Priključna shema dvokrožnega plinskega kotla: kako pritišča plin

Glavni namen domačih plinskih kotlov je zagotoviti stanovanja z ogrevanjem in toplo vodo. Vgradnja takšne opreme se ne more izvajati neodvisno, saj so montažna dela in delovanje plinskih naprav povezana z določenimi tveganji.

Vendar pa je lastnik hiše neposredno vključen v načrtovanje kotlovnice, postavitev ogrevalnega kroga itd. Da bi lahko za nadzor izvajalcev je potrebno razumeti, kako deluje enota, kakšna je shema priključitve dvokrožnega plinskega kotla na centralni plinovod in jeklenke z modro gorivo.

Odgovori na ta vprašanja so podrobno opisani v članku. Poleg tega smo opredelili tehnične zahteve, ki so pomembne za upoštevanje v procesu načrtovanja vezave kotla, njegove namestitve in uporabe plinske opreme.

Vsebina članka:

 • Kako narediti plinske kotle z dvojnim vezjem
  • Shema ogrevalnega kroga kotla
  • Delovanje krogotoka STV
 • Priključek za zemeljski plin
  • Način priključitve na plinovod
  • Tehnične nianse povezave
  • Uporabite gibko cev
  • Značilnosti povezave z valji
 • Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi

Kako narediti plinske kotle z dvojnim vezjem

Praviloma so plinske naprave nameščene pod ogrevanjem sistem zaprtega tipakjer vrednost vodnega tlaka ni višja od 0,3 MPa. Če govorimo o tem, kako pravilno povezati plinski kotel na domu, je odgovor očiten.

Tradicionalno se uporablja shema umetne cirkulacije hladilne tekočine z ekspanzijsko posodo. Za pripravo tople vode s plinsko opremo se uporablja centralna oskrba s hladno vodo s tlakom 0,02–1,0 MPa.

Plinski dvojni kotel

Plinska naprava, ki je nameščena v zasebni hiši po shemi dvojnega delovanja. Takšni sistemi se pogosto uporabljajo v primestnih stanovanjskih projektih, pa tudi v mestnih zasebnih stavbah.

Res je, da so točne vrednosti določene z določeno blagovno znamko opreme in proizvajalca. Izbira dvokrožnega kotla izdelan je ob upoštevanju posebnih pogojev vgradnje.

Shema ogrevalnega kroga kotla

Ogrevalni krog plinskega kotla je privzeto zasnovan za polnjenje hladne vode centralnega vodovoda. Dovoljena je tudi uporaba ogrevalne opreme, kadar se kot hladivo uporablja voda z antifrizom na osnovi glikola (C2H4(Oh)2), certificirano po GOST.

Shema ožičenja

Strukturna shema delovanja opreme, zasnovane za delo z dvema vezjema. Z enim (centraliziranim) dovodom hladne vode je zagotovljeno učinkovito ogrevanje in oskrba s toplo vodo za stanovanjske in druge prostore (+)

Hladilna tekočina, ki prihaja iz povratnega voda ogrevalnega krogotoka, se preko filtra pošlje v toplotni izmenjevalnik, katerega zasnova zagotavlja možnost začetnega polnjenja in periodičnega dovajanja ogrevalnega kroga s centralizirano vodo vodovod.

Nadaljnje premikanje hladilne tekočine aktivira obtočno črpalko, katere zasnova vsebuje avtomatski odvod zraka. Nato pretok vode poteka skozi območje minimalnega senzorja pretoka hladilne tekočine in se napaja na vhod prvega (zunanjega) kroga koaksialnega toplotnega izmenjevalnika.

Skozi toplotni izmenjevalec se voda segreva z energijo zgorevalnega plina.

Notranja shema kotla z dvojnim krogom

Notranje vsebine dvokrožnega plinskega sistema so zgrajene iz niza naslednjih komponent: zgorevalna komora (zaprtega tipa), toplotni izmenjevalnik, plinski gorilnik, obtočna črpalka, toplotni izmenjevalec (+)

Na izhodu iz izmenjevalnika toplote je v cevovodu, ki napaja hladilno sredstvo, potopljen temperaturni senzor. Prav tako je nameščen varnostni ventil vzmetno delovanje, opremljeno z mehanizmom za razbremenitev tlaka.

Zgornja meja odpiranja varnostne naprave je 0,3 MPa. Napajalni vod vključuje tudi membransko ekspanzijsko posodo.

Delovanje krogotoka STV

Shema oskrbe s toplo vodo deluje tako: hladna voda iz pipe pod pritiskom centraliziranega sistema oskrbe z vodo se skozi zaslonski filter napaja v vodno enoto. Zasnova enote, izdelane iz medenine, omogoča začetno polnjenje in periodično napajanje sistema STV.

Vsebina plinskih kotlov

Videz gospodinjske opreme za ogrevanje vode iz plina z zaprtim in odprtim ohišjem. To je ena najpogostejših konstrukcij plinskih kotlov za domačo uporabo, ki se uporabljajo v zasebnih gospodinjstvih (+)

Nadalje, skozi območje vgradnje senzorja pretoka vode in preko magnetne naprave proti vdorom voda vstopi v notranji kanal koaksialnega izmenjevalnika toplote iz bakra. Zaradi izbire toplote iz sten toplotnega izmenjevalnika, segretega s hladilnim sredstvom, ki prehaja v ogrevalni krog, se hladna voda segreje.

Način priprave tople vode omogoča začasno zaustavitev obtočne črpalke kotla. Na izstopu iz toplotnega izmenjevalnika je potopljen temperaturni senzor, ki odstrani delovne parametre napajalnega voda.

Pri tem je na dovodu kotla nameščen drugi vzmetni varnostni ventil z mehanizmom za razbremenitev tlaka. Meja odziva je običajno 1,0-1,1 MPa.

Priključek za zemeljski plin

Plinski kotel je zasnovan za priključitev zemeljskega plina, katerega tehnične značilnosti ustrezajo GOST 5542. Gorivo se praviloma napaja iz nizkotlačnega plinovoda velikosti 0,0013 - 0,0020 MPa. Na napajalnem vodu sta nameščena mrežica filtra in ventil za nadzor vžiga.

Priključitev plinskega ogrevalnega sistema

Klasična možnost priključitve, značilna za večino modelov plinske opreme z dvema delovnima vezjema. Kot je prikazano na sliki, so bili kot glavni cevovodi uporabljeni polipropilenski cevovodi.

Elektromagnetni plinski ventil ohranja stabilnost tlaka plina na vstopu v mehanizem gorilnika kotla. Zato je ne glede na nihanje tlaka plina na progi zagotovljena stabilna in varna funkcionalnost z visokim izkoristkom.

Elektronsko krmiljenje prilagodi moč plinskega gorilnika v območju od 40 do 100% nazivne moči.

Način priključitve na plinovod

Pred obravnavo možnosti priključitve zemeljskega plina na kotel je treba opozoriti na uveljavljena pravila za delovanje takšne opreme. Plinski kotli so tehnološki objekti povečane nevarnosti.

Namestitev, priključitev in delovanje takšnih sistemov zahteva skladnost z uveljavljenimi varnostnimi standardi.

Plinska kotlovnica

Primer pravilne namestitve ogrevalnega sistema in tople vode, ko je oprema nameščena v ločenem prostoru, ki ima status pomožnega. Namestitev takšne opreme, v skladu z vsemi pravili in predpisi, nakazuje natančno ta pristop.

Plinski kotli so nameščeni samo znotraj prostorov, primernih za montažo (kuhinje, hodnike, pomožne prostore). To se nanaša na prostore javnih proizvodnih zgradb, zasebnih hiš, hiš. Vse te lastnosti morajo ustrezati zahtevam za prisotnost učinkovitega prezračevanja.

Skladnost praviloma določa SNiP 42-01-2002 in SNiP 2.04.08-87. Reševanje problema, kako povezati kotel na plinovod, morate vedeti, da delovanje opreme zahteva izdelavo mehanizma odstranjevanje dima v ozračje. Poleg tega je treba zagotoviti učinkovit dovod zraka za učinkovit proces zgorevanja.

Povezovalne točke na kotlu

Pri povezovanju naprave je vključenih več točk različnih namenov - plin, voda, zrak. Vsako vozlišče je povezano po ustaljenih standardih, kot tudi po navodilih proizvajalca opreme.

Plinski kotli, ki podpirajo funkcijo naravnega odvajanja produktov zgorevanja, se namestijo v neposredni bližini naravnih dimnih dimnikov.

Pri opremi, katere izvedba vključuje dovod zraka neposredno na mesto namestitve, je treba zagotoviti normalno raven izpusta zraka. V takih prostorih mora biti zrak brez prahu in kemičnih nečistoč.

Tehnične nianse povezave

Postopek priključitve plinskega kotla na plinovod s fleksibilno cevjo spremlja njegove tehnološke in tehnične lastnosti. Tako je le za plinovode dovoljena polaganje plinovoda in kasnejša povezava s kotlom.

Priključitev kotlov s strani strokovnjakov

Dela na plinovodu in ukrepi za povezavo plina so usklajeni z organizacijami, ki so odgovorne za delovanje plinskih sistemov. Poleg tega je delo na plinovodih dovoljeno le strokovnjakom za plin. Vse trditve o možni samopovezavi so neutemeljene.

Pred priključitvijo plinskega kotla očistite dobavljeni del cevovoda od drugih snovi, nečistoč in nečistoč. Ta zahteva je zlasti pomembna za namestitev na uporabljene sisteme.

Dovod plina mora biti opremljen z zapornimi ventili, ki so namenjeni za delovanje v plinastem mediju, dopolnjeni z napravo za blokiranje toplote (TAE). Pred priključitvijo plinovoda na kotel je potrebno preveriti tesnost vseh priključkov in priključkov cevi za plin s preskusnim tlakom najmanj 0,15 ATI.

Prečni prerez dimnih plinov mora ustrezati premeru šobe na napravi za zaščito pretoka. Zoženje vhodnega dela cevi za dimne pline je dovoljeno, vendar le, če je s izračuni (po GOST standardih) upravičeno, da linija deluje pravilno.

Izpušni plini iz cevovoda se skrajšajo (če je mogoče), pri tem pa se pri vzponu do dimnika nekoliko odstopajo.

Preskus puščanja

Preverjanje tesnosti plinskih priključkov je postopek, ki je obvezen v primeru vgradnje, priključitve na plinsko napeljavo in delovanje kotla. Šele po uspešnem preverjanju je dovoljeno delovanje opreme.

Dovod plina do kotla je običajno narejen na osnovi kovinske cevi. Dovoljene so gradnje dovodnih vodov na osnovi jeklenih in bakrenih cevi.

Prav tako ni izključena dovoljena montaža plastičnih cevi (večplastnih, s metaliziranim slojem). Polimeri pa se lahko uporabljajo samo v stavbah, katerih višina ni večja od treh nadstropij.

Uporabite gibko cev

Sprejemljivo je, da povežete vir plina z uporabo kotla fleksibilna cev.

Pogoj za uporabo gibljive cevi:

 • odpornost na plinsko okolje;
 • skladnost z delovnim (preskusnim) tlakom;
 • skladnost z delovno (preskusno) temperaturo.

Navedene značilnosti in parametre je mogoče vzeti iz tehničnega potnega lista opreme kotla. V tem primeru mora imeti upogibna cev premer velikosti 20 mm, dolžina tulca pa ne sme presegati 1,5 m.

Priključek za plinsko gibko cev

Primer povezave plinske opreme s centralno linijo s fleksibilno cevjo. V takih primerih se uporabljajo posebni rokavi, ki se od vseh drugih razlikujejo predvsem po značilni barvi. Plinske cevi so namenjene visokim tlakom in temperaturam.

Priključitev s fleksibilnimi cevmi (tulci) mora biti izvedena v celoti v skladu s pravili za namestitev, ki so določena v spremni dokumentaciji proizvajalca izdelka.

Značilnosti povezave z valji

Gibke cevi so pogosto povezane SG cilindri z instalacijo kotla. Za vklop kotla v takem načinu dovajanja goriva je potrebno izvesti številne nastavitve za preklop opreme za delovanje s plinom v ustekleničenju.

Če konstrukcija kotla podpira podobno možnost napajanja, navodilo opisuje zaporedje operacij.

Pri tem se tehnološke zahteve, ki veljajo za rokavove fleksibilne konstrukcije, praktično ne razlikujejo od zahtev za priključitev na centralno avtocesto. Tudi premer rokava ni manjši od 20 mm, dolžina ne presega 1,5 m, vendar pa mora biti plinska jeklenka opremljena. menjalniknastavljen na tlak 2,9 kPa (parno okolje).

Nepravilna priključitev plinskega kotla

Primer nesprejemljive namestitve plinskega ogrevalnega sistema, ko so utekočinjeni plini nameščeni v bližini opreme. Ta možnost povezave je v nasprotju z obstoječimi pravili. Jeklenke se vedno nahajajo v ločenem prostoru, zunaj prostorov.

Za primere napajanja kotlov z ustekleničenim utekočinjenim plinom so bili odobreni ločeni standardi, zlasti v zvezi s skladiščenjem in delovanjem jeklenk. Ti standardi na primer ne dovoljujejo, da se plovila namestijo na odprtih območjih sonca, blizu virov toplote in odprtega ognja.

Ena od glavnih prepovedi je tabu o namestitvi plinske opreme neposredno v zgradbe.

Pregled plinskih kotlov, ki delujejo na utekočinjen ustekleničeni plin, je podan v ta članek.

Tako je uporaba plinskih kotlov v praksi, vključno z domačo sfero, treba šteti za odgovorne za ukrepanje, natančnost katere določa stopnjo varnosti.

Zaključki in koristen videoposnetek o tej temi

Nekaj ​​koristnih nasvetov za vgradnjo plinskih kotlov vam bo pomagalo preveriti pravilno namestitev opreme.

Z vsemi dovršenostmi plinske opreme, v prisotnosti avtomatizacije in resne tehnološke zaščite, povezovanje sistema zahteva skladnost z veljavnimi pravili in predpisi. Brez tega ni mogoče zagotoviti zanesljivosti plinskih kotlov.

Ali obstaja kaj za dopolnitev, ali ste imeli kakšna vprašanja v zvezi s priključitvijo dvokrožnega plinskega kotla? Komentarje lahko objavite in sodelujete v razpravah o predstavljenem gradivu. Blok za povratne informacije je spodaj.

Naprava in princip delovanja vodikovega kotla

Naprava in princip delovanja vodikovega kotlaOgrevalni Kotli

Načela alternativne energije vse bolj pridobivajo pozornost potrošnikov. To na več načinov olajšuje rast tarif za tradicionalne energetske vire, pa tudi občasne motnje na trgu storitev. V teh okol...

Preberi Več
Vzdrževanje plinskih kotlov: tehnični pregledi in popravila

Vzdrževanje plinskih kotlov: tehnični pregledi in popravilaOgrevalni Kotli

24-urno delovanje kotlov povzroča večjo obrabo. Ali se strinjate, da mora biti ogrevanje in oprema za ogrevanje vode varna? Za katere opravljajo redne preglede in popravila plinskih enot. Prepreče...

Preberi Več
Stenski plinski grelniki: montirani tipi grelnikov

Stenski plinski grelniki: montirani tipi grelnikovOgrevalni Kotli

Nepristranske statistike kažejo, da je več kot polovica kotlov za ogrevanje na svetu plin. In to ni nesreča, ker je plin, ki velja za najbolj ekonomično od najbolj priljubljenih vrst goriva. Izbir...

Preberi Več