Instalace kotle na tuhá paliva: analýza instalačních nuancí

Kotle na tuhá paliva se používají k vytápění soukromých budov, které nejsou napojeny na centrální rozvody plynu. Nepravděpodobná instalace jednotek, které zpracovávají tuhá paliva, může být vážným rizikem pro majitele domů. Přísné dodržování instalačních pravidel tuto hrozbu odstraní. Souhlasíte?

Popíšeme, jak by měla být instalace kotle na tuhá paliva prováděna v přísném souladu s regulačními požadavky. Článek podrobně popisuje přípravné a montážní etapy a popisuje pravidla pro pořádání minikotelen. S ohledem na naše rady, připojení jednotky k vytápění nezpůsobí potíže.

Obsah článku:

 • Výběr prostor pro umístění jednotky
 • Ventilační zařízení v místnosti s kotlem
 • Montážní práce na uspořádání komína
 • Příprava kotelny pro instalaci jednotky
 • Hlavní etapy instalace kotle
 • Připojení jednotky k topnému systému
 • Doporučení pro efektivní provoz
 • Závěry a užitečné video na toto téma

Výběr prostor pro umístění jednotky

Budeme rozumět co nejpodrobněji, co je to kotle pracující na tuhá paliva? Jedná se o tepelné zařízení vybavené otevřenou spalovací komorou.

Schéma napojení na otopný systém soukromého domu může být založeno na technických požadavcích na otevřené nebo uzavřené topné systémy. Vše závisí na provozních podmínkách.

Požadavky na otevřené systémy jsou:

 • propojení výfukového systému tuhého paliva s komínem, ve kterém bude ponor prováděn přirozeně;
 • instalace v krajním horním bodě topného okruhu expanzní nádoby, skrz které bude navázáno spojení nosiče tepla s atmosférou;
 • neustálé zajišťování topného systému vodou potřebnou pro jeho udržování v provozním stavu.

I když majitelé soukromých domů často instalují uzavřené topné systémy, spíše než otevřené.

Všechny kotle na tuhá paliva jsou velmi působivé rozměry. A proto jsou vyrobeny výhradně v provedení, které zajišťuje umístění podlahy.

Schéma a způsob instalace kotle

Před zahájením instalace kotle na tuhá paliva je nutné jasně definovat místo, uspořádání a způsob jeho instalace.

Instalace kotle na tuhá paliva poskytuje značné množství práce:

 • stanovení prostor pro umístění generátoru tepla na tuhá paliva;
 • přípravné práce v kotelně;
 • instalace ventilačního systému přívodního a výfukového typu;
 • instalace kotle a komínového systému;
 • páskové kotle;
 • zkušební provoz topného systému.

Pouze při pozorování takového algoritmu činností lze při instalaci jednotky s pevným palivem, stejně jako při jejím dalším provozu, vyhnout problémům.

Všechna těžká zařízení na podlaze

Ideální uspořádání kotelny, pokud je na podlaze instalováno veškeré těžké zařízení

Body 1 až 3 výše uvedeného pracovního řádu jsou přípravnými pracemi. To však neznamená, že k jejich realizaci by se mělo přistupovat méně přísně než k instalačním pracím.

V případě nesprávného výběru prostor pro instalaci topného tělesa a chyb při instalaci systému větrání vás problémy s provozem topného systému soukromého domu nebudou čekat. Řešení bude třeba hledat ve výšce topné sezóny, během chladného období.

Proto je lepší neprodleně provést instalaci jak topného zařízení v soukromém domě, tak i kotle na tuhá paliva. Za tímto účelem je nutné předem rozvinout podrobný plán jeho instalace vzhledem k tomu, že instalace některých typů kotlů na tuhá paliva může zajistit napájení z elektrické sítě.

Schéma instalace kotle

Jedna ze správných variant instalačního schématu kotle na tuhá paliva spočívá v jeho umístění v suterénu, přízemí nebo suterénu.

Ve věci instalace je třeba se řídit základními normami stavebního a stavebního řádu „Vytápění a větrání“ a některými ustanoveními SNiP 31-02-2001 „Rodinné domy“ (pro Ruskou federaci).

Spalování tuhých paliv vede ke zvýšené prašnosti v místnosti a při spalování dřeva nebo uhlí mohou do místnosti unikat různá množství kouře.

Proto je instalace kotle v těsné blízkosti obytných prostor nežádoucí. Přestože je dle regulačních dokumentů povolena instalace kotle na tuhá paliva v kuchyni, chodbě a dalších nebytových prostorách.

Kotelna v podobě prodloužení

Kotelna ve formě přístavby může být postavena v blízkosti domu. Takové konstrukční řešení bude velmi pohodlné.

Nejlepší místa pro instalaci kotle samostatný specializovaný pokoj, nejlépe oddělené od domu. Jako volitelný doplněk bude vhodně vybavená technická místnost připojená k domu.

Dobrou možností by bylo umístit tepelnou jednotku do suterénu nebo do garáže. Můžete ji instalovat na chodbu, ale za předpokladu, že je k dispozici dostatek prostoru a dobré větrání místnosti.

Ventilační zařízení v místnosti s kotlem

Když je čerstvý vzduch nízký, proces spalování paliva bude obtížný. Pokud se jedná o přebytek, je obtížné kontrolovat proces spalování pevného paliva.

Pokud je průtok čerstvého vzduchu obtížný, je nutné vybudovat ventilační systém.

Větrání je nezbytné, aby:

 • zajistit čerstvý vzduch na úrovni potřebné pro udržení procesu spalování v peci kotle;
 • odstranit z místnosti produkty spalování tuhých paliv, které náhodně vycházejí z pece do kotelny;
 • Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

Tato jednoduchá opatření pomohou dlouhodobě bezpečně a efektivně provozovat kotel na tuhá paliva.

Proces větrání kotle

Pro zajištění úplného odstranění spalin by měl být v kotelně instalován přirozený nebo mechanický ventilační systém. Proces větrání musí být na dostatečné úrovni.

Co se týče uspořádání ventilačního systému pro samotnou kotelnu, jsou následující tipy určeny pro správnou pomoc. Za prvé, výfukové a přívodní otvory by měly být umístěny na různých koncích kotelny.

Doporučujeme umístit odsávací otvor blíže ke střeše a přívodní potrubí by mělo být umístěno ve spodní části místnosti, v těsné blízkosti samotného kotle na tuhá paliva.

Za druhé, je nevýhodné instalovat výfukové zařízení v blízkosti tepelného generátoru, ve kterém je uspořádán ventilátor (dmychadlo) nebo kouřový odsávač.

V tomto případě bude během provozu turbíny tlak v potrubí nuceně měnit směr vzduchové proudy a vzduch, který musí jít do kapoty, bude znovu vlézen do místnosti kotelna.

Pokud je vstup do kotelny vybaven přímo dveřmi z obývacího pokoje, je vhodné instalovat přívodní mřížku ve spodní části dveří. Přítok teplého vzduchu z obydlí zvýší tepelnou účinnost spalovaného pevného paliva.

Vzhledem k tomu, že většina nasávaného vzduchu je přímo ve spalovací komoře kotle, kde reaguje s uvolněným uhlíkem ze spalování pevného paliva, po kterém vychází ve formě oxidu uhličitého, musí mít výfukový otvor menší průměr než otvor příliv.

Schéma optimálního umístění kotle

Schéma optimálního umístění kotle na tuhá paliva ve vztahu ke zdrojům proudění vzduchu do kotelny

Nejlepší možností je instalovat kotel blíže k vnějším stěnám. Tím se vyhnete problémům s pokládkou dlouhého horizontálního komínového kanálu, zejména v těch případech, kdy se má odstranit střechou.

Společná schémata uspořádání kotle a pravidla pro návrh technického prostoru zde.

