Yt, linjär, öppen dränering av avloppsvatten: vad är detta för system – Setafi

click fraud protection

Dräneringssystem spelar en nyckelroll för att säkerställa miljösäkerhet och komfort i stads- och förortsmiljöer. De är utformade för att effektivt avlägsna ytvatten, förhindra översvämningar och upprätthålla sanitet. Låt oss överväga vad dräneringssystem är och deras varianter, såsom ytdränering och linjär dränering.

Ytdränering

Innehållet i artikeln

 • Ytdräneringssystem: vad är det och vad är det till för?
  • Syftet med och betydelsen av systemet
 • Typer av dräneringssystem och deras egenskaper
 • Vägavloppssystem
 • För- och nackdelar med olika system

Ytdräneringssystem: vad är det och vad är det till för?

Ytdräneringssystemet är ett komplex av åtgärder och strukturer. Den är utformad för att samla upp och dränera regn, smälta och andra typer av ytavloppsvatten. Detta system är nödvändigt för att förhindra översvämning av områden och jorderosion. Det behövs också för att förbättra sanitära förhållanden och allmän förbättring av stads- och förortsområden.

Syftet med och betydelsen av systemet

Huvudsyftet med ett ytdräneringssystem är att säkerställa ett effektivt avlägsnande av överskottsvatten från jordens yta. I stadsförhållanden är detta särskilt viktigt. Trots allt förhindrar ett stort antal ogenomträngliga ytor (asfalt, betong) den naturliga absorptionen av vatten i jorden. Utan ett adekvat dräneringssystem kan problem uppstå:

instagram viewer

 • lokala översvämningar;
 • förstörelse av vägytan;
 • skador på byggnadsgrunder;
 • skapa ogynnsamma villkor för människors försörjning.

Systemet innehåller olika element, som var och en utför sin egen funktion:

 1. Dräneringskanaler och brickor är utformade för att samla upp vatten och leda det till avfallsplatser eller naturliga vattensamlingar.
 2. Stormdränering är ett nätverk av rör och samlare. Det säkerställer dränering av vatten från befolkade områden.
 3. Absorptionsbrunnar och dräneringsgropar. De används för att ackumulera och sedan absorbera vatten i jorden.
 4. Filtreringsfält och dammar tjänar till att rena och behålla vatten innan det återförs till naturliga källor.

Typer av dräneringssystem och deras egenskaper

Det finns olika typer av dräneringssystem. Var och en av dem har sina egna egenskaper och används beroende på de specifika terrängförhållandena och uppgifterna:

 1. Ytdränering används för att samla upp vatten som ackumuleras på jordens yta.
 2. Linjär dränering används längs vägar och i områden med tät trafik. Det kan vara brickor, hängrännor eller diken som ligger längs vägbanan.
 3. Ett öppet dräneringssystem inkluderar öppna kanaler och kanaler genom vilka vatten rinner fritt och avlägsnas från området.
Dräneringssystem

Vägavloppssystem

Vägdräneringssystemet är en heltäckande lösning. Det säkerställer trafiksäkerhet under förhållanden med intensiva regn. Systemet förhindrar att vatten samlas på vägbanan. Detta minskar risken för vattenplaning och förbättrar sikten i regnigt väder.

För- och nackdelar med olika system

Varje typ av dräneringssystem har sina för- och nackdelar:

 • Ytdränering är en ekonomisk och relativt enkel metod för att dränera vatten, men den kanske inte är effektiv i mycket kraftiga nederbördssituationer.
 • Linjär dränering är effektivt för vägytor, men kräver regelbunden rengöring av skräp och sediment.
 • Ytavloppssystem. De är viktiga för att förhindra jorderosion och översvämningar, men kan vara dyra att bygga och underhålla.

Valet av ett specifikt dräneringssystem beror på många faktorer, inklusive klimatförhållanden, områdeslayout och ekonomiska möjligheter. Ett korrekt utformat och konstruerat dräneringssystem kommer att säkerställa ett långsiktigt skydd av området från ytvatten och relaterade problem.

Att välja en värmare för balkongen. De bästa alternativen för uppvärmning - Setafi

Att välja en värmare för balkongen. De bästa alternativen för uppvärmning - SetafiHemVitvaror

prom.uaGör reparationer i lägenheten eller bara trött när det blåser kallt från gatan? Då är det dags att tänka på hur man arrangerar en konvektor på balkongen eller komma på en annan strategi för ...

Läs Mer
Hur ansluter man en 380 volt värmepistol? – Setafi

Hur ansluter man en 380 volt värmepistol? – SetafiHemOkategoriserad

e-csu.com.uaAtt ansluta en värmepistol är inte svårt när det finns detaljerade instruktioner för att använda enheten. Det spelar ingen roll om det är en gas- eller dieselmodell - i vår artikel komm...

Läs Mer
Katalytisk flerbränslevärmare: typer, enhet och huvudegenskaper - Setafi

Katalytisk flerbränslevärmare: typer, enhet och huvudegenskaper - SetafiHemVitvaror

bigl.uaVarje typ av värmeutrustning har sina fördelar och nackdelar. Vårt mål är att berätta om vart och ett av formaten så att köparen kan fatta rätt beslut för sig själv och utrusta sitt hem med ...

Läs Mer
Instagram story viewer