Inštalácia kotla na tuhé palivá: analýza montážnych nuancií

Kotly na tuhé palivá sa používajú na vykurovanie súkromných budov, ktoré nie sú napojené na centralizované rozvody plynu. Nepravidelná inštalácia jednotiek, ktoré spracúvajú tuhé palivá, môže byť vážnym nebezpečenstvom pre majiteľov domov. Prísne dodržiavanie inštalačných pravidiel túto hrozbu odstráni. Súhlasíte?

Popíšeme, ako by sa inštalácia kotla na tuhé palivá mala vykonávať v prísnom súlade s regulačnými požiadavkami. V článku sa podrobne opisujú prípravné a montážne etapy a opisujú sa pravidlá usporiadania minikotolní. Ak vezmeme do úvahy naše rady, pripojenie jednotky k vykurovaniu nespôsobí ťažkosti.

Obsah článku:

 • Výber priestorov pre umiestnenie jednotky
 • Vetracie zariadenie v miestnosti s kotlom
 • Montážne práce na usporiadaní komína
 • Príprava kotolne na inštaláciu jednotky
 • Hlavné fázy inštalácie kotla
 • Pripojenie jednotky k vykurovaciemu systému
 • Odporúčania pre efektívnu prevádzku
 • Závery a užitočné video na túto tému

Výber priestorov pre umiestnenie jednotky

Budeme rozumieť čo najpodrobnejšie, čo je kotol na tuhé palivá? Ide o tepelné zariadenie vybavené otvorenou spaľovacou komorou.

Schéma napojenia na vykurovacie zariadenie súkromného domu môže byť založené na technických požiadavkách na otvorené alebo uzavreté vykurovacie systémy. Všetko závisí od prevádzkových podmienok.

Požiadavky na otvorené systémy sú:

 • spojenie výfukového systému tuhého paliva s komínom, v ktorom sa bude ponor vykonávať prirodzene;
 • inštalácia v najvzdialenejšom hornom bode vykurovacieho okruhu expanznej nádoby, cez ktorú sa vytvorí spojenie tepelného nosiča s atmosférou;
 • konštantné zabezpečenie vykurovacieho systému vodou potrebnou na jeho udržanie v prevádzkovom stave.

Hoci majitelia súkromných domov často inštalujú uzavreté vykurovacie systémy, skôr než otvorené.

Všetky kotly na tuhé palivá sú pomerne pôsobivé rozmery. A preto sú vyrobené výhradne vo výkone, čo umožňuje umiestnenie podlahy.

Schéma a spôsob inštalácie kotla

Pred začatím inštalácie kotla na tuhé palivá je potrebné jasne definovať miesto, usporiadanie a spôsob jeho inštalácie.

Inštalácia kotla na tuhé palivo poskytuje značné množstvo práce:

 • určenie priestorov na umiestnenie generátora tepla na tuhé palivo;
 • prípravné práce v kotolni;
 • inštalácia ventilačného systému prívodného a výfukového typu;
 • inštalácia kotla a komínového systému;
 • páskovanie kotlov;
 • skúšobného chodu vykurovacieho systému.

Problémy sa môžu pri inštalácii jednotky na tuhé palivo, ako aj počas jej ďalšej prevádzky vyhnúť problémom len pri pozorovaní takéhoto algoritmu činností.

Všetky ťažké zariadenia na podlahe

Ideálne usporiadanie kotolne, keď je na podlahe inštalované všetko ťažké zariadenie

Body 1 až 3 vyššie uvedeného pracovného príkazu sú prípravné práce. To však neznamená, že k ich realizácii by sa malo pristupovať menej dôsledne ako k inštalačným prácam.

V prípade nesprávnej voľby priestorov pre inštaláciu vykurovacej jednotky a chýb pri inštalácii ventilačného systému vás problémy s prevádzkou vykurovacieho systému súkromného domu nebudú čakať. Riešenie bude potrebné hľadať vo výške vykurovacej sezóny, počas chladného obdobia.

Preto je lepšie okamžite vykonať inštaláciu vykurovacích zariadení v súkromnom dome, ako aj kotol na tuhé palivá. Na tento účel je potrebné vopred vypracovať podrobnú schému jeho inštalácie vzhľadom na to, že inštalácia niektorých typov kotlov na tuhé palivá môže zabezpečiť napájanie z elektrickej siete.

Schéma inštalácie kotla

Jedným zo správnych variantov inštalačnej schémy vykurovacej jednotky na tuhé palivo je jej umiestnenie v suteréne, prízemí alebo suteréne.

Vo veci montáže sa treba riadiť základnými normami stavebného a stavebného zákona „Vykurovanie a vetranie“ a niektoré ustanovenia SNiP 31-02-2001 „Rodinné domy“ (pre Ruskú federáciu).

Spaľovanie tuhých palív vedie k zvýšeniu prašnosti v miestnosti a pri spaľovaní dreva alebo uhlia môžu do miestnosti unikať rôzne množstvá dymu.

Preto je inštalácia kotla v tesnej blízkosti obytných priestorov nežiaduca. Aj keď je podľa regulačných dokumentov možná inštalácia kotla na tuhé palivá v kuchyni, chodbe a iných nebytových priestoroch.

Kotolňa vo forme nadstavby

V blízkosti domu je možné vybudovať kotolňu vo forme nadstavby. Takéto riešenie bude veľmi pohodlné.

Najlepšie miesta na inštaláciu kotla sú samostatná špecializovaná miestnosť, prednostne oddelené od domu. Na želanie, vhodne vybavená technická miestnosť pripojená k domu bude vyhovovať.

Dobrou možnosťou by bolo umiestniť tepelnú jednotku do pivnice alebo do garáže. Môžete ho nainštalovať na chodbu, ale za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný priestor a dobrá ventilácia miestnosti.

Vetracie zariadenie v miestnosti s kotlom

Keď je čerstvý vzduch nízky, proces horenia paliva bude zložitý. Ak dôjde k prebytku, proces spaľovania tuhého paliva sa stáva ťažko kontrolovateľný.

Ak je prúd čerstvého vzduchu ťažký, je potrebné vybudovať ventilačný systém.

Vetranie je potrebné, aby:

 • zabezpečiť čerstvý vzduch na úrovni potrebnej na udržanie procesu spaľovania v peci kotla;
 • odstrániť z miestnosti produkty spaľovania tuhých palív, náhodne vychádzajúce z pece do kotolne;
 • Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.

Takéto jednoduché opatrenia pomôžu bezpečne a efektívne prevádzkovať kotol na tuhé palivá po dlhú dobu.

Proces vetrania kotolne

Pre zaistenie úplného odstránenia produktov spaľovania by mal byť v kotolni inštalovaný prirodzený alebo mechanický systém vetrania. Proces vetrania musí byť na dostatočnej úrovni.

Čo sa týka usporiadania ventilačného systému pre samotnú kotolňu, nasledujúce tipy sú určené na pomoc správne. Po prvé, výfukové a prítokové otvory by mali byť umiestnené na rôznych koncoch kotolne.

Odporúča sa umiestniť odsávací otvor bližšie k streche a prívodný kanál by mal byť umiestnený v dolnej časti miestnosti, v tesnej blízkosti samotného kotla na tuhé palivo.

Po druhé, nie je vhodné inštalovať výfukové zariadenie v blízkosti tepelného generátora, v ktorom sa nachádza ventilátor (dúchadlo) alebo odsávač dymu.

V tomto prípade bude počas prevádzky turbíny tlak v potrubí nútene meniť smer Prúd vzduchu, a vzduch, ktorý musí ísť do kapoty, sa znovu privedie do miestnosti kotolňa.

Ak je vstup do kotolne vybavený priamo cez dvere z obývacej izby, je vhodné inštalovať prívodnú mriežku v dolnej časti dverí. Prítok teplého vzduchu z obydlia zvýši tepelnú účinnosť spaľovaného pevného paliva.

Vzhľadom na to, že väčšina nasávaného vzduchu je priamo v spaľovacej komore kotla, kde reaguje s uvoľneným uhlíkom v dôsledku spaľovania tuhého paliva, po ktorom vychádza vo forme oxidu uhličitého, výfukový otvor musí mať menší priemer ako otvor príliv.

Schéma optimálneho umiestnenia kotla

Schéma optimálneho umiestnenia kotla na tuhé palivá vo vzťahu k zdrojom prúdenia vzduchu do kotolne

Najlepšou možnosťou je inštalovať kotol bližšie k vonkajším stenám. Tým sa predíde problémom s položením dlhého horizontálneho komínového kanála, najmä v tých prípadoch, keď sa má odstrániť cez strechu.

Spoločné schémy usporiadania kotolní a pravidlá návrhu technického priestoru tu uvedené.

Montážne práce na usporiadaní komína

Inštalácia kotla na špeciálny podklad alebo na podlahu je veľmi jednoduchá. Spočíva v jednoduchom umiestnení tepelnej jednotky do polohy, v ktorej bude pokračovať v práci. Ďalej musí byť jeho poloha vyrovnaná nastavením nôh alebo špeciálnymi podložkami z kovu.

Zhoda osí komína a zodpovedajúceho otvoru v stene počas procesu inštalácie sa však nemusí monitorovať. Tu sa dá nastavenie ľahko nastaviť nastavením kolien.

Aby sa predišlo možným problémom spojeným s výskytom kondenzátu počas prevádzky kotla, odporúča sa vybudovať komín z kotla na tuhé palivo z ohriatych priestorov. sendvičové potrubieAlebo, ako ekonomická možnosť, zostavte konštrukciu vlastnými rukami z rúrok obalených čadičovými vláknami.

Najjednoduchšia verzia komína

Najjednoduchšia verzia komína z hľadiska dizajnu a inštalácie bude komínový kanál, ktorý susedí s domom vonku.

Inštalácia tohto typu komína sa vykonáva nasledovne: potrubie je pripevnené na stenu vo vertikálnej polohe a komín z kotla na tuhé palivo je k nemu pripojený pomocou odbočky.

Pokiaľ ide o inštaláciu komína v drevených domoch, otvor vo vonkajšej stene alebo streche je vyrobený v súlade s pravidlami požiarnej bezpečnosti.

Najprv sa v priehradke vyreže rovnostranný otvor a rozmery jeho strán by mali presiahnuť rozmery vnútorného komína o 380 mm. z každej strany. Máme napríklad kanál s priemerom 100 mm a sendvičovú rúrku, ktorej hrúbka izolácie je 500 mm. V tomto prípade bude veľkosť otvoru 100 + 380 x 2 = 860 mm.

Ďalej je zostava vytvorená cez uzol vyrobený vo forme skrinky z ocele s povlakom zinku. Týmto boxom sa pretiahne sendvičová rúra a dutiny, ktoré ju obklopujú, sú naplnené čadičovou vlnou. Poslednou operáciou bude upevnenie veka vonkajšieho uzla.

Pri montážnych prácach je vhodné pripomenúť, že v tehlovej stene alebo stene penového bloku je najjednoduchší spôsob inštalácie komínového kanála pomocou tesnenia a oceľového puzdra.

Schéma montáže a pripojenia pridaného komína

Schéma montáže a pripojenia pripojeného komína zo sendviča je jednoduchá a priamočiara, a preto je jeho realizácia v rámci výkonu každého

Pri inštalácii dymovodu je však potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

 • rúra by sa nemala otáčať viac ako trikrát, pričom minimálna výška, vypočítaná z roštu jednotky s pevným palivom, by mala byť aspoň päť metrov;
 • sekcie komína by mali byť spojené tak, aby pozdĺž vonkajšej steny prúdila dažďová voda a vlhkosť kondenzátu pozdĺž vnútornej strany;
 • Horizontálna časť potrubia by mala byť inštalovaná so sklonom smerom ku kotlu.

Na dne komína je potrebné inštalovať revízny poklop a nádrž na zachytávanie nahromadenej vlhkosti kondenzátu. Aby sa predišlo priesečníku komína s odkvapom komína, môže byť tento komín zaoblený pomocou dvoch adaptérov pod 30 stupňov.

Schéma komína

Potrubie vo vnútri domu je najlepšie postavené na navrhovanom systéme. V tomto prípade bude vykonávať svoje priame funkcie bezchybne.

Pri montáži komína je potrebné dbať na to, aby sa spoje častí komína nezhodovali s umiestnením upevňovacích prvkov potrubia k stene. Na vrchol komín Odporúča sa použiť ochranný kryt alebo otočnú lopatku.

Výška komína

Výška komína, stúpajúca nad strechu, závisí od vzdialenosti medzi komínom a hrebeňom. Schéma udáva minimálne smery výšky, ktorých veľkosť môže byť ovplyvnená miestnymi podmienkami, napríklad vysokým stromom pri dome na záveternej strane.

Pri práci na vytvorení systému na odvod dymu je potrebné pripomenúť, že horná časť komínovej rúry by nemala byť umiestnená v zóne spätného vzdutia vetra žiadneho z domov (vlastného aj susedného). A aby bola vždy dôsledne dobrá, musí byť inštalovaná dobrá komínová rúra na úrovni uvedenej vyššie.

Pre pohodlie údržby a čistenia výmenníka tepla jednotky na tuhé palivo zo všetkých strán, odkiaľ sa tieto činnosti plánujú, je potrebné vytvoriť prístup do kotla. Ideálnou voľbou by bolo vytvoriť medzeru v metroch prednej a bočnej a zadnej steny 60 cm. Minimálne tieto priemery by mali byť 25 cm.

inštalácia kotol na tuhé palivoJe potrebné pripomenúť, že je prísne zakázané pripájať dymovod vykurovacieho telesa k tehlovým studniam vetracích potrubí domu prechádzajúceho vnútorným priestorom stien.

V predvečer kúpy a inštalácie kotla na tuhé palivá je potrebné starostlivo kontrolovať jeho výšku s výškou budúcej kotolne. Je tiež vhodné vopred vypočítať umiestnenie iných zariadení veľkých veľkostí, ako je akumulátor tepla, vyrovnávacia nádrž a kotol na nepriame vykurovanie.

Príprava kotolne na inštaláciu jednotky

Kotly na tuhé palivá s otvorenou spaľovacou komorou musia byť umiestnené v samostatných špeciálnych miestnostiach - kotolniach. Tieto miestnosti sú umiestnené v suteréne alebo v suteréne a sú vybavené intenzívnym vetracím systémom, ktorý zabezpečuje normálnu prevádzku jednotky na tuhé palivo.

Nalievanie základu pod kotol

Ak je to potrebné, vyplňte špeciálny základ v mieste inštalácie vykurovacieho telesa.

Kotly, ktoré spotrebujú tuhé palivá, možno inštalovať ručne a bez akejkoľvek koordinácie s príslušnými službami. Avšak, v procese inštalácie kotla na tuhé palivá, musíte dodržiavať súbor pravidiel.

Takže podlaha v mieste inštalácie kotla na tuhé palivo by mala byť dokonale plochá a trvanlivá. Vo väčšine prípadov sa kotly inštalujú na špeciálne dosky z nehorľavých materiálov.

Betónový poter pod kotlom

V niektorých prípadoch je kotol umiestnený na plochom podklade z betónového poteru s hrúbkou 50 mm.

Kotol nainštalujte v určitej vzdialenosti od stien. Vzdialenosť medzi zadnou stenou kotla a stenou miestnosti musí byť najmenej 60 cm, pričom vzdialenosť medzi stenou kotolne a prednou plochou kotla musí byť najmenej 25 cm.

Pred inštaláciou vykurovacej jednotky musia byť steny a podlaha kotolne zakryté protipožiarnym materiálom s minimálnou požiarnou odolnosťou 0,75 hodiny. Na tieto účely je možné použiť plechy, čadičovú lepenku, minerit alebo azbestový cement.

Kotolňa by mala byť vybavená systémom nízkej ventilácie. To môže byť bežné okno, alebo otvor v stene. Zároveň sa jeho plocha vypočíta na základe výkonu kotla: 8 centimetrov štvorcových ventilačného otvoru by malo klesnúť na 1 kilowatt výkonu kotla.

V prípade, že miestnosť kotolne je vybavená len osvetlením, je vhodné inštalovať zásuvky s napájaním z elektrickej siete 220 V.

Ohňovzdorný materiál v mieste inštalácie kotla

Ak je kotol umiestnený vo vzdialenosti menšej ako 38 centimetrov od steny, stačí túto stenu izolovať plechom z ohňovzdorného materiálu.

Žiaruvzdorný plech by mal pokrývať podlahu priamo na mieste inštalácie kotla tak, aby ochranný materiál vyčnieval 80 cm od prednej steny kotla. Toto opatrenie pomôže zabrániť vzniku požiaru v prípade straty tepla z pece.

Všetci výrobcovia tepelných jednotiek v návode na montáž svojich výrobkov odporúčajú vybudovať základ pre inštaláciu kotla na to. Ak má kotol malý výkon, ktorého hmotnosť nepresahuje 200 kg, môže byť inštalovaný s pokojnou dušou na báze cementového poteru. V prípade správneho usporiadania môže tento druh zaťaženia odolať bez problémov.

Ale pre inštaláciu jednotky, ktorej hmotnosť presahuje 300 kg, je vhodné postaviť základ zo železobetónového poteru. Jeho hrúbka by mala byť od 10 do 12 cm. Ak hmotnosť kotla presiahne 300 kg, musí sa inštalovať výhradne na základňu, ktorá pozostáva zo samostatnej základnej dosky.

Inštalácia kotlov na pelety

Inštalácia kotlov na pelety s elektromotorom a šnekom na pelety sa vykonáva na špeciálne liaty základ, aby sa minimalizoval vplyv vibračného zaťaženia na spodnú časť základne.

Kotly na tuhé palivá môžu byť inštalované na podlahe z dreva. Začiatkom toho bude potrebné, aby miesto inštalácie bolo pripravené osobne, pričom ho predtým zosilnili tyčovými lanami, ktorých prierez je najmenej 100x50 mm.

Ak sa v kotolni plánuje inštalovať ďalšie ťažké zariadenia, potom sa neodporúča naplniť základ pre každú zo svojich jednotiek. V tomto prípade je omnoho ľahšie naliať tzv. Priemyselné podlahy, to znamená, aby sa betón potiahol do výšky 12 cm.

Jeho náplňou by zároveň mali byť kovania s priemerom 8 až 14 mm. Potom musíte urobiť hustý vankúš sutiny, a dať mriežku s veľkosťou okna 20x20 cm na vrchole.

Plocha kotolne nie je menšia ako 15 m2

Plocha miestnosti vyhradenej pre vybavenie kotolne musí byť najmenej 15 metrov štvorcových s výškou stropu 2,5 metra.

Na základe toho, ako je kotol pripojený ku komínu: cez strechu alebo cez stenu je potrebné navrhnúť umiestnenie otvoru, cez ktorý bude vyvedená komínová rúra a prechádzať cez ňu. Jeho vnútorný priemer by sa mal zhodovať s priemerom výstupného hrdla jednotky s pevným palivom alebo o niečo väčší.

Hlavné fázy inštalácie kotla

Pre montáž vykurovacieho systému založeného na použití kotla na tuhé palivo budete potrebovať samotnú vykurovaciu jednotku, potrubia a vykurovacie telesá, expanzná nádrž, obehové čerpadlo, akumulátor tepla, komponenty automatického systému riadenia kotla.

Tieto zahŕňajú:

 • poistný ventil;
 • Vzduchový ventil;
 • manometer;
 • regulátor teploty.

Všetky manipulácie spojené s inštaláciou kotla na tuhé palivá a pripojenia periférnych systémov a zariadení sa vykonávajú v súlade s prísnym algoritmom krok za krokom. Takže v predvečer inštalácie kotla sa na mieste plánovaného umiestnenia stavia špecializovaná nadácia.

Zároveň je nevyhnutné vydržať všetky potrebné rozmery zarážok a správne umiestniť teleso vykurovacej jednotky vertikálne aj horizontálne.

Ďalej sú elektrické vykurovacie telesá inštalované v prípade, že sú súčasťou balenia kotla. Kotly na tuhé palivá sú spravidla vybavené upínacím zariadením pre inštaláciu vykurovacích telies, vedľa ktorých je nainštalovaný regulátor teploty.

Ďalšia fáza zahŕňa inštaláciu a pripojenie potrubia vykurovacieho systému. Je dôležité uzavrieť všetky spoje pomocou stredných uzatváracích ventilov a utesniť tupé spoje sanitárnou páskou alebo materiálom z ľanových vlákien. To zjednoduší prístup pre budúce opravy.

Vlastnosti inštalácie tepelnej komunikácie

Inštalácia tepelných komunikácií je taká, že počas prevádzky vykurovacieho systému je možné ľahko vykonávať údržbu a opravy

V prípade, že práca vykurovacieho systému zabezpečuje použitie elektrických prípojok doma, v tomto štádiu je potrebné vykonať všetky potrebné elektroinštalácie, ich izoláciu a uzemnenie.

Ďalej je inštalácia bezpečnostných skupín. Jeho vybavenie závisí od modelu kotla na tuhé palivo, ale spravidla pozostáva z: poistný ventil, vzduchový ventil, regulátor teploty, snímač tlaku, tlakomer a iných zariadení. Všetky tieto zariadenia sú nainštalované pred všetkými uzamykacími zariadeniami.

Ďalším krokom bude inštalácia komínovej rúry. V miestach, kde sú prvky systému spojené s odsávaním dymu, sú utesnené tesniacim materiálom, ktorý je odolný voči vysokým teplotám.

Spôsob inštalácie, výška kanála komína, ako aj plocha prierezu sa vypočítajú tak, aby sa na správnej úrovni zabezpečil proces prirodzeného ťahu. Na to je potrebné prísne dodržiavať všetky požiadavky návodu na obsluhu pre inštalovaný model kotla.

Ďalej je voda naplnená tepelným okruhom kotla na tuhé palivo. Najprv by mala byť hladina tlaku vody mierne vyššia ako u pracovníka. Táto fáza zahŕňa testovanie systému na netesnosti.

Potom je potrebné skontrolovať všetky vnútorné prvky pece kotla na tuhé palivo: zástrčky na čistenie, kamienkové klapky, šamotové kamene, rošty atď.

A napokon by sa mal vypustiť tlak v kotle na výkonové ukazovatele, vložiť ventily do pece a komín do polohy predpísanej inštrukciou a do kotla položiť pevné palivo.

Testovací systém

Po ukončení všetkých vyššie uvedených manipulácií môžete pristúpiť k spusteniu vykurovacieho systému založeného na použití kotla na tuhé palivo

Na spustenie procesu ohrevu stačí naložiť palivo do kotla a zapáliť ho. Po 10-15 minútach je potrebné uzavrieť ventil tesne pre zapálenie.

Po dosiahnutí teploty 80-85 stupňov budete musieť nastaviť regulátor teploty na požadovaný režim dodávky tepla. Následne bude potrebné v prípade potreby jednoducho dodávať kotol na tuhé palivo.

Pripojenie jednotky k vykurovaciemu systému

Po ukončení inštalácie kotla na tuhé palivá a systému odsávania dymu bude ďalšou fázou práce tzv. Potrubie. Pri jeho vykonávaní sa musí bezpodmienečne dodržiavať jedno pravidlo: počas prevádzky vykurovacej jednotky sa do nej nesmie v žiadnom prípade dostať studená voda. Najmä ten, v ktorom je výmenník tepla vyrobený z liatiny.

Ak sa tak stane, steny kotla budú okamžite zakryté kondenzačnou vlhkosťou. Dôvodom bude prudký pokles teploty. Táto kvapalina je nebezpečná, pretože keď príde do styku s uhlíkovými usadeninami uloženými na bokoch kotla, zmení sa na viskóznu a hustú vrstvu plaku.

Lepivý povlak je veľmi ťažké odstrániť z povrchu stien kotla, navyše výrazne znižuje účinnosť tepelnej jednotky. Minimalizujte proces kondenzácie, pri spaľovaní tuhých palív v kotle môžete vykonať typickú schému páskovanie trojcestným ventilom a obtokom pri nastavení chladiacej kvapaliny na stabilnú teplotu 50-55 stupňa.

Voda v systéme sa tak bude pohybovať v kruhu, až kým nedosiahne vyššie uvedenú teplotu. A potom začne ventil prepúšťať studenú vodu do systému.

V procese viazania jednotky s pevným palivom je dôležité vziať do úvahy vlastnosti konkrétneho modelu, pričom sa oboznámili s pokynmi výrobcu. Preto je dôležité starostlivo pripojiť riadiacu jednotku a horák. Niekedy je v kotloch európskych značiek inštalovaný automatický hasiaci systém, ktorý je napojený na centrálny vodovod.

Aby sme sa v tomto procese nemýlili kotla na pelety je potrebné získať technické poradenstvo od oficiálnych zástupcov výrobcu kotla. Dôležité je nainštalovať všetky komponenty systému pevných palív, ako je predpísané príslušnými pokynmi.

Skontrolujte fungovanie zariadenia

Po inštalácii systému sa musí testovať naplnením vodou tak, aby sa vytvoril tlak 1 bar. Potom otestujte prevádzku kotla zapálením

Odporúčania pre efektívnu prevádzku

Počas prevádzky kotla, ktorý spotrebuje tuhé palivá, zostávajú v jeho peci troskové usadeniny. Ako sa akumulujú, musia byť pravidelne vymazávané. Okrem toho, aby sa zachovala energetická účinnosť takéhoto kotla, mali by sa pravidelne vykonávať určité činnosti.

Po prvé, čas od času musia byť steny kotla očistené od nahromadeného popola a sadzí. Vďaka milimetrovej vrstve sadzí na stenách sa energetická účinnosť kotla na tuhé palivo znižuje o 3%. Vyčistite ho aspoň každých sedem dní. V tomto prípade musí byť kotol vypnutý a jeho steny ochladené.

Po druhé, pretože mriežka roštov je upchatá popolom, kotol tiež postupne stráca svoj výkon. Ak bol takýto jav zaznamenaný, možno ho celkom jednoducho odstrániť ľahkým presunutím obsahu fireboxu.

Moderné modely kotlov na tuhé palivá sú vybavené špeciálnou pákou na otočenie uhlia, navyše, ak je to potrebné, pomôže obnoviť uhlie.

Po tretie, aby sa zlepšila cirkulácia vody pozdĺž tepelného obrysu kotla, je možné použiť obehové čerpadlo. Tým sa výrazne zlepší energetická účinnosť tepelnej jednotky Nosič tepla v systéme sa objaví oveľa rýchlejšie a vráti sa do kotla s vyššou teplotu.

A to znamená, že pre jeho opätovný ohrev bude menej tepelnej energie, preto bude energetická účinnosť takéhoto kotla oveľa viac.

Obehové čerpadlo v systéme

Obehové čerpadlo môže byť umiestnené pred vstupom do kotla v prívodnom potrubí vratnej vody.

Po štvrté, je potrebné kontrolovať stav ťahu v kanáli na odvod dymu. A udržiavať ho v optimálnom stave, musí sa vyčistiť komín aspoň raz ročne. Segmenty komínového kanála, ktoré prechádzajú priestormi bez vykurovania, sa musia ohriať.

Toto by sa malo vykonať, aby sa zabránilo vytváraniu kondenzačných pár. Sú zase škodlivé, pretože sa hromadia, narúšajú normálne uvoľňovanie produktov spaľovania.

Pre čo najefektívnejšie využitie paliva je potrebné nastaviť regulátor teploty na minimálny výkon, ale len vtedy, keď je dom dobre zahriaty, a na ulici zahriať.

Majiteľ domu môže kotol inštalovať osobne

Majiteľ súkromného domu si môže vždy vybrať spôsob, ako vykonávať celý komplex prác: vlastnými rukami alebo prostredníctvom špecialistov firiem, ktoré sa zaoberajú inštaláciou kotlov.

Závery a užitočné video na túto tému

Vo videu sú diskutované nuansy vykurovania súkromného domu s pevnou palivovou jednotkou:

Video o inštalácii jedného z populárnych modelov kotla na tuhé palivá:

Montážne práce na inštalácii vykurovacieho kotla, ktorý spotrebuje tuhé palivo, nie sú obzvlášť náročné. Neexistujú žiadne neuskutočniteľné požiadavky na ich implementáciu. Áno, štátne povolenia nie je potrebné prijímať.

Aj keď z hľadiska implementácie v praxi je tento komplex prác veľmi pracný a môže spôsobiť veľa problémov, pretože sa skladá z mnohých nuancií.

Napíšte poznámky do poľa nižšie. Pýtajte sa na kontroverzné body, podeľte sa o svoje vlastné názory, užitočné informácie a fotografie na tému článku. Možno chcete hovoriť o tom, ako nainštalovať a pripojiť kotol na tuhé palivá vo vašom vidieckom dome alebo v krajine?

Odpadové olejový kotol s vlastnými rukami: self-made typu na vypracovanie

Odpadové olejový kotol s vlastnými rukami: self-made typu na vypracovanieVykurovacie Kotly

Jeden z najlacnejších palív z tých, ktoré sú určené pre vykurovacie kotly, je odpadový olej. Môže to byť čokoľvek: syntetický alebo prírodné. Vhodné oleje kondenzovaný s kulinárske jednotiek, autá ...

Čítaj Viac
Ako si vybrať plynový kotol: najlepšie a najlepšie modely

Ako si vybrať plynový kotol: najlepšie a najlepšie modelyVykurovacie Kotly

Chystáte sa kúpiť účinný plynový kotol, ktorý môže poskytnúť teplo v najnáročnejších mrazy? Pri výbere zariadenia pre domácnosť musí brať do úvahy veľa faktorov. Ktorá varianta je najlepšia? Aké kr...

Čítaj Viac
Prečo je uhasený gejzír: príčiny a dostupné metódy na ich odstránenie

Prečo je uhasený gejzír: príčiny a dostupné metódy na ich odstránenieVykurovacie Kotly

Všetky spotrebiče pravidelne rozobrať, a kolóna plyn nie je výnimkou. Včasné liečbe a dodržiavanie pravidiel prevádzky takéhoto zariadenia pracuje správne. Ale v prípade, že zariadenie nie je v cen...

Čítaj Viac