Montážní práce na uspořádání komína

Instalace kotle na speciální základ nebo na podlahu je velmi jednoduchá. Spočívá v jednoduchém uvedení jednotky tepla do polohy, ve které bude pokračovat v práci. Dále musí být jeho poloha vyrovnána nastavením nohou nebo speciálními podložkami z kovu.

Shoda os komínu a odpovídajícího otvoru ve stěně během procesu instalace však nemusí být monitorována. Tady lze nastavení snadno nastavit nastavením kolen.

Aby se předešlo možným problémům spojeným s výskytem kondenzátu během provozu kotle, je vhodné postavit komín z kotle na tuhá paliva z ohřívaného prostoru. sendvičové potrubíNebo, jako ekonomická varianta, sestavte konstrukci vlastníma rukama z trubek obalených čedičovými vlákny.

Nejjednodušší verze komína

Nejjednodušší verzí komína z hlediska designu i instalace bude komínový kanál, který sousedí s domem venku.

Instalace tohoto typu komína se provádí následujícím způsobem: potrubí je připevněno ke stěně ve svislé poloze a kouřovod z kotle na tuhá paliva je k němu připojen pomocí odpaliště.

Pokud jde o instalaci komína v dřevěných domech, otvor ve vnější stěně nebo ve střeše je vyroben v souladu s pravidly požární bezpečnosti.

Nejprve se v příčce rozdělí rovnostranný otvor a rozměry jeho stran by měly přesáhnout rozměry vnitřního komína o 380 mm. z každé strany. Máme například kanál o průměru 100 mm a sendvičovou trubku, jejíž tloušťka izolace je 500 mm. V tomto případě bude velikost otvoru: 100 + 380 x 2 = 860 mm.

Dále je sestava provedena přes uzel vyrobený ve formě skříně z oceli s povlakem zinku. Tímto boxem se protáhne sendvičová trubka a dutiny v ní obklopené čedičovou vlnou. Závěrečná operace bude spočívat v upevnění víka na vnější straně.

Při provádění instalačních prací stojí za to připomenout, že v cihlové zdi nebo stěně pěnového bloku je nejjednodušším způsobem instalace komínového kanálu pomocí těsnění a ocelového pouzdra.

Schéma montáže a připojení komínu

Montážní a připojovací schéma připojeného komína ze sendviče je jednoduché a přímočaré, a proto jeho provedení je v rozsahu každého

Při instalaci kouřovodu je však nutné dodržovat následující pokyny:

 • potrubí by nemělo být otočeno více než třikrát, zatímco jeho minimální výška, vypočtená z roštu jednotky pevného paliva, by měla být nejméně pět metrů;
 • sekce komínů by měly být připojeny tak, aby podél vnější stěny stékala dešťová voda a vlhkost kondenzátu - uvnitř;
 • Horizontální část potrubí by měla být instalována se sklonem směrem k kotli.

Na dně komína je nutné instalovat revizní poklop a nádrž pro sběr nahromaděné vlhkosti kondenzátu. Aby se zabránilo průniku komína s okapy komína, může být tento komín zaoblen pomocí dvou adaptérů pod 30 stupňů.

Komínové schéma

Potrubí uvnitř domu je nejlépe položeno na navrhovaný systém. V tomto případě bude bezchybně vykonávat své přímé funkce.

Při montáži komína je nutné dbát na to, aby spoje úseků komína nesouhlasily s umístěním upevňovacích prvků potrubí ke stěně. Nahoru komín Doporučuje se nasadit ochranný kryt nebo otočnou lopatku.

Výška komína

Výška komína, stoupající nad střechu, závisí na vzdálenosti mezi komínem a hřebenem. Schéma udává pokyny pro minimální výšku, jejichž velikost může být ovlivněna místními podmínkami, například vysokým stromem v blízkosti domu na závětrné straně

Při práci na vytvoření systému ventilace kouře stojí za to připomenout, že horní část komínového potrubí by neměla být umístěna v zóně zpětného vzdutí větru některého z domů (vlastních i sousedních). Aby byla vždy konzistentně dobrá, musí být komínová trubka instalována na úrovni uvedené ve výše uvedeném schématu.

