Zgazowanie domu wiejskiego: połączenie z gazociągiem

Problem ogrzewania i ciepłej wody w prywatnym domu można rozwiązać na różne sposoby: prąd, paliwo stałe, energia słońca, wiatr, woda. Ale liderem wśród zasobów jest gaz, więc zgazowanie wiejskiego domu to świetna opcja dla tych, którzy nie są przeznaczeni do oszczędzania na ich wygodzie.

A jeśli gazociąg zostanie położony w pobliżu, możesz stworzyć oddział do swojej strony. I jak dokładnie wdrożyć i zorganizować - przyjrzymy się temu artykułowi. Zwróćmy uwagę na opracowanie i zaprojektowanie niezbędnej dokumentacji - będziemy stopniowo rozważać każdy krok, bez którego zgazowanie twojego domu jest niemożliwe.

Treść artykułu:

 • Warunki podłączenia domu do sieci gazowej
 • Główne etapy zgazowania w domu
  • Krok 1 - dokumentacja techniczna
  • Krok 2 - Opracowanie projektu połączenia
  • Krok 3 - prace budowlane i instalacyjne na stronie
  • Krok 4 - Wstawianie rurociągu i uruchomienie systemu
 • Niuanse zgazowania w okolicy
  • Wybór opcji układania rurociągu
  • Wybór materiału na rury
  • Kocioł grzewczy lub kocioł?
 • Ceny zgazowania i sposoby oszczędzania
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat
buy instagram followers

Warunki podłączenia domu do sieci gazowej

Procedura połączenia technologicznego prywatnych domków letniskowych i innych projektów budowlanych z siecią wodociągową jest określona w dekrecie rządowym Numer RF 1314 od 30 grudnia 2013 r.

Zgodnie z tym dokumentem zarówno w pełni ukończone obiekty, jak i te, które są dopiero budowane lub przebudowywane, mogą być podłączone do sieci dystrybucji gazu.

Zanim jednak zbierzesz dokumenty i zwrócisz się do lokalnych organizacji, powinieneś najpierw dowiedzieć się, czy możliwe jest zasadniczo połączenie sekcji z głównym gazociągiem. Oczywiście tylko kompetentni specjaliści będą w stanie poznać wszystkie niuanse, ale postaramy się wyliczyć główne problemy, które można napotkać podczas zgazowania domu.

Zgazowanie prywatnego domu

Aby uzyskać zgodę na podłączenie domku do gazociągu, budynek musi mieć co najmniej fundament - fundament, ściany, dach

Trudności mogą pojawić się w następujących przypadkach:

 • Duża odległość od domu do autostrady - Ułożenie rurociągu o długości kilku kilometrów może zaowocować imponującą ilością.
 • Obecność autostrady federalnej lub tory kolejowe po drodze - zorganizowanie i wdrożenie „przecięcia” gałęzi przez ruchliwą drogę jest bardzo trudne i kosztowne, dlatego najprawdopodobniej napotkasz awarię.
 • Ścieżka przez własność prywatną - jeżeli rury gazowej nie można odłożyć na inne obszary, konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody ich właścicieli, którzy mogą, ale nie są zobowiązani do jej dostarczenia.
 • Trudny teren - jeśli teren jest pełen kamienistych gruntów, wąwozów i innych naturalnych barier, ułożenie podziemnego rurociągu staje się kosztownym i czasami niewykonalnym projektem.
 • Niewystarczająca przepustowość - jeśli ciśnienie w samym bagażniku jest niskie, kwestia nowych połączeń może być „zamrożona” w nieskończoność.

Dlatego, jeśli nie mówimy o budynku, który już został przebudowany, a jedynie o wyborze odpowiedniej działki dla przyszłego domu, rozważ opcje z już ustanowioną komunikacją.

Najlepiej byłoby, gdyby wieś była wyposażona w oddzielną rurę gazową, z której konieczne jest jedynie odgałęzienie do jej terytorium. W tym przypadku proces negocjacji jest zredukowany do minimum.

Główne etapy zgazowania w domu

Aby rozpocząć „epopeję gazową”, musisz dowiedzieć się, w której jurysdykcji znajduje się główny gazociąg, z którym planujesz się połączyć.

Zazwyczaj jest to lokalny GorGaz, ale jeśli nie masz informacji o jego lokalizacji i metodach komunikacji, zgłoś się do władz lokalnych. Tam w ciągu 5 dni powinieneś otrzymać odpowiedź na temat organizacji odpowiedzialnej za wydawanie specyfikacji technicznych w Twojej okolicy.

Krok 1 - dokumentacja techniczna

Aby ukończyć projekt wraz z późniejszą instalacją rurociągu, należy wziąć pod uwagę specyfikę lokalnej ulgi i inne niuanse. A to wymaga warunków technicznych.

Aby je zdobyć, przygotuj następujący zestaw dokumentacji:

 • Kopie dokumentów potwierdzających własność ziemi, na której znajduje się domek.
 • Oryginały i kopie dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskodawcy - paszport, pełnomocnictwo.
 • Plan sytuacyjny osady wskazujący teren, na którym wymagane jest zaopatrzenie w gaz, oraz położenie samej autostrady. Odpowiedni jest również schemat graficzny z fragmentem mapy katastralnej.
 • Pisemna zgoda sąsiadów (jeśli trasa rurociągu będzie przebiegać przez ich terytorium).
 • Obliczenie maksymalnego godzinowego zużycia gazu, jeżeli planowany przepływ przekracza 5 m3 (zwykle dla prywatnych domków o powierzchni od 300 m2).

Jeśli nie wiesz, jak prawidłowo obliczyć zużycie ciepła, możesz przekazać to zadanie wykonawcy warunków technicznych lub projektant, dostarczając informacji na temat ilości i mocy urządzeń gazowych, a także wielkości obszaru, na którym ogrzewanie. Jednak większość prywatnych domów i domków mieści się w kategorii, która nie wymaga dodatkowych obliczeń cieplnych.

Etapy warunków technicznych

Warunki techniczne i obliczanie kosztu przystąpienia do gazociągu powinny być przeprowadzane przez organizację dystrybucji gazu bez pobierania osobnej opłaty.

Następnie składany jest wniosek o świadczenie usług technicznych ze wskazaniem danych osobowych wnioskodawcy (pełna nazwa, kod identyfikacyjny i adres zamieszkania) oraz planowaną datę wejścia do eksploatacji domu, jeśli mówimy o niedokończonym budowa.

Dokumenty są przekazywane do organizacji odpowiedzialnej za lokalną linię gazową, gdzie muszą dostarczyć gotowe warunki techniczne lub uzasadnioną odmowę w ciągu 2 tygodni.

W wydanym pakiecie dokumentu wskazane są dane dotyczące gazociągu, do którego wnioskodawca będzie podłączony, maksymalne obciążenie oddział, czas połączenia, termin warunków technicznych, zalecaną średnicę i materiał rury rurociąg Ponadto wnioskodawca będzie zobowiązany do zainstalowania gazomierza.

Bardziej szczegółowo kwestia uzyskania warunków technicznych, w których wzięliśmy pod uwagę w naszym innym artykule.

Zgłaszanie dokumentów

Jeśli szacowane zużycie gazu na godzinę nie przekracza 300 m3, właściciel domku może natychmiast się do niego zgłosić aplikacja organizacji dystrybucji gazu do przystąpienia do gazociągu, bez oczekiwania warunki techniczne

Po przeanalizowaniu warunków technicznych właściciel domu podpisuje umowę o przyłączenie i zobowiązuje się zapłacić za pracę zgodnie z harmonogramem i taryfami określonymi w dokumencie.

Krok 2 - Opracowanie projektu połączenia

Po zakończeniu pierwszego kroku i otrzymaniu specyfikacji technicznych należy wybrać organizację, która opracuje projekt i przygotuje sieć zużycia gazu w domu do podłączenia do linii głównej. Faktem jest, że firma zajmująca się dystrybucją gazu jest zobowiązana jedynie do wprowadzenia oddziału do Twojej lokalizacji, a układanie rur w okolicy i dystrybucja wewnątrz domu jest już zadaniem właściciela.

Dlatego należy kontaktować się wyłącznie z licencjonowanymi firmami, które są zatwierdzone do prac budowlanych i instalacyjnych i specjalizują się w opracowywaniu projektów dotyczących wewnętrznego i zewnętrznego zaopatrzenia w gaz. Sprawdzanie i zalecenia klientów nie będą zbędne, ponieważ od decyzji zależy nie tylko koszt i jakość pracy, ale także bezpieczeństwo działania przyszłego rurociągu.

Projekt zgazowania prywatnego domu

Aby mieć pewność, że nie ma skarg od GorGaz, po otrzymaniu warunków technicznych możesz zapytać o firmy, których projekty nie spowodowały skarg

Aby przygotować projekt, musisz podać następujące dokumenty:

 • Kopia paszportu technicznego do domu (lub projektu budowlanego w toku).
 • Plan terenu topograficznego ze wszystkimi urządzeniami zgazowanymi, instalacjami użyteczności publicznej i gazociągiem, zatwierdzony w usłudze gazowej.
 • Dokumenty dotyczące urządzeń gazowych i urządzeń planowanych do instalacji.
 • Otrzymane warunki techniczne.

Po zawarciu umowy należy wysłać do ciebie inżyniera projektanta, który dokona wszystkich niezbędnych pomiarów w celu opracowania projektu dystrybucji gazu w domu i na miejscu. Musi zgodzić się na potrzebę urządzenia kotłowni, lokalizacji licznika i wszystkich urządzeń gazowych.

Rozmawialiśmy więcej o projekcie systemu zasilania gazem w ten artykuł.

Układ urządzeń gazowych w domu

Wybierz miejsce na kuchenkę gazową i kocioł na etapie projektowania, tak aby nie musiało przerobić projekt na etapie końcowym, ponieważ urządzenia gazowe nie mogą się poruszać dyskrecja

Po opracowaniu projektu konieczne jest zatwierdzenie wszystkich zainteresowanych organizacji, na przykład głównej architektury, kanału wodnego i autostrady (za zgodą, firma projektująca może również uzyskać wizy).

Pozostaje teraz złożyć pakiet dokumentacji projektowej wraz z podpisaną umową o przyłączenie do usługi gazowej i poczekaj na ustawowe 14 dni, po których albo zwrócisz poprawiony plan do rewizji, albo zezwolisz działać.

Krok 3 - prace budowlane i instalacyjne na stronie

Po zakończeniu fazy dokumentacyjnej możesz zacząć szukać firmy budowlanej lub zaufania układanie gazociągu na stronie organizacji, która ukończyła projekt (jeśli ta ostatnia ma odpowiednią licencję). Tutaj dokonamy oszacowania z listą nadchodzących prac i ich wartością.

Jeśli cena odpowiada - umowa jest podpisana. Aby być bezpiecznym, konieczne jest wyraźne wskazanie czasu pracy i podanie w części dotyczącej płatności pozycji, w której pełne obliczenie zostanie wykonane dopiero po zatwierdzeniu gazociągu przez komisję.

Jeśli koszt jest wyjątkowo wysoki, możesz wykluczyć z szacunków pracę, która nie wymaga przyjęcia i kwalifikacje do ich samodzielnego wykonania (choć nie każda organizacja zgodzi się na to) lub do wyszukiwania firma tańsza.

Po zakończeniu instalacji i instalacji rur wykonawca musi dostarczyć dokumentację powykonawczą. Aby sprawdzić i zatwierdzić odcinek gazociągu, prowizję od przedstawicieli służby gazowej wykonawca firmy budowlanej, inspektorzy nadzoru architektonicznego i budowlanego, ochrona pracy i właściciel domu.

Instalacja gazociągu

W momencie przyjęcia przez komisję prac instalacyjnych wszystkie urządzenia gazowe określone w projekcie muszą być zainstalowane i gotowe do podłączenia „niebieskiego paliwa”

Komisja podejmuje decyzję od 2 do 4 tygodni, po czym konieczne będzie zapłacenie pokwitowania za nadzór techniczny. Teraz możliwe jest zawarcie umowy na dostawę gazu, utrzymanie gazociągu i wyposażenia wewnętrznego, w celu uszczelnienia licznika. Ponadto właściciel domu będzie musiał przejść instrukcje bezpieczeństwa w serwisie gazowym.

Krok 4 - Wstawianie rurociągu i uruchomienie systemu

Ostatni etap zgazowania w domu - wstawka zaznaczonego obszaru rurociąg na swoim terytorium do gazociągu. To zadanie jest wykonywane przez pracowników gazowych po dokonaniu płatności i koordynacji z Tobą.

Uruchomienie gazu

Specjaliści ds. Gazu powinni doprowadzić rury do rurociągu do sekcji, podłączyć rurociąg do systemu, sprawdzić ciśnienie i przeprowadzić próbne uruchomienie.

W czasie sprawdzania sprzętu i pierwszego zasilania gazem należy zadzwonić do pracownika organizacji, z którą zawarto umowę serwisową.

Po otwarciu zaworu rozgałęźnego musi ustalić optymalny tryb działania dla przyrządów, upewnić się, że są one sprawne i dostarczyć instrukcji na temat działania. Następnie podpisywany jest akt akceptacji pracy, którego kopia jest łączona z projektem i przesyłana do archiwum.

Niuanse zgazowania w okolicy

Chociaż większość prac związanych z dystrybucją komunikacji gazowej jest wykonywana przez wykonawcę, właściciel domu również nie boli, aby dowiedzieć się, co jest. Wszakże jeśli specjaliści są odpowiedzialni za bezpieczeństwo połączeń i instalację systemu, wówczas konieczne będzie samodzielne wybranie i zakup urządzeń gazowych. Tak, ao projektowaniu terenu i wnętrza domu należy się martwić z wyprzedzeniem.

Wybór opcji układania rurociągu

Aby zaopatrzyć dom, możesz zamontować system, przechodząc przez powietrze lub pod ziemią. Pierwsza opcja jest szybsza i tańsza.

Gazociąg napowietrzny

Rury naziemnego gazociągu muszą znajdować się co najmniej 50 cm od poziomu gruntu, dla którego są przymocowane do podpór z materiału ogniotrwałego i przymocowane do ścian domu za pomocą specjalnych wsporników

Ale system naziemny ma również istotne wady: otwarte rury są bardziej podatne na korozję i przypadkowe uszkodzenia. Ponadto pozbawieni skrupułów sąsiedzi mogą z łatwością wykonać dla nich nielegalne połączenie, a wygląd domu raczej nie odniesie korzyści z przeplotu jasnych żółtych kolorów.

Dlatego, jeśli pozwala na to teren i budżet projektu, powinieneś pomyśleć o komunikacji podziemnej. Taki system jest znacznie bezpieczniejszy i bezpieczniejszy, ponieważ jest chroniony przed różnymi wypadkami przez warstwę gleby; ponadto układ nie psuje wyglądu strony.

Ale budowa podziemna będzie 1,5-2 razy droższa i będzie wymagać dużo wolnej przestrzeni: w odległości 2 m po każdej stronie gazociągu nie powinno być budynków. Inną wadą jest trudność konserwacji, ponieważ gdy rura się przebije, będzie musiała ponownie podnieść ziemię i szukać wycieku.

Podziemny gazociąg

W celu ułożenia podziemnego gazociągu konieczne jest wykopanie głębokiego rowu, tak aby odległość od szczytu rury do poziomu gruntu wynosiła co najmniej 60 cm

Ale wybór rodzaju systemu zależy od takich niuansów:

 • Jeśli twój oddział przejdzie przez sekcję kogoś innego, jego właściciel może odmówić zakłócenia żyznej warstwy ziemi dla podziemnego rurociągu. Jednak sytuacja odwrotna może być również możliwa - gdy sąsiad nie lubi pomysłu rury uziemiającej na podpórkach i będzie wymagał ukrycia struktury.
 • Jeśli miejsce to znajduje się blisko wód gruntowych lub kamienistej gleby, lepiej jest pozostać na strukturach naziemnych.
 • Jeśli rurociąg będzie musiał przejść przez autostradę lub blisko współistnieć z liniami przesyłowymi wysokiego napięcia - rozważ tylko konstrukcje podziemne.

Istnieją również gazociągi kombinowane, z których jedna przechodzi pod ziemią, a druga w powietrzu. Ale ta opcja jest dość skomplikowana w projektowaniu i instalacji, więc jest wykonywana najczęściej, gdy trzeba „przetłumaczyć” gałąź po drugiej stronie ulicy.

Wybór materiału na rury

W przypadku rurociągu należy kupić tylko certyfikowane komponenty, a dotyczy to nie tylko rur, ale także różne elementy łączące i blokujące - trójniki, krzyże, kolanka, wtyczki, złączki, adaptery.

Jeśli chodzi o rury - najprawdopodobniej materiał i wymagane średnica Zostaniesz wskazany w gazowni lub firmie projektowo-instalacyjnej. Jednak obecnie najbardziej popularne są dwie opcje - tradycyjna stal lub stosunkowo innowacyjne produkty polietylenowe.

Polietylenowe rury gazowe

Rury polietylenowe są kilkakrotnie dłuższe niż metal w okresie użytkowania ze względu na odporność na korozję, wytrzymałość i elastyczność, ale ze względu na swoją elastyczność nie mogą być używane do montażu na podporach

Ponadto rury z polietylenu nie zawiodą nawet w klimacie z surowymi zimami (do -45 stopni) i ważą 7 razy mniej niż metalowe „konkurenci”, co znacznie ułatwia instalację i transport.

Inną istotną zaletą jest niewrażliwość tworzyw sztucznych na działanie prądów błądzących, więc uszkodzenia elektrochemiczne rurociągu nie zagrażają.

Stalowe rury gazowe

Wewnętrzna część rurociągu i wejście do samego budynku muszą być wykonywane wyłącznie za pomocą metalowych rur (stalowych lub miedzianych), w tym miejscu zabronione są konstrukcje polietylenowe.

Ale rury ze stali niskowęglowej nadają się do każdego rurociągu gazowego - w domu, pod ziemią lub na powierzchni. Są one mocowane przez spawanie lub łączenie bez szwu.

W przypadku sieci wysokociśnieniowych zaleca się stosowanie rur o średnicy co najmniej 5 cm, do okablowania wokół domu - od 2,5 cm. Grubość ściany podziemnego rurociągu nie powinna być mniejsza niż 0,3 cm, dla rurociągu naziemnego - 0,2 cm i więcej.

Kocioł grzewczy lub kocioł?

Rodzaj i parametry techniczne kotła gazowego zależą bezpośrednio od powierzchni ogrzewanego pomieszczenia. Dla 150 kwadratów i 2 punktów dozowania z ciepłą wodą wystarczy wyposażenie naścienne, dla większego obszaru potrzebny będzie kocioł stojący. Rozmawialiśmy więcej o wyborze kotła gazowego pod adresem następny artykuł.

W pomieszczeniu z kotłem należy zainstalować okap, a najlepiej - detektor gazu ostrzegający przed wyciekiem tlenku węgla.

Przykładowa kotłownia w domu

Jeśli moc urządzeń grzewczych przekracza 30 kW, będzie wymagać oddzielnego pomieszczenia, z niższe stawki, można zainstalować kocioł w kuchni lub innym pomieszczeniu w domu, gdzie można wyposażyć komin

Jeśli powierzchnia domku przekracza 200 m2, a moc kotła wynosi 30 kW, trzeba będzie wyposażyć osobny kotłownia, w której można zlokalizować nie tylko kocioł gazowy, ale także kocioł, kocioł grzewczy pośredni i inne urządzenia.

W tym celu przydzielane jest oddzielne pomieszczenie o pojemności 7,5 m3 lub większej, zawsze z oknem, kominem, wentylacją świeżego powietrza i wysokością sufitu co najmniej 250 cm.

Ceny zgazowania i sposoby oszczędzania

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi podłączenia do sieci gazowej, przewidzianymi w Regulamin nr 1314, koszt połączenia zależy od kategorii konsumentów.

W domach prywatnych i domkach istnieją trzy opcje:

 1. Gdy zużycie gazu nie przekracza 5 metrów sześciennych na godzinę, połączenie będzie kosztować 20 tysięcy rubli. Odległość w linii prostej od kotła gazowego do sieci dystrybucji gazu nie powinna przekraczać 200 m.
 2. W przypadku budynków, w których szacowane zużycie planowane jest na poziomie 5-15 m3 / godzinę, dostawa do granicy obiektu będzie kosztować około 50 tys.
 3. Jeśli zużycie przekracza 15 m3 / godzinę, wykonywane są indywidualne obliczenia.

Koszt ten obejmuje opracowanie warunków technicznych przez organizację dystrybucji gazu i dostawę rur z głównego gazociągu na terytorium właściciela.

Za opłatą możesz uzgodnić prace instalacyjne na stronie. Zwykle koszt takich usług jest tańszy niż w przypadku organizacji prywatnych, ale terminy są znacznie dłuższe, a przy dużym obciążeniu mogą się rozciągnąć na czas nieokreślony.

Opracowanie projektu - osobna pozycja wydatków, która będzie kosztować od 10 do 100 tys. rubli (wiele zależy od regionu i wielkości budynku). Jeśli preferujesz firmę, która nie tylko projektuje, ale także posiada licencję na instalację, możesz zaoszczędzić do 20–35%.

Zgazowanie osady domków

Zapytaj swoich sąsiadów, może będą chcieli dołączyć do linii, a następnie koszty materiałów i wiele prac mogą być udostępniane.

Przynależność zbiorowa jest kolejną opcją dla tych, którzy szukają sposobu na połączenie swojego domku z gazem przy najmniejszej utracie środków. Ponadto w wielu miejscowościach dostępne są programy łączności regionalnej i granty.

Bardziej szczegółowo koszt gazyfikacji prywatnego domu omówione tutaj.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Aby ułatwić zrozumienie niuansów dostaw gazu do Twojego domku, zalecamy zapoznanie się z niewielkim wyborem materiałów wideo.

O formalnościach związanych z przystąpieniem do gazociągu i kosztach niektórych rodzajów pracy:

Procedura wykonywania gazyfikacji w domu - niuanse połączenia z głównym rurociągiem:

Etapy zgazowania prywatnego domu:

I wreszcie rada. Jeśli autostrada jest daleko lub specyfika ulgi stwarza złożone zadania do doprowadzenia rurociągu do na miejscu istnieje alternatywna opcja zaopatrzenia domu w „niebieskie paliwo” - autonomiczne zgazowanie gasholder.

Czy niedawno zakończyłeś zgazowanie swojego domu i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi właścicielami domów na wsi? Zostaw swoje komentarze w bloku pod artykułem - powiedz nam, ile kosztowało Cię to wydarzenie, czy zrobiłeś coś sam lub czy ufałeś całej ilości pracy ekspertom? Jakie rury poleciłeś do układania rurociągu? Wielu użytkowników doceni twoją poradę.

Jak sprawdzić wentylację w mieszkaniu: sprawdzenie pracy kanałów

Jak sprawdzić wentylację w mieszkaniu: sprawdzenie pracy kanałówPrace Instalacyjne

W środowiskach miejskich ludzie spędzają większość czasu w pomieszczeniach. Brak świeżego powietrza grozi zmniejszeniem wydajności, pogorszeniem stanu zdrowia. A jeśli dodamy do tego stałą obecnoś...

Czytaj Więcej
Kaptur falisty: wybór falistej rury do wentylacji

Kaptur falisty: wybór falistej rury do wentylacjiPrace Instalacyjne

Wiele rodzajów prac naprawczych można wykonać samodzielnie. A podłączenie okapu do systemu wentylacyjnego jest jednym z takich przypadków. Zgadzam się, że nawet niedoświadczony mistrz domu poradzi...

Czytaj Więcej
Wentylacji przestrzeni dachowej: poddasze urządzenie

Wentylacji przestrzeni dachowej: poddasze urządzeniePrace Instalacyjne

Często zdarza się, stylowy garnitur przestrzeni życiowej na poddaszu domu piętrowym kraju, przekształcając go w rodzaju dwóch kondygnacji. Preizolowane poddasze, migające, naparowaną warstwę.A to w...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer