Jak włączyć kocioł gazowy: instrukcja krok po kroku + zasady bezpiecznej obsługi

click fraud protection

Kotły gazowe są proste i wygodne w obsłudze, nie powodują problemów podczas konserwacji i skutecznie radzą sobie ze swoim zadaniem funkcjonalnym. Kupowane są znacznie częściej niż odpowiedniki elektryczne i na paliwo stałe, ale nie wszyscy o tym wiedzą wcześniej jak włączyć kocioł gazowy w mieszkaniu lub prywatnym domu, musisz przeprowadzić przygotowania Wydarzenia.

W prezentowanym przez nas artykule znajdziesz przydatne informacje dotyczące uruchomienia jednostki gazowej oraz zasad jej przygotowania do nadchodzącej pracy. Powiemy Ci o cechach napełniania obiegu grzewczego wodą. Pokażemy Ci, jak włączyć i wybrać potrzebne ustawienia.

Treść artykułu:

 • Rozpocznij proces przygotowania
  • Cechy napełniania układu wodą
  • Usuwanie kieszeni powietrznych
  • Sprawdzanie i płukanie systemu
 • Włączanie bojlera gazowego
 • Ważne zasady działania
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Rozpocznij proces przygotowania

Kolejność czynności przygotowujących do rozruchu zależy od typu instalowanego kotła gazowego. Może być jednoobwodowy lub dwuobwodowy, z zamkniętą komorą spalania lub otwartą, podłogową lub ścienną. Pierwsze uruchomienie zawsze wiąże się ze zwiększonym poziomem odpowiedzialności i ryzyka, dlatego musi być przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi niuansami i subtelnościami.

instagram viewer

Instrukcje dotyczące kotła gazowego zawierają proste wyjaśnienia, zgodnie z którymi należy uruchomić konkretny model. Kocioł gazowy musi w tym momencie być podłączony do komunikacji zgodnie z uzgodnionym projektem. Pierwsze uruchomienie odbywa się po połączeniu instalacji grzewczej w jedną całość i zamontowaniu urządzeń, grzejników, rur.

Kotły z zamkniętą komorą spalania

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania nie wymagają dużego komina. Ich pozytywną cechą jest również możliwość umieszczenia blisko ściany z odstępem 2 cm, co pozwala zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego kocioł gazowy powinien znajdować się w miejscach zabezpieczonych przed możliwością zapłonu, z dala od łatwopalnych przedmiotów i materiałów. W takim przypadku urządzenie grzewcze powinno znajdować się w pewnej odległości od ściany i podłogi. Dokładna wartość odległości jest indywidualna dla każdego kotła i jest wskazana w instrukcji.

Modele ścienne zawiesza się na kotwie tak, aby między nimi a płaszczyzną ściany był mały odstęp. Instalacja kotła musi być przeprowadzona ściśle dokładnie na poziomie wody. Niedopuszczalne są zniekształcenia i pochylenia sprzętu.

Po zamontowaniu kotła gazowego na ścianie konieczne jest podłączenie urządzenia do rury doprowadzającej zimną wodę. Aby to zrobić, musisz usunąć zaślepki z rur odbiorczych.

Ponadto na wlocie komunikacji do kotła zainstalowany jest gruboziarnisty filtr wody, kolektor błotny, który ochroni wewnętrzny rurociąg urządzenia przed zatkaniem i osadzaniem się osadów. Zawory kulowe są instalowane na wszystkich rurach odgałęzionych podczas orurowania.

Rurociągi i połączenia

Ważnym zadaniem jest montaż i prowadzenie rur do kotła. W końcu praca powinna być wykonana nie tylko pięknie i estetycznie, ale również zakładać łatwy dostęp do kluczowych ogniw systemu.

Przed uruchomieniem kotła ważnym krokiem jest doprowadzenie do niego rury gazowej. Ta praca nie jest prowadzona niezależnie. Będziemy musieli zaprosić mistrzów z działu GorGaz, z którym się zakończyłeś Umowa o świadczenie usług.

Gazownicy obliczą wymaganą długość rury, ułożą ją, zainstalują gazomierz i uszczelnią. Aby urządzenie działało przez długi czas i nie paliło, musisz zadbać o dopływ dobrego gazu.

Również w przypadku kotła gazowego, ze względów bezpieczeństwa, wskazane jest doprowadzenie osobnej linii energetycznej z własną zainstalowana maszyna przy wejściu. Gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia, w odległości 30-50 cm od obudowy. Niezbędne jest wykonanie uziemienia, które uchroni użytkowników przed porażeniem prądem w przypadku awarii obudowy.

Kupuj rury wysokiej jakości

Niezawodne i wysokiej jakości rury są kluczem do trwałości systemu grzewczego. Powinieneś kupować rury i grzejniki tylko od zaufanych producentów. Tani produkt w tym przypadku przyniesie tylko problemy.

Kocioł zainstalowany w prywatnym domu jest wyposażony we własne komin. Powinna wyjść na zewnątrz przez mur lub przez poddasze na ulicę. Kominy kotłów w budynkach miejskich do pięciu kondygnacji są podłączone do ogólnodostępnego szybu dymowego.

W zależności od konkretnego urządzenia zmienia się ilość pracy wymaganej do komina. Niektóre urządzenia z zamkniętą komorą są również wyposażone w rurę do dostarczania powietrza do strefy spalania.

Po zakończeniu wszystkich prac przygotowawczych należy napełnić system grzewczy i sam kocioł zimną wodą z kranu. Po napełnieniu system jest sprawdzany pod kątem wycieków. Następnie na ścianie montowany jest panel zdalnego sterowania i termostat, do którego podłączone są czujniki temperatury.

Cechy napełniania układu wodą

Przed rozpaleniem kotła gazowego i uruchomieniem systemu należy odpowiednio napełnić system grzewczy i wszystkie jego elementy wodą. Aby rozpocząć napełnianie wodą urządzenia grzewczego i podłączonego do niego obwodu, należy najpierw odłączyć kocioł od zasilania. Musimy też odciąć dopływ gazu.

Następnie należy uruchomić wodę otwierając zawór lub kran dostarczający zimną wodę, a także kran uzupełniający znajdujący się na dnie kotła. Dokładna lokalizacja kranu do makijażu jest wskazana w instrukcji urządzenia.

Mistrz sprawdzający system musi koniecznie obejść wszystkie pomieszczenia wzdłuż rur i grzejników i sprawdzić je pod kątem wycieków wody. Jeśli zostanie znaleziony wyciek, musisz odciąć dopływ wody i zacząć naprawiać ten problem.

System grzewczy w prywatnym domu

Przed napełnieniem instalacji wodą należy wykonać dodatkowe obejście wszystkich urządzeń grzewczych i upewnić się, że wszystkie połączenia są szczelne i szczelne.

Możesz całkowicie spuścić wodę z systemu lub wyłączyć odpowiednie łącze. Następnie należy odkręcić nieszczelne złącze rurowe, spuścić wodę lub wkręcić korek. Po przygotowaniu niezbędnego materiału i narzędzia, korki są odkręcane, a rura jest ponownie szczelnie połączona z chłodnicą za pomocą uszczelniacza. Następnie musisz ponownie sprawdzić szczelność systemu.

Poborowi wody towarzyszy charakterystyczny dźwięk. Ważne jest, aby powoli i stopniowo odkręcać zawór, unikając gwałtownych ruchów. Jeśli gwałtownie otworzysz kran, istnieje duże prawdopodobieństwo zatkania powietrza. Równocześnie z napełnianiem instalacji wodą manometr bojlera gazowego pokazuje aktualne ciśnienie w instalacji.

Ciśnienie robocze należy znaleźć w instrukcji obsługi kotła. Gdy ciśnienie osiągnie zakres roboczy, należy zatrzymać dopływ wody poprzez zamknięcie zaworu. Zazwyczaj zakres roboczy kotła to wartość ciśnienia 1,5 - 2 atmosfer.

Zaleca się napełnianie systemu wodą w ciepłym sezonie. Jeśli temperatura na zewnątrz jest mroźna, należy najpierw ogrzać pomieszczenie przenośnym grzejnikiem do około 20 stopni Celsjusza.

Usuwanie kieszeni powietrznych

Pod koniec etapu napełniania system należy sprawdzić pod kątem śluz powietrznych, spuścić nadmiar powietrza i jeśli to konieczne, dodaj zimną wodę. Jeśli nie wypuszczasz nadmiaru powietrza, grzejniki nie nagrzeją się wystarczająco, ponieważ będzie w nich przestrzeń, która nie jest wypełniona podgrzanym płynem chłodzącym.

Zawór Mayevsky'ego do odpowietrzania

Żuraw Mayevsky to proste urządzenie, które jest zaworem iglicowym. Za jego pomocą z akumulatorów uwalniane jest powietrze.

Aby pierwszy start był udany, każdy grzejnik należy ominąć śrubokrętem lub innym narzędziem i odpowietrzyć urządzenia grzewcze. Niektóre akumulatory są wyposażone w odpowietrznik do tej procedury, Żuraw Mayevsky'egoktóre można obsługiwać ręcznie.

Powietrze z instalacji rurowej i podłączonych do niej urządzeń grzewczych jest uwalniane do momentu wypłynięcia wody. W miarę przepływu powietrza emitowany jest charakterystyczny syczący dźwięk.

Dla wygody warto wcześniej przygotować miskę lub chochlę, do której będzie spuszczana woda, a także szmata, która następnie delikatnie zakrywa strużkę wody, aby nie pobrudzić ściany lub w pobliżu urządzenia. Po uwolnieniu powietrza należy dokręcić grzejniki, aby nie wyciekała z nich woda.

Nowoczesne kotły wyposażone są w urządzenia umożliwiające automatyczne usuwanie śluz powietrznych z instalacji grzewczej. Jednak takie urządzenia nie zawsze skutecznie radzą sobie z powierzonym im zadaniem. Dlatego często konieczne jest ręczne wypuszczanie powietrza.

Po zakończeniu odpowietrzania zamkniętego obiegu grzewczego zaczynają wypełniać wodą przestrzeń wolną od korków powietrza. Bez tej operacji w układzie nie będzie ciśnienia roboczego, ponieważ nie jest on wystarczająco napełniony.

Aby uzupełnić obwód wodą, urządzenie jest podłączone do zasilania, zawór uzupełniania jest otwarty i wciśnięty jest przycisk „Zasilanie”. W takim przypadku pompa powinna się uruchomić, a palnik kotła spróbuje się zapalić. Jednak po kilku sekundach elektronika zablokuje wszystkie próby, a na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, ponieważ gaz nie jest dostarczany do dysz.

Ta procedura będzie musiała zostać powtórzona kilka razy. Konieczne będzie ładowanie, aż całe powietrze opuści rury i urządzenia kotła, a także podłączony do niego obwód. Po zakończeniu etapu napełniania układu i uwalniania go z kieszeni powietrznych należy sprawdzić ciśnienie i otworzyć dopływ gazu.

Wbudowana pompa obiegowa kotła

Pompa obiegowa zapewnia ruch chłodziwa. Producent zabrania samodzielnego wykonywania z nim jakichkolwiek manipulacji, w przeciwnym razie gwarancja automatycznie wygaśnie. W przypadku awarii pompy po prostu ją wymieniają.

Operator gazowy przed rozpaleniem dokładnie sprawdza zgodność schematu podłączenia z rozwiązaniem konstrukcyjnym, na podstawie którego został zmontowany. Technik po raz kolejny upewnia się, że ciśnienie w układzie odpowiada parametrom zalecanym przez producenta. Testuje szczelność wszystkich linii komunikacyjnych i ich węzłów połączeniowych.

Sprawdzanie i płukanie systemu

Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych prac oraz zapobiec ewentualnym wyciekom wody, hydraulicy zalecają, aby przed uruchomieniem kotła, testowanie ciśnienia w systemie. Ta procedura będzie wymagała drogiego sprzętu - pompy ciśnieniowej. Nie trzeba go jednak kupować, więc wystarczy tylko pół godziny na sprawdzenie systemu.

Takie urządzenie można wypożyczyć od znajomych lub wypożyczyć. Możesz także skorzystać z usługi dyżurnego kreatora, który samodzielnie sprawdzi system i w razie potrzeby naprawi ewentualne problemy.

Celem prób ciśnieniowych jest identyfikacja nieszczelności w układzie i ich eliminacja. System, który przeszedł ten proces, ma gwarancję, że będzie służył przez długi czas i nie zawiedzie w najbardziej nieodpowiednim momencie.

Istnieją dwie metody zaciskania: za pomocą słupa wody lub za pomocą sprężonego powietrza. Istotą zabiegu jest wtłaczanie do układu powietrza lub wody w celu ustalenia w nim poziomu ciśnienia o około półtora raza powyżej ciśnienia roboczego. Po przepompowaniu należy ustalić wartość ciśnienia na manometrze i odczekać 10-15 minut.

Naciśnięcie obwodu komunikacyjnego

Przed próbą ciśnieniową ważne jest, aby wziąć pod uwagę charakterystykę wszystkich elementów składających się na system grzewczy. Oprócz sprawdzenia działania systemu ważne jest również, aby nie uszkodzić jego elementów konstrukcyjnych zbyt wysokim ciśnieniem.

Jeżeli pod koniec tego okresu ciśnienie pozostaje na tym samym poziomie, system jest uważany za pod ciśnieniem i bez przecieków. Jeśli ciśnienie spadło, musisz zidentyfikować miejsce, z którego wycieka woda i wyeliminować ten problem. Następnie wykonaj procedurę ponownie.

Należy pamiętać, że przed zainstalowaniem nowej jednostki przepłukanie obwodu, który działa od kilku lat, musi zostać wykonane bezbłędnie. Wszyscy producenci sprzęt gazowy ostrzegam, że instalacja kotła gazowego w starym obiegu nieoczyszczonym z osadów mineralnych jest zabroniona. W przypadku nieprzestrzegania zasady właściciel kotła traci gwarancję.

Proces ten przebiega w dwóch etapach. Początkowo przeprowadzany jest rzut szorstki. To usuwa największe zanieczyszczenia. Ciśnienie w układzie podczas płukania powinno wynosić około 3,5 atmosfery. Po wymieszaniu wody pod ciśnieniem jest ona uwalniana z układu przez kurek spustowy.

To często zatyka filtr zgrubny. Może wymagać spłukania raz lub dwa razy. Płukanie dokładne odbywa się za pomocą pomp wtryskowych.

Filtr przeciwbłotny dopływu wody

Po zakończeniu płukania sprawdź filtr zgrubny. Musi być nieskażony. Dopływ zanieczyszczonej wody do kotła jest wysoce niepożądany.

Po wykonaniu prac przygotowawczych możesz przystąpić do uruchomienia urządzenia.

Włączanie bojlera gazowego

Warunkiem serwisu gwarancyjnego kotła gazowego jest pierwsze uruchomienie wyłącznie przez kapitana z serwisu gazowego. Jeśli użytkownik podąża wszystkie instrukcje i środków bezpieczeństwa podczas samodzielnego rozruchu, możesz również liczyć na niezawodność i trwałość systemu grzewczego.

Pierwsze uruchomienie kotła naściennego przeprowadza się ściśle po sprawdzeniu poniższych punktów.

Pierwszym krokiem jest upewnienie się, że rury gazowe są szczelne, gdy zawór gazowy jest zamknięty i otwarty. Jeśli w ciągu 10 minut po podłączeniu wszystkich rur nie zarejestruje się natężenia przepływu gazu, można argumentować, że system jest hermetycznie zamknięty.

Gaz dostarczany z głównego rurociągu musi spełniać wymagania określone w instrukcji kotła. Podczas konwersji jednostki do przetwarzania skroplonej mieszanki należy wcześniej zmienić dysze.

Musisz również sprawdzić poziom ciśnienia w systemie. Musi odpowiadać zalecanemu. Sprawdź, czy wlot powietrza i rury wydechowe dwutlenku węgla nie są zablokowane.

Grupa bezpieczeństwa systemu grzewczego

Czasami użytkownicy borykają się z problemem słabej cyrkulacji pompy. Często przyczyną jest niskie napięcie sieciowe. Ten problem rozwiązuje się, instalując stabilizator

Upewnij się, że kotłownia ma sprawną instalację wentylacyjną. Dodatkowo sprawdzany jest czujnik ciśnienia dymu.

Po wykonaniu prac wstępnych procedura rozruchu kotła wygląda następująco:

 • Kocioł gazowy jest podłączony do sieci, dopływ gazu do urządzenia jest otwarty;
 • Sprawdź, czy wszystkie zawory na wlocie i wylocie chłodziwa do urządzenia są otwarte;
 • Naciśnij przycisk lub przekręć przełącznik na desce rozdzielczej kotła, w zależności od sposobu włączenia, określonego w instrukcji.

Temperaturę można regulować za pomocą odpowiednich przycisków. Pracując w trybie automatycznym, kocioł samodzielnie włącza palnik w razie konieczności podgrzania wody w instalacji. Jeśli kocioł jest dwuprzewodowy, to w przypadku włączenia ciepłej wody palnik automatycznie włącza się do ogrzewania.

Zaleca się skorygować wszystkie parametry kotła na wyświetlaczu kotła po pierwszym uruchomieniu. Instrukcje zwykle wskazują kolejność niezbędnych czynności.

System blokady odcina dopływ gazu, jeśli palnik nie zapali się w ciągu około dziesięciu sekund. Przy pierwszym uruchomieniu może być konieczne zdjęcie blokady zapłonu ze względu na obecność powietrza w przewodzie gazowym. Należy poczekać, aż powietrze zostanie wyparte przez gaz. Blokada zostaje zwolniona po ponownym uruchomieniu urządzenia.

Aby uruchomić stojący kocioł gazowy, musisz przeprowadzić te same procedury przygotowawcze, co w przypadku naściennego. Przed bezpośrednim rozpoczęciem należy przewietrzyć kotłownię, upewnić się, że wszystkie krany na rurach grzewczych są otwarte, a w kominie jest przeciąg. Możesz sprawdzić przyczepność za pomocą kartki papieru.

Wyłączenie kotła podłogowego

Istnieją dwie możliwości wyłączenia podłogowego kotła gazowego. Możliwe jest wyłączenie samego palnika głównego lub palnika głównego wraz z pilotem

Włączenie kotła podłogowego:

 • Drzwi urządzenia są otwarte, sprawdzane jest położenie pokrętła kotła w pozycji wyłączonej.
 • Otwiera się zawór zasilania gazem.
 • Pokrętło jest ustawione w pozycji zapłonu piezoelektrycznego.
 • Następnie należy nacisnąć uchwyt przez 5-10 sekund, aby gaz przeszedł przez rury i wyparł powietrze. Przycisk zapłonu piezoelektrycznego jest wciśnięty.
 • Następnie sprawdzana jest obecność płomienia w palniku. Jeśli palnik nie zapala się, procedura jest powtarzana.

Po zapaleniu głównego palnika temperaturę ogrzewania można regulować za pomocą pokrętła.

Ważne zasady działania

Pod względem działania kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania są uważane za bezpieczniejsze. Ich palenisko nie komunikuje się z powietrzem w pomieszczeniu. Jednak moc takich kotłów jest znacznie gorsza od mocy kotłów z otwartą komorą spalania. Dlatego w prywatnych gospodarstwach domowych często instalowany jest drugi rodzaj kotłów.

Wybór chłodziwa

Wybór przyszłego chłodziwa zależy od celów i warunków pracy systemu. Jeśli spodziewane jest częste wyłączanie kotła, warto pomyśleć o zastosowaniu płynu niezamarzającego

Działanie takich kotłów wymaga przestrzegania środków ostrożności. Tak więc do aranżacji potężnego kotła podłogowego zwyczajowo używa się oddzielnego pomieszczenia o określonych wymiarach. Kocioł montowany jest w pewnej odległości od ścian. Pobliskie ściany należy zabezpieczyć materiałem ognioodpornym, aby zapobiec pożarowi.

W kotłowni należy zainstalować system wentylacji. Powinno też być źródło naturalnego światła. Szerokość drzwi wejściowych musi wynosić co najmniej 80 centymetrów. Komin układany jest zgodnie z instrukcją kotła i wykonany jest z materiału żaroodpornego. Komin powinien wznosić się ponad kalenicę dachu o co najmniej pół metra.

Jednym ze środków bezpieczeństwa jest ustanowienie: czujniki tlenku węgla,. Alarm gazowy natychmiast wykryje wyciek lotnej toksyny i ostrzeże o tym użytkowników. Można go również skonfigurować tak, aby automatycznie włączał wentylację i wyłączał dopływ gazu. Nowoczesna automatyka pozwala na wdrażanie różnorodnych inteligentnych systemów.

Jeśli czujnik temperatury, ciśnienia lub zawartości gazu jest niesprawny, należy natychmiast wyłączyć kocioł i wezwać technika z serwisu. Korzystanie z kotła bez tych urządzeń jest obarczone poważnymi negatywnymi konsekwencjami.

Konfiguracja pracy kotła gazowego

Wymagania SNiP mówią, że kocioł gazowy należy podłączyć do linii głównej za pomocą miedzianej rury lub węża mieszkowego. W takim przypadku należy zainstalować dźwig.

Jeśli zauważysz oznaki wycieku gazu, musisz natychmiast zakręcić zawór gazu i otworzyć okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Nie zapalaj światła i staraj się oświetlić pomieszczenie zapałkami lub zapalniczką.

Kocioł gazowy należy serwisować w odstępach czasu określonych przez producenta. Informacje o niezbędnych procedurach są podane w instrukcji urządzenia. Na przykład trzeba wyczyścić komin, usunąć kamień z wymiennika ciepła lub wyczyścić palnik z palnika. Wtedy kocioł będzie służył przez długi czas, a ryzyko poważnych awarii zostanie znacznie zmniejszone.

Podczas korzystania z urządzenia gazowego nie włączaj go przez długi czas z maksymalną mocą. Może to prowadzić do wytwarzania pary, co jest niedopuszczalne.

Czasami kocioł zaczyna emitować niezwykłe odgłosy i wibracje. Może to być spowodowane działaniem wentylatora. Ostrzegamy, że wszelkie czynności, do których należy zdemontować obudowę kotła automatycznie pozbawiają właściciela prawa do naprawy gwarancyjnej lub wymiany.

Jednak właściciel urządzenia musi kontrolować działanie mechanizmów i systemów chroniących kocioł przed ogniem. Konieczne jest utrzymanie w obwodach temperatury około 50 stopni, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo tworzenia się osadów mineralnych na wewnętrznych powierzchniach rur i urządzeń.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Jak zwiększyć ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym:

Jak uruchomić kocioł gazowy:

Uruchomienie kotła gazowego to odpowiedzialne i trudne zadanie. Aby urządzenie i system grzewczy działały przez długi czas, należy spełnić szereg ważnych wymagań. Po połączeniu systemu w jedną całość należy sprawdzić jego szczelność. Jeśli woda przesączy się przez połączenia rur, ciśnienie będzie stale spadać.

Połączenie przewodu gazowego wymaga również sprawdzenia szczelności. Podczas włączania kotła należy ściśle przestrzegać środków ostrożności, ponieważ praca z urządzeniami gazowymi wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Chcesz podzielić się własnym doświadczeniem w zakresie podłączenia kotła gazowego i przygotowania go do pierwszego uruchomienia? Czy masz jakieś przydatne informacje na temat artykułu? Prosimy o zostawianie komentarzy, zadawanie pytań, zamieszczanie zdjęć w poniższym formularzu blokowym.

Dlaczego kocioł gazowy często się włącza i wyłącza: przyczyny przerw w sprzęcie i sposoby ich naprawy

Dlaczego kocioł gazowy często się włącza i wyłącza: przyczyny przerw w sprzęcie i sposoby ich naprawyKotły GrzewczeOgrzewanie

Wraz z nadejściem chłodu człowiek staje się zależny od systemów grzewczych. W końcu ciepło, a raczej jego brak, znacząco wpływa na komfort życia, a nawet stan zdrowia. A kiedy zamiast cieszyć się w...

Czytaj Więcej
Jak zmniejszyć moc kotła gazowego: metody zmniejszenia zużycia gazu przez kocioł

Jak zmniejszyć moc kotła gazowego: metody zmniejszenia zużycia gazu przez kociołKotły GrzewczeOgrzewanie

Koszt nośników energii rośnie z godną pozazdroszczenia regularnością, więc czy ci się to podoba czy nie, musisz zastanowić się, jak zmniejszyć moc kotła gazowego, aby zaoszczędzić pieniądze. W końc...

Czytaj Więcej
Kotły gazowe atmosferyczne: najlepsze modele TOP-15, jak wybrać dobre urządzenie

Kotły gazowe atmosferyczne: najlepsze modele TOP-15, jak wybrać dobre urządzenieKotły GrzewczeOgrzewanie

Stworzenie idealnego mikroklimatu i maksymalnego komfortu w domu to główne zadanie, które rozwiązuje się podczas instalacji systemu grzewczego. Zgadzam się, że nie będzie zbyteczne, aby dowiedzieć ...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer