Kaasuputken suunnittelu: kaasun syöttöjärjestelmän suunnittelu

Kaasutoimitusten järjestäminen on tärkein hetki järjestää mukava asunto. Käytäntö osoittaa, että useimmiten tämä polttoainetyyppi valitaan kodinkoneiden toiminnan varmistamiseksi, mutta kaasuseos on mahdollisesti vaarallisten aineiden joukossa. Jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti ja ongelmattomasti, se on tarpeen varustaa oikein.

Kerromme, kuinka suunnitella kaasuputki, näyttää, miten projektin urakoitsija valitaan oikein. Esittämästämme artikkelista kuvataan yksityiskohtaisesti valmistusmenettely, asiakkaan tarvitsemat asiakirjat. Ottaen huomioon neuvomme, voit vähentää tilauksen suorittamisen aikaa ja kustannuksia.

Artikkelin sisältö:

 • Kaasutushanke: mikä se on?
 • Miten hankkeen toteuttaja valitaan?
 • Miten aloittaa?
 • Ominaisuudet, jotka on otettava huomioon projektissa
  • Käytetyn kaasun tyyppi
  • Ulkoisen kaasuputken rakentaminen
 • Hankkeen luominen
 • Käytettävissä olevat vaihtoehdot projektin säästämiseksi
 • Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Kaasutushanke: mikä se on?

Hankkeen alla kaasutuksen avulla ymmärretään laitoksen laitteiden syöttöjärjestelmä. Se kehitetään tiukasti kaikkien sovellettavien vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon asiakkaan toiveet.

Hanke sisältää laskelmia ja indikaattoreita laitoksen energiatehokkuudesta, yksityiskohtaisia ​​eritelmiä ruokintalaitteet ja -materiaalit, pohja- tai maanpäällisten kaasuputkien asennusta koskevien ratkaisujen perustelut ja muut

Itse asiassa kaasutushanke on kokoelma asiakirjoja, joihin kuuluu:

 • Piirustus kaasuputkien sijainnista, maanpäällisestä ja maanalaisesta.
 • Piirustus kaasulaitteiden sijoittelusta.
 • Piirustus kaikkien tuuletus- ja savukanavien sijainnista.
 • Kaasun toimittamisen tekniset edellytykset.
 • Kaikkien ilmanvaihtokanavien ja savupiippujen tarkastustodistukset.
 • Kaikkia tarvittavia asiakirjoja kaasuputkesta, johon yhteys tehdään.
 • Passit ja todistukset jokaiselle asennetulle kaasulaitteelle.
 • Selittävä huomautus.

Lainsäädännössä edellytetään, että kaasunjakolinjan uudelleenjärjestely tai rakentaminen, kaasulaitteiden asennus tulee suorittaa vasta hankkeen alustavan toteutuksen jälkeen.

Ainoastaan ​​sen avulla voit valita kaasulaitteet oikein, määrittää asennustöiden hinnan ja tarvittavat materiaalit, valita oikeat ja varata tilat kaasulaitteiden asennukseen. Lisäksi hankkeen saatavuus mahdollistaa tarvittavan koordinoinnin asianomaisissa viranomaisissa.

Kaasutushanke

Kaasutushanke on kokoelma asiakirjoja, jotka kuvaavat erityistä ratkaisua talon kaasun toimittamiseen. Se sisältää yksityiskohtaiset kaaviot, eritelmät, kuvaukset ja asiakirjat kaasulaitteille.

Miten hankkeen toteuttaja valitaan?

Kaasutushanketta ei ole mahdollista suorittaa yksin. Ja säästää myös sen kehitystä. Tämä on pakollinen asiakirja, joka on suunniteltu täyttämään erilaisia ​​vaatimuksia. Ne on lueteltu erityisessä teknisessä kirjallisuudessa, viitekirjoissa ja säännökirjoissa sekä valtion standardeissa.

Kaikki nämä vaatimukset ovat tunnettuja ammattimaisille suunnittelijoille, joiden tulisi olla mukana suunnittelussa. Näiden tulisi olla myös erityisten projektiosastojen työntekijöitä, eikä vain palveluja tarjoavia asiantuntijoita.

Yleensä kaupungissasi on useita organisaatioita, jotka osallistuvat asuntojen kaasuttamista koskevien hankkeiden toteuttamiseen. Useimmiten luotettavat organisaatiot ovat SRO: n jäseniä. Tämä lyhenne tarkoittaa "itsesääntelyorganisaatiota".

Todistus projektin kaasutuksen kotiin

Kaikki SRO: n jäseninä olevat organisaatiot saavat todistuksen, joka on tutkittava valittaessa yrityksen suunnittelijaa.

Asiakkaan on parasta käsitellä tällaisia ​​yrityksiä. Tässä tapauksessa hän voi olla varma, että työ tehdään tehokkaasti, pätevästi ja ajoissa.

Muuten järjestöt kohtaavat vakavia ongelmia, jotka liittyvät maineen ja taloudellisten tappioiden ongelmiin. Muut kuin SRO-yritykset ovat asiakkaiden valinnassa rajalliset. Ne eivät voi luottaa vakaviin tilauksiin eivätkä osallistu tarjouksiin.

Jos haluat liittyä SRO: iin, organisaation on täytettävä tietyt vaatimukset. Heidän henkilöstönsä olisi oltava pysyvästi vähintään kaksi ammatillista suunnittelijaa.

Niiden on kolmen vuoden välein suoritettava tarkastus, joka vahvistaa heidän pätevyytensä ja tietonsa. Tarkastuksen suorittaa erityisvaliokunta, jonka tulosten mukaan asiantuntijat myönnetään tai todistuksia ei anneta.

Lisäksi hanketta voi kehittää vain organisaatio, jolla on lupa suorittaa tämäntyyppistä toimintaa. Tämä hetki on selvitettävä ennen kaasutushanketta koskevan sopimuksen tekemistä.

Lisäksi hänen päätelmänsä on tärkeää selventää, että esiintyjä ottaa vastuun asiakirjojen koordinoinnista ja hyväksymisestä, mittausmatkoista ja kaasupalvelujen vierailuista. Tällainen sopimukseen sisältyvä lauseke antaa asiakkaalle mahdollisuuden ottaa mahdollisimman vähän osaa suunnitteluprosessiin.

Miten aloittaa?

Sinun on tiedettävä, että kaasutoimitusten suunnitteluun liittyvä työ voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun tekniset ehdot on sovittu ja vastaanotettu tai koska niitä kutsutaan laitoksen kaasun toimituksen teknisiksi eritelmiksi.

Tämä on merkittävä erityisasiakirja, ainoastaan ​​kaasunjakeluorganisaatiolla on oikeus antaa se. TU: n saaminen antaa sivuston omistajalle mahdollisuuden tilata projektin kehittäminen.

Yksityisen talon kaasuttaminen

Teknisten ehtojen hankkiminen mahdollistaa talon omistajan tai tontin rakentamisen tilata kaasutusprojektin. Ilman TU: ta tällaista hanketta ei voida kehittää.

varten tekniset eritelmät Seuraavat asiakirjat on toimitettava paikalliseen kaasupalveluun:

 1. TU: n hakemus. Sen voi kirjoittaa vain tontin omistaja, joka on varattu rakentamiseen, tai vuokranantaja, jos rakennus on jo pystytetty.
 2. Kopio asiakirjasta, jolla voidaan todistaa hakijan henkilöllisyys. Tämä on yleensä passi.
 3. Alkuperäiset asiakirjat, jotka vahvistavat hakijan omistusoikeuden taloon. Tarvitset toisen asiakirjan, joka vahvistaa rakennuksen laillisuuden. Tämä voi olla myynti- / ostosopimus, samoin kuin rakennuksen käyttöönotto tai tekninen passi STI: stä.
 4. Jos rakentaminen on vielä kesken, on tarpeen toimittaa asiakirjat, jotka vahvistavat hakijan omistusoikeuden sivustoon. Tämä voi olla sivuston vuokraus tai osto / myynti sekä todisteet, jotka vahvistavat omistusoikeuden rekisteröinnin.
 5. Rakennusten selvittäminen maahan.

On ymmärrettävä, että suunniteltu kytkentä kaasuputkeen on sallittua vain, kun alue, jossa talo on rakennettu, sisältyy kaasutussuunnitelmaan.

On tärkeää, että samalla on tekninen kyky yhdistää. Tämä viittaa siihen, että nykyisen linjan kaasun määrä mahdollistaa uuden kulutuspisteen lisäämisen.

Talon kaasun toimitushanke

Kaasu on mahdollisesti vaarallinen polttoaine, joten vain ammattilaiset voivat suunnitella kaasuverkostoja.

Mennessä teknisten edellytysten valmistelu kestää noin kuukauden. Kaasuputkeen liitettäessä on täytettävä joitakin vaatimuksia. Esimerkiksi rakennus voi olla enintään 200 metrin päässä kaasuputkesta.

Tällöin rakennuksen hankealue ei saa olla yli 250 neliömetriä. Nämä talot kuuluvat ensimmäiseen kaasukuluttajien ryhmään. Heillä on oikeus käyttää kaasua enintään 5 kuutiometriä tunnissa.

Jos talon pinta-ala on suurempi, yhteys on myös mahdollista, mutta TU: n hankkiminen on paljon vaikeampaa, koska on tarpeen edelleen koordinoida kuluttajan siirtoa toisesta ryhmästä ensimmäiseen ryhmään.

Teknisten ehtojen saamiseksi voit käyttää erikoisyritysten palveluja, mutta se maksaa kalliisti. Siksi on järkevää tehdä paperityöt itse.

Ominaisuudet, jotka on otettava huomioon projektissa

Jokainen projekti on kehitetty tietyille toimintaolosuhteille, jotka heijastuvat aina siihen. Harkitse yksityiskohtaisesti muutamia tärkeitä kohtia.

Käytetyn kaasun tyyppi

Helpoin tapa tarjota kaasua kotona on yhdistää keskitetty moottoritie. Sen käyttöönotto edellyttää lupaa kaasupalveluista ja tarvittavien teknisten edellytysten saatavuudesta.

Lisäksi tarvitaan naapureiden suostumusta, jos kaasuputki kulkee niiden osan läpi. Käytännössä tällainen lupa on useimmiten kaasuputkessa, joka on useimmiten kaasuputken omistaja.

Itsenäinen kaasunsyöttö

Itsenäistä kaasun syöttöä käytetään, jos jostakin syystä ei ole mahdollista muodostaa yhteyttä keskitettyyn verkkoon

Valitettavasti keskitettyyn kaasuputkeen kaukana aina mahdollista. Tällaisissa tapauksissa voit varustaa autonomisen kaasun toimituksen, johon kuuluu erityisten säiliöiden asentaminen, joista kaasua toimitetaan taloon.

Tällainen järjestelmä voidaan suunnitella ensisijaiseksi tai varapolttoaineeksi. Toisessa versiossa sitä käytetään onnettomuuden sattuessa linjalla tai kaasun syöttö pois päältä.

Hyvin todistettu tärkeimmäksi kaasulähteeksi ilman mahdollisuutta liittää putkistoon autonomiset kaasuvalinnat.

Niillä on merkittäviä etuja, joihin kuuluu kyky hallita talossa käytetyn kaasun määrää ja järjestelmän kestävyyttä. Tarjoaa pätevää suunnittelua ja asennetaan kaasusäiliö Riippumaton järjestelmä kestää keskimäärin 40-50 vuotta.

Ulkoisen kaasuputken rakentaminen

Rakenteellisesti ulkoinen kaasujärjestelmä voidaan suorittaa kahdella tavalla: maanpäällinen ja maanalainen. Harkitse niitä yksityiskohtaisesti. Maanalaisen asennuksen menetelmää pidetään kaikkein optimaalisimpana kaasuputkien asennuksessa.

Hän olettaa sen kaasuputkea kaivoissa, joiden syvyys lasketaan suunnitteluprosessissa. Viime aikoina tätä menetelmää asennetaan kuitenkin nykyaikaisemmalla kaivamattomalla asennuksella.

Maanalainen putkenlaskutapa

Oikeasti suoritettu maanalainen putkien asennus varmistaa niiden turvallisuuden ja toimivuuden. Totta, asennuskustannukset ovat paljon suuremmat

Tämä johtuu jälkimmäisen alhaisemmista kustannuksista. Trenchless-menetelmä mahdollistaa kaasutuksen kustannusten pienentämisen kahdella tai jopa kolmella kertaa. Lisäksi sillä on muita merkittäviä etuja. Putkenlaskutöitä tehdään mahdollisimman pian.

Trenchless-menetelmä tunnistetaan kaikkein lempeimmäksi. Tarvittaessa se mahdollistaa kaasuputken reitillä, tien pinnalla olevien keinotekoisten ja luonnonobjektien eheyden säilyttämisen.

Itse asiassa trenchlessin asennus on melko yksinkertaista. Ensinnäkin suoritetaan pilottihiekka, sitten muodostetaan tietoliikennettä varten tarkoitettu tynnyri vaakasuoralla poraus- tai suuntausreiällä. Kaivoksen seinät vahvistetaan kotelolla tai stabilointiliuoksella.

Kovettumisen jälkeen kaasuputken putket syötetään ja asetetaan siihen. Kaasuputken suojaamiseksi voidaan käyttää erityistapausta. Tämä on tarpeen, jos viestintä voi kärsiä hajavirroista tai mekaanisista vaurioista.

Jälkimmäiset ovat varsin todennäköisiä, kun valtatie leikkaa vesijärjestelmän tai lämmitysverkon putket ja kulkee myös tien alla. Kaasuputkea on suositeltavaa suojella kotelolla rakennuksen sisäänpääsyalueilla ja sen ulostulossa maasta. Koska tapaus on yleensä käytetty teräsputki.

Maanalaisen kaasuputken suorituskyky on luotettava, mutta sillä on korkeat kustannukset. Lisää budjettivaihtoehtoa - putkilinjan päällystys. Se voi olla halvempi kuin maanalainen keskimäärin 60%. Tällöin kaasuputket asetetaan erityisiin kannattimiin, jotka asennetaan asennusreitin mukaisesti. Maaperän yläpuolella oleva valtatie on erittäin haavoittuva.

Kaasuputkien asennus

Korkean valtatien suojaamiseksi se nostetaan tietylle korkeudelle maanpinnan yläpuolelle. Tällaiset putkilinjat ovat kuitenkin alttiimpia kuin maanalaiset putkilinjat.

Siksi sen pitäisi varmistaa luotettava suojaus stressiä, mekaanisia vaurioita, äkillisiä lämpötilan muutoksia, korroosiota vastaan. Putkilinjat tarvitsevat suojaa, jotta voidaan sulkea pois luvaton sitominen tai tahallinen vahinko.

Siksi ne sijaitsevat yleensä siten, että ulkopuolisten pääsyä rajoitetaan mahdollisimman paljon. Yksi vaihtoehto on sijoittaa putket tietylle korkeudelle. On ymmärrettävä, että molemmat kaasuputkien asettamismenetelmät ovat elinkelpoisia. Mitkä niistä suunnittelijat käyttävät kaasutusprojektin toteuttamiseksi.

Hän tekee tämän analyysin perusteella tietokokonaisuuden, joka sisältää paikallisten ilmasto-olosuhteiden ja maiseman, pohjaveden sijainnin, maaperän kemiallisen analyysin ja paljon muuta. Joissakin tapauksissa voidaan valita yhdistetty pinoamismenetelmä.

Se on se, että osa putkilinjasta on asennettu maanpinnalle ja osa maanalaisesta menetelmästä. Jos esimerkiksi tie kulkee ajoradan alla, se on asetettava vain maan alle, mutta ennen tätä osaa se voidaan asentaa maanpinnan yläpuolelle. Sinun on tiedettävä, että vain suunnittelija päättää putkilinjan asettamismenetelmästä, asiakkaan mielipide otetaan huomioon aina kun se on mahdollista, mutta se ei ole ratkaiseva.

Hankkeen luominen

Yksityisen talon kaasun toimitushankkeeseen liittyvä työ alkaa laskelmilla, jotka määrittävät kaikkien sitä käyttävien laitteiden keskeytymättömään toimitukseen tarvittavan kaasun määrän. Tämän jälkeen insinööri etenee kaasuputken reitin suunnitteluun.

Se toteutetaan ottaen huomioon kaikki rakennuskoodien suositukset ja vaatimukset. Putki yhdistää rakennuksen kaasuputkeen tai maanalaisella säiliöllä. Joka tapauksessa sulkuventtiili on asennettava liitosalueelle, katkaisemaan kaasun syöttö ja mittauslaite rakennuksen sisäänkäynnin kohdalla.

Kaasutushanke

Hankkeen luomisessa on otettava huomioon kaikki käyttöolosuhteet. Esimerkiksi kaasuputken ulostuloon taloon on asennettava paineenalennin.

Tärkeä asia on kaasulaitteiden valinta. Suunnittelijan tulisi tehdä tämä, ottaen huomioon asiakkaan toiveet. Asiantuntija pystyy valitsemaan laitteistomalleja, joiden ominaisuudet sopivat optimaalisesti toimintaan nykyisissä olosuhteissa.

Hanki valittu laite vain erikoisliikkeissä. Näin voidaan jättää pois mahdollisuus hankkia huonolaatuisia tai sertifioimattomia tuotteita.

Kussakin käytetyssä kaasulaitteessa on oltava erityinen tekninen passi ja todistus, jossa on asianmukaiset merkit. Nämä asiakirjat toimitetaan myöhemmin kaasupalvelun edustajalle, joka valtuuttaa järjestelmän käyttöönoton.

Suunnittelija tekee suunnitelman kaasulaitteista ja putkien sisäisestä jakelusta. Kun se on valmis, suunnitellun putkilinjan hydraulinen laskenta suoritetaan.

Tämä on tarpeen putkien tarkan koon määrittämiseksi kaikissa putkilinjan osissa. Lisäksi hydraulinen laskenta määrittää putkilinjan painehäviön ja vahvistaa suunniteltua kaasuverkkoa. Vasta sen jälkeen voit aloittaa spesifikaation laatimisen.

Kaasuverkon suunnittelu

Kaasulaitteiden suunnittelu jokaiselle laitteelle suoritetaan tiukasti sääntelyvaatimusten mukaisesti.

Työn tulos on:

 • Kaasuverkon kaaviot kytkentäalueelta laitteiston asennusalueelle.
 • Rakennus- ja pohjaratkaisujen osat, jotka esittävät putkilinjan ja laitteiston asennuspaikkojen asettelun.
 • Yksityiskohtaiset kytkentäkaaviot, joissa on selitykset ja suositukset niiden rakentamiseksi.
 • Laitteiden ja materiaalien määrittely.
 • Kuvaus toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen järjestelmän suojaamiseksi erilaisilta kielteisiltä vaikutuksilta.
 • Suunnitellun kaasujärjestelmän käyttöä ja huoltoa koskevat suositukset.

Kun kaikki projektityöt ovat päättyneet, hän luovuttaa hyväksynnän tekniselle osastolle, joka on aiemmin antanut TU: n. Asiantuntijat tarkistavat huolellisesti projektin turvallisuuden ja kaikkien sovellettavien määräysten noudattamisen. Tarkastuksen päätyttyä päätetään sopia hankkeen hyväksynnästä tai se voidaan palauttaa tarkistettavaksi.

Laitteiston myöhempi asennus ja kaasuputken asettaminen olisi toteutettava sovitun hankkeen mukaisesti. Jos muutoksia suunnitellaan rakentamisen aikana, ne on sovitettava yhteen teknisen osaston kanssa ja odotettava asiantuntijoiden päätöstä. Muussa tapauksessa järjestelmää ei voi ottaa käyttöön.

Sinun on tiedettävä, että kaikki tehtyä työtä kuvaava toimeenpanoasiakirja on kaasupalvelun arkistossa. Siksi, jos haluat todistaa mielivaltaisten muutosten laillisuuden, hanke ei onnistu.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot projektin säästämiseksi

Hankkeen kustannukset koskevat monia asiakkaita. Yritys - suunnittelija ei aina vastaa selkeästi tähän kysymykseen, antaa usein likimääräisiä lukuja, joissa viitataan työn monimutkaisuuteen kussakin tapauksessa. Kuitenkin voidaan saada yleinen käsitys määrästä.

Käytäntö osoittaa, että valtion omistamilla yrityksillä on minimikustannukset suunnittelusta. Esimerkiksi sama Gorgaz voi tarjota tällaisen palvelun.

Yksityisen talon kaasutusprojekti

Jos yrität säästää kaasutusprojektia, se saattaa loppua. Työn tulisi suorittaa vain pätevät asiantuntijat, joiden palvelut eivät voi olla hyvin halpoja.

Mutta tässä tapauksessa sinun on oltava valmiita siihen, että tilauksen ajoitus saattaa viivästyä merkittävästi. Joskus jopa kuusi kuukautta. Ne, jotka eivät halua tai eivät voi odottaa niin kauan tarvetta ottaa yhteyttä yksityisiin yrityksiin, jotka toimivat nopeammin.

Mutta niiden palvelujen hinta on paljon suurempi. On erittäin tärkeää olla tekemättä virhettä valittaessa organisaatiota, joka toteuttaa suunnittelun.

Valmiiden hankkeiden on oltava täsmälleen kaikkien sääntelyvaatimusten mukaisia. Osaavat ja kokeneet ammattilaiset ovat hyvin perehtyneitä moniin sääntelydokumentaation hienovaraisuuksiin ja osaavat työskennellä sen kanssa.

Jokainen uusi hanke edellyttää sääntöjen ja määräysten perusteellista tutkimista. Ammattisuunnittelijat tietävät, että kaasujärjestelmien vaatimukset voivat vaihdella riippuen moottoritien asettamismenetelmästä, rakentamisolosuhteista, valitun laitteen tyypistä ja monista muista tekijät.

Jos vähintään yksi voimassa olevista säännöistä ei täyty, hanke palautetaan tarkistettavaksi. Kaasupalvelut tarkastavat huolellisesti kaikki niille annetut asiakirjat, eikä ole mitään syytä toivoa heidän huolimattomuudestaan.

Kukin näistä parannuksista viivästyttää merkittävästi kaasutusta. Siksi on syytä uskoa muotoilu toimivaltaisille asiantuntijoille, jotta saisimme laadukkaan projektin mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Kaikki maakaasun kaasun liittämiseen liittyvät menot on esitetty kohdassa seuraava artikkelijoiden kanssa me suosittelemme sinua lukemaan.

Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta

Video # 1. Harkitse yksityisen talon kaasutuksen kaikkia vaiheita:

Video # 2. Mitä tapahtuu, jos kaasutushanke on rikki:

Video # 3. Autonomisen kaasun toimituksen edut:

Talon kaasuttaminen on mahdotonta ilman pätevää hanketta. Tämä on määrittävä asiakirja, jossa määritellään kaikki tiettyjen kaasuverkkojen, johdotusten ja laitteiden ominaisuudet.

Hankkeen perusteella järjestelmä asennetaan myöhemmin ja myönnetään lupa sen jatkotoimintaan. On erittäin tärkeää, että hanke saatiin päätökseen oikein, joten se olisi tilattava vain päteviltä asiantuntijoilta.

Kirjoita kommentit alla olevaan ruutuun. Kerro meille, miten suunnittelet kaasuputken, ja kuinka paljon aikaa kului projektin myöntämisen ja talon yhdistämisen välillä päälinjaan. Jaa hyödyllistä tietoa ja valokuvia artikkelin aiheesta, kysy kysymyksiä.

Kaasuputken asettaminen yksityiseen taloon: menetelmät, laitteet, vaatimukset

Kaasuputken asettaminen yksityiseen taloon: menetelmät, laitteet, vaatimuksetAsiakirjat Ja Suunnittelu

Kaasuputken suunnittelu ja asentaminen on erikoistuneiden kaasupalvelujen etuoikeus, joten tätä työtä ei voida tehdä itsenäisesti. Kaasutetun osaston omistaja on vastuussa tarvittavien asiakirjoje...

Lue Lisää
Hydraulikaasuputkilaskenta: laskentamenetelmät + laskenta-esimerkki

Hydraulikaasuputkilaskenta: laskentamenetelmät + laskenta-esimerkkiAsiakirjat Ja Suunnittelu

Kaasutoimitusten turvallinen ja ongelmaton käyttö on suunniteltava ja laskettava. On tärkeää, että putket sopivat täydellisesti kaikentyyppisiin painelinjoihin, mikä takaa vakaan kaasun syöttämise...

Lue Lisää
Kaasuputken suunnittelu: kaasun syöttöjärjestelmän suunnittelu

Kaasuputken suunnittelu: kaasun syöttöjärjestelmän suunnitteluAsiakirjat Ja Suunnittelu

Kaasutoimitusten järjestäminen on tärkein hetki järjestää mukava asunto. Käytäntö osoittaa, että useimmiten tämä polttoainetyyppi valitaan kodinkoneiden toiminnan varmistamiseksi, mutta kaasuseos ...

Lue Lisää