Voľba regulátora napätia pre kotol na plynové vykurovanie

click fraud protection

Pri inštalácii vykurovacieho systému je nutne nainštalovaný regulátor napätia pre plynový kotol (CH). Upozorňuje na poškodenie elektronickej dosky v prípade neočakávaných problémov v elektrickej sieti. Ak chcete správne vybrať toto zariadenie, musíte pochopiť nielen vlastnosti, ale aj zásady prevádzky. Súhlasíte?

Dozviete sa všetko o typoch stabilizátorov, ich dizajne a činnosti, po prečítaní nami navrhovaného článku. Poukázali sme na referenčné body, ktoré sú potrebné pre správnu voľbu. S prihliadnutím na naše rady riadne vybavíte plynový kotol zariadením potrebným na prevádzku.

Obsah článku:

 • Relevantnosť napäťových parametrov kotlov
 • Princíp činnosti stabilizátorov
 • Typy modelov pre domácnosť
  • Servo alebo elektromechanické
  • Tyristor alebo Triac
  • Elektronické alebo reléové
 • Duálne konverzné stabilizátory
 • Kritériá výberu pri kúpe zariadenia
  • Maximálny výkon zaťaženia
  • Miera stabilizácie napätia
  • Rozsah pracovného napätia
  • Teplota okolia
  • Iné nekritické parametre
 • Výrobcovia stabilizátorov napätia
 • Najlepšie modely pre plynové kotly
 • Závery a užitočné video na túto tému
instagram viewer

Relevantnosť napäťových parametrov kotlov

Dokonca aj lacný plynový kotol má 15-25 senzorov, informácie o nich sa spracúvajú nepretržite zabudovanou elektronickou kartou. Z jej práce závisí vykurovanie domu a bezpečnosť obyvateľov v prípade zlyhania jednotlivých častí zariadenia.

Náklady na novú pôvodnú elektronickú dosku pre plynový kotol je asi 40-50% jeho hodnoty, takže bezpečnosť tohto prvku by sa mala sledovať s osobitnou pozornosťou. Pre normálnu prevádzku dosky plynového zariadenia odporúčajú servisné strediská použitie stabilizátora napätia.

Regulátor napätia na stene

Neodporúča sa zavesiť regulátory napätia pod kotol, pretože voda môže prasknúť elektrické zariadenia pri prasknutí potrubia.

Bez stabilizátora bezplatný záručný servis nebude. To platí najmä pre vidiecke domy, kde napätie môže klesnúť večer až na 170-180 V alebo krátko prekročiť 250 V s prerušením vodičov.

Okrem elektronickej dosky môže vodné čerpadlo vyhorieť aj v dôsledku zmien parametrov elektrickej siete, ktorých výmena bude tiež stáť veľa. Preto je lepšie kúpiť CH okamžite pri nákupe plynového kotla, aby sa zabránilo problémom v budúcnosti.

Princíp činnosti stabilizátorov

Základné vnútorné zariadenie regulátora napätia je podobné vo všetkých jeho typoch.

Pod telom sa zvyčajne skrývajú nasledujúce komponenty:

 1. Autotransformátor s niekoľkými vinutiami, zodpovedný za prispôsobenie výstupného napätia nastaveným parametrom.
 2. Ovládacie zariadenie, ktoré detekuje zmeny vstupného napätia.
 3. Poistky. Vypnú stabilizátor, keď sú parametre napájania mimo pracovného rozsahu.
 4. Riadenie automatizácie, ktorá mení prúdovú cestu cez vinutie transformátora, v závislosti od rozdielu medzi vstupným a výstupným napätím.

Okrem toho môže byť SN vybavený nabíjateľnými batériami, ktoré umožňujú napájanie pripojených zariadení po zmiznutí napájacieho napätia.

Regulácia napätia reléovým zariadením

Na reléových stabilizátoroch s napätím 10% napätie kolíše okolo 220 V, od 10-15 V sa odchyľuje buď od menšej, alebo od väčšej vzdialenosti od cieľovej úrovne

Princíp činnosti stabilizátora je jednoduchý. Keď sa vstupné napätie odchyľuje od normy, automatika zmení prúdovú cestu cez vinutie transformátora tak, že výstup produkuje konštantnú hodnotu 220 V. Technicky sa stabilizačný účinok dosahuje niekoľkými spôsobmi v závislosti od typu zariadenia.

Typy modelov pre domácnosť

Nie všetky typy CH sa odporúčajú pre domáce plynové kotly. Niektoré kategórie týchto zariadení sú určené na priemyselné účely a ich použitie v domácnosti je nepraktické.

Preto sa bude brať do úvahy iba nasledujúce typy stabilizátorovvhodné pre usporiadanie vidieckeho domu. Ponúkame Vám možnosť zoznámiť sa s modelmi, ktoré sú vhodné na vykurovanie a predávajú sa vo väčšine špecializovaných zariadení.

Servo alebo elektromechanické

Princíp činnosti stabilizátorov napätia pre kotly poháňané servomotorom je pohyb zberača prúdu pozdĺž vinutí transformátora pomocou elektrického pohonu. Pohyb je riadený automatikou.

Interné servo zariadenie CH

Je nežiaduce inštalovať elektromechanické regulátory napätia v blízkosti kotlov s otvorenou plynovou komorou, pretože iskra vo vnútri zariadenia môže viesť k explózii pri úniku plynu.

Regulácia napätia stabilizátorom sa dosahuje zmenou počtu otáčok sekundárneho vinutia autotransformátora, ktoré sa podieľajú na prevode. Tento princíp umožňuje zariadeniu zvýšiť alebo znížiť výstupné napätie siete v závislosti od vstupnej hodnoty.

Výhody servo poháňaných CH:

 1. Odolnosť voči preťaženiu.
 2. Presnosť a plynulosť nastavenia výstupného napätia je 3-5%.
 3. Dlhá životnosť s pravidelným servisom.

Nevýhody elektromechanických zariadení:

 1. Citlivosť na negatívne teploty, pri ktorých je zariadenie rušené.
 2. Pri aktívnom používaní vyžaduje kefa kolektora výmenu každé 3-4 roky.
 3. Nízka rýchlosť zmeny napätia - 10-40 V / s.
 4. Hlukové servo.
 5. Výskyt iskier pri pohybe kolektora prúdu, ktorý eliminuje inštaláciu SN v miestnostiach s vysokou pravdepodobnosťou úniku plynu.

Náklady na zariadenia poháňané servomotorom sú 3-krát drahšie ako relé a 2-krát lacnejšie ako tyristor. Neodporúča sa zapínať túto SN v jednej vetve s chladničkou, pretože pri konštantnom poklese napätia pri zapnutí kompresora dôjde k rýchlemu vymazaniu zberacej kefy.

Tyristor alebo Triac

CH s tyristormi sú najvýhodnejšie pre plynové kotly. Princípom ich činnosti je vytvorenie sady elektrických zásuviek zo sekundárneho vinutia transformátora.

Vnútorná štruktúra tyristora SN

Tyristorové regulátory napätia so záťažou môžu byť vykurované, takže by mali byť inštalované tak, aby neblokovali vetracie otvory

Schéma elektronickej prevádzky CH je trochu podobná modelom poháňaným servomotorom. Iba neelektrický pohon je zodpovedný za reguláciu počtu otáčok sekundárneho vinutia. zberač prúdu a jednotlivé výstupy, ktorých začlenenie je regulované tyristorovými zariadeniami a procesor.

Keď napätie klesne, výstupy niektorých tyristorov sa vypnú a výstupy iných zapnú, čím sa zabezpečí pokrytie väčšieho počtu vinutí.

Počet elektrických zásuviek z transformátora má priamy vplyv na plynulosť a presnosť regulácie napätia. Ich počet môže dosiahnuť 20-25 kusov. Niekedy sa používajú dvojúrovňové stabilizátory, ktoré poskytujú ešte väčšiu presnosť výstupného napätia.

Činnosť tyristorového stabilizátora napätia

Spínacie tyristory sú riadené procesorom, ktorý priebežne analyzuje vstupné a výstupné napätie. A ak sa jeden z reťazcov zlomí, nahradí ho nasledujúci.

Popísaný princíp činnosti tyristora SN vedie k množstvu výhod takéhoto zariadenia:

 1. Životnosť 10-15 rokov.
 2. Vysokorýchlostná odozva - 10-20 ms.
 3. Presnosť nastavenia výstupného napätia z 1-3%.
 4. Prevádzková odolnosť voči častým zmenám napätia.
 5. Schopnosť pracovať pri teplotách pod nulou.
 6. Odolnosť voči elektrickým poruchám.
 7. Nehlučnosť v dôsledku neprítomnosti pohyblivých častí.
 8. Bezpečnosť dosky kotla aj pri skratovom vinutí transformátora.
 9. Hladká sínusová vlna pri prepínaní.

Tyristor SN Nevýhody:

 1. Vysoká cena Náklady na tyristorové stabilizátory sú 2 - 3 krát vyššie ako servopohony a 6 - 8 krát vyššie ako reléové.
 2. Možnosť vyhorenia drahej riadiacej dosky alebo zlyhania jedného z tyristorov pri preťažení.
 3. Potreba aktívneho chladenia pri vysokých zaťaženiach.

Väčšina tyristorov SN má výkon 5 kW a je navrhnutá tak, aby regulovala napätie v celom dome alebo byte. Ale asi 10% modelov má pracovnú kapacitu až 1,5 kW, čo stačí na pripojenie takmer akéhokoľvek kotla na vykurovanie domácností.

Elektronické alebo reléové

Relé typu SN sú najlacnejšie zariadenia na reguláciu napätia. Ich pracovné "jadro" je od 4 do 20 induktorov s rôznymi vinutiami.

V závislosti od rozdielu napätia medzi vstupom a výstupom zariadenia automatika tieto alebo iné prvky spája. V dôsledku toho dochádza k hrubému postupnému nastavovaniu výstupných parametrov elektrickej siete.

Vnútorné zariadenie relé SN

Vnútorné zariadenie relé SN. Nízkonákladové modely reléových regulátorov napätia majú spolu 4 riadiace relé. V prípade rozbitia sa tieto prvky dajú ľahko nahradiť novými.

Regulácia spínania medzi cievkami sa uskutočňuje pomocou relé, ktoré vydávajú charakteristické kliknutia.

Výhody relé CH sú:

 1. Kompaktný a ľahký.
 2. Nízka cena
 3. Miera odozvy je do 0,1 sekundy.
 4. Prevádzková odolnosť voči častým poplachom.

Nevýhody reléových zariadení:

 1. Pri prepínaní cievok bliká svetlo.
 2. Nedostatok synchronizácie sínusovej vlny.
 3. Hlasné kliknutie pri spustení relé.
 4. Nízka presnosť ladenia pre väčšinu modelov je 5-8%.

Je nepravdepodobné, že by sa v plynovom kotle odporúčali lacné relé. Ale pri absencii peňazí pre pokročilejšie modely, tento typ zariadenia bude tiež vhodné.

Duálne konverzné stabilizátory

Tento typ HF je symbiózou s neprerušiteľným napájaním. Schéma jeho práce je dvojstupňová premena prichádzajúcej elektriny.

Dvojité zariadenie na konverziu výkonu

Stabilizátory dvojitej konverzie výkonu sú ťažké a ťažké v dôsledku dodanej olovenej batérie

Najprv sa do batérie privádza vyrovnaný jednosmerný prúd so zníženým napätím. Potom sa elektrina odstráni zo svoriek tej istej batérie, napätie sa zvýši na 220V, prúd sa invertuje na striedavý prúd a konvertovaná energia sa privedie na výstupy stabilizátora.

Takáto schéma, dokonca aj pri minimálnej kapacite batérie, zaisťuje úplnú nezávislosť parametrov výstupného napätia.

Výhody dvojitej konverzie CH sú:

 1. Nezávislosť parametrov výstupného napätia z domácej siete.
 2. Plná ochrana kotla proti náhlym prepätiam, skratom.
 3. Nedostatok spínacích prvkov a oneskorenia.
 4. Vždy správna sínusová vlna.
 5. odolnosť proti rušeniu.
 6. Pracovné obdobie je viac ako 10 rokov.
 7. Možnosť autonómnej prevádzky plynového kotla bez externej elektriny.

Nevýhody regulátorov napätia s dvojitou konverziou:

 1. Vysoká cena Cena spotrebičov s výkonom 1 kW začína od 200 USD.
 2. Nízka účinnosť (90%) vďaka chladiacemu ventilátoru.

Dvojité stabilizátory výkonu sú skvelé pre vybavenie vo vybavení kotolňa súkromného domu. Ale ich cena môže dosiahnuť polovicu nákladov na vykurovací systém. Preto konečný výber regulátora napätia pre plynový kotol často závisí od množstva peňazí, ktoré sú naň vyčlenené.

Kritériá výberu pri kúpe zariadenia

Nie každý kotol môže byť pripojený na lacný regulátor napätia. Pri výbere regulátor napätia Je potrebné brať do úvahy parametre pripojeného zariadenia, pretože niekedy sa nemusí zapnúť ani z dôvodu prevádzky zabudovaných ochranných poistiek.

Všetky dôležité technické parametre stabilizátora budú opísané nižšie.

Maximálny výkon zaťaženia

Pokyny pre SN zvyčajne indikujú výkon zariadenia vo voltampéroch (VA). Tento ukazovateľ sa často zamieňa s wattom. Indikátor na zariadení v 500 VA neznamená, že tento stabilizátor môže normálne zabezpečiť prevádzku zariadenia s výkonom 0,5 kW.

Aktuálna vodná pumpa

Drahé vykurovacie čerpadlá majú často elektronický obvod, ktorý znižuje zapínacie prúdy. Určenie prítomnosti takejto funkcie v zariadení zabudovanom do kotla je však problematické.

Kotle pre domácnosť v bytoch zvyčajne spotrebujú až 150 wattov v prevádzkovom režime.

V okamihu ich začlenenia však začínajú dva procesy, ktoré prudko zvyšujú súčasný stav:

 • nabíjacie kondenzátory elektronickej dosky;
 • štart elektromotora vykurovacieho čerpadla.

V dôsledku týchto dvoch javov sa zaťaženie stabilizátora zvýši 3-5 krát až na 450-750VA počas prvých 0,1-0,4 sek. Výsledné zapínacie prúdy môžu byť vnímané ako skrat, v dôsledku čoho bude zariadenie odpojené v dôsledku spustenej ochrany.

Resanta 1000VA stabilizátor

Lacné HF zvyčajne nemajú nastavovacie zariadenia. Ich automatizácia bola pôvodne naprogramovaná tak, aby stabilizovala napätie na 220V

Najlepšia voľba CH pre plynový kotol bude existovať model, ktorého plná kapacita vo VA bude 5-krát väčšia ako pracovné potreby kotla.

Ak sa toto odporúčanie nedodrží, situácia sa môže vyvíjať dvoma spôsobmi:

 1. Kotol sa nezapne a budete musieť vymeniť stabilizátor za silnejší.
 2. CH bude pravidelne pracovať v režime preťaženia, čo povedie k jeho havarijnému zlyhaniu.

Preto kúpiť regulátor napätia pre vykurovací systém by mal byť s výkonom 3 - 5 krát. Berúc do úvahy spotrebu energie väčšiny kotlov, nebude to nákladná investícia, ale ušetrí vám to z mnohých problémov.

Miera stabilizácie napätia

V stabilizátoroch nedôjde okamžite k vyrovnaniu napätia. Hlavnou vecou je, že čas oneskorenia nemá negatívny vplyv na prevádzku kotla, pretože krátkodobý impulz s hodnotou 260-270V už môže viesť k vyhoreniu elektroniky.

Porovnávacia tabuľka typov stabilizátorov napätia

Pri inštalácii nového plynového kotla je najlepšie kúpiť tyristorový regulátor napätia, ktorý zabezpečí maximálnu ochranu a jemné doladenie výstupných parametrov

Servomotor HF (10-40 V / s) má najnižšiu rýchlosť, takže nemôže zaručiť ochranu elektronickej dosky pred kritickými poklesmi napätia.

Stabilizátory relé sú rýchlejšie a vyrovnávajú napätie v priebehu 0,1 - 0,2 sekundy. Tento čas je dostatočný na ochranu kotla pred problémami.

Tyristor CH poskytuje rýchlosť korekcie napätia 10 až 20 ms. Elektronika si ani takéto prerušenie ani nevšimne. To je to, čo stabilizátory sú najlepšie.

Rozsah pracovného napätia

Väčšina stabilizátorov rozpočtu má pracovný rozsah 140-160 až 250-260 voltov. Ak je napätie v sieti ešte nižšie, je to dôvod na kontaktovanie organizácie obsluhujúcej elektrickú sieť. Keď sa vstupné parametre odlišujú za špecifikované rozsahy, ochrana sa spustí a SN sa jednoducho vypne.

Označenie stabilizátora napätia

Na zadnej strane CH sa zvyčajne uvádzajú dôležité technické charakteristiky, vrátane rozsahu prevádzkového napätia. Keď idete ďalej, zariadenie sa vypne

Vo večerných hodinách môže napätie klesnúť v súkromnom sektore na 170-180 V, takže kúpiť stabilizátory pre vykurovacie systémy Vidiecke domy s pracovnými parametrami nižšie sa neodporúčajú.

Teplota okolia

Stabilizátory servopohonu tolerujú veľmi nízke teploty. Je to spôsobené námrazou vinutí transformátora, pozdĺž ktorého sa pohybuje prúdový kolektor. V dôsledku toho sa pri zaťažení môžu vyskytnúť silné prúdy, ktoré môžu roztaviť medený drôt a spôsobiť skrat.

Inštalácia CH v miestnosti s podružnou teplotou

Negatívne teploty nepriaznivo ovplyvňujú činnosť regulátorov napätia v dôsledku pravidelnej sedimentácie vodného kondenzátu na kovových vnútorných prvkoch.

Pri inštalácii CH v chlade sa uistite, že v návode nájdete teplotný rozsah, v ktorom je možné zariadenie prevádzkovať. Niektoré stabilizátory majú dokonca ohrievané alebo vodotesné puzdro.

Iné nekritické parametre

Pri kúpe stabilizátora napätia je žiaduce zohľadniť iné nekritické charakteristiky zariadenia: \ t

 • presnosť stabilizácie napätia:
 • možnosť montáže CH na stenu;
 • prítomnosť uzemnenia;
 • počet zabudovaných ochranných systémov.

Ani najhoršia presnosť stabilizácie napätia 10% nebude rušiť stabilnú prevádzku plynového kotla. Okrem toho, jeho elektronické karty majú svoje vlastné nízkoenergetické HF.

Pre ostatné zariadenia postačujú indikátory v 200 alebo 240 V pre stabilnú prevádzku. Ale optimálna hodnota je stále 220 V s minimálnymi odchýlkami.

Uzemňovacia svorka na zadnom paneli

Uzemnenie musí byť vykonané na krytoch kovových stabilizátorov. Toto zariadenie chráni zariadenie a chráni osobu pred úrazom elektrickým prúdom, ak sa prístroj poškodí.

Prístroj môže byť vždy nainštalovaný na stenu, má postavenú malú poličku, ale špecializované upínacie prípravky sa hodia lepšie. Preto, ak je to potrebné, umiestnenie steny CH je vhodnejšie na nákup vhodných modelov.

Okrem ochrany pred prepätím musí byť pripojené zariadenie chránené pred nebezpečenstvom samotného stabilizátora.

CH preto musí mať bezpečnostné mechanizmy proti takýmto faktorom:

 • prehrievanie;
 • preťaženia;
 • odchýlka výstupného napätia nad prípustné hodnoty;
 • skrat

Čím viac ochrany poskytuje dizajn, tým menšia je šanca na poškodenie pripojeného zariadenia. Poslednou charakteristikou, ktorá si zaslúži pozornosť, je cena zariadenia, ale tento parameter závisí od mnohých faktorov.

Výrobcovia stabilizátorov napätia

Len niekoľko výrobcov vyrába regulátory napätia všetkých typov naraz. Väčšina spoločností sa zameriava na výrobu produktov pre konkrétne miesto. Domáci výrobcovia v posledných rokoch upravili vydanie svojich vlastných SNs lepšie ako ich zahraničné náprotivky.

Spoločnosť SVEN stabilizátor napätia

Je žiaduce, aby regulátory napätia mali nielen kontrolné svetlo preťaženia, ale tiež informovali užívateľa zvukovým signálom.

Takže najlepší výrobcovia domácich relé SN sú:

 • Resanta;
 • Lider;
 • Luxeon;
 • energie;
 • SVEN.

Dobré elektromechanické zariadenia vyrábajú:

 • LogicPower;
 • Luxeon;
 • Rucelf;
 • Resanta;
 • Solby.

Výroba tyristorových stabilizátorov v spoločnosti:

 • Volter;
 • Luxeon;
 • Lider;
 • upokojiť;
 • Progress.

Existujú desiatky ďalších výrobcov regulátorov napätia, ktoré sú tiež hodné pozornosti. Ich výrobky je možné zakúpiť aj v obchode, ak v ňom nie sú k dispozícii vhodné modely uvedených spoločností.

Najlepšie modely pre plynové kotly

Voľba stabilizátora pre vykurovací kotol je do značnej miery determinovaná parametrami lokálnej rozvodnej siete a výkonom pripojeného zariadenia. Môžete však urobiť „portrét“ slušného CH pre vykurovacie systémy bytov a malých domov.

Vyzerá to takto:

 1. Celkový výkon najmenej 1000VA.
 2. Zabudovaná ochrana proti prehriatiu, náhodnému skratu, preťaženiu.
 3. Správny sínusový výstup.
 4. Nižší prah prevádzkového napätia je vyšší ako štandardná hodnota v lokálnej rozvodnej sieti.
 5. Autostart s oneskorením po vykonaní ochrany.
 6. Prítomnosť uzemňovacích svoriek.
 7. Rýchlosť nastavenia napätia nie je vyššia ako 20 ms a presnosť ladenia je 2-3%.
 8. Schopnosť pracovať v chlade a upevnenie na stenu.

Taktiež by bola potrebná klauzula s nízkymi nákladmi, ale s vyššie opísanými parametrami to nie je možné.

Modelová rada tyristorových stabilizátorov "Calm"

Tyristorové stabilizátory môžu byť použité s rezervou výkonu a okrem nich na pripojenie nízkonapäťových elektronických prístrojov na pravidelné nabíjanie.

Ďalej budú prezentované najobľúbenejšie modely SN v troch kategóriách: relé, servo a tyristor. Pri zostavovaní zoznamu sa bude brať do úvahy uvažovaný ideálny „portrét“ stabilizátora.

Najlepšia relácia SN:

 1. LogicPower LPT-1000RV;
 2. Luxeon LDR-1000;
 3. Powercom TCA-1200;
 4. SVEN Neo R1000;
 5. BASTION Teplocom ST1300.

Najvyššie stabilizátory Servo:

 1. Resanta ACH1000 / 1-EM;
 2. Luxeon LDS1500 Servo;
 3. RUCELF SDW-1000;
 4. Energia CHBT-1000/1;
 5. Elitech ACH 1500E.

Najlepšie tyristorové zariadenia:

 1. Kalibrované R 1200SPT;
 2. Luxeon EDR-2000;
 3. Progress 1000T;
 4. Lider PS 1200W-30;
 5. Awattom SNOPT-1.0.

Tieto modely sú navrhnuté pre bezproblémovú prevádzku kotlov s maximálnou spotrebou energie 200 wattov.

Sú ďaleko od ideálu, ale sú najlepší vo svojej triede. Tento SN je spoľahlivý a v prípade poruchy ich výrobcovia poskytujú záručný servis.

Závery a užitočné video na túto tému

Prezentované videá pomôžu určiť výber vhodného CH pre plynový kotol.

Video č. 1. Výber regulátora napätia pre zariadenia kotla - užitočné tipy:

Video č. 2. Práca a vnútorné zariadenie stabilizátora:

Video č. 3. Testovanie piatich rôznych stabilizátorov napätia:

Pre kupujúcich stabilizátorov napätia je hlavným kritériom pre výber cena zariadenia. Ale za jednu cenu si môžete tiež kúpiť SN, ktorý vo všeobecnosti nie je vhodný pre plynový kotol, a zariadenie, ktoré spoľahlivo ochráni pripojené zariadenia po celé roky.

Aby ste neľutovali vynaložené peniaze, pri kúpe stabilizátora by ste mali vždy brať do úvahy všetky vyššie uvedené parametre zariadenia.

Napíšte poznámky do nižšie uvedeného bloku. Povedzte nám, ako ste si vybrali stabilizátor pre svoj vlastný plynový kotol. Zdieľajte užitočné informácie, ktoré budú užitočné pre návštevníkov stránok, klásť otázky, uverejňovať obrázky na tému článku.

Dacha triky s vlastnými rukami zo šrotu: nápady na fotografiu, návod na výrobu

Dacha triky s vlastnými rukami zo šrotu: nápady na fotografiu, návod na výrobuNapájanie VodouIný

Chcete si zo svojej letnej chaty urobiť jedinečné miesto, ktorého atmosféra je presýtená niečím známym a neobvyklým? Môžete navštíviť špecializované predajne, ale tamojší sortiment je taký bohatý, ...

Čítaj Viac
DIY nábytok z paliet: nápady na výrobu originálneho nábytku + podrobné pokyny

DIY nábytok z paliet: nápady na výrobu originálneho nábytku + podrobné pokynyKúrenieIný

V podmienkach rozpočtových úspor je výroba nábytku vlastnými rukami z paliet dôstojnou alternatívou k zakúpenému. Hotové výrobky vyrobené zo surových, drsných, ale trvanlivých dosiek vydržia veľa h...

Čítaj Viac
Blokovanie kanalizácie: dôvody, ako čistiť, odstraňovanie blokád, mechanické a chemické čistenie, prostriedky, prevencia

Blokovanie kanalizácie: dôvody, ako čistiť, odstraňovanie blokád, mechanické a chemické čistenie, prostriedky, prevenciaKanalizácieIný

Upchatá kanalizácia znižuje komfort bývania v dome alebo byte. Blokovanie kanalizácie môžete vyčistiť zapojením špecialistov aj sami. Zložitosť práce závisí od zvoleného typu čistenia.Obsah článku:...

Čítaj Viac
Instagram story viewer