Warianty obliczeń dla liczników ogólnego ogrzewania

Mieszkańcy budynków mieszkalnych są często zainteresowani tym, jak rentowne są domowe liczniki ciepła, których instalacja była ostatnio obowiązkowa we wszystkich regionach Rosji.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ istnieje kilka opcji obliczania miesięcznej opłaty za taką usługę. Rozważmy bardziej szczegółowo istniejące zlecenia memoriałowe, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse.

Treść artykułu:

 • Potrzeba instalacji ogólnych przepływomierzy
 • Odmiany ogólnych liczników ciepła
  • Opcja 1: tachometry
  • Opcja # 2: elektromagnetyczna
  • Opcja # 3: Wir
  • Opcja # 4: USG
 • Przed zainstalowaniem przepływomierza musisz wiedzieć
  • Zewnętrzne czynniki negatywne
  • Domowe oszczędności kosztów
 • Operacje rozrachunkowe dla urządzeń domowych
  • Dostawa ogrzewania do domu za pomocą rozdzielnicy (bez poszczególnych urządzeń)
  • Jeśli instalacja OPU nie jest możliwa
  • Brak pamięci RAM, gdy można go zainstalować
  • Obliczanie ciepła za pomocą instalacji pilotażowej i indywidualnych liczników
 • Zalety korzystania z liczników
 • instagram story viewer
 • Obliczanie standardów ogrzewania
 • Proces zatwierdzania norm i taryf
 • Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Potrzeba instalacji ogólnych przepływomierzy

W ustawie federalnej Federacji Rosyjskiej z dnia 23.11.09 r. Nr 261-FZ „O oszczędzaniu energii z zasobów energetycznych i wykorzystywaniu urządzeń pomiarowych zasoby energii przy realizacji obliczeń dla nich ”wskazuje na znaczenie instalacji domowych mierników przeznaczonych do monitorowania zużycie ciepła.

Instalacja licznika ogólnego

Zgodnie z ustawą nr 261 spółki zarządzające mogą instalować urządzenia do pomiaru ciepła bez koordynacji z mieszkańcami budynków wielorodzinnych, pobierając opłaty na podstawie otrzymanych danych

Rozporządzenie zobowiązuje do zainstalowania takich urządzeń we wszystkich budynkach mieszkalnych, z wyjątkiem budynków awaryjnych. Ponadto uważa się za niewłaściwe wyposażenie budynków w te urządzenia, jeśli kwota płatności za zakup i instalacja przepływomierza przekracza kwotę płatności za ogrzewanie otrzymaną w ciągu sześciu miesięcy.

Prawodawcy uważają, że ta rezolucja przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

 • Równomierny podział płatności za energię cieplną dostarczaną do domów. Właściciele domów, którzy obawiają się zmniejszenia strat ciepła (na przykład osoby zaangażowane w izolację mieszkania lub muszą płacić mniej niż ci, którzy mają stały wyciek ciepła przez pęknięcia lub otwarte małe okno.
 • Motywacje najemców do poszanowania zarówno lokali mieszkalnych, jak i wspólnych budynków. Powinni wiedzieć, że opłata za ogrzewanie automatycznie wzrośnie w przypadku otwartych drzwi lub potłuczonego szkła, nie tylko w mieszkaniu, ale również w wejściu.

Ponadto prawo № 261 oficjalnie przenosi na mieszkańców odpowiedzialność za wspólną własność. Zgodnie z tym aktem prawnym zakłady użyteczności publicznej nie są już odpowiedzialne za stan wejść, piwnic i strychów. Wszystkie prace w przestrzeni publicznej powinny odbywać się kosztem właścicieli mieszkań znajdujących się w tym samym domu.

Odmiany ogólnych liczników ciepła

Różne instrumenty są używane jako instrumenty do kontroli ciepła, które mogą różnić się sposobem pracy, cechami konstrukcyjnymi, specyfiką konserwacji i instalacji.

Weryfikacja ogólnego licznika ciepła

Jak każde urządzenie pomiarowe, przepływomierz w całym domu podlega obowiązkowej weryfikacji, która z reguły jest przeprowadzana raz na 3-4 lata. Z tej procedury zależy nie tylko czas życia, ale także poprawność odczytów instrumentu.

Decyzja o zainstalowaniu konkretnego modelu pomoże ekspertom organizacji zaangażowanym w instalację i konserwację podobnych urządzeń w mieście (regionie). Będą mówić o funkcjach urządzeń, zalecać opcje, które działają najlepiej w warunkach lokalnych.

Doradzą również w sprawie wyposażenia (zawory, filtry, itp.), Które należy zakupić dodatkowo, a także udzielą porad dotyczących zobowiązań gwarancyjnych dostawcy.

Cztery rodzaje przepływomierzy są najczęściej stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej:

 • tachometryczny (mechaniczny);
 • wirowanie;
 • elektromagnetyczne;
 • USG.

Rozważ szczegółowo powyższe urządzenia.

Opcja 1: tachometry

Takie urządzenia, system, który obejmuje mechaniczne urządzenia wirnikowe lub skrzydłowe i kalkulatory ciepła, są uważane za najbardziej budżetową opcję, ponieważ ich koszt jest znacznie niższy niż podobnych urządzeń innych typów.

Jednak do ich instalacji, oprócz standardowego wyposażenia, wymagany jest dodatkowy filtr magnetyczno-mechaniczny, który chroni zarówno urządzenie, jak i cały system przed zanieczyszczeniem.

Licznik ciepła obrotomierza

Liczniki obrotomierza są zasilane baterią, która ma wystarczającą ilość zasobów przez 5-6 lat. Ze względu na brak wrażliwej elektroniki urządzenie może działać niezawodnie przez długi czas w niekorzystnych warunkach (na przykład przy wysokiej wilgotności)

Główną wadą tej kategorii modeli jest niemożność korzystania z nich przy niskiej jakości. nośnik ciepła (zwiększona sztywność, duży procent zanieczyszczeń). W takim przypadku filtr jest szybko zapchany, co powoduje spadek ciśnienia chłodziwa. Ze względu na tę specyfikę pracy liczniki obrotomierzy są z reguły używane tylko w sektorze prywatnym.

Opcja # 2: elektromagnetyczna

Takie urządzenia opierają się na dobrze znanej właściwości cieczy - generowaniu prądu elektrycznego podczas przepływu pól magnetycznych. Mierząc objętość wody i temperaturę wchodzącą / wychodzącą, można nawet wychwycić bardzo małe prądy.

Ogólnopolski miernik elektromagnetyczny

Zaleca się instalowanie mierników elektromagnetycznych w domach zlokalizowanych w regionach o dobrej jakości wody. Takie urządzenia muszą również zapewniać wysokiej jakości konserwację.

Urządzenia elektromagnetyczne mają wysoki stopień dokładności, ale wymagają wysokiej jakości instalacji i regularnej konserwacji przez wykwalifikowany personel.

Gdy urządzenia do przedwczesnego czyszczenia zaczną napełniać odczyty. Duża ilość związków żelaznych w cieczy i słaba jakość okablowania również przyczyniają się do zniekształcenia danych.

Opcja # 3: Wir

Gdy przepływ płynu napotyka przeszkodę, w wodzie powstaje turbulencja. Działanie mechanizmów tego typu opiera się na tej zasadzie. Takie urządzenia pomiarowe mogą być instalowane zarówno na poziomych jak i pionowych odcinkach systemów komunikacyjnych, najważniejsze jest to, że urządzenie powinno być umieszczone na prostym odcinku rurociągu.

Wirowy licznik ciepła

Ogromną zaletą urządzeń wirowych jest obecność interfejsu radiowego, dzięki czemu organizacje usługowe mają możliwość zdalnego odczytu i otrzymywania informacji błędy

Zalety takich mierników obejmują niskie zużycie energii (jedna bateria litowo-jonowa wystarcza na około 5 lat). Mierniki wirowe są wrażliwe na spadki ciśnienia, a także na obecność dużych zanieczyszczeń, dzięki czemu wymagają dodatkowej instalacji filtrów.

Jednocześnie zanieczyszczenia soli metali w wodzie, jak również powstałe osady w rurach, nie wpływają na odczyty instrumentów.

Opcja # 4: USG

Odczyty tego typu urządzeń opierają się na przejściu sygnału ultradźwiękowego przez przepływ wody. Im wyższa prędkość tego ostatniego, tym dłuższa jest odpowiedź oczekująca.

Ultradźwiękowe liczniki ciepła

Mierniki ultradźwiękowe są bardzo wrażliwe na prądy spawalnicze. Nie są również bardzo trwałe w warunkach nieodpowiedniej jakości wody używanej w systemie

Urządzenia tego typu dobrze się prezentują w nowych domach, w rurach, których nie ma złóż. Jednak zanieczyszczenia, spadają ciśnienie w systemie grzewczym, pęcherzyki powietrza w wodzie mogą znacznie zwiększyć odczyty przepływomierzy w tej kategorii.

Przed zainstalowaniem przepływomierza musisz wiedzieć

Wszystkie koszty zakupu, instalacji, konserwacji urządzenia ponoszą mieszkańcy. Właściciele nieprywatyzowanych mieszkań są zwracani przez lokalną gminę.

Wybór firmy do zainstalowania

Wybierając firmę, która zainstaluje licznik ciepła, konieczne jest sprawdzenie, czy posiada ona zezwolenia, zatwierdzenia i certyfikaty, a także certyfikat rejestracji państwowej

Wybór organizacji, która przejmie instalację urządzenia, wymaga szczególnej uwagi. Pożądane jest, aby ta sama firma zajmowała się również konserwacją licznika, w tym terminowym czyszczeniem filtrów, konserwacją, regularną konserwacją urządzenia.

Zewnętrzne czynniki negatywne

Ważne jest również, aby pamiętać, że wiele czynników zewnętrznych wpływa na prawidłowe działanie przepływomierzy.

Wśród nich są następujące powody:

 • Tworzenie się złóż mineralnych w rurach, co zmniejsza ich średnicę wewnętrzną. Powoduje to wzrost przepływu. Ponieważ urządzenia pomiarowe są zaprojektowane dla pewnego rozmiaru elementów, zmniejszenie tego wskaźnika spowoduje nieprawidłowe obliczenia, a uzyskany wynik przekroczy wartość rzeczywistą.
 • Obecność zanieczyszczeń w wodzie. Zanieczyszczenia mechaniczne i pęcherzyki powietrza powodują znaczny błąd wskazań, osiągając 10%. Aby oczyścić ciecz, zaleca się dodatkowo dostarczenie instrumentów z filtrami wychwytującymi obce cząstki.
 • Opady na szczegółach przepływomierza. Przy stosowaniu struktur mechanicznych podobny proces redukuje odczyty, podczas gdy w innych typach urządzeń powoduje znaczny (czasami wielokrotny) nadmiar rzeczywistych wartości.
 • Niekorzystny mikroklimat pomieszczenia, w którym zainstalowano urządzenie pomiarowe. Wilgoć, spadki temperatury są szczególnie widoczne w urządzeniach z mechanizmami elektronicznymi.
 • Brak uziemienia i słabych obwodów elektrycznych, w wyniku czego na rurociągu może pojawić się potencjał elektryczny.
 • Nierównomierne ciśnienie w systemie niekorzystnie wpływa na poprawność pomiarów. To samo można powiedzieć o nieostrożnej instalacji miernika, która może również zniekształcić dane.
 • Temperatura płynu chłodzącego. Gorący płyn, którego temperatura przekracza dopuszczalne limity, może uszkodzić elementy miernika.

Aby uniknąć nieprawidłowych odczytów i przedłużyć żywotność urządzenia, ważne jest, aby regularnie przeprowadzać wykwalifikowany serwis i kontrolę urządzenia.

Domowe oszczędności kosztów

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów zmniejszenia opłat za ogrzewanie, które powstały przy pomocy ogólnych liczników domów.

Ocieplenie fasad domów

Ogrzewanie elewacji domu wełną mineralną, pianką lub innymi materiałami zmniejszy przenoszenie ciepła do środowiska, a tym samym zmniejszy zużycie ciepła

Następujące wspólne wydarzenia pomogą zmniejszyć wydajność:

 • wysokiej jakości izolacja budynku;
 • pełne przeszklenie wejściowe z wymianą konwencjonalnych ram na bardziej trwałe i izolujące wyroby z tworzyw sztucznych.

Chociaż takie działania będą wymagały jednorazowej inwestycji najemców, są one korzystne w perspektywie długoterminowej.

Operacje rozrachunkowe dla urządzeń domowych

Nie tak dawno temu w Federacji Rosyjskiej przyjęto dekret rządu Rosji nr 603 z dnia 29.06.2016 r., W którym szczegółowo przedstawiono zaktualizowane zasady obliczania ogrzewania licznika ogólnego przeznaczenia.

Zgodnie z tymi przepisami cena energii cieplnej zależy od następujących czynników:

 • dopływ ciepła z ciepłowni lub małej kotłowni obsługującej dom (grupa budynków);
 • obecność / brak ogólnego licznika ciepła;
 • wyposażenie mieszkań w indywidualne przepływomierze lub ich brak.

Zgodnie z klauzulą ​​42.1 „Reguł ugodowych” nr 354, w zależności od decyzji lokalnej gminy, opłata za dostarczone ciepło może być ładowane tylko w sezonie grzewczym lub równomiernie co miesiąc przez cały rok. Przyjęte przepisy uwzględniają kilka opcji.

Dostawa ogrzewania do domu za pomocą rozdzielnicy (bez poszczególnych urządzeń)

Jeśli ciepło jest dostarczane do budynku wyposażonego w ogólny licznik, a mieszkania nie są dostępne indywidualne liczniki ciepła, w przypadku płatności za ciepło w sezonie grzewczym, obliczenia wyprodukowane według wzoru:

P = V x (S / So) x Tgdzie

V to całkowita ilość ciepła dostarczonego do budynku na podstawie odczytów ogólnego przepływomierza domowego (w gigacalorach);

 • S to całkowita powierzchnia oddzielnego mieszkania (w metrach kwadratowych);
 • So - łączna powierzchnia mieszkalna mieszkań znajdujących się w budynku, m. in2;
 • T-taryfa dla jednego gigcalorium podanego (ustalonego przez administrację lokalną w koordynacji z dostawcami tej usługi), rub / Gcal.

Jeśli opłata za ciepło jest naliczana równomiernie w ciągu roku, współczynnik przeliczeniowy K jest dodawany do wzoru. Oblicza się go, dzieląc liczbę miesięcy sezonu grzewczego (7-8) przez 12 (liczbę miesięcy w roku). Jeśli zatem okres ogrzewania domów trwa siedem miesięcy K = 0,58.

Niezależnie od schematu obliczeń, całkowita kwota zdeponowana w ciągu roku będzie w przybliżeniu taka sama.

Jeśli instalacja OPU nie jest możliwa

W tym przypadku rozważana jest procedura pobierania opłat za ciepło dla mieszkańców starych domów, gdzie ze względu na cechy technologiczne sieci instalacja wspólnych urządzeń pomiarowych nie jest możliwa. W takim przypadku płatności są obliczane zgodnie ze standardowym zużyciem ciepła.

Wykorzystanie ciepłomierza

Licznik ogólnego przeznaczenia sam w sobie nie zmniejsza zużycia ciepła, ale jego użycie motywuje mieszkańców do świadomego odnoszenia się do tego zasobu.

Przy pobieraniu opłat tylko w miesiącach okresu grzewczego stosuje się wzór:

P = S x N x Tgdzie

 • S - całkowita powierzchnia mieszkania, m2;
 • N to normatywna szybkość zużycia ciepła, mierzona w gigakalorach na metr kwadratowy;
 • T - taryfa ustalona przez lokalną administrację dla 1 Gcal, uzgodniona z usługodawcą, RUB / Gcal.

Jeśli opłata za energię cieplną jest podzielona na wszystkie miesiące roku, współczynnik należy dodać do wzoru przeliczenie K = 0,58 (jak w poprzednim przypadku, oblicza się go przez podzielenie 7 miesięcy sezonu grzewczego przez 12 miesięcy). Zatem wzór będzie:

P = S x (N x K) x T

Podobnie jak w poprzednio odnotowanym przypadku, łączne roczne płatności będą takie same.

Brak pamięci RAM, gdy można go zainstalować

Jeśli dom nie ma licznika w całym domu, ale jest to technicznie możliwe, aby go zainstalować, wówczas do ładowania w sezonie grzewczym stosuje się następujący wzór:

P = S × N × Kskręcić × Tgdzie

 • S - powierzchnia wymaganego lokalu (w metrach kwadratowych);
 • N jest standardem zużycia ciepła (Gcal / mkw.);
 • Kskręcić - współczynnik wzrostu, którego wartość jest różna. W 2016 r. Liczba ta wynosiła 1,4, a od 1 stycznia 2017 r. Wzrosła do 1,5;
 • T to taryfa za energię cieplną ustaloną w tym regionie (rub / Gcal).

W przypadku miesięcznej płatności ciepła w kontynuacji roku, wynikowa liczba jest mnożona przez znany już współczynnik K = 0,58 (dla siedmiomiesięcznego sezonu grzewczego).

Obliczanie ciepła za pomocą instalacji pilotażowej i indywidualnych liczników

Ta opcja jest często spotykana w nowo oddanych domach. W takim przypadku obliczenia dokonuje się według wzoru:

P = (Vi + Vo x S / So ) x Tgdzie

Vi - ilość ciepła zużytego w szacowanym okresie zgodnie ze wskazaniami poszczególnych przepływomierzy (Gcal);

Vo - ilość ciepła w gigakaloriach dostarczonych najemcom domu zgodnie z całkowitym licznikiem, z wyjątkiem ilości zużytej, która jest określona wzorem:

Pi = (Vin + Viok × Si/ So) × Tt gdzie

 • Vn - ilości zużyte dla obliczonego przedziału energii cieplnej, określone zgodnie ze wskazaniami ogólnego sprzętu gospodarstwa domowego w sezonie grzewczym (Gcal);
 • Si - obszar mieszkania, wyposażony w indywidualny licznik (m kw.);
 • Vok - ilość energii elektrycznej według wskazań poszczególnych przepływomierzy zainstalowanych w mieszkaniach;
 • So - łączna powierzchnia powierzchni mieszkalnej i biurowej w domu (metry kwadratowe);
 • Tt - przyjęte w tej dziedzinie taryfy na ciepło.

W tym przypadku płatność jest dokonywana wyłącznie w sezonie dostaw ciepła.

Zalety korzystania z liczników

Przepływomierze domowe mogą znacznie zaoszczędzić na ogrzewaniu. Cena za ciepło obliczona według rzeczywistej wydajności jest średnio o 30% niższa niż zgodnie ze standardami.

Oszczędności przy użyciu wspólnego licznika ciepła

Wysoki koszt ogólnego urządzenia do pomiaru ciepła w domu jest zwracany w ciągu trzech lat od daty instalacji, ponieważ takie urządzenie pozwala zmniejszyć opłaty za ciepło o prawie jedną trzecią

Ponadto, płacąc według ustalonych taryf, nie bierze się pod uwagę początku / końca okresu grzewczego: niezależnie od konkretnych danych, naliczanie naliczane jest za cały miesiąc.

Ale licznik domu nie rozwiązuje wszystkich problemów z zapłatą ogrzewania, ponieważ w tym przypadku musisz płacić przeciętne dane wszystkim właścicielom apartamentów, niezależnie od liczby zużyte ciepło.

Indywidualny miernik do ogrzewania

Chociaż koszt pojedynczego urządzenia do kontroli ciepła jest bardzo znaczący, szybko się opłaca, zwłaszcza jeśli podejmie się środki w celu oszczędzania ciepła

W takim przypadku najemcy pomogą indywidualny licznik energii cieplnej, który umożliwia również regulację grzejników ciepła.

Obliczanie standardów ogrzewania

Przy opracowywaniu standardów zużycia ciepła bierze się pod uwagę:

 • Całkowite zużycie energii cieplnej, które jest niezbędne do ogrzewania wszystkich pomieszczeń w sezonie grzewczym.
 • Całkowita powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w budynku, a także budynków podłączonych do systemu grzewczego.
 • Czas trwania sezonu grzewczego (w tym niepełne miesiące kalendarzowe, w których dokonano pomiarów).
 • Ponadto przy dokonywaniu rozliczeń średnie dzienne płatności są koniecznie brane pod uwagę. temperatury ogrzanego powietrza wewnątrz i na zewnątrz (pomiary są wykonywane w trybie ogrzewania) sezon).

W pierwszym przypadku za podstawę przyjmuje się wskaźniki określone w dokumentach regulacyjnych dotyczących świadczenia usług publicznych dla ludności. W drugim bierze się pod uwagę średnią wartość dla pięciu poprzednich okresów ogrzewania (dane są dostarczane przez regionalną służbę hydrometeorologiczną).

Ważnym parametrem jest również średnia maksymalna temperatura, która jest obliczana na podstawie pomiarów pięciu najbardziej mroźnych zimowych dni, które następują po sobie.

Ogólny licznik ciepła

Właściciele domów powinni dbać o dostarczony sprzęt, ponieważ płacą nie tylko za jego instalację, ale także za konserwację i naprawę urządzenia.

W strefie umiarkowanej centralne usługi grzewcze są zwykle produkowane przez 7-8 miesięcy - od września do października do kwietnia-maja; opłaty mogą obowiązywać po obniżonych stawkach w pierwszym i ostatnich miesiącach konsumpcja.

Proces zatwierdzania norm i taryf

Wszystkie szacunki są opracowywane przez ekspertów i pracowników organizacji dostarczających ciepło. Następnie są one obowiązkowe zatwierdzone przez komisje energetyczne działające w danej miejscowości, regionie, regionie.

Przedstawiciele władz lokalnych i organizacji publicznych, a także posłowie różnych szczebli, są również zapraszani na spotkanie, gdzie rozważane są planowane stawki za energię cieplną.

Obliczanie taryf odbywa się zgodnie z aktami ustawodawczymi rządu Federacji Rosyjskiej, które ustanawiają standardy konsumpcji dla usług mieszkaniowych i komunalnych, w tym ilość energii cieplnej. Organizacje dostarczające ciepło muszą udokumentować i uzasadnić proponowane ceny usług grzewczych.

Ponieważ rzeczywista temperatura powietrza zewnętrznego w sezonie grzewczym może nie pokrywać się z obliczonymi standardami, raz w roku usługi w zakresie mieszkalnictwa i usług użyteczności publicznej powodują ponowne obliczenia.

W przypadku silnego zimna, konsumenci będą musieli zapłacić pewną kwotę, podczas gdy w łagodnej zimie możliwa jest nadpłata, która liczy się na przyszłe płatności. Ta sama procedura jest przeprowadzana raz w roku w domach, w których nie ma przepływomierzy.

Wnioski i przydatne wideo na ten temat

Na przedstawionym filmie przedstawiono opinię eksperta na temat korzyści, jakie zapewniają domowe liczniki ciepła.

Ogólny licznik domu jest użytecznym urządzeniem, które pozwala znacznie obniżyć bardzo wysokie koszty ogrzewania. Pomimo wysokich kosztów, środki na jego instalację szybko się zwracają, zwłaszcza dzięki świadomej interakcji mieszkańców, którzy podejmują wspólne działania w celu zmniejszenia zużycia ciepła.

Napisz komentarze w polu poniżej. Opowiedz nam o swoich własnych doświadczeniach w korzystaniu z liczników domu i wykonywaniu obliczeń odczytów z nich. Udostępniaj informacje, które będą przydatne dla odwiedzających witrynę, publikuj zdjęcia, zadawaj pytania.

Współosiowe przepisy dotyczące instalacji kominowych: wymagania i zasady

Współosiowe przepisy dotyczące instalacji kominowych: wymagania i zasadyProjekt I Obliczenia

Wybór optymalnego komina dla kotła gazowego nie jest łatwym, ale całkiem realistycznym zadaniem. W końcu chcę, aby był to projekt niezwykle prosty w instalacji i obsłudze, a nawet o wysokiej wydaj...

Czytaj Więcej
Warianty obliczeń dla liczników ogólnego ogrzewania

Warianty obliczeń dla liczników ogólnego ogrzewaniaProjekt I Obliczenia

Mieszkańcy budynków mieszkalnych są często zainteresowani tym, jak rentowne są domowe liczniki ciepła, których instalacja była ostatnio obowiązkowa we wszystkich regionach Rosji. Trudno jednoznacz...

Czytaj Więcej
Wentylacja magazynu i magazyn wymiany powietrza

Wentylacja magazynu i magazyn wymiany powietrzaProjekt I Obliczenia

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i optymalne warunki przechowywania produktów, konieczna jest wysokiej jakości wentylacja magazynu. Przy tworzeniu systemu wentylacji konieczne jest przestrzeganie...

Czytaj Więcej
Instagram story viewer