Pro pohodlí údržby a čištění výměníku tepla jednotky pevného paliva ze všech stran, odkud jsou tyto činnosti plánovány, je nutné vytvořit přístup do kotle. Ideální možností by bylo vytvořit metrovou mezeru v přední a boční a zadní stěně 60 cm. Minimálně tyto odsazení musí být 25 cm.

Instalace kotel na tuhá palivaJe třeba mít na paměti, že je přísně zakázáno spojovat kouřovod topného tělesa s cihlovými studnami větracích kanálů domu procházejícího vnitřním prostorem stěn.

V předvečer nákupu a montáže kotle na tuhá paliva je nutné pečlivě zkontrolovat jeho výšku s výškou budoucí kotelny. Je také vhodné předem spočítat umístění jiných zařízení velkých velikostí, jako je akumulátor tepla, vyrovnávací nádrž a kotel nepřímého vytápění.

Příprava kotelny pro instalaci jednotky

Kotle na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou musí být umístěny v samostatných speciálních místnostech - kotelnách. Tyto pokoje jsou umístěny v suterénu nebo v suterénu a jsou vybaveny systémem intenzivního větrání, který zajišťuje normální provoz jednotky na tuhá paliva.

Nalití základu pod kotel

V případě potřeby vyplňte speciální základ v místě určené instalace topného tělesa.

Kotle, které spotřebovávají tuhá paliva, mohou být instalovány ručně a bez jakékoli koordinace s příslušnými službami. Při instalaci kotle na tuhá paliva však musíte dodržovat pravidla.

Takže podlaha v místě instalace kotle na tuhá paliva by měla být dokonale plochá a trvanlivá. Ve většině případů se kotle instalují na speciální desky z nehořlavých materiálů.

Betonový potěr pod kotlem

V některých případech je kotel umístěn na rovném podkladu z betonové potěry o tloušťce 50 mm.

Kotel instalujte v určité vzdálenosti od stěn. Mezera mezi zadní stěnou kotle a stěnou místnosti musí být nejméně 60 cm, přičemž vzdálenost mezi stěnou kotelny a čelním povrchem kotle musí být nejméně 25 cm.

Před instalací topného tělesa musí být stěny a podlaha kotelny pokryty protipožárním materiálem s minimální požární odolností 0,75 hodiny. Pro tyto účely lze použít: plechy, čedičovou lepenku, minerit nebo azbestový cement.

Kotelna by také měla být vybavena systémem nízkého větrání. To může být běžné okno, nebo díra ve zdi. Současně se její plocha počítá na základě výkonu kotle: 8 čtverečních centimetrů větracího otvoru by mělo klesnout na 1 kilowatt výkonu kotle.

V případě, že místnost kotelny je vybavena pouze osvětlením, je vhodné instalovat zásuvky s napájením z elektrické sítě 220 V.

Protipožární materiál v místě instalace kotle

Pokud je kotel umístěn ve vzdálenosti menší než 38 centimetrů od stěny, stačí tuto stěnu izolovat plechem z ohnivzdorného materiálu.

Tepelně odolná deska by měla pokrýt podlahu přímo v místě instalace kotle tak, aby ochranný materiál vyčníval 80 cm od přední stěny kotle. Toto opatření pomůže vyhnout se vzniku požáru v případě ztráty tepla z pece.

Všichni výrobci tepelných jednotek v návodu k instalaci svých výrobků doporučují vybudovat základ pro instalaci kotle. Pokud je tedy kotel o malém výkonu, jehož hmotnost nepřesahuje 200 kg, může být instalován s klidnou duší na bázi cementového potěru. V případě správného uspořádání může tento druh zátěže odolat bez problémů.

Ale pro instalaci jednotky, jejíž hmotnost přesahuje 300 kg, je vhodné postavit základ železobetonového potěru. Jeho tloušťka by navíc měla být od 10 do 12 cm. Pokud hmotnost kotle přesáhne 300 kg, musí být instalována výhradně na základu, která se skládá ze samostatné základní desky.

Montáž kotlů na pelety

Instalace kotlů na pelety s elektromotorem a šnekem na pelety se provádí na speciálně nalitém základu, aby se minimalizoval vliv vibračního zatížení na spodní část základny.

Kotle na tuhá paliva mohou být instalovány na podlaze ze dřeva. Místo instalace však bude muset být připraveno osobně, předtím, než bylo předtím zesíleno lamelami ve tvaru tyče, jejichž průřez je nejméně 100x50 mm.

Pokud se v kotelně plánuje instalovat další těžká zařízení, pak se nedoporučuje zaplňovat základy každé z jejích jednotek. V tomto případě je mnohem snazší nalít tzv. Průmyslové podlahy, tj. Vytvořit betonový potěr do výšky 12 cm.

Jeho náplň by zároveň měla být kování o průměru 8 až 14 mm. Pak je třeba udělat hustý polštář sutin, a dát mřížku s oknem velikost 20x20 cm na vrcholu.

Plocha kotelny není menší než 15 metrů čtverečních

Prostor vyhrazený pro vybavení kotelny musí být nejméně 15 m2, výška stropu 2,5 m

Na základě toho, jak je kotel připojen ke komínu: přes střechu nebo stěnou, je nutné navrhnout umístění otvoru, kterým bude vyvedena komínová trubka a projít jím. Jeho vnitřní průměr by se měl shodovat s průměrem výstupního hrdla jednotky s pevným palivem nebo o něco větší.

Hlavní etapy instalace kotle

Pro montáž topného systému založeného na použití kotle na tuhá paliva budete potřebovat samotnou topnou jednotku, potrubí a topná tělesa, expanzní nádrž, oběhové čerpadlo, akumulátor tepla, komponenty automatického systému řízení kotle.

Ty zahrnují:

 • pojistný ventil;
 • vzduchový ventil;
 • tlakoměr;
 • regulátor teploty.

Veškeré manipulace spojené s instalací kotle na tuhá paliva a připojení periferních systémů a zařízení jsou prováděny v souladu s přísným algoritmem krok za krokem. V předvečer instalace kotle je tedy na místě plánovaného umístění vybudována specializovaná nadace.

Současně je nutné vydržet všechny potřebné rozměry zarážek a správně umístit těleso topné jednotky vertikálně i horizontálně.

Dále jsou elektrická topná tělesa instalována v případě, že jsou součástí balení kotle. Kotle na tuhá paliva jsou zpravidla vybaveny příslušenstvím pro instalaci topných těles, vedle kterých je instalován regulátor teploty.

Další etapa zahrnuje instalaci a připojení potrubí topného systému. Je důležité uzavřít všechny spoje pomocí mezilehlých uzavíracích ventilů a utěsnit stykové spoje sanitární páskou nebo materiálem z lněných vláken. To zjednoduší přístup pro budoucí opravy.

Vlastnosti instalace tepelné komunikace

Instalace tepelných komunikací zajišťuje, že během provozu topného systému je možné snadno provádět údržbu a opravy

V případě, že práce topného systému zajišťuje použití elektrických přípojek doma, je v této fázi nutné provést všechna potřebná zapojení, jejich izolaci a uzemnění.

Další je instalace bezpečnostní skupiny. Jeho vybavení závisí na modelu kotle na tuhá paliva, ale zpravidla se skládá z: pojistný ventil, vzduchový ventil, regulátor teploty, snímač tahu, tlakoměr a jiných zařízení. Všechna tato zařízení se instalují před všemi uzamykacími zařízeními.

Dalším krokem bude instalace komínové trubky. V místech, kde jsou prvky systému spojeny s odsáváním kouře, jsou utěsněny těsnící hmotou odolnou vůči vysokým teplotám.

Způsob montáže, výška komínového kanálu a plocha průřezu se vypočítají tak, aby se na správné úrovni zajistil proces přirozeného tahu. K tomu je nutné striktně dodržovat všechny požadavky návodu k instalaci instalovaného kotlového modelu.

Dále je voda naplněna tepelným okruhem kotle na tuhá paliva. Nejprve by měla být hladina tlaku vody mírně vyšší než u pracovníka. Tato fáze zahrnuje testování systému na netěsnosti.

Dále je nutné zkontrolovat všechny vnitřní prvky pece kotle na tuhá paliva: zátky pro čištění, klapky, šamotové kameny, rošty atd.

A konečně je třeba vypustit tlak v kotli na výkonové ukazatele, umístit ventily v peci a komín do polohy předepsané instrukcí a umístit tuhé palivo do kotle.

Testovací systém

Po dokončení všech výše uvedených manipulací můžete přistoupit k nastartování topného systému na základě použití kotle na tuhá paliva

Pro zahájení procesu ohřevu stačí naložit palivo do kotle a zapálit ho. Po 10-15 minutách je nutné uzavřít ventil těsně pro zapálení.

Po dosažení teploty 80-85 stupňů budete muset nastavit regulátor teploty na požadovaný režim dodávky tepla. Následně bude nutné v případě potřeby kotel jednoduše dodávat s pevným palivem.

Připojení jednotky k topnému systému

Po dokončení instalace kotle na tuhá paliva a systému odsávání kouře bude dalším stupněm práce tzv. Potrubí. Při provádění tohoto úkonu je třeba bezpodmínečně dodržovat jedno pravidlo: při provozu topného tělesa nesmí za žádných okolností vniknout studená voda. Zejména ten, ve kterém je výměník tepla vyroben z litiny.

V takovém případě budou stěny kotle okamžitě zakryty kondenzační vlhkostí. Důvodem bude prudký pokles teploty. Tato kapalina je nebezpečná, protože když přijde do styku s usazeninami uhlíku uloženými na bocích kotle, změní se na viskózní a hustou vrstvu plaku.

Lepivý povlak je velmi obtížné odstranit z povrchu stěn kotle, navíc výrazně snižuje účinnost tepelné jednotky. Minimalizujte proces kondenzace, při spalování tuhých paliv v kotli můžete provést typické schéma páskování trojcestným ventilem a obtokem při nastavení chladicí kapaliny na stabilní teplotu 50-55 stupňů

Voda v systému se tak bude pohybovat v kruhu, dokud nedosáhne výše uvedené teploty. A poté začne ventil zapouštět studenou vodu do systému.

V procesu vázání jednotky s pevným palivem je důležité vzít v úvahu vlastnosti daného modelu, a to po prostudování pokynů výrobce. Proto je důležité pečlivě připojit řídicí jednotku a hořák. Někdy je v kotlích evropských značek instalován automatický hasicí systém, který je napojen na centrální vodovod.

Aby nedošlo k omylu v procesu kotle na pelety je nutné získat technické rady od oficiálních zástupců výrobce kotle. Je důležité instalovat všechny součásti systému pevných paliv, jak je předepsáno příslušnými pokyny.

Zkontrolujte provoz jednotky

Po instalaci systému musí být testován naplněním vodou tak, aby vznikl tlak 1 bar. A pak otestujte provoz kotle zapálením

Doporučení pro efektivní provoz

Během provozu kotle, který spotřebovává tuhá paliva, zůstávají v jeho peci usazeniny strusky. Jak se hromadí, musí být pravidelně vymazávány. Pro udržení energetické účinnosti takového kotle je třeba pravidelně provádět určité činnosti.

Za prvé, čas od času musí být stěny kotle očištěny od nahromaděného popela a sazí. Vzhledem k milimetrovým vrstvám sazí na stěnách je energetická účinnost kotle na tuhá paliva snížena o 3%. Vyčistěte jej nejméně každých sedm dní. V tomto případě musí být kotel vypnut a jeho stěny ochlazeny.

Za druhé, protože rošt mřížky je ucpaný popelem, kotel také postupně ztrácí svůj výkon. Pokud byl takový jev zaznamenán, může být zcela jednoduše odstraněn mírným pohybem obsahu fireboxu.

Moderní modely kotlů na tuhá paliva jsou vybaveny speciální pákou pro otáčení uhlí, navíc v případě potřeby napomáhá vynulování uhlí.

Za třetí, za účelem zlepšení cirkulace vody podél tepelného obrysu kotle je možné použít oběhové čerpadlo. To od té doby výrazně zlepší energetickou účinnost tepelné jednotky Nosič tepla v systému se objeví mnohem rychleji a vrátí se do kotle s vyšším výkonem teplota

To znamená, že pro jeho opětovný ohřev bude méně tepelné energie, a proto bude energetická účinnost takového kotle mnohem více.

Cirkulační čerpadlo v systému

Oběhové čerpadlo může být umístěno před vstupem do kotle v přívodním potrubí.

Za čtvrté, je nutné kontrolovat stav tahu ve výfukovém kanálu kouře. A udržet je v optimálním stavu, komín musí být vyčištěn nejméně jednou ročně. Segmenty kanalizačního kanálu procházející prostory bez vytápění musí být ohřívány.

To by mělo být provedeno, aby se zabránilo tvorbě kondenzačních par. Jsou zase škodlivé, protože se hromadí, ruší normální uvolňování produktů spalování.

Pro co nejefektivnější využití paliva je nutné nastavit regulátor teploty na minimální výkon, ale pouze v případě, že dům je dobře zahřátý, a na ulici zahřát.

Majitel domu může kotel instalovat osobně

Majitel soukromého domu si může vždy zvolit způsob, jakým bude celý komplex prací provádět: vlastními silami nebo prostřednictvím specialistů společností zabývajících se instalací kotlů

Závěry a užitečné video na toto téma

Ve videu jsou diskutovány nuance vytápění soukromého domu s jednotkou na tuhá paliva:

Video o vlastnostech instalace jednoho z oblíbených modelů kotle na tuhá paliva:

Montážní práce na instalaci topného kotle, který spotřebovává tuhá paliva, nejsou nijak zvlášť náročné. Neexistují žádné neproveditelné požadavky na jejich realizaci. Ano, státní povolení nemusí být přijímána.

I když je z hlediska realizace v praxi tento komplex děl velmi pracný a může způsobit spoustu problémů, protože se skládá z mnoha nuancí.

Napište komentář do rámečku níže. Ptejte se na kontroverzní body, podělte se o své vlastní názory, užitečné informace a fotografie na téma článku. Možná chcete mluvit o tom, jak nainstalovat a připojit kotel na tuhá paliva ve vašem venkovském domě nebo v zemi?

Údržba plynového kotle: technická kontrola a opravy

Údržba plynového kotle: technická kontrola a opravyTopné Kotle

Provoz kotlů s nepřetržitým provozem vede ke zvýšenému opotřebení. Souhlasíte s tím, že provoz zařízení pro vytápění a ohřev vody by měl být bezpečný? Pro které provádějí pravidelné prohlídky a op...

Přečtěte Si Více
Nástěnné plynové kotle: montované typy ohřívačů

Nástěnné plynové kotle: montované typy ohřívačůTopné Kotle

Nestranná statistika říká, že více než polovina kotlů na vytápění na světě je plyn. A to není náhoda, protože to je plyn, který je považován za nejekonomičtější z nejpopulárnějších druhů paliv. Vý...

Přečtěte Si Více
Instalace Nástěnný plynový kotel: instalaci vlastních rukou

Instalace Nástěnný plynový kotel: instalaci vlastních rukouTopné Kotle

Dům podle definice by měla být v teple. Ujistěte se, že je možné v mnoha různými způsoby. Nicméně, opatrný majitel se snaží, aby to tak účinně a efektivně. Tyto možnosti zahrnují instalaci plynovéh...

Přečtěte Si Více