Przebudowa kotła na gaz płynny: przebudowa i rekonfiguracja kotła na paliwo butelkowe

click fraud protection

Oferowane do sprzedaży kotły gazowe są zorientowane i przystosowane do przetwarzania głównego gazu. Ale w tym przypadku, co z właścicielami prywatnych domów, które nie są wyposażone w system zaopatrzenia w gaz ziemny? W końcu musisz teraz żyć w normalnych cywilizowanych warunkach z działającym systemem grzewczym.

Wszystko jest niezwykle proste – przełączenie kotła na gaz płynny pozwoli ogrzać dom i podgrzać wodę sanitarną za pomocą grupy butli lub zasobnika na gaz. Aby osiągnąć ten cel, Twoja jednostka będzie musiała zostać nieco zmieniona i dostosowana do różnych parametrów ciśnienia paliwa. Powiemy Ci szczegółowo, jak ta praca jest wykonywana.

Treść artykułu:

 • Przyczyny i zasady przebudowy kotła
 • Etapy ponownego wyposażenia kotła Baxi
  • Procedura wymiany wtryskiwaczy
  • Proces regulacji ciśnienia „środki ludowe”
 • Etapy konwersji ze zmianą palnika
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Przyczyny i zasady przebudowy kotła

Z pierwszych wierszy chcemy ostrzec, że prace nad przezbrojeniem kotła na przelanie na inny rodzaj paliwa musi być przeprowadzone przez brygadzistę organizacji, z którą zawarto umowę na dostawę gazu i konserwację ekwipunek.

instagram viewer

Jednak każdy właściciel powinien znać istotę i etapy procesu elementarnej kontroli działań zaproszonych wykonawców. I czasem wkradają się wątpliwości co do ich kompetencji. Dlatego lepiej śledzić realizację procedury, od której, nawiasem mówiąc, zależy bezpieczeństwo domu i gospodarstw domowych.

Galeria obrazów

Zdjęcie z

Przekazanie kotła do pracy ze źródeł skroplonego gazu jest wymagane, jeśli układanie głównego systemu do domu jest przełożone na czas nieokreślony lub jest niemożliwe z przyczyn technicznych

Źródłem skroplonego gazu wymaganego do działania autonomicznego systemu grzewczego jest grupa butli lub zbiornik gazu

Kotły o mocy do 35 kW mogą działać z jednego cylindra, ale lepiej jest podłączyć do grupy 2-4 sztuk. Więc będziesz musiał znacznie rzadziej tankować.

Jeśli do urządzenia grzewczego w domu jest zainstalowany kocioł podłogowy, a kocioł jest włączony do obwodu w celu przygotowania ciepłej wody, lepiej jest umieścić uchwyt na gaz do zasilania urządzenia gazem

Podłączenie kotła do butli LPG

Montaż grupy butli gazowych

Eksploatacja urządzeń gazowych małej mocy

System wolnostojący z kotłem stojącym

Zdarza się również, że przedstawiciel serwisu gazowego nie może w żaden sposób dostać się w odległe miejsce. W tej sytuacji mistrz domu oczywiście spróbuje zrobić wszystko własnymi rękami. Ale za wynik wysiłków niedoświadczonego rzemieślnika w dziedzinie gazu on sam poniesie odpowiedzialność, a gwarancje producenta zostaną anulowane.

Kupując kocioł gazowy do użytku domowego otrzymujemy urządzenie skonfigurowane do przetwarzania głównej opcji paliwa. Scentralizowany gazociąg dostarcza nam mieszaninę gazów palnych, w której dominuje metan. Główny gaz wchodzi do urządzeń z gęstością naturalną i ciśnieniem 21 mbar.

Gaz płynny to przesadzona nazwa mieszaniny propanu z butanem, w której może dominować pierwszy lub drugi składnik. Może zawierać głównie butan z niewielką domieszką propanu lub odwrotnie 99% propanu.

Gęstość skroplonej mieszanki wzrasta 600 razy. Ciśnienie nie wzrasta aż tak bardzo, ale nadal jest wyższe niż w przypadku paliw kopalnych, 30-31 mbar.

Podłączenie do butli gazowej kotła naściennego

W celu uzyskania skroplonego gazu ciśnienie propanu i butanu zwiększa się około 600 razy. Ta procedura daje możliwość zmniejszenia objętości paliwa i przechowywania go w stanie skroplonym przed użyciem.

Rodzaje gazów, na których pracują kotły, są znormalizowane. Przypisywane są im kody, które producent wskazuje w dokumentacji technicznej. Tym samym główne zużycie gazu przez kocioł jest oznaczone kodem G20. Zdolność kotła do pracy z mieszaniną skroploną z przewagą butanu oznaczono G30, z mieszaniny z przewagą propanu - G31.

Aby błękitne paliwo spełniało swoje ważne zadania, gaz przepływa przez dysze do komory spalania. Tam gaz mieszany jest z powietrzem za pomocą palnika w optymalnych dla danego rodzaju paliwa proporcjach. Oznacza to, że gaz musi być dostarczany do palnika w ilości niezbędnej do normalnego spalania.

Normalne tworzenie mieszanki jest możliwe, gdy średnica dysz jest odpowiednia do jej wykonania. Wielkość otworów zasilających określa, ile gazu pod określonym ciśnieniem dostaje się do komory spalania dla danej objętości powietrza. Dlatego dla mieszanin skroplonych i gazu głównego instalowane są dysze o różnych przekrojach.

Kolektor LPG z dyszami

Aby przestawić się na zużycie gazu skroplonego, nie trzeba radykalnie zmieniać sprzętu, a tym bardziej kupować nowego urządzenia. Wystarczy wymienić albo same dysze, albo kolektor (rampa) z dyszami

Należy pamiętać, że przekrój dysz zależy nie tylko od rodzaju gazu, ale także od mocy samego kotła. Dla twojej informacji, do pracy jednostki 10 kW pracującej w trybie maksymalnym, główny gaz potrzebuje 1,2 m³ / h, skroplona mieszanka dowolnego rodzaju, 0,86 kg / h.

Im mocniejszy sprzęt, tym więcej paliwa potrzeba do jego obsługi. Większy musi być rozmiar wtryskiwaczy, które wpuszczają niebieskie paliwo do komory spalania. Ich przekrój jest jasno wyliczony i ściśle regulowany przez producenta, który produkuje palniki z dyszami o danej średnicy dla serii kotłów o danej mocy.

Zasada dostarczania gazu przez dyszę

Podczas wypływu gazu z dyszy, gaz miesza się z częścią powietrza potrzebnego do normalnego procesu spalania. Oba składniki muszą być dostarczane do komory spalania w precyzyjnie dobranych proporcjach.

Jak więc nadal przestawić się na gaz płynny, jeśli początkowo nie odgadłeś zakupu? kocioł na gaz płynny? Zgadza się, wymień albo cały kolektor na cały zestaw dysz, albo tylko dysze, pozostawiając kolektor na miejscu. Druga opcja nie jest możliwa we wszystkich kotłach.

Oprócz wymiany urządzeń do dostarczania skroplonego gazu konieczna będzie również rekonfiguracja palnika kotła gazowego z elektronicznym rodzajem sterowania. Jest to niezbędne do całkowitego dostarczenia powietrza w objętości wymaganej dla procesu nieprzerwanego spalania. Nowe ustawienia zapewnią również, że dopływ gazu zostanie przerwany w przypadku niebezpiecznej sytuacji.

Będziesz także musiał zainstalować reduktor przeznaczony do regulacji ciśnienia paliwa gazowego. DO reduktor gazu można podłączyć jedną lub grupę butli. W razie potrzeby może być konieczna wymiana zaworu gazowego.

Armatura LPG

Aby podłączyć kocioł do butli lub zasobnika gazu konieczne jest dostosowanie reduktora do roboczej wartości ciśnienia gazu. Czasami konieczna jest również wymiana zaworu gazowego w kotle, jeśli nie jest on przystosowany do dostarczania gazu pod wymaganym ciśnieniem

W każdej sytuacji, przed zleceniem wykonawcy przetłumaczenia ściany lub podłogowy kocioł gazowy w przypadku paliwa płynnego warto skonsultować się z serwisem gazowym, który nadzoruje Twój sprzęt i dostawę gazu do Twojego obiektu.

Tam podpowiedzą, jakie urządzenia należy kupić do tłumaczenia. Obliczą, ile będzie kosztować modernizacja wraz z płatnością mistrza.

Etapy ponownego wyposażenia kotła Baxi

Aby uzyskać pełnoprawny i pełnoprawny pomysł na przebudowę kotła do pracy na butli gazowej rozważ przykład przeniesienia naściennego dwuobwodowego urządzenia marki Baxi.

Procedura wymiany wtryskiwaczy

W większości kotłów z logo Baxi nie ma potrzeby całkowitej wymiany palnika, wystarczy przestawić dysze. Aby to zrobić, należy je wcześniej kupić, koncentrując się na mocy aparatu i rodzaju gazu. W tym przykładzie do przełączenia na paliwo G31 potrzebne będą wtryskiwacze 0,77 mm.

Cena zestawu dysz do tych kotłów wynosi około 2,5 tysiąca rubli. pocierać. W zestawie, wyprodukowanym do kilku podobnych modeli kotłów, jest ich 17 i kolejna sprężyna. Będziesz musiał wymienić 15 dysz, 2 zapasowe przydadzą się w przypadku nieudanej akcji.

Galeria obrazów

Zdjęcie z

Aby uzyskać dostęp do wtryskiwaczy gazowych należy zdjąć przedni panel z urządzenia, następnie zdjąć pokrywę z zamkniętej komory spalania

Odkręć dwie śruby z prawej i lewej strony palnika. Na zdjęciu ten po prawej

Fabrycznie zamontowane wtryskiwacze przeznaczone do pracy na gazie głównym odkręcamy głowicą za pomocą pokrętła

W miejsce odkręconych wkładamy nowe dysze. Dokręć mocno za pomocą pokrętła, uważając, aby nie uszkodzić

Krok 1: Zdejmowanie pokrywy komory spalania

Krok 2: Zdemontuj palnik gazowy

Krok 3: Odkręcanie głównych wtryskiwaczy gazowych

Krok 4: Instalowanie nowych dysz przez wkręcanie

I będziemy postępować tak:

 • Odłączyć urządzenia lotne kotła od zasilania. Wyłączamy urządzenie i zakręcamy krany na rurach, które bezpośrednio dostarczają gaz i wodę do urządzenia.
 • Zdejmujemy panel przedni z kotła, następnie oddzielamy ekran zamkniętej komory spalania znajdującej się za nim.
 • Odkręcamy śruby mocujące pokrywę zamkniętej komory spalania. Znajduje się tuż za ekranem.
 • Odłączamy przewody dwóch elektrod: jednej od kontroli płomienia, drugiej od układu zapłonowego.
 • Usuwamy palnik. W celu jej wyjęcia należy odkręcić dwie śruby z łbem krzyżakowym mocujące urządzenie. Stoją po prawej i lewej stronie, mocując palnik na rampie.
 • Wtryskiwacze odkręcamy pokrętłem bez demontażu i zdejmowania rampy. W tej kwestii nie należy używać szczypiec. Mogą bez większego wysiłku deformować dysze. Dysze dysz są cienkie i niezwykle dokładne w konstrukcji, nie ma sensu ich psuć - mogą się również przydać.
 • Zamiast odkręcanych dysz montujemy nowe urządzenia przeznaczone do dostarczania skroplonego gazu oraz podłączamy elektrody do zapalniczki i systemu kontroli płomienia.
 • Palnik wracamy do pierwotnego miejsca. Jego położenie zostanie „podpowiedziane” przez przewodników.

Wraz z instalacją palnika wszystkie procedury konwersji są zakończone. Pozostaje zmontować wcześniej rozdzielone części urządzenia i przymocować osłonę, ekran z panelem zewnętrznym w odwrotnej kolejności do tej, w jakiej zostały zdemontowane.

Ponowny montaż przerobionego kotła gazowego

Po zmianie wszystkie odłączone urządzenia i zdemontowane części kotła gazowego są instalowane w ich oryginalnych miejscach w odwrotnej kolejności

Ale to nie wszystko, przed nami najpoważniejsza i najdelikatniejsza praca - tuning.

Proces regulacji ciśnienia „środki ludowe”

Ten etap jest często dostępny tylko dla przedstawicieli serwisu gazowego. Rzeczywiście, nie każdy rzemieślnik domowy ma manometr, który rozpoznaje odczyty ciśnienia w zakresie od 3 do 40 milibarów. Kupowanie miernika do jednorazowej pracy nie jest zbyt rozsądne, łatwiej jest skorzystać z usług mistrza, który ma to urządzenie w swoim arsenale.

Ale krajowi wynalazcy znaleźli sposób na pomiar danych dotyczących ciśnienia gazu w systemie. Udało nam się również znaleźć urządzenie zdolne do prawidłowego wyświetlania ciśnienia atmosferycznego. Wierz lub nie, ale to zwykły ciśnieniomierz, w który prawdopodobnie zaopatrzyło się starsze pokolenie w Twojej rodzinie.

I nie ma znaczenia, czy masz do dyspozycji czujnik zegarowy czy elektroniczny ciśnieniomierz. Obie opcje są w porządku. Większość z nich dobrze reaguje na odchylenia 3 mbar (czyli w milibarach).

Jedyną wadą jest to, że nie wszystkie urządzenia są wyposażone w odpowiednią skalę w podziałkach mbar. Ale istnieje skala z podziałem przez mm słupa rtęci, aw Internecie jest wystarczająca liczba programów, które konwertują wszystkie porównywalne fizyczne jednostki miary.

Dla własnej wygody wykonamy tabliczkę z przeliczeniem jednostek miar, następnie śmiało przystąpimy do rekonfiguracji automatyki kotła do pracy na mieszaninie gazów skroplonych.

Tabela konwersji jednostek fizycznych

Aby skonfigurować kocioł do pracy na skroplonym gazie za pomocą tonometru, przydatna jest tabela z wartościami ciśnienia w różnych jednostkach miary.

W proponowanym do rozważenia przykładzie ciśnienie na wlocie do agregatu powinno wynosić 37 mbar. Ustawiliśmy limity ciśnienia dla pracy palnika na minimum 4,9 mbar, maksimum 29,4 mbar.

Przed wejściem musimy najpierw dostosować ciśnienie naścienny kocioł gazowy. W naszym kraju wszystko zostało zaprojektowane do wykorzystania głównego gazu dostarczanego pod ciśnieniem 27-28 mbar. Teraz dopasowujemy reduktor zbiornika gazu lub grupę butli do potrzebnego nam 37 mbar.

Ustawienia dokonujemy w następującej kolejności:

 • Usuwamy dolną złączkę zaworu gazowego, w rzeczywistości zwalniamy punkt wejścia gazu do systemu, aby dostosować ciśnienie dynamiczne.
 • Podłączamy tonometr. Po prostu odłączamy miernik elektroniczny od układu odczytu tonometru, po czym łączymy go wąskim wężem do punktu wtrysku gazu i od razu zaczepiamy wskazówkę wężem gruszkowym.
 • Dopasowujemy ciśnienie do potrzebnych nam parametrów, biorąc pod uwagę, że urządzenie pokaże nam mm Hg. Oznacza to, że musimy naświetlić 27,7 mm.

Zauważ, że strzałkowa wersja tonometru w tym przypadku jest znacznie wygodniejsza. Superprecyzja, którą stara się zademonstrować system elektroniczny, jest tutaj zupełnie niepotrzebna. Dodatkowo łatwiej łapać dziesiątki za pomocą aparatu przełączającego, który działa bez zbędnego „zamieszania”.

Nakrętka regulująca ciśnienie kotła

Dostosuj maksymalne ciśnienie kotła gazowego Baksi za pomocą takiej nakrętki. Przesuwając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zwiększ wartość, w przeciwnym kierunku zmniejsz

Następnie przystępujemy do rekonfiguracji ciśnienia gazu wchodzącego bezpośrednio do palnika:

 • Odkręć górną złączkę od zaworu gazowego. Podłączamy tonometr do uwolnionego otworu.
 • Kocioł uruchamiamy tak, aby działał z maksymalnymi ustawieniami charakterystyki ciepłej wody i chłodziwa.
 • Regulujemy górne i dolne granice podgrzewania chłodziwa i wody sanitarnej, obracając nakrętkę regulacyjną w lewo i w prawo.

Ostrożnie obróć nakrętkę regulacyjną wokół własnej osi. Przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć, przeciw -, aby zmniejszyć. Używamy pokrętła z główką. Postępujemy w ten sposób, dopóki wartości nie zbiegają się z przeliczonymi wartościami w mm Hg 22 mm dla górnej granicy, 3,7 mm dla dolnej granicy.

Galeria obrazów

Zdjęcie z

Aby ustawić wymaganą wartość ciśnienia gazu na wlocie do urządzenia, należy odkręcić dolną złączkę zaworu. Podłączamy do niego wąż tonometru

Po ustawieniu wartości ciśnienia na wlocie kotła należy odkręcić górną złączkę. Podłączamy do niego tonometr, aby wyregulować ciśnienie na wlocie do palnika

Uruchamiamy kocioł, po czym dostosowujemy wartości temperatury grzania wody do celów sanitarno-higienicznych oraz instalacji grzewczej

Aby wyregulować pracę kotła przy minimalnym ciśnieniu należy wyjąć podłączony do niego przewód z modulatora, a następnie dokonać regulacji

Krok 1: Podłączanie tonometru do dolnej złączki

Krok 2: Podłączanie tonometru do górnego złącza zaworu

Krok 3: Ustawienie temperatury wody i czynnika grzewczego

Krok 4: Ustawienie kotła na pracę z minimalną mocą

Dziesiętne części skali definiujemy dosłownie „na oko”. Aby ustawić 3,7 mm, znajdź mniej więcej środek między 3 a 4, a następnie lekko przesuń odczyt do 4. Cóż, możesz powiedzieć i skonfigurować.

Teraz przekręcamy złączkę i montujemy kocioł, po czym zaczynamy i sprawdzamy jego działanie. Błąd regulacji wykonanej w przykładzie nie przekroczył 1%, co jest naprawdę świetne w przypadku wydajności w domu.

Podobnie wszystkie prace modernizacyjne i rekonfiguracyjne są przeprowadzane na wielu dwuprzewodowych jednostkach naściennych. Urządzenia te obejmują produkty firmy Airfel, na przykład modele Digifel i Digifel DUO.

Etapy konwersji ze zmianą palnika

Konstrukcja wielu kotłów jest tak zaaranżowana, że ​​nie ma sensu osobno wykręcać dysz. Dla nich producenci produkują moduły przeznaczone na gaz płynny. Z łatwością zmienisz moduł palnika np. w kotle Navien Deluxe.

Cała praca polega na wymianie kolektora na wtryskiwacze na dokładnie to samo urządzenie, ale z otworami o innej wielkości. Zdecydowanym plusem, gwarantującym szczelność gazociągów, jest to, że będzie on wykonany fabrycznie. Nie ma co wątpić w jego dalszą bezpieczną eksploatację.

Konwersję i przebudowę w tym przypadku przeprowadza się w następujący sposób:

 • Odłącz urządzenie od zasilania i zamknij zawór na rurze doprowadzającej gaz.
 • Zdejmij panel przedni z korpusu kotła.
 • Odłącz elektrody podłączone do układu zapłonowego.
 • Zdemontować rurę doprowadzającą gaz znajdującą się w kotle po uprzednim odkręceniu 4 śrub ją przytrzymujących.
 • Zdejmij pokrywę zainstalowaną na zamkniętej komorze spalania. Aby to zrobić, odkręć 11 śrub.
 • Demontaż czujnika zabezpieczenia przed przegrzaniem wraz z przeznaczonym do niego wspornikiem.
 • Wyjmujemy kolektor wraz z dołączonymi do niego dyszami. Aby go zdjąć, odkręć dwie śruby z prawej i lewej strony urządzenia.
 • Montujemy na nowym kolektorze do zainstalowania pierścień uszczelniający, który uszczelnia wlot rury gazowej. Nowy rozdzielacz montujemy w pierwotnym miejscu i przykręcamy śrubami.
 • Mikroprzełącznik, piąty od dołu, jest przełożony w prawo. Dlatego rekonfigurujemy urządzenie do pracy z gazem skroplonym.

Po tych prostych manipulacjach montujemy kocioł, przestrzegając kolejności odwrotnej. W ten sam sposób przeprowadzana jest zmiana i rekonfiguracja większości stojących kotłów gazowych, zwłaszcza jeśli są to kotły kondensacyjne. Ta wersja kotłów jest najczęściej nawet przeznaczona do tłumaczenia.

Poniższy wybór zdjęć pomoże ci wizualnie zapoznać się z procedurą wymiany kolektora na dysze gazowe i ustawienia kotła:

Galeria obrazów

Zdjęcie z

Aby przestawić kocioł na pracę na gazie skroplonym kupujemy kolektor z dyszami o wielkości zalecanej przez producenta

W celu wyjęcia starego kolektora z dyszami i wymiany go na nowy demontujemy kocioł. Najpierw zdemontuj panel przedni

Aby zdjąć pokrywę zamkniętej komory należy najpierw odłączyć przewody od układu zapłonowego kotła gazowego

Usuwamy rurę doprowadzającą gaz do palnika, która przeszkadza w dostaniu się kolektora. Aby to zrobić, odkręć cztery śruby.

Usuwamy czujnik urządzenia zabezpieczającego przed przegrzaniem podczas pracy kotła. Nie można go odłączyć

Odkręcamy śrubę mocującą wspornik od czujnika układu zabezpieczającego. Utrudnia zdjęcie osłony z palnika. Zdemontuj uchwyt

Aby zdjąć pokrywę z zamkniętego palnika gazowego należy odkręcić 11 sztuk śrub

Ostrożnie „podnosząc” krawędź osłony z zamkniętego palnika, wypychamy ją z pierwotnego miejsca, starając się nie odkształcać

Krok 1: Kupowanie zamiennego kolektora

Krok 2: Zdejmowanie przedniego panelu kotła

Krok 3: Odłącz przewody zapłonowe

Krok 4: Demontaż rury doprowadzającej gaz do palnika

Krok 5: Demontaż czujnika zabezpieczenia przed przegrzaniem

Krok 6: Odkręcanie wspornika czujnika

Krok 7: Odkręcanie śrub z pokrywy palnika

Krok 8: Odłączanie zamkniętej pokrywy palnika

Teraz pozostaje tylko wymienić kolektor i ustawić jednostkę gazową do pracy z butli lub pojemnika na gaz:

Galeria obrazów

Zdjęcie z

Badamy przestrzeń komory spalania. Wędzone ściany to dobry znak, co oznacza, że ​​producent sprawdził działanie urządzenia

Po odkręceniu dwóch śrub z lewej i prawej strony rozdzielacza, wyjmujemy go, aby w jego miejsce umieścić kolejne urządzenie

Po zdjęciu pierścienia uszczelniającego z poprzedniego kolektora przenosimy go do zainstalowanego urządzenia. Łączymy to

Piąty mikroprzełącznik od dołu umieszczony na płycie sterującej przesunięty w prawo. Konfiguracja zakończona

Krok 9: Sprawdzenie wnętrza komory spalania

Krok 10: Odłączanie kolektora gazu ziemnego

Krok 11: Instalacja kolektora LPG

Krok 12: Ustawienie kotła na LPG

Należy jednak mieć świadomość, że obie powyższe techniki modyfikacji generalnie nie są implementowane we wszystkich modelach jednostek. Są kotły, których nawet nie powinieneś próbować przerabiać na gaz płynny, zwłaszcza jednostki, które były produkowane przez długi czas.

W każdym razie przed zaplanowaniem przeróbki i tłumaczenia należy zapytać przedstawicieli firmy, która wykonała pierwsze uruchomienie, czy taki projekt może zostać zrealizowany. Warto również zapoznać się z paszportem sprzętu do przetwarzania gazu i zaleceniami producenta. Zwykle jest taka możliwość.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Konwersja kotła i jego rekonfiguracja na zużycie skroplonego gazu dyktuje potrzebę „rekonfiguracji” swojego podejścia do urządzenia do dostarczania i przechowywania niebieskiego paliwa.

Pamiętaj, aby pamiętać, że:

 • Butle lub zbiorniki gazu, które są zbiornikami do przechowywania gazu, które w razie potrzeby dostarczają paliwo do sprzętu gospodarstwa domowego, muszą być okresowo uzupełniane.
 • Aby zatankować gazem grupę butli lub zbiornik gazu, należy skontaktować się z certyfikowanymi organizacjami, które posiadają sprzęt do ustalania wagi gazu w butli i jego rzeczywistej objętości w zbiorniku gazu.
 • Zamknięte zbiorniki gazu są wypełnione do 85% użytecznej objętości naczynia. Ta rezerwa jest konieczna w przypadku rozszerzalności cieplnej paliwa, aby uniknąć wybuchu.

Niegroźna, ale delikatna sytuacja podczas uzupełniania zapasów skroplonego błękitnego paliwa polega na napełnianiu cieczą o gęstości odmiennej od gęstości poprzedniej cieczy. Z powodu tej różnicy pozostały skroplony gaz może nie mieszać się z nowo napełnionym wsadem.

W zbiorniku z różnicy gęstości powstaje rodzaj dwóch niepołączonych sektorów, w każdym z nich krąży skroplony gaz. Jednak po krótkim czasie konwekcyjny transfer ciepła nastąpi na granicy sektorów. Po wyrównaniu temperatur, gęstości wyrównają się i płyny będą mogły się mieszać.

Autonomiczna komunikacja na gazie w butlach

Gaz skroplony, podobnie jak gaz główny, jest wysoce łatwopalną, palną cieczą o dużej szybkości rozprzestrzeniania się płomienia. Aby uniknąć katastrofalnych sytuacji, należy ściśle przestrzegać zasad działania i napełniać butle nie więcej niż 85%

Zwykle procesowi temu, czyli bezpośredniemu mieszaniu, towarzyszy intensywne odparowywanie skroplonego gazu. Aby uniknąć związanych z tym strat, podczas procesu napełniania należy używać urządzeń mieszających. Lepiej jednak wybrać metodę, która pozwoli wykluczyć powyższe zjawisko.

Uzupełnianie butli i zbiornika gazu niebieskim paliwem jest procesem wymagającym większej uwagi, w przeciwnym razie problemy mogą być bardzo poważne, a nawet katastrofalne. Za istotny problem uznaje się szybkie rozprowadzanie i odparowywanie skroplonej mieszaniny gazów.

Jeśli nie została naruszona zasady bezpiecznej eksploatacji sprzęt zużywający gaz, główny metan rzadko wybucha. Dzieje się tak tylko przy znacznych wyciekach, gdy stan techniczny gazu w otaczającej przestrzeni zmienia się dramatycznie. Na przykład w kuchni z widocznymi oznakami przecieku zamiast przymusowej wentylacji zapalają światło.

Skroplony gaz, rozszerzając się w zamkniętym naczyniu z zewnętrznego ogrzewania, z konieczności wybuchnie, jeśli w zbiorniku nie zostanie wystarczająco dużo miejsca na jego ekspansję. Niebieskie paliwo pali się niezwykle intensywnie. Ponieważ gaz jest szybko absorbowany przez atmosferę, strefa spalania rozszerza się z dużą szybkością.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Poniższy film zapozna Cię z organizacją ogrzewania na gazie skroplonym i procedurą przekazywania kotła do jego zużycia:

Istota techniczna i technologiczna przekazania kotła do zużycia mieszanki gazowej w postaci skroplonej państwo musi być znane zarówno niezależnym rzemieślnikom domowym, jak i klientom usług robotniczych serwis gazowy.

Należy pamiętać, że preferowana jest druga opcja, ponieważ gaz jest wybuchowy, toksyczny i łatwopalny. Ponadto interwencja strony trzeciej spowoduje unieważnienie gwarancji na sprzęt.

Kotły do ​​ogrzewania domu prywatnego: jaki typ kotła wybrać?

Kotły do ​​ogrzewania domu prywatnego: jaki typ kotła wybrać?Kotły Grzewcze

Kompetentny wybór kotłów do ogrzewania domu prywatnego jest niezbędny dla systemu autonomicznego urządzenia. Jest to sprzęt grzewczy, który zapewni obudowę ciepłem i ciepłą wodą. Stworzy mikroklim...

Czytaj Więcej
Kotły grzewcze na paliwa stałe: rodzaje paliw stałych urządzeń

Kotły grzewcze na paliwa stałe: rodzaje paliw stałych urządzeńKotły Grzewcze

Jeśli problemy ekonomiczne odnoszące się do ogrzewania swoich domów, lepiej od nikogo zależeć. Dla autonomicznej organizacji systemu często wybierane kotłów grzewczych na paliwa stałe. Zapewniają o...

Czytaj Więcej
Połączone kotły do ​​ogrzewania mieszkań: rodzaje, charakterystyka

Połączone kotły do ​​ogrzewania mieszkań: rodzaje, charakterystykaKotły Grzewcze

Ogrzewanie domy prywatne lub domki wiejskie są często używane kotły kombinowane do ogrzewania domu - pozwolą one zapewnić komfort cieplny w każdym pokoju, bez względu na obecność lub nieobecność ga...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer