaną natychmiast pokryte wilgocią kondensacyjną. Powodem tego będzie ostry spadek temperatury. Ciecz ta jest niebezpieczna, ponieważ gdy wejdzie w kontakt z osadami węgla osadzonymi na bokach kotła, zamienia się w lepką i gęstą warstwę płytki.

Klejąca powłoka jest dość trudna do usunięcia z powierzchni ścian kotła, a ponadto znacznie zmniejsza wydajność jednostki cieplnej. Minimalizuj proces kondensacji, podczas spalania paliwa stałego w kotle, możesz wykonać typowy schemat wiązanie za pomocą zaworu trójdrożnego i obejścia podczas ustawiania chłodziwa na stabilną temperaturę 50-55 ° C stopnie

W ten sposób woda w systemie będzie poruszać się po okręgu, aż osiągnie powyższą temperaturę. A potem zawór zacznie wpuszczać zimną wodę do układu.

W procesie wiązania jednostki paliwa stałego ważne jest uwzględnienie cech konkretnego modelu, po zapoznaniu się z instrukcjami producenta. Dlatego ważne jest, aby ostrożnie podłączyć jednostkę sterującą i palnik. Czasami automatyczny system przeciwpożarowy jest instalowany w kotłach europejskich marek, który jest podłączony do centralnego systemu zaopatrzenia w wodę.

Aby się nie mylić w tym procesie instalacja kotła na pellet konieczne jest uzyskanie porady technicznej od oficjalnych przedstawicieli producenta kotła. Ważne jest, aby zainstalować wszystkie elementy układu paliwa stałego zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

Sprawdź działanie urządzenia

Po zainstalowaniu systemu należy go przetestować, napełniając go wodą, aby uzyskać ciśnienie 1 bara. Następnie przetestuj działanie kotła przez rozpalanie

Zalecenia dotyczące efektywnego działania

Podczas pracy kotła, który zużywa paliwa stałe, osady żużla pozostają w jego piecu. W miarę ich gromadzenia muszą być okresowo usuwane. Ponadto, aby utrzymać efektywność energetyczną takiego kotła, należy okresowo podejmować pewne działania.

Po pierwsze, od czasu do czasu ściany kotła muszą być oczyszczone z nagromadzonego popiołu i sadzy. Ze względu na milimetrową warstwę sadzy na ścianach, efektywność energetyczna kotła na paliwo stałe jest zmniejszona o 3%. Czyść to co najmniej raz na siedem dni. W takim przypadku kocioł musi być wyłączony, a jego ściany schłodzone.

Po drugie, ponieważ siatka rusztu jest zatkana popiołem, kocioł stopniowo traci moc wyjściową. Jeśli takie zjawisko zostało zauważone, można je wyeliminować po prostu przez nieznaczne przesunięcie zawartości paleniska.

Nowoczesne modele kotłów na paliwo stałe są wyposażone w specjalną dźwignię do obracania węgla, a ponadto, w razie potrzeby, pomogą zresetować węgiel.

Po trzecie, aby poprawić cyrkulację wody wzdłuż konturu termicznego kotła, można użyć pompa obiegowa. To znacznie poprawi efektywność energetyczną jednostki termicznej, ponieważ nośnik ciepła w systemie wystąpi znacznie szybciej i powróci do kotła z wyższym temperatura

A to oznacza, że ​​do jego ponownego ogrzewania potrzeba mniej energii cieplnej, dlatego efektywność energetyczna takiego kotła będzie znacznie większa.

Pompa cyrkulacyjna w systemie

Pompa obiegowa może być umieszczona przed wejściem do kotła w rurze doprowadzającej wodę powrotną.

Po czwarte, konieczne jest kontrolowanie stanu ciągu w kanale oddymiającym. I utrzymać go w optymalnym stanie, komin musi być oczyszczony przynajmniej raz w roku. Segmenty kanału kominowego biegnącego przez pomieszczenia bez ogrzewania należy ogrzać.

Należy to zrobić, aby zapobiec tworzeniu się par kondensacji. Z kolei są szkodliwe, ponieważ gromadzą się, zakłócają normalne uwalnianie produktów spalania.

Aby najskuteczniej wykorzystać paliwo, konieczne jest ustawienie regulatora temperatury na minimalna wydajność, ale tylko wtedy, gdy dom jest dobrze rozgrzany i na ulicy rozgrzany.

Właściciel domu może osobiście zainstalować kocioł

Właściciel prywatnego domu zawsze może wybrać sposób wykonania całego kompleksu prac: własnymi rękami lub przez specjalistów z firm zajmujących się instalacją kotłów

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Niuanse ogrzewania prywatnego domu za pomocą jednostki na paliwo stałe omówiono na filmie:

Film o funkcjach instalacji jednego z popularnych modeli kotłów na paliwo stałe:

Prace instalacyjne przy instalacji kotła grzewczego, który zużywa paliwo stałe, nie są szczególnie trudne. Nie ma praktycznych wymagań dotyczących ich wdrożenia. Tak, a pozwolenia stanowe nie muszą być odbierane.

Chociaż z punktu widzenia implementacji w praktyce, ten zespół prac jest bardzo pracochłonny i może powodować wiele problemów, ponieważ składa się z wielu niuansów.

Napisz komentarze w polu poniżej. Zadawaj pytania dotyczące kontrowersyjnych punktów, dziel się własnymi opiniami, użytecznymi informacjami i zdjęciami na temat artykułu. Może chcesz porozmawiać o tym, jak zainstalować i podłączyć kocioł na paliwo stałe w domu na wsi lub w kraju?

Ogrzewanie kotłów na pelety: rodzaje + korzyści i zasady wyboru

Ogrzewanie kotłów na pelety: rodzaje + korzyści i zasady wyboruKotły Grzewcze

Jeśli w pobliżu nie ma gazociągu, to nowoczesne kotły na pelety będą najbardziej wydajną i ekonomiczną opcją do ogrzewania budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych. Ponadto takie jednostki są trw...

Czytaj Więcej
Schemat podłączenia dwuprzewodowego kotła gazowego: jak doprowadzić gaz

Schemat podłączenia dwuprzewodowego kotła gazowego: jak doprowadzić gazKotły Grzewcze

Głównym celem domowych kotłów gazowych jest zapewnienie mieszkań z ogrzewaniem i ciepłą wodą. Instalacja takiego sprzętu nie może być wykonywana niezależnie, ponieważ prace instalacyjne i eksploat...

Czytaj Więcej
Jak wybrać falownik do kotła grzewczego: kryteria wyboru

Jak wybrać falownik do kotła grzewczego: kryteria wyboruKotły Grzewcze

Wiele nowoczesnych systemów grzewczych jest sterowanych przez automatykę i wymaga stałego zasilania energią elektryczną w celu prawidłowego działania. Jeśli w źródle energii występują regularne pr...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer