Wymiana kotła gazowego w prywatnym domu: zasady, normy i procedura rejestracji

click fraud protection

Masz do czynienia z sytuacją, w której stary sprzęt do ogrzewania gazowego zużył się lub stał się niewystarczająco wydajny? Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu jest proste - wystarczy zapłacić i za kilka dni nowy kocioł przejmie funkcje ogrzewania domu, prawda? Ale w rzeczywistości wszystko jest inne, ponieważ wymiana kotła gazowego w prywatnym domu jest żmudną procedurą i wymaga prawidłowej rejestracji. I zajmie to więcej niż jeden dzień, ponieważ trzeba wielokrotnie odwiedzać serwis gazowy.

Co musisz wiedzieć i jak prawidłowo zorganizować wymianę kotła? Wszystkie te pytania przeanalizujemy szczegółowo w naszym artykule. Porozmawiajmy o zasadach i przepisach regulujących podłączenie sprzętu gazowego oraz o odpowiedzialności właściciela domu w przypadku naruszenia. Rozważmy krok po kroku procedurę wymiany kotła. Prezentowany materiał uzupełnimy o zdjęcia wizualne i filmy tematyczne.

Treść artykułu:

 • Jakie dokumenty regulują wymianę kotłów?
 • Etapy rejestracji wymiany kotła
  • Etap 1 - ubieganie się o specyfikacje techniczne
  • instagram viewer
  • Etap 2 - zapoznanie się z warunkami technicznymi
  • Etap 3 - sporządzenie dokumentacji projektowej
  • Etap 4 - zatwierdzenie projektu (umowa)
  • Etap 5 - demontaż starego kotła
  • Etap 6 - montaż nowego kotła
  • Etap 7 - testowanie kotła i systemu grzewczego
  • Etap 8 - zgłoszenie wymiany kotła
 • Cechy wymiany kotła o tej samej mocy
 • Co robić w sytuacji awaryjnej?
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Jakie dokumenty regulują wymianę kotłów?

Urządzenia do ogrzewania gazowego, w przypadku nieprawidłowej instalacji, eksploatacja lub konserwacja jest źródłem zagrożenia. Dlatego jego wymiana to nie tylko zakup i instalacja wymaganej jednostki, ale cała procedura, którą reguluje szereg dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wymiany kotłów gazowych są dostępne bezpłatnie. Ale czasami nie jest łatwo je znaleźć, ponieważ temat sprzętu gazowego regulują dziesiątki krajowych specjalistycznych dokumentów. Wśród nich są prawa, oparte na nich SNiP, dekrety rządowe i tak dalej.

Ale wśród nich jest szereg dokumentów, które są ważniejsze dla konsumenta niż wszystkie inne. Ponieważ zawarte w nich informacje pomogą ci zrozumieć niuanse zastępowania stawek, a także ochronią twoje interesy przed możliwymi niewłaściwymi działaniami przedstawicieli Gorgaza.

Kotłownia z kotłem gazowym

Wymiana kotła gazowego to starannie uregulowana procedura, która wymaga pewnej wiedzy. W rezultacie istnieje wiele wymagań, zasad, których należy ściśle przestrzegać.

Najczęściej poszukiwane dokumenty to:

 • SNiP 2.04.08-87, który nazywa się „Zaopatrzenie w gaz”;
 • SNiP 42-41-2002 pod nazwą „Systemy dystrybucji gazu”.
 • GsRF z dnia 29 grudnia 2004 nr 190-FZ (Kodeks planowania przestrzennego Federacji Rosyjskiej);
 • PP RF z dnia 30.12.2013 nr 1314 (Rezolucja rządu Federacji Rosyjskiej „W sprawie zmian w zasadach przyłączania... do sieci dystrybucji gazu”);
 • PP RF z dnia 16 listopada 2016 r. nr 1203 (Uchwała Rządu Federacji Rosyjskiej „W sprawie zatwierdzenia zasad przyłączania... do sieci dystrybucji gazu”);
 • SNiP II-35-76, który opisuje procedurę podłączania kotłów;
 • Kodeks Administracyjny Federacji Rosyjskiej z 30.12.2001 N 195-FZ (Kodeks Ustaw o wykroczeniach administracyjnych).

Należy pamiętać, że w razie potrzeby należy korzystać z ich najnowszych wersji, które zawierają aktualne artykuły z najnowszymi zmianami i dodatkami.

Etapy rejestracji wymiany kotła

Procedura wymiany kotła różniącego się od starego pod względem parametrów technicznych i wielkości zużycia gazu na godzinę składa się z kilku etapów, które można wykonać dopiero po uzyskaniu specjalnego zezwolenia na gaz usługa.

I tego momentu nie można zignorować, zwłaszcza jeśli różnica mocy kotłów jest znacząca (dokładna liczba musi być określona w firmie gazowniczej). Ponadto w większości przypadków wymagane będą dokumenty dowodowe.

Kolejność wymiany:

 1. Złożenie wniosku o udostępnienie specyfikacji technicznych;
 2. Znajomość warunków technicznych;
 3. Projekt;
 4. Zatwierdzenie projektu (umowa);
 5. Demontaż starego kotła;
 6. Instalacja nowego kotła;
 7. Testowanie kotłów i systemów grzewczych;
 8. Złożenie wniosku o podłączenie kotła.

Należy pamiętać, że określona procedura wymiany kotłów jest ustanowiona przez ustawodawstwo i szereg rozporządzeń. Dlatego jeśli właściciel budynku zdecyduje się w jakikolwiek sposób „uprościć” procedurę, zmień ją, postępuj zgodnie z pracować z pominięciem prawa, to w najlepszym wypadku odpowiedzialny organ nie zezwoli na zastąpienie lub anulowanie jego.

Specjalista ds. serwisu gazowego

Procedura wymiany kotłów stała się łatwiejsza - przepisy krajowe są regularnie aktualizowane, upraszczając zasady wymogu wymiany kotła gazowego w prywatnym domu

W najgorszym przypadku za nieautoryzowane podłączenie i użycie gazu, jeśli takie działania nie pociągały za sobą poważnych konsekwencji i nie zawierały czyny karalne, odpowiedzialność administracyjna przyjdzie i będziesz musiał zapłacić grzywnę, której wysokość wynosi 10-15 tys. ruble dla osób fizycznych. Jest to określone w Kodeks Administracyjny Federacji Rosyjskiej artykuł 7.19. przedmiot 1 zmienione przez 03.11.2015 N 307-FZ.

A trzeba też wiedzieć, że serwis gazowy ma prawo i jednostronnie rozwiązać umowę na dostawę „niebieskiego” paliwa i zaprzestać jego dostarczania. Ale taka opcja rozwoju jest niezwykle rzadka i tylko po pisemnym umotywowanym powiadomieniu.

Następnie rozważymy etapami proces rejestracji wymiany urządzeń grzewczych na gaz.

Etap 1 - ubieganie się o specyfikacje techniczne

Wymiana dowolnego kotła gazowego zaczyna się od wycieczki do gorgaz (raigas). Gdzie będziesz musiał napisać wniosek o specyfikacje techniczne i wydanie pozwolenia na projekt, jeśli to konieczne.

A także w określonym dokumencie należy przepisać planowane objętości zużycie gazu. Jeśli tego nie zrobisz, wniosek nie zostanie przyjęty. Niezbędne numery zawsze znajdują się w atestach kotłów grzewczych.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności, możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów. Niezbędne obliczenia będą mogły być wykonane w Gorgaz, ale w tym celu będziesz musiał złożyć osobny wniosek, ponadto przed skontaktowaniem się w celu uzyskania specyfikacji technicznych.

Procedura wymiany kotła

Dokumenty regulujące procedurę wymiany kotłów nie zabraniają właścicielom demontażu starego i instalowania nowego sprzętu. Ale nie należy się spieszyć, aby zaoszczędzić na usłudze, ponieważ wykonawca powinien mieć umiejętności w zakresie obsługi sieci elektrycznych, gazowych, systemów grzewczych, a także być w stanie poradzić sobie z samym kotłem

Ponieważ tylko właściciele budynków są uprawnieni do wymiany kotłów, powinieneś mieć przy sobie paszport, aby potwierdzić swoją tożsamość. Oraz dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości. W niektórych przypadkach konieczne będzie potwierdzenie prawa do posiadania działki. Na przykład, jeśli nowy kocioł zostanie umieszczony w kotłowni, która nie została jeszcze zbudowana. W takim przypadku konieczne będzie przedstawienie planu sytuacyjnego przydziału.

Warunki techniczne wraz z pozwoleniem wymaganym na projekt (jeśli jest to konieczne) nie zostaną przekazane wnioskodawcy natychmiast, ale po wykonaniu odpowiednich obliczeń przez specjalistów spółki gazowniczej. Co zajmie trochę czasu.

Dokładną datę wystawienia dokumentu pracownicy gazowni wskażą podczas akceptacji wniosku. Co więcej, realia są takie, że termin nie zależy od jakichkolwiek norm prawnych, a jedynie od nakładu pracy specjalistów. Chociaż pracownicy gazowi mają nie więcej niż 10 dni na wypełnienie niezbędnych dokumentów.

Specjalista ds. przyłączy gazowych

Należy mieć świadomość, że podczas wymiany niektóre prace techniczne (podłączenie kotłów do zasilania gazem, prace testowe) mogą być wykonywane wyłącznie przez licencjonowanych specjalistów.

Jeżeli wnioskodawca nie ma informacji o tym, do której organizacji gazowniczej się zwrócić, wniosek można złożyć do władz lokalnych. Osoby odpowiedzialne, które są zobowiązane do przekazania otrzymanego dokumentu do wymaganego Gorgaz (Raygas). Na te działania otrzymują 5 dni.

A także ustawodawstwo pozwala złożyć wniosek w formie dokumentu elektronicznego.

Etap 2 - zapoznanie się z warunkami technicznymi

Określony dokument (Specyfikacje) to zbiór zasad i przepisów, których należy przestrzegać podczas projektowania, podłączania sprzętu. A także określa procedurę wymiany kotła gazowego, który spełnił swoje zadanie w każdym prywatnym domu.

Specyfikacje techniczne są określane i sporządzane na podstawie aktualnej wersji zasad przyłączania do sieci dystrybucyjnych gazowych PP RF z dnia 30.12.2013 nr 1314.

Etap 3 - sporządzenie dokumentacji projektowej

W większości przypadków ta pozycja jest opcjonalna. Wskazuje na to GsRF z dnia 29 grudnia 2004 nr 190-FZ, gdzie mówi się, że projekt przy wymianie kotłów można pominąć.

Ale są wyjątki, więc określona dokumentacja będzie musiała zostać sporządzona, jeśli:

 • więcej niż jedna rodzina mieszka w prywatnym domu;
 • prywatny dom ma ponad 3 piętra.

Dodatkowo właściciel budynku ma prawo do wykonania projektu z własnej inicjatywy.

Kotłownia z kotłem gazowym stojącym

Zadaniem właściciela domu, w którym wymieniany jest sprzęt gazowy, jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Dlaczego warto kontaktować się z lokalnym serwisem gazowym?

Jeśli właściciel budynku należy do jednej z wymienionych kategorii, zgodnie z wymaganiami należy sporządzić szereg schematów, a następnie przekazać je Gorgazowi.

Obejmują one schemat instalacji sprzętu (kocioł, kominy itp.), schematy układania gazociągów, schemat układania gazociągów do budynku, schemat komunikacji.

Ponadto do wymienionych dokumentów należy dołączyć (jeśli urządzenie nie jest zakupione w firmie gazowniczej):

 • świadectwo zgodności kotła i ewentualnie palnika;
 • paszport lub instrukcje dotyczące kotła i, jeśli istnieje, palnika;
 • raport z weryfikacji, tzw Pętla uziemienia.

Będziesz także potrzebować umowy na konserwację sprzętu gazowego z licencjonowaną organizacją. Ponadto przez okres co najmniej 1 roku.

Etap 4 - zatwierdzenie projektu (umowa)

Po przygotowaniu cała dokumentacja projektowa jest przekazywana do weryfikacji firmie Gorgaz. Które można przeprowadzić od 7 dni do 4 miesięcy. Oznacza to, że wszystko zależy od obciążenia pracą specjalistów odpowiedzialnych za procedurę.

Jeśli cała dokumentacja przekazana gazownikom spełni wymagania, to wszystko się skończy wydanie wnioskodawcy poświadczonego pisemnego dokumentu, który umożliwia bezpośrednie przystąpienie do zastępstwa bojler. Od tego momentu procedurę rejestracji wymiany zużytego kotła gazowego można uznać za zakończoną.

Kotłownia

Kolejnym ważnym zadaniem dla właściciela budynku jest przygotowanie pomieszczenia pod instalację kotła. Które muszą odpowiadać specyfikacjom technicznym firmy gazowniczej

W przypadku stwierdzenia przez specjalistów niezgodności nastąpi odmowa wydania wymaganego zezwolenia. Z drugiej strony pracownicy gazowi nie mogą po prostu zabronić zmian sprzętu. Oznacza to, że są zobowiązani do dostarczenia dokumentu, ponadto pisemnego, z listą niedociągnięć i możliwości ich usunięcia.

Etap 5 - demontaż starego kotła

Warto wiedzieć, że właściciel budynku może samodzielnie przeprowadzić demontaż używanego kotła. Ale z tej możliwości należy korzystać tylko wtedy, gdy istnieje potrzeba zaoszczędzenia na kosztach usługi.

Demontaż należy przeprowadzić dopiero po odłączeniu kotła od gazociągu, zaopatrzenia w wodę. Ponadto stara jednostka musi zostać odłączona od systemu grzewczego. W tym celu woda jest wstępnie odprowadzana, zarówno z samego sprzętu gazowego, jak iz rur, grzejników i innych elementów systemu.

Etap 6 - montaż nowego kotła

Istnieje opinia, że ​​tylko specjaliści z Gorgaz lub innych organizacji, które otrzymały specjalną licencję, mają prawo do instalacji. Ale w rzeczywistości niezależnie instaluj sprzęt gazowy, inne powiązane procedury nie są zabronione. Ale podłączenie zainstalowanego kotła wykonuje tylko specjalista posiadający odpowiednią licencję.

A jednak okazja samodzielna instalacja kotła należy stosować tylko w przypadkach, gdy istnieje odpowiednia wiedza i umiejętności.

Przedstawiciele serwisu gazowego

Należy pamiętać, że naruszenie zasad przy wymianie dowolnego kotła gazowego może prowadzić do tego, że firma gazowa przestanie dostarczać gaz.

Ponieważ większość właścicieli jest rozważna i korzysta z usług specjalistów, ich rola sprowadza się do wyboru lokalu, w którym zostanie zainstalowany nowy kocioł gazowy.

Ale ta procedura należy również do odpowiedzialnych, ponieważ nakłada się na nią wiele wymagań:

 • do instalacji kotła pomieszczenie o powierzchni co najmniej 4 m2 z obecnością wentylacja nawiewno-wywiewna;
 • wysokość sufitu - od 2,5 m;
 • okna muszą być obecne, dodatkowo odpowiednia powierzchnia - 0,3 m² na każde 10 m³ objętości;
 • muszą być obecne drzwi wejściowe o szerokości 80 cm lub większej.

W rezultacie przy wymianie kotła gazowego w prywatnym domu w większości przypadków nie można go zainstalować w korytarze, łazienki, toalety – nie jest to zabronione, ale wymienione lokale rzadko odpowiadają powyższym zasady.

A najwygodniejszym miejscem do instalacji jest zwykle kuchnia, ale dotyczy to przypadków z meblościankami. Jeśli planowane jest użycie jednostek wolnostojących o imponujących wymiarach, zwykle trzeba je zabrać do instalacji oddzielne pomieszczenie (kotłownia).

Wyspecyfikowane wymagania i normy są podane w aktualnej wersji. SNiP II-35-76.

Etap 7 - testowanie kotła i systemu grzewczego

Pierwsze uruchomienie każdego zainstalowanego kotła musi być przeprowadzone przez specjalistów, którzy go zainstalowali. W tym celu początkowo przeprowadza się kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną w celu zidentyfikowania usterek, usterek, wycieków płynu chłodzącego i innych problemów. I dopiero potem możesz sprawdzić wydajność.

Cechy wymiany kotłów

Wymieniając kołek grzewczy należy pamiętać, że najważniejsza w tej procedurze nie jest jakakolwiek korzyść materialna i przyspieszenie procesu, ale przestrzeganie środków bezpieczeństwa

Jeżeli charakterystyka kotła spełnia wymagania, specjaliści, którzy przeprowadzili instalację, muszą to wskazać w odpowiednim akcie. Który jest podawany i bez wątpienia firmie gazowniczej.

W tym przypadku wymiana kotła, którego moc różni się od tych samych cech starego urządzenia, jest uważana za kompletną. Jeśli testy ujawnią braki, wówczas rozpoczęcie działalności zostanie odroczone do czasu ich wyeliminowania.

Na podstawie wyników badań wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi odpowiedniego działać.

Etap 8 - zgłoszenie wymiany kotła

Po zakończeniu wymiany kotła grzewczego właściciel budynku powinien ponownie skontaktować się z Gorgaz w celu pisemnego powiadomienia o wykonanych pracach. Ta procedura musi zostać zakończona w ciągu 5 dni od daty instalacji sprzętu.

Umieszczenie kotła

Ważnym punktem przy wymianie kotłów gazowych jest ich prawidłowe umieszczenie. Ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo operacji

Do zgłoszenia należy dołączyć czynności podłączenia i przeglądu wentylacji, komina oraz umowę na konserwację sprzętu na okres roku lub dłuższy.

Cechy wymiany kotła o tej samej mocy

Jeśli zużycie gazu na godzinę nowego kotła jest podobne do starego kotła, to znacznie upraszcza to zadanie. Ponieważ wszystko, czego potrzeba od właściciela, to przesłanie do Gorgazu powiadomienia o wymianie.

A do tego należy dołączyć:

 1. Certyfikat podłączenia kotła.
 2. Świadectwo kontroli wentylacji, komina.
 3. Umowa na co najmniej roczną konserwację urządzeń gazowych.

Po rozpatrzeniu wniosku zostaje udzielona zgoda. Następnie przeprowadzana jest wymiana, testowanie sprzętu i rozpoczyna się jego eksploatacja. Tym samym pozwala działać PP RF nr 1203 s. 61(1).

Co robić w sytuacji awaryjnej?

Nadal nie zdecydowałeś, czy musisz zmienić kocioł gazowy i kiedy lepiej to zrobić, aby spotkać się w jak najkrótszym czasie? Ale po raz kolejny borykasz się z awarią i martwisz się, że możesz zostać w chłodne dni w zimie bez sprzętu grzewczego?

Aby szybko rozwiązać sytuację z wymianą kotła w zimie, należy skontaktować się z Gorgazem. Specjaliści, którzy dostarczą, zainstalują kocioł odpowiadający staremu pod względem mocy i bezzwłocznie wykonają niezbędne czynności. Takie podejście zminimalizuje negatywne konsekwencje i nie poniesie kar.

Uzyskiwanie porady od serwisu gazowego

Należy pamiętać, że wymagania dotyczące poszczególnych regionalnych usług gazowych mogą się różnić. Dlatego nigdy nie zaszkodzi uzyskać niezbędne porady od pracowników tych organizacji.

Jeśli chodzi o całkowity koszt takiego rozwoju wydarzeń, okaże się on dość wysoki - taki zakup kotła nie zawsze jest opłacalny.

Dlatego jeśli czas jest cierpliwy, to lepiej wybierz kocioł przy takim samym zużyciu gazu na godzinę pracy z używanym urządzeniem. A po instalacji powiadom o tym generator gazu, jak wskazano w akapicie „Cechy wymiany kotła o tej samej mocy”.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Pierwszy film pomoże ci zrozumieć techniczne aspekty wymiany kotła gazowego.

Ten film umożliwia pogłębienie wiedzy na temat wymiany kotła gazowego:

Przy wymianie kotła gazowego należy najpierw zasięgnąć porady lokalnego serwisu gazowego (gorgaz, raygas). Pomoże to uniknąć nieprzyjemnych błędów, nieporozumień, nakładek, które prowadzą do opóźnień, dodatkowych kosztów i innych negatywnych konsekwencji.

Czy nadal masz pytania dotyczące procedury wypełniania procedury wymiany urządzeń do ogrzewania gazowego? Zachęcamy do zwrócenia się o radę do naszych ekspertów i innych użytkowników - zadawaj pytania w bloku komentarzy.

Czy ostatnio zmieniłeś swój kocioł gazowy i osobiście przeszedłeś wszystkie etapy dokumentacji? Podziel się wrażeniami z odwiedzającymi naszą stronę internetową - podziel się pomocnymi wskazówkami w ramach tego artykułu.

Konserwacja kotła gazowego Navien: montaż, podłączenie i regulacja

Konserwacja kotła gazowego Navien: montaż, podłączenie i regulacjaKotły GrzewczeOgrzewanie

Południowokoreański producent „Kyung Dong Navien” oferuje rosyjskiemu konsumentowi szeroką gamę kotłów o różnych wariantach mocy i konstrukcji. Sprzęt dostosowany jest do specyfiki pracy domowych s...

Czytaj Więcej
Błąd E4 w kotle gazowym: co oznacza kod E04 i co zrobić, aby rozwiązać problem

Błąd E4 w kotle gazowym: co oznacza kod E04 i co zrobić, aby rozwiązać problemKotły GrzewczeOgrzewanie

Niezależnie od stopnia skomplikowania i jakości wykonania urządzeń technicznych, każde z nich może ulec awarii podczas eksploatacji. Przyczyną naruszeń jest błahe zużycie eksploatacyjne, wady fabry...

Czytaj Więcej
Kocioł gazowy kondensacyjny: zalety i wady, zasada działania + różnice w stosunku do innych konstrukcji

Kocioł gazowy kondensacyjny: zalety i wady, zasada działania + różnice w stosunku do innych konstrukcjiKotły GrzewczeOgrzewanie

Sprzedawcy kondensacyjnych wytwornic ciepła deklarują, że sprawność oferowanego nam innowacyjnego sprzętu przekracza 100%. Ale trzeba przyznać, że jest to nieco sprzeczne z prawem zachowania energi...